|


TUS ve YDUS için

PEDİATRİ SORULARI

13. Baskı ÇIKTI

2 Ciltte Toplam
– 3570 Açıklamalı Soru
– 1519 Tus Sorusu
– 340 Güncel Tablo
– 267 Dikkat Kutusu
– 74 Güncel Şekil

Satın almak için www.klinisyen.com

facebook

facebook