|


Başvuru Kitapçığındaki Önemli  Bazı Noktalar

 

1. 2 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Sınavı (TUS) sonuçları ÖSYM tarafından İnternet aracılığıyla ilan edildikten sonra K veya T puanı 45.000 ve üzeri puan alan adaylar İnternet üzerinden tercih bildiriminde bulunacaklardır.

1. 4 TUS, 14 Nisan 2013 tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmir’de yapılacaktır.


TUS Temel Tıp Bilimleri Testi-1 sabah 09.30’da uygulanacak, 120 sorudan oluşacak ve 150 dakika sürecektir.


Temel Tıp Bilimleri Testi-2 öğleden sonra 13.30’da uygulanacak, 120 sorudan oluşacak ve 150 dakika sürecektir.


Klinik Tıp Bilimleri Testi öğleden sonra 13.30’da uygulanacak, 120 sorudan oluşacak ve 150 dakika sürecektir.

1. 4 ÜDS veya KPDS’den en az 50,000 puan alan adaylar ya da ÖSYM tarafından belirlenen Yabancı Dil Eşdeğerliliğine ilişkin tabloda belirtilen sınavlarla ilgili geçerli belge bulunan adaylar (diğer şartları da taşımak kaydıyla) Tıpta Uzmanlık Eğitimi için tercih yapabileceklerdir. (03 Mart 2011 tarihli ve 27863 sayılı Resmî Gazete yayımlanan 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 7 inci maddesinin altıncı fıkrasında; “Başkanlık tarafından farklı zamanlarda yapılan sıralama veya seviye tespit sınavlarının eşdeğerliği, her bir sınav sonucunun geçerlilik süresi ile Başkanlığın yaptığı yabancı dil sınavlarının uluslararası yabancı dil sınavlarıyla eşdeğerliği, ilgili uzman raporlarına dayalı olarak, Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.” hükmü yer almaktadır. Söz konusu hüküm uyarınca, ÖSYM tarafından belirlenen Yabancı Dil Eşdeğerlilik Tablosuna ulaşmak için http://osym.gov.tr) 1 Temmuz 2011 tarih ve 27981 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca mesleki yabancı dil sınavı 2011-TUS Sonbahar Dönemi’nde son kez yapılmıştır. TUS mesleki yabancı dil sınav sonuçları en son 2014-TUS Sonbahar Dönemi’nde geçerli olacaktır.

5.3 ÜDS veya KPDS’den en az 50.000 puan alan adaylar ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip adaylar (diğer şartları da taşımak kaydıyla) Tıpta Uzmanlık Eğitimi için tercih yapabileceklerdir. Adayların yabancı dil muafiyet bilgi kontrolü tercih aşamasında yapılacaktır. Tarih olarak ilgili dönemin tercih başlangıç tarihi esas alınacaktır. 

 

1.7 Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 17 inci maddesindeki hükme göre, Mesleki Bilgi Sınavına girebilmek için Yabancı Dil Sınavında 100 üzerinden en az 50 puan almış olmak şarttır. Bir yabancı dil sınavında kazanılan başarı sınavın yapıldığı tarihten itibaren üç yıl süre ile geçerlidir. Bu sınavdan sonra üç yıl içinde açılacak uzmanlık eğitimi giriş sınavlarında yabancı dil sınavına girmek ve başarılı olmak şartı aranmaz.

 

 

2.1 BAŞVURMA KOŞULLARI

b) Uzmanlık eğitimine giriş sınavlarının yapıldığı tarih itibariyle Tıp Fakültesinden mezun olmak.

 

 

3.1 SINAVA GIRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER

a) 2013-TUS KIŞ DÖNEMİ SINAVA GİRİŞ BELGESİ (İnternetten alınan)

b) NÜFUS CÜZDANI