|


Bir bilginin sadece notlarımızda olmasıda yeterli değildir. O bilgilerin nasıl soru yapılacağı, tam olarak neresinin soru olabileceği ve bazen de soru olarak sorulduğunda nasıl hatalar yapılabileceği de eğitmenlerimiz tarafından derslerimizde özenle vurgulanmaktadır.

.

Aşağıda Aralık 2010 TUS sorularından bazı zor soru örnekleri ve eğitmenlerimizin derslerde bunları nasıl vurguladıklarını gösteren bazı örnek görüntüler bulacaksınız.

İŞTE 10 ÖRNEK:

Örnek 1 Örnek 2 Örnek 3 Örnek 4 Örnek 5 Örnek 6 Örnek 7 Örnek 8 Örnek 9 Örnek 10

Aralık 2010 TUS Sınavı

Temel Bilimler 4. Soru

2010 Dönemi

Anatomi Dersi Offline Görüntüsü

4. Aşağıdaki arterlerden hangisi Arteria subclavia’ nın dalı değildir?


A) Arteria vertebralis

B) Arteria pharyngea ascendens
C) Truncus thyrocervicalis

D) Arteria thoracica interna

E) Truncus costocervicalis

Cevap B