|


Bir bilginin sadece notlarımızda olmasıda yeterli değildir. O bilgilerin nasıl soru yapılacağı, tam olarak neresinin soru olabileceği ve bazen de soru olarak sorulduğunda nasıl hatalar yapılabileceği de eğitmenlerimiz tarafından derslerimizde özenle vurgulanmaktadır.

.

Aşağıda Nisan 2010 TUS sorularından bazı zor soru örnekleri ve eğitmenlerimizin derslerde bunları nasıl vurguladıklarını gösteren bazı örnek görüntüler bulacaksınız.

İŞTE 10 ÖRNEK:

Örnek 1 Örnek 2 Örnek 3 Örnek 4 Örnek 5 Örnek 6 Örnek 7 Örnek 8 Örnek 9 Örnek 10

Nisan 2010 TUS Sınavı

2010 Dönemi Tus Kampı

Kadın Doğum Dersi Offline Görüntüsü

Klinik Bilimler 92. Soru

92.Fetal baş angaje ise, biparyetal çap en azından kemik pelvisin hangi anatomik yapısını geçmiş demektir?

 

A) Pubik tüberkül

B) Spina iliaka anterior superior C) Spina iskiadika

D) Tuber iskii

E) Linea terminalis

Cevap E

Temel Bilimler 99. Soru

99. Aşağıdakilerden hangisi saf östrojen reseptör antagonistidir?

A) Tamoksifen

B) Roleksifen C) Toremifen

D) Fulvestrant

E) Danazol

Cevap D