|


Bir bilginin sadece notlarımızda olmasıda yeterli değildir. O bilgilerin nasıl soru yapılacağı, tam olarak neresinin soru olabileceği ve bazen de soru olarak sorulduğunda nasıl hatalar yapılabileceği de eğitmenlerimiz tarafından derslerimizde özenle vurgulanmaktadır.

.

Aşağıda Aralık 2010 TUS sorularından bazı zor soru örnekleri ve eğitmenlerimizin derslerde bunları nasıl vurguladıklarını gösteren bazı örnek görüntüler bulacaksınız.

İŞTE 10 ÖRNEK:

Örnek 1 Örnek 2 Örnek 3 Örnek 4 Örnek 5 Örnek 6 Örnek 7 Örnek 8 Örnek 9 Örnek 10

Aralık 2010 TUS Sınavı

Temel Bilimler 57. Soru

2010 Dönemi

Mikrobiyoloji Dersi Offline Görüntüsü

57.Oral lezyonları olan nötropenik bir hastanın lezyonundan alınan sürüntü örneğinden bir maya mantarı izole ediliyor. Bu mayanın mısır unlu tween 80 besiyerindeki morfolojik görünümü incelendiğinde blastosporlar ve psödohif görülüyor.

Bu hastadan izole edilen maya mantarı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Candida glabrata

B) Candida parapsilosis
C) Candida kefyr

D) Candida guilliermondii

E) Candida lusitaniae

Cevap A