|


Bir bilginin sadece notlarımızda olmasıda yeterli değildir. O bilgilerin nasıl soru yapılacağı, tam olarak neresinin soru olabileceği ve bazen de soru olarak sorulduğunda nasıl hatalar yapılabileceği de eğitmenlerimiz tarafından derslerimizde özenle vurgulanmaktadır.

.

Aşağıda Nisan 2010 TUS sorularından bazı zor soru örnekleri ve eğitmenlerimizin derslerde bunları nasıl vurguladıklarını gösteren bazı örnek görüntüler bulacaksınız.

İŞTE 10 ÖRNEK:

Örnek 1 Örnek 2 Örnek 3 Örnek 4 Örnek 5 Örnek 6 Örnek 7 Örnek 8 Örnek 9 Örnek 10

Nisan 2010 TUS Sınavı

Temel Bilimler 74. Soru

2010 Dönemi

Patoloji Dersi Offline Görüntüsü

74. Viral immünizasyonu takiben gelişebilen demiyelinizan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Akut dissemine ensefalomiyelit

B) Progresif multifokal lökodistrofi C) Santral pontin miyelinolizis

D) Marchiafava-Bignami hastalığı

E) Adrenolökodistrofi

Cevap A