|


Bir bilginin sadece notlarımızda olmasıda yeterli değildir. O bilgilerin nasıl soru yapılacağı, tam olarak neresinin soru olabileceği ve bazen de soru olarak sorulduğunda nasıl hatalar yapılabileceği de eğitmenlerimiz tarafından derslerimizde özenle vurgulanmaktadır.

.

Aşağıda Nisan 2010 TUS sorularından bazı zor soru örnekleri ve eğitmenlerimizin derslerde bunları nasıl vurguladıklarını gösteren bazı örnek görüntüler bulacaksınız.

İŞTE 10 ÖRNEK:

Örnek 1 Örnek 2 Örnek 3 Örnek 4 Örnek 5 Örnek 6 Örnek 7 Örnek 8 Örnek 9 Örnek 10

Nisan 2010 TUS Sınavı

Temel Bilimler 95. Soru

2010 Dönemi

Farmakoloji Dersi Offline Görüntüsü

93. Aşağıdaki germ hücreli over tümörlerinden hangisinin bilateral görülme sıklığı en yüksektir?

A) Disgerminom

B) Embriyonal karsinom

C) Poliembriyoma

D) Yolk sak tümörü

E) İmmatür teratom

Cevap A