|


Bir bilginin sadece notlarımızda olmasıda yeterli değildir. O bilgilerin nasıl soru yapılacağı, tam olarak neresinin soru olabileceği ve bazen de soru olarak sorulduğunda nasıl hatalar yapılabileceği de eğitmenlerimiz tarafından derslerimizde özenle vurgulanmaktadır.

.

Aşağıda Nisan 2010 TUS sorularından bazı zor soru örnekleri ve eğitmenlerimizin derslerde bunları nasıl vurguladıklarını gösteren bazı örnek görüntüler bulacaksınız.

İŞTE 10 ÖRNEK:

Örnek 1 Örnek 2 Örnek 3 Örnek 4 Örnek 5 Örnek 6 Örnek 7 Örnek 8 Örnek 9 Örnek 10

Nisan 2010 TUS Sınavı

Temel Bilimler 32. Soru

2010 Dönemi

Biyokimya Dersi Offline Görüntüsü

32. Hiperamonemili bir hastada,aşağıdakilerden hangisinin amonyak seviyesinin düşürülmesine katkısı olmaz?

A) Arjinin verilmesi

B) Glutamin verilmesi

C) Diyetle alınan proteinlerin azaltılması

D) Sodyum benzoat verilmesi

E) Fenilasetat verilmesi

Cevap B