|


Bir bilginin sadece notlarımızda olmasıda yeterli değildir. O bilgilerin nasıl soru yapılacağı, tam olarak neresinin soru olabileceği ve bazen de soru olarak sorulduğunda nasıl hatalar yapılabileceği de eğitmenlerimiz tarafından derslerimizde özenle vurgulanmaktadır.

.

Aşağıda Aralık 2010 TUS sorularından bazı zor soru örnekleri ve eğitmenlerimizin derslerde bunları nasıl vurguladıklarını gösteren bazı örnek görüntüler bulacaksınız.

İŞTE 10 ÖRNEK:

Örnek 1 Örnek 2 Örnek 3 Örnek 4 Örnek 5 Örnek 6 Örnek 7 Örnek 8 Örnek 9 Örnek 10

Aralık 2010 TUS Sınavı

Temel Bilimler 55. Soru

2010 Dönemi

Mikrobiyoloji Dersi Offline Görüntüsü

55. Klinik aspergilloz olduğu düşünülen bir hastada aşağıdakilerden hangisi tanı koymada yarar sağlamaz?


A) Örnekten direkt mikroskopik inceleme yapılması
B) Örnekten kültür yapılması
C) Serumda mannan antijeni bakılması
D) Serumda galaktomannan antijeni bakılması
E) Serumda β-D glukan antijeni bakılması

Cevap C