|


TUS İçin Anatomi’nin Önemi

Ülkemizdeki Tıp Fakülteleri’nin büyük çoğunluğunda uygulanan standart Anatomi Eğitimi anfi düzenindeki ders anlatımları, kadavra proseksiyonları ve uygulanan çoktan seçmeli sınav modellerini kapsamakta ve bu sayede öğrencinin bilgi kazanması amaçlanmaktadır. Ancak bunun ne derecede başarılı olduğu yapılan TUS gibi sınavlarda adayların Anatomi sorularına verdikleri ortalama doğru cevap sayısının düşüklüğüne bakıldığında açıkça görülmektedir. Öğrenciye pratik açıdan beceri kazandıracak olan kadavra disseksiyonları ve canlı insan modelleri üzerinde yapılan çalışmaların yok denecek kadar az düzeyde olması Anatomi Eğitimi’nde hedeflenen noktaya ulaşılamamasının temel nedenlerindendir. Kadavra sayısındaki kısıtlılık Tıp öğrencisinin beceri eğitiminin eksik kalmasına neden olmakta ve ülkemizdeki Tıp fakültelerinin büyük çoğunluğunda Anatomi Eğitimi’nin en büyük problemini teşkil etmektedir. Bununla birlikte Tıp öğrencilerine ihtiyaçları olan Temel Anatomi bilgisinin aktarılmasında da uygulanan yöntemler nedeniyle sorunlar bulunmaktadır. Tıp Eğitimi bir bütün olarak değerlendirildiğinde genişleyen bilgi birikiminin tamamını altı yıllık süreçte Tıp öğrencisine kazandırma olanağı kalmadığına göre, onun gereksinimi olan bilginin ayıklanarak öğretilmesi, ona bu bilgiyi kullanabilme yeteneğinin kazandırılması kaçınılmazdır. Maalesef bu konularda akademik açıdan pek de başarılı olduğumuz söylenemez. Fakültelerimizde verilmeye çalışılan Anatomi eğitimi, gerekli gereksiz bir sürü bilgiyi, nerede ne işe yarayacağının çok da üzerinde durmadan öğrenciye ezberletmeye çalışmak şeklinde gerçekleştiğinden öğrencilerin çoğu daha en baştan bu derse olumsuz bir bakış açısıyla yaklaşmaktadır.

Tıbbın temel derslerinden biri olan Anatomi, belki mesleki pratikte Cerrahi dallar ve Radyoloji gibi alanların dışında pek etkin olarak kullanılmasa da Tıp Fakültesi mezunu her doktorun asgari bir bilgiye sahip olmasının gerektiği önemli bir daldır. Ayrıca Tıpta Uzmanlık Sınavı’na hazırlanan hekim ya da hekim adayının da önemsemesi gereken bir dal olduğu aşikardır. Anatomi, yakın zamanda TUS sınavı için yapılan düzenlemelerden sonra, sınavdaki soru sayısı ve yüzdesindeki artış nedeniyle de sınava hazırlanan adayların mutlaka çalışması gereken bir ders haline gelmiştir. Ancak aynı zamanda Anatomi, sınava girecek adayların büyük bölümünün çalışmak için zaman ayırmadığı bir derstir. Bu da büyük oranda Anatomi’nin fakülte yıllarında iyi öğrenilememesinden kaynaklanmaktadır. Sınava girecek adayların deneme sınavlarındaki başarı ortalaması Anatomi soruları için 3-4 arasında kalmaktadır. Sonuçta çalışılacak konunun çok fazla olması ve bilgilerin çoğunun unutulması nedeniyle bir çok aday genellikle eski sorulara şöyle bir bakıp sınava girmektedir. Hal böyle olunca sınava girecek adaylara en başta tavsiyem, fakülte yıllarında Anatomi’den güçlükle geçmiş olsalar dahi, bir sorunun bile çok önemli olduğu bu sınavda Anatomi çalışmayı göz ardı etmemeleri olacaktır. Bu kararı verdikten sonra yapılacak iş doğru bir plan dahilinde bu derse zaman ayırıp çalışmak olacaktır. Diğer derslerde olduğu gibi Anatomi için de TUS’a hazırlanırken belli bir mantık dahilinde, çok fazla detaya girmeden, gelmiş ya da gelebilecek konulara mümkün olduğu kadar fazla tekrar yapacak şekilde bir program uygulayarak çalışmak başarıyı getirecektir.

Dr. Cem BOZKIR

Bu yazı 12259 defa okundu.


Yazarın diğer yazıları :

Yorum yapın :