|


İzmir ÜDS Kurs Tarihleri
• 05 – 06 Ocak 2013 • 12 – 13 Ocak 2013

• 19 – 20 Ocak 2013

ÜDS Hakkında Bilgilendirme;

ÜDS sınavına girenlerin önemli bir bölümü sınav süresi henüz bitmeden kâğıtlarını teslim edip çıkmaktadır. Bu kesimin ÜDS’ye “bir tecrübe olsun” diye girdiklerini söyleyebiliriz. ÜDS’ye İngilizce ile fazla bir ilgisi olmayan memurların da girdiklerini verilen “80-100 bin kişi katıldı” haberinden de çıkarabiliyoruz. Önceki dönemlerde ÜDS’ye giren sayısı 20-25 bin iken bu dönemde birdenbire bu sayının dörde katlanması sınava “hazırlıksız” olarak girenlerin sayısının da artmış olduğunun aynı zamanda bazı sınavların (TUS, DUS gibi) ÜDS sonucu ile girilebiliyor olması bir gösterge olarak kabul edilebilir. TUS için ÜDS’ ye başvuru oranı yaklaşık 5000 – 6000 civarındadır.

ÜDS sınavıyla ölçülen Formal İngilizce’nin eğitim sistemimizde (okullardaki eğitimde) öğretilmediği bir gerçektir. Okullarımızda doğru dürüst “Genel İngilizce” bile öğretilemezken, ÜDS sınavıyla “Formal İngilizce” seviyesi ölçülmektedir. Bu nedenle, okullarda verilen veya Dil Kurslarında öğrenilen Genel İngilizce eğitiminin – Anadolu ve Süper liselerde hazırlık görenler hariç – ÜDS’de pek işe yaramadığını kabul etmek durumundayız.

Bazılarının düşündüklerinin aksine, ÜDS sınavının sadece gramer bilgisinden ibaret olmadığı da göz önüne alınmalıdır. ÜDS ciddi bir sınavdır. Bu sınava giren 100 binden fazla kişiden sadece 15 bin kişi işi ciddiye alıp ona göre hazırlanmaktadır. Geri kalanlar ise sınavın ciddiyetini ancak sınava girdikten sonra anlayabilmektedir.

ÜDS sınavının bir anatomisini çıkarırsak karşımıza şunlar çıkar.

1. Yazı İngilizcesi gramer bilgisi önemlidir: ÜDS iyi bir Formal İngilizce dilbilgisini gerektirmektedir. Bu nedenle ÜDS Hazırlıkta Yazı İngilizcesi gramer konularının öğrenilmesi veya detaylı bir tekrarı olmazsa olmaz bir şarttır.

2. Kelime bilgisi önemlidir: ÜDS kelimeleri ilk baştaki 5 tane kelime sorusundan ibaret değildir.

İngilizce kelime bilgisi ÜDS’de çok önemlidir. Sınavın başından sonuna tüm sorularda kelime bilgisi gereklidir. Her ne kadar ÜDS’de ki 50 soru için kelime bilgisinden çok gramer bilgisi hayati önem taşıyorsa da, özellikle baştaki kelime sorularında ve okuma parçaları sorularında kelime haznesinin zenginliği çok büyük önem taşımaktadır.

İngilizce kelime haznesi yaklaşık 250,000 kelimeden oluşmaktadır. Fakat bizi ilgilendiren ÜDS, KPDS, TOEFL ve IELTS gibi standart sınavlarda karşılaşılan 6,000 – 7,000 İngilizce kelimeyi 3 seviyede gruplandırabiliriz.

6,000 – 7,000 Kelime: Birinci grupta, günlük Konuşma İngilizcesine özgü en fazla 1400 tane tek anlamlı basit kelimeden oluşan Temel İngilizce kelimeler.

2,500 Kelime: İkinci grupta, ÜDS gibi standart Yazı İngilizcesi sınav sorularının hazırlandığı metinlerin kelime dağarcığını oluşturan Yazı İngilizcesine özgü en az 5000 tane birden çok anlama sahip ve farklı kelime sınıflarına ait kelimeden oluşan Yazı İngilizcesi kelimeleri.

800 – 900 Kelime: Üçüncü grupta ise, TOEFL ve IELTS gibi Akademik İngilizce sınav sorularının hazırlandığı metinlerin kelime dağarcığını oluşturan Akademik İngilizceye özgü en az 1600 tane birden çok anlama sahip ve farklı kelime sınıflarına ait ileri seviye kelimeden oluşan Akademik İngilizce kelimeler.

ÜDS’den 50 almayı hedefleyen bir kişinin sadece 1. gruptaki 800 kelimeyi bilmesi şart olmayıp 2. gruptaki 2,500 kelimeden de en az 1,000 tanesini öğrenmesi ve bilmesi şarttır. Yani ÜDS’de 50 hedefleyen birisi kabaca 1000 kelime bilmelidir.

ÜDS’de 65 almayı hedefleyen birisi en az 3000, ÜDS’den 80 ve üstü almayı hedefleyen birisi ise en az 3,500 – 4,000 kelime bilmelidir.

3. İngilizce Paragraf bilgisi önemlidir: ÜDS, İngilizce paragraf bilgisini de ölçmektedir. Bu sorular sadece okuma parçaları sorularını değil, aynı zamanda Cloze test, paragrafta boş bırakılan cümleyi bulma ve paragrafta anlamı bozan cümleyi bulma sorularını da kapsamaktadır. Dolayısıyla bu dört bölümle ilgili teknikler öğrenilip yeterince pratik kazanılmadıkça ÜDS sınavında başarılı olmak imkansızdır.