|


Bir bilginin sadece notlarımızda olmasıda yeterli değildir. O bilgilerin nasıl soru yapılacağı, tam olarak neresinin soru olabileceği ve bazen de soru olarak sorulduğunda nasıl hatalar yapılabileceği de eğitmenlerimiz tarafından derslerimizde özenle vurgulanmaktadır.

.

Aşağıda Nisan 2010 TUS sorularından bazı zor soru örnekleri ve eğitmenlerimizin derslerde bunları nasıl vurguladıklarını gösteren bazı örnek görüntüler bulacaksınız.

İŞTE 10 ÖRNEK:

Örnek 1 Örnek 2 Örnek 3 Örnek 4 Örnek 5 Örnek 6 Örnek 7 Örnek 8 Örnek 9 Örnek 10

Nisan 2010 TUS Sınavı

Temel Bilimler 72. Soru

2010 Dönemi

Patoloji Dersi Offline Görüntüsü

72. Reaktif germinal merkezler çevresindeki küçük lenfoid hücrelerin proliferasyonu ve t(11; 14) translokasyonu ile karakterize matür B hücreli lenfoma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Küçük lenfositik lenfoma B) Marjinal zon lenfoması C) Foliküler lenfoma D) Burkitt lenfoma E) Mantle hücreli lenfoma

Cevap E