|


HOCALARIMIZIN NİSAN 2013 TUS SINAVI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

ANATOMİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Genel olarak değerlendirdiğimizde, son yıllardaki sınavlar arasında kolay soruların ağırlıkta olduğu bir sınavdı.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

soru

Zor

:

3

soru(4,5,14)

Orta

:

1

soru(11)

Kolay

:

10

soru (1,2,3,6,7,8,9,10,12,13)

Çok Kolay

:

2

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Detay bilgiyi test eden soru sayısı: 4 (4,5,11 ve 14. sorular) Temel bilgiyi test eden soru sayısı: 10 

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

12

soru (1,2,3,6,7,8,9,10,12,13)

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

soru (11,14)

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yoktur.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

(4 tane) 10. soru eski bir TUS sorusudur.

14. soru ise daha önce “aşağıdakilerden hangisi colliculus superior seviyesinden geçen transvers kesitte yer alır?” şeklinde sorulmuştu. N. facialis, daha önce mimik kasların siniri olarak sorulmuştu. Bu sınavda m. platysma ve m. buccinator’u uyaran sinir olarak ayrı ayrı tekrar sorulmuş oldu.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

Tanı yöntemleri

:

Tedavi soruları

:

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktur.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Dikkatli çalışan bir adayın notlarımızdaki bilgilerle bu soruların tamamını yapması mümkün. Notlarımızdaki bilgilerle kendi branşımız dışındaki temel bilimlerde 16, 17, 20 ile klinik bilimler testi 90 ve 96. sorular doğru olarak yanıtlanabilir.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Her ne kadar soru dağılımında diğer sınavlara göre biraz değişiklik olsa da soru özellikleri önceki sınavlarla benzerlik göstermektedir. Sorular incelendiğinde; çok zor denilebilecek soru bulunmamaktadır. Biraz vakit ayırıp çalışan bir aday eski soruları da incelemişse, sorulabilecek soruların önemli bir bölümünü doğru yanıtlayabilir. Bu sınavda net olarak yanıtlanabilen branşımız dışı 5 soruda da görüldüğü gibi, Anatomi bilgisi ile diğer branşlardan da soru yanıtlayabilmek mümkündür.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Soruların konularına göre dağılımlarına baktığımızda; daha önceki sınavlara göre kemik sorularının sayısında bir artış söz konusudur. Organ, dolaşım ve sinir sistemi soruları önceki sınavlarla benzerlik göstermektedir. En azından bir soru beklediğimiz eklem konusundan bu sınavda hiç soru çıkmamıştır. Daha önceki sınavlarda gelen Klinik Anatomi soruları bu sınavda diğer branş soruları içinde yer almıştır.

FİZYOLOJİ – HİSTOLOJİ – EMBRİYOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Fizyoloji-Histoloji soruları orta zorlukta idi. İki adet eski sorulardan vardı. Yedi soru da eski sorulara benzer nitelikte idi. Bir soru ise Anatomi sorusu sayılabilecek bir soru idi.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

Zor

:

1

soru (17)

Orta

:

15

soru (15,16,1920,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32)

Kolay

:

2

soru (18,21)

Çok Kolay

:

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Temel bilgiyi ölçen soru sayısı: 17 Detay ve gereksiz bilgiyi ölçen soru sayısı: 1

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

13

soru (15,16,17,18,19,20,21,22,24,26,28,29,30)

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

5

soru (23,25,27,31,32)

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Literatür bilgisi gerektiren soru yoktu.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

İki tane eski soru, Yedi tane de benzer soru vardı.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

Tanı yöntemleri

:

Tedavi soruları

:

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Hatalı soru yoktur.

TEMEL BİLİMLER 24. soru için yapılan itirazlar geçersiz olacaktır. Bu soruda en doğru cevap 1B lifleri olurdu; ancak, seçeneklerde verilmemiştir. Zaten 1B lifleri A-alfa sınıflamasının altında yer almaktadır. Bu sebeple soruda şüphe yoktur.

TEMEL BİLİMLER 31. soruda da bazı meslektaşlarımızın iddia ettiği gibi bir yanlış yoktur. Fibroriste membran kalınlaşır ve difüzyon mesafesi artar. Yani temel patofizyoloji budur. Bu soruyu tartışmalı yapan husus, A seçeneğindeki “Difüzyon süresinin uzaması”dır. Bu uzama patofizyololojinin temel mekanizması değil, sonucudur. Seçeneklerde yer almasa soru çok daha kaliteli olabilirdi.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Sorulardan iki tanesinin cevabı notumuzda bulunmamakta, ancak birinin cevabı anlatılan derslerden yorumla yapılabilmektedir. Diğer 16 sorunun cevabı notlarımızda mevcuttur.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Sorular bir damar ismi dışında tamamen beklenen sorulardır. Ders notlarından çalışmak kesinlikle yeterlidir.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

15. Teratoma yol açan embriyonik kalıntı sorulmuş (Beklenen soru)

16. Kemik iliğinden köken almayan glial hücre sorulmuş (Eski sorunun benzeri) 17. Böbrekte korteks-medulla sınırındaki arter sorulmuş (Detay ve gereksiz soru) 18. Fibröz kıkırdak sorulmuş (intervertebral disk, eski soru) 19. Koku mukozasında bulunmayan hücre sorulmuş (Daha önce Bowman bezi sorulmuştu) 20. Gözde humor aközün salgı yeri sorulmuş (Beklenen soru) 21. Makrofaja dönüşen hücre sorulmuş (Eski soru) 22. Nöral tüp defektinin haftası sorulmuş (Benzer soru) 23. Kanın akış hızını etkileyen faktörler sorulmuş (Notumuzda yok; ancak kan basıncı ve üfürüm anlatılımından yorumla yapılabilecek soru) 24. Propriosepsiyonda Golgi tendon organının aferenti sorulmuş (Beklenen soru) 25. Kalpte sinyal iletimi ile EKG ilişkisini sorgulayan soru (EKG dalgaları içinde anlatılan konu) 26. Leptinin etki mekanizmasını ölçen soru (Beklenen soru) 27. Aldosteronun etki mekanizmasını ölçen soru (Benzeri çok kez soruldu) 28. Membranlardan geçişi ve fruktozun geçiş şeklini bilmemizi ölçen soru (Benzerleri soruldu) 29. Fotoreseptörlerin uyarılma mekanizmasını bilmemizi ölçen soru (Beklenen soru, önce cGMP azalması ve hiperpolarizasyon sorulmuştu) 30. Düz kasların gevşeme mekanizması sorulmuş (Miyozin fosfataz ve MHZK beklenen sorulardı) 31. Akciğer fibrozisinde difüzyonun bozulma nedenini soran bir soru (Beklenen soru) 32. Asidoz ve alkalozdaki değişikliklerin bilinmesini ölçen bir soru (Benzerleri Biyokimya ve Fizyoloji’den çok kez sorulmuş soru)

BİYOKİMYA HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Biyokimya açısından bakıldığında, derse girip vurgulara dikkat eden bir TUSDATA kursiyeri için 18-19 soru rahatlıkla yapılabilecek aralık olarak görülmektedir.

Soruların konulara göre dağılımı aşağıdaki gibidir:

Amino asit – proteinler: 4
Karbohidratlar: 4
Yağlar: 3
Enzimler  ve Klinik enzimoloji: 3
Elektron transport zinciri: 2
Vitaminler: 2
Hormonlar: 1
Pürin – pirimidin nükleotidler: 1
Sitrik asit siklusu: 1
Pıhtılaşma: 1

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

1

soru (41)

Zor

:

1

soru (52)

Orta

:

7

soru (33,34,36,38,45,51,54)

Kolay

:

11

soru (35,37,39,40,42,43,46,47,48,49,53)

Çok Kolay

:

2

soru (44,50)

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Sorulardan 1 tanesi (41. Soru) detay bilgiyi, diğerleri temel bilgiyi test eden sorulardır.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

15

soru (33,35,36,37,39,40,42,43,44,46,47,49,50,53,54)

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

5

soru (38,41,45,51,52)

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

soru (34,48)

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yoktu.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Yedi soru eski soru ya da benzeriydi (33, 37, 40, 44, 47, 50 ve 51)

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

1

soru (45)

Tanı yöntemleri

:

Tedavi soruları

:

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

Yanlış sorulmuş soru var mı?

TEMEL BİLİMLER 50. sorunun cevabı  ‘’C’’ olması gerekirken muhtemelen yanlışlıkla ‘’B’’ olarak açıklanmış.

TEMEL BİLİMLER 54. soruda, iddia edildiği gibi bir hata bulunmamaktadır. Sorudaki tartışma, trombinin diğer etkilerin tümüne neden olup olmadığı ile ilgilidir. Harper’s Illustrated Biochemistry kitabının 28. baskısının 585 ve 586. sayfalarında diğer dört etkiden açıkça bahsedilmektedir.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Biyokimya ders notumuzda Biyokimya sorularının %90’ının cevabı bulunmaktadır.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Karbonhidrat, protein ve yağlar önemini koruyacaktır. Son iki TUS’ta geriye çekilen nükleik asitler başlığı sonraki sınavlarda ön plana çıkabilecektir.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Amino asit – proteinler, karbonhidratlar, yağlar konu başlıklarının beklenen sorusal dağılıma sahip olduğu söylenebilir. Enzim başlığı son birkaç TUS’ta olduğu gibi bu sınavda da önemini kaybetmedi. Vitaminler ve elektron transport zinciri ağırlıklı konular olarak 2 soruyla karşımızdaydı. Genel olarak bakıldığında biyokimya branşı kendine güvenip çalışanları hayal kırıklığına uğratmadı, diyebiliriz.

MİKROBİYOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Mikrobiyoloji kapsamına giren toplam 40 sorusunun dağılımı aşağıdadır:

1. Mikrobiyoloji soruları bölümünde sorulmuş olan 22 sorunun (55 – 76. soruların) dağılımı şöyledir:

Temel Mikrobiyoloji: Dört soru (TEMEL 56, 57, 68, 72)

Bakteriyoloji: Yedi soru (TEMEL 55, 58, 59, 60, 61, 62, 73)İmmünoloji: Bir soru (TEMEL 74)

Mikoloji: Üç soru (TEMEL 67, 69, 76)Parazitoloji: Üç soru (TEMEL 70, 71, 75)

Viroloji: Dört soru (TEMEL 63, 64, 65, 66)

Bu sınavda sorulan 21 Mikrobiyoloji sorusu da önceki sınavlara göre daha ölçücü, kaliteli ve gerçekten çalışanı ayırt ediciydi.

Sadece dikkatsizce sorulmuş olan ve ciddi bilimsel yanlış/hata içeren non-nükleozit reverse transkriptaz inhibitörü (NNRTI) sorusu, yani TEMEL BİLİMLER 66. soru, kesin bir dille söylemek gerekirse, iptal edilmelidir. İşin tuhaf tarafı, seçeneklerde dört adet NNRTI bulunması gereken bu soruda bir tane bile NNRTI bulunmamaktadır. Bunu, soruyu soran değerli meslektaşlarımızın bir dalgınlığı ve on bini aşkın genç meslektaşlarımızın hayatına yön verecek olan bu sınavdaki bu sevimsiz olayı da bir yol kazası olarak algılayalım ve bence hocalarımızı daha fazla üzmeden konuyu kapatalım, tabii ki hatalarında ısrar etmezler ve soruyu iptal ederlerse…

2. Diğer branşlara ait sorular içerisinde sorulmuş olan 18 Mikrobiyoloji sorusunun dağılımı aşağıda verilmiştir:

Temel Mikrobiyoloji: Bir soru (KLİNİK 98)Bakteriyoloji: Yedi soru (KLİNİK 26, 34, 35, 47, 49, 104, 105) İmmünoloji: Üç soru (TEMEL 16, 21; KLİNİK 15) Parazitoloji: İki soru (KLİNİK 12, 48)

Viroloji: Beş soru (KLİNİK 5, 14, 17, 43, 50)

KLİNİK BİLİMLER 43. soruda bizleri rahatsız eden bir sorun vardır. Varicella zoster virüs (VZV) infeksiyonu geçirmekte olan bir hasta ile temas etmiş, hastalığı geçirmemiş olan immün sistem kusurlu çocuklara ya da immün sistemi baskılanmış transplant alıcılarına kuşkulu temas sonrasında, ilk 96 saat (4 gün) içinde Varicella Zoster İmmünglobülini (VZIG) uygulanır. Buna rağmen vezikül gelişmişse de parenteral asiklovir verilir. Ancak, Nelson’a göre sağlıklı çocuklara aşı yapılır. Nelson’da da yazdığı gibi, terminal dönemde olmadıkça AIDS’li çocuklara dahi rutin VZV aşısı yapılabilmektedir. O zaman, bu uygulama farklılığının nedenini nasıl açıklayacağız? Ben yaptım, oldu mu? Bizce, referans kitaptaki tutarsızlık nedeniyle soru kalitesi tartışılabilir, ancak iptali söz konusu olmayabilir.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

1

soru (71)

Zor

:

6

soru (56,58,61,62,65,68)

Orta

:

8

soru (57,59,60,64,67,70,73,75)

Kolay

:

6

soru (55,63,69,72,74,76)

Çok Kolay

:

1

soru (66)

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Soruların 18 tanesi temel bilgiyi sorguluyordu. Sadece iki soru (68 ve 71. sorular) detay bilgi sorguluyordu.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

15

soru (55,56,57,58,59,60,61,62,64,66,67,69,72,73,76)

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

soru (68,71)

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru (65)

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

4

soru (63,70,74,75)

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

TEMEL BİLİMLER 71. soru çok nadiren karşılaşılan ve literatür bilgisi gerektiren bir gastroenterit etkenini, Sarcocystis’i sorgulamıştır. Seçeneklerdeki ilk üç etkenin (Toxoplasma, Acanthamoeba ve Naegleria) sorulması ise daha kabul edilebilirdir.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Eski soru                                          : 11 (sadece seçenek farkı olan, aynı bilgiyi sorgulayan sorular)

Benzer soru                                     : 2 (aynı konuda farklı bilgileri sorgulayan sorular)

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

5

soru (63,65,70,71,75)

Tanı yöntemleri

:

2

soru (58,59)

Tedavi soruları

:

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

Yanlış sorulmuş soru var mı?

TEMEL BİLİMLER 66. soru: Dikkatsizce sorulmuş olan ve ciddi bilimsel yanlış içeren non-nükleozid reverse transkriptaz inhibitörü (NNRTI) sorusu iptal edilmelidir. Soruda NNRTI olmayan antiviral sorulmaktadır ve doğal olarak seçeneklerde dört adet NNRTI bulunması gerekirken, yanıtlar arasında bir tane bile NNRTI bulunmamaktadır.

Seçeneklerde verilen antivirallerin ait oldukları gruplar şöyledir: Zidovudin: Nükleozid analoğu Ritonavir: Proteaz inhibitörü Tenofovir: Nükleozid analoğu Abakavir: Nükleozid analoğu Didanozin: Nükleozid analoğu

TEMEL BİLİMLER 64. soru: Adenovirüsün hayvanlar için onkojen olduğu bilgisi bu soruyu düşürmeyecektir. Ona bakarsanız, HPV tip 16 ve 18 de diğer canlılar için onkojen değildir. İnsan tıbbı ile ilgili yapılan bu sınavda sorularda kastedilen bilgiler insanlarla ilgilidir. Dolayısıyla yanlış bilgi içermeyen, belki sadece “daha özenlice sorulabilmesi halinde daha şık bir soru olurdu” diyebileceğimiz bir sorudur.

TEMEL BİLİMLER 65. soru: Üzerinde spekülasyon oluşturulan NOROVİRÜS-NÖROVİRÜS konusu ise iddia sahipleri yararına bir sonuca ulaştırılamayacaktır. Nedeni, NÖROVİRÜS adında başka bir virüs bulunmamasıdır. Dolayısıyla bir karıştırma söz konusu değildir. Sadece, sonucu etkilemeyecek bir harf hatasıdır.

SINAVA SORU VEREN VİROLOJİ OTORİTELERİNE: On bini aşkın, ülke tıbbının geleceğini oluşturacak, delikanlı, pırıl pırıl genç hekimlerin meslek ve sosyal hayatına yön verecek bir sınavda, bunca güzelim Mikrobiyoloji soruları içerisinde Viroloji kapsamındaki topu topu dört sorudan üçünün; birisinin kesin hatalı, birisinin özensiz, birisinin de dikkatsiz sorulmuş olması sanırız sizler için de dikkate değerdir.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Sorulan 22 Mikrobiyoloji sorusunun 21 tanesinin yanıtları notlarımızda mevcuttur ve sorunun net olarak yanıtlanmasını sağlamaktadır. Sadece 71. sorunun yanıtı için notlarımızdaki bilgilerin yorumlanması gereklidir.

Diğer branşlarda sorulmuş olan 18 soru (TEMEL BİLİMLER 16, 21; KLİNİK BİLİMLER 5, 12, 14, 15, 17, 26, 34, 35, 43, 47, 48, 49, 50, 98, 104, 105) da notlarımızda mevcuttur.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Sınava hazırlanan meslektaşlarımızın notlarımızı takip etmesi sadece branşımız açısından değil, klinik branşlar açısından da yararlı ve yeterli olacaktır. Görüldüğü gibi, fazla ayrıntıya girilmesi gerekmemektedir.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Bu sınavda sorulan sorular içerisinde bizleri çok şaşırtan ya da yanıltan bir soru dağılımı ile karşılaşılmamıştır.

Bununla birlikte; Temel Mikrobiyoloji soruları içerisinde bakteri yapısı ve bakteri genetiği ile ilgili soru gelmesini beklerdik. Bu sınavda, sınavların gediklisi olan Pseudomonas aeruginosa ve diğer dirençli hastane etkenlerinden soru gelmemesi ilginçti. Ancak beklendiği gibi stafilokok ve streptokok sorularının sorulması tahminlerimizi haklı çıkardı. Enterik bakterilerden ve oksidaz (+), kıvrık, sert vücutlu bakterilerden (vibriyonlar ve Campylobacter) de her zamanki gibi birer soru soruldu. Gram (-) kokobasillerden üçünün (Haemophilus, Fraancisella, Brucella) de sınavda yer alması yine tahminlerimiz yönündeydi. Norovirüs sorusunu vurgulamıştık. Diğer virüs sorularının ise çok sıkıntı yaratmamış olduğunu umuyoruz.

Bu sınavda hepatit B virüsü serolojisinin sorulmamış olması ilginçti. Her zamanki gibi bir adet miksovirüs sorusunun bu sınav soruları arasında yer alması da tahminlerimiz arasındaydı. Bu sınavın Mikoloji soruları muhteşemdi. Bizce bu kez, bir önceki tuhaf sınavın aksine, sertliği harika kurgulanmış ve ayırt ediciliği mükemmel sorulardı; soranların beynine sağlık. Parzitoloji sorularından sadece birisi sınavın ılık Mikrobiyoloji baharını birden kışa döndürmüş olmalı; ensefalit sorusu. Bu soruyu doğru yanıtlamayan meslektaşlarımız çok üzülmesin. Bunca güzel soru içinde bu çok zor soruyu doğal karşılamalıyız. Diğerleri ise oldukça düzeyliydi. İmmünoloji soruları branşımız dışına dağıtılsa da özellikle bir adet sitokin ve üç tane de immün sistem hücresi sorusu sorulması dengeyi kurmakta yeterli olmuş.

PATOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Klasik bir patoloji sınavıydı. Yanlış soru sorulmamakla birlikte, sorulmamış ama doğru yanıtlanabilen ve temel bilgileri sorgulayan soruların sorulması ‘şık’ olarak nitelendirilebilir.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

1

soru (96)

Zor

:

1

soru (98)

Orta

:

8

soru (77,78,79,80,81,82,89,90)

Kolay

:

9

soru (83,86,87,91,92,93,94,95,97)

Çok Kolay

:

3

soru (84,85,88)

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

17 soru temel bilgiyi, 5 soru detay bilgiyi sorgulamaktaydı.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

18

soru (78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,92,93,95,96,97,98)

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru (94)

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

soru (77,91)

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

1

soru (84)

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 Literatür bilgisi gerektiren soru yoktu.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

On soru, eski sorulara ve açıklamalarına bakılarak yapılabilecek karakterdeydi.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

Tanı yöntemleri

:

Tedavi soruları

:

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yanlış sorulmuş soru yoktu.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

İki soru bire bir notta olmamakla birlikte yorum ile yapılabilecek karakterdeydi. Diğer 20 soru bire bir notta vardı.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?Eskiden Patoloji, çalışmadan da yapılabilecek bir branş olarak görülmekteydi. Son 2-3 sınavda sorular daha detaylı bilgileri sorgulamaya başladı. Patoloji çalışırken biraz daha sorulmamış bilgilere ağırlık verildiğini görüyoruz. Mekanizmadan uzak, direkt bilgi sayıları, örneğin ezbere dayalı soru sayıları artmakta. Ayrıca Patoloji branşında eski sorulara benzer soru sayısı 10’du. Bu sayı çok yüksek. Her zamanki gibi eski sorulara bakmadan TUS’a girilmeyeceği bir kez daha ispatlandı. Sınava hazırlanan meslektaşlarımıza en önemli önerimiz, önemli konuların sorulmamış yönlerini iyi analiz etmeleridir. Çünkü bu sınavda soruların çoğu bu şekilde seçilmişti. Muhtemelen bundan sonraki sınavlar da bu şekilde devam edecek.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Aslında Patoloji artık sürpriz değil! Son 2-3 sınavda hiç sorulmamış konular var. Bu sınavda ise onarım-yara iyileşmesi, karaciğer ve böbrekten soru yoktu. Detay olan sorular, üveal melanomlarda kötü prognoz kriterleri sorusu ve mesanede papiller üreteryal tümör sorusu idi. Diğer bilgiler çok basit ve temel bilgilerdi. Ancak bu bilgilerin çoğu bilinen konuların sorulmamış yönlerini sorgulamalarıydı; örneğin amiloidin ekstrasellüler olması gibi…

FARMAKOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Bu sınavda Farmakoloji’nin, adayları görece en fazla zorlayan branş olduğu söylenebilir.

Seçiciliği hemen hiç olmayan sorular ile ne yazık ki 22 soruluk kontenjanın ikisi boşa harcandı. Bir enzimin saniyede kaç molekül parçaladığını veya pürinerjik reseptörlerin alt tiplerinin etkilerini sormanın da TUS’un seçicilik amacına çok hizmet etmediğini düşünüyoruz.

Soruların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Genel Farmakoloji: 5 soru

Otonom Sinir Sistemi: 1 soru

Kardiyovasküler Sistem: 5 soru

Hormonlar: 2 soru

Santral Sinir Sistemi: 3 soru

Kemoterapötikler: 3 soru

Gastrointestinal Sistem: 2 soru

İmmünmodülatörler: 1 soru sorulmuştur.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

2

soru (109,114)

Zor

:

2

soru (112,116)

Orta

:

6

soru (102,105,108,110,113,119)

Kolay

:

6

soru (101,104,107,111,118,120)

Çok Kolay

:

6

soru (99,100,103,106,115,117)

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

İki adet detay bilgi, 20 adet temel bilgi sorgulayan soru vardı.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

18

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

5

soru (101,105,107,108,119)

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Pramlintid amilin analoğu olan yeni bir antidiyabetik ilaçtı. Derslermizde vurguladığımız bir bilgi idi.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Yedi adet eski sorulara benzer bilgiler sorgulandı.

Prokainamid’in grup I antiaritmik olması Heparin’in etki mekanizması İlaç eliminasyonun etkileyen farmakokinetik olaylar İlaç geliştirme fazları Metoklopramid’in etki mekanizması Beta blokör intoksikasyonunda glukagon kullanımı Vazopressin analoglarının endikasyonları

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

Tanı yöntemleri

:

Tedavi soruları

:

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Tartışmalı bazı sorular vardı:

TEMEL BİLİMLER 100. soru: “C” seçeneğinde yer alan “İlacın gebelerde fetüs üzerine zararlı etkisinin olduğu kanıtlanmıştır.” cümlesi kafa karıştırıcı olabilir, çünkü gebeler tanımı ile deney hayvanlarının mı insanların mı işaret edilmek istendiği anlaşılmamaktadır. Eğer deney hayvanı olarak değerlendirilecek olursa “C” kategorisini de kapsar. Bu yönü ile tartışmalı/hatalı bir sorudur.

TEMEL BİLİMLER 105. soru: Sorunun aslında iki cevabı vardır. Çünkü hem kinidin hem de disopiramid antimuskarinik (antikolinerjik) etkilidir. Her iki ilaç da midriazis ve idrar retansiyonu yapabilmesi nedeniyle dar açılı glokomu olan veya belign prostat hiperplazisi (BPH) olan kişilerde sıkıntı oluşturabilir. Ancak bu etki disopiramid’de çok daha belirgindir. Bu nedenle sorunun ‘en doğru’ cevabı disopiramid’tir. Soru, Türkçeleştirip ders notlarımıza da aktardığımız Goodman&Gilman 2011 baskıdaki antiaritmiklerin kontrendikasyonlarını gösteren tablodan hazırlanmıştır. Ancak soruyu hazırlayan kişi kinidin’in de antikolinerjik etkisi olduğunu atlamıştır. Bir tablo sorusu olmasından dolayı ve ayrıca daha doğru seçeneğin bulunmasından dolayı iptalinin kolay olmayacağını düşünüyoruz. Ancak kötü kurgulandığı bir gerçektir.

TEMEL BİLİMLER 108. Soru: İlaçlar, ruhsat aldıktan sonra piyasaya çıkar. Piyasada oldukları dönem faz IV olarak adlandırılır. Ancak bazen ilaç piyasaya çıktıktan sonra, bazı yan etkilerinin farklı hastalıklar için tedavi olabileceği düşünülebilir (Örneğin: Minoksidil’in bir antihipertansif olarak kullanıldığı kişilerde tüylenmede artışa neden olması nedeniyle kellik tedavisi için kullanılabileceği düşüncesinin doğması). Yeni endikasyon fikri genellikle faz IV’te ortaya çıkar, ancak ilacı farklı bir alanda kullanabilmek için yeni endikasyon için tekrar onay ve ruhsat alınması gerekir. Çünkü ruhsat ilacın kullanılabileceği endikasyonların sınırını da belirler. Soru tartışılsa bile iptalini gerektirecek bir hatadan söz edemiyoruz.

TEMEL BİLİMLER 115. Soru: Vazopressin preperatları temelde santral diabetes insipidus tedavisinde kullanılır. Nefrojenik diabetes insipidus tedavisinde ise tiazid ve amilorid tercih edilir. Goodman & Gilman’s the Pharmacological Basis of Therapeutıcs sf 711’e göre soru doğrudur. İptali gerekmez.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Ders fasiküllerimiz ve Altun Temel ve Klinik Farmakoloji Konu Kitabı ve Soru Kitabı branşımızdan çıkan 22 sorunun 19’una direkt, birinde de cevap olmayan tüm diğer seçenekleri eleyerek, toplamda 20’sine (%90) referans oldu. Referans olamadığımız sorular temel bilimlere ait 109. (Asetilkolinesteraz sorusu) ve 114. soru (P2Y reseptör alt tipleri) gibi uç bilgileri sorgulayan örneklerdi. Bu tip uç bilgileri sorgulayan bilgiler çok az kişi tarafından yapıldığı için, yerleştirmede etkisi olmayan sorulardır. TUS sonuçta bir yerleştirme sınavı olduğu için, bu soruları çözemeyen arkadaşlarımızın çok üzülmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Altun Temel ve Klinik Farmakoloji ayrıca diğer branşlara ait 30 soruyla birlikte toplam 50 (30+20) soruya referans olabilmiştir. 240 soruluk bir sınavın 50’ye yakın sorusunun farmakoloji bilgileri ile çözülebiliyor olması, TUS’ta farmakolojinin öneminin açık bir delilidir.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Farmakolojiyi kliniği ile öğrenmelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü sorular artık çok daha sık dolaylı bir şekilde soruluyor. Yeni bilgilerin son zamanlarda daha fazla ön plana çıkmaya başlaması da ayrı bir diğer gerçek.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Bu sınavda otonom sinir sistemi ve santral sinir sisteminin hak ettiği kadar sorgulanmadığını düşünüyoruz. Ancak gelecekte bu başlıkların daha fazla sorulacağından şüphe de duymuyoruz.

DAHİLİYE HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Dahiliye soruları geride kalan TUS’lardan bazı yönleriyle farklılık göstermiştir. Dahili Küçük Stajlar ile karışık sorulmuştur. Soru dağılımları genel olarak beklendiği şekildeydi. Özellikle Kardiyoloji branşı soru dağılımları son derece adil idi.

Dahiliye sorularının dağılımı aşağıdaki gibidir: Kardiyoloji: 5 Göğüs Hastalıkları: 2 Gastroenteroloji-Hepatoloji: 3 Endokrinoloji:3 Hematoloji-Onkoloji:4 Nefroloji: 3 Romatoloji: 1 Enfeksiyon Hastalıkları: 4 Geriatri: 1 Klinik Romatoloji’den soru sorulmadı. Dahiliye soruları, temel bilgi düzeyi ile orta düzeyde çözülebilecek sorulardan oluşuyordu.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

1

soru (11)

Zor

:

2

soru (8,41)

Orta

:

18

soru (35,37,39,34,16,13,9,5,3,15,28,36,38,40,19,14,10,6)

Kolay

:

2

soru (1,2)

Çok Kolay

:

3

soru (4,7,12)

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Beş soru detay bilgiyi, 21 soru temel bilgiyi test eden sorulardan oluşuyordu.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

11

soru (1,4,11,13,17,34,40,8,41,12,15)

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

11

soru (3,7,16,14,36,38,39,6,10,28,35)

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

4

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Literatür bilgisi olmamakla birlikte, Nefroloji’den sorulmuş olan ve yanıtı kalsimimetik ajan olan sinakalset olan KLİNİK BİLİMLER 41. soru yeni sayılabilir.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Altı soru aynen, 3 soru da çağrışım yapılarak sorulmuş olan eski sorulardır.

Duke kriterleri ile ilgili sorulan soru eski bir sorudur. Ayrıca IgA nefropatisinin prognozu ile ilgili sorulmuş soru, bir Yandal Uzmanlık Sınavı sorusunun aynısıdır. Endokrin-tiroid sorusu eski bir sorudur. Aynen sorulmuştur. Yine Kardiyoloji’de sorulan nabız sorusu eski ve aynı sorudur. Hiperkalemi tedavisi ve B12 eksikliği ile ilgili sorulan sorular eski sorulardır.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

1

soru (37)

Tanı yöntemleri

:

3

soru (2,9,35)

Tedavi soruları

:

8

soru (3,7,28,13,16,19,36,41)

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

1

soru (8)

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Bazı meslektaşlarımız KLİNİK BİLİMLER soru 1 ve 14 ile ilgili tereddüt yaşamaktadır.

Klinik Bilimler 1. soruda;

Pulsus paradoksus, derin inspiriyum esnasında sağ ventriküler dolumdaki artışa bağlı sol ventrikül hacminde azalma olması ve neticesinde sol kardiyak debideki azalma ile birlikte sistolik kan basıncında 10 mmHg ‘den fazla düşme olmasıdır (fizyolojik olarak inspiriyum esnasında 10 mmHg ‘ye kadar düşme olabilir).

Soruyu aynı şıklarla “Aşağıdakilerden hangisi pulsus paradoksusun en karakteristik nedenidir” şeklinde sorsalardı çok daha güzel olurdu, en karakteristik nedeni kardiyak tamponadır. Tamponadın en önemli fizik muayene bulgularının başında gelir.

Perikardiyal efüzyon dışlandığında tamponadın en sık nedeni amfizem gibi kronik obstrüktif akciğer hastalıkları ve astımdır. İntratorasik ciddi başınç artışı inspiriyumla daha da artarak pulsus paradoksus gelişmesine neden olabilir.

Pulmoner embolide akut sağ ventriküler dilatasyona bağlı sol ventriküler hacminde kısıtlanma olacaktır, sonuçta inspiriyumda daha da genişleyecek sağ ventrikül hacmi solu kısıtlayacak ve belirgin sistolik kan basıncı düşmesi yani pulsus paradoksus gelişecektir.

Hipovolemik şok da pulsus paradoksus gelişmesine neden olabilir, mekanizma olarak sağ ventrikülün septumu itmesinden ziyade akciğerlerdeki kan göllenmesi sorumlu tutulmaktadır (periferik vazokonstriksiyon olurken santral organlarda (serebral, pulmoner) vazodilatasyon gelişebilir).  (Araştırma makalesi olarak referansı: Mechanism of pulsus paradoxus in clinical shock, J Clin Invest. 1967;46(11):1744)

Çeldirici nokta: hipovolemik şokta daha çok hangi nabız türü beklenir diye sorulsa cevabımız pulsus filiformis olur ancak pulsus paradoksusa da neden olabilir mi, evet.

Diğer nedenler:

Ciddi pektus ekskavatum (kunduracı göğsü, bilateral plevral efüzyon, sağ atriyal kitle, sağ kal enfarktüsü, tansiyon pnömotoraks, restriktif kardiyomiyopati, dışarıdan kardiyak kompresyon yapılması.

Kalp yetmezliğinde, pulsus alternans olarak bilinen değişken amplitüdlü nabız tipi gelişir.

Klinik Bilimler 14. soruda;

İnfluenza enfeksiyonuna yönelik olarak  “komplikasyon gelişme riski yüksek” olan ve aşılanmaları önerilen hasta gurupları CDC (Centers for Disease Control) ve WHO (Dünya sağlık örgütü) ve bir de 2009 yılı Influenza rehberi tarafından aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

1. Altmış beş yaş ve üzerindeki yetişkinler

2. İki yaşın altındaki çocuklar

3. Huzurevi ve benzeri kronik bakım ünitelerinde ikamet edenler

4. Gebelik (gebeliğin süresi ilerledikçe risk daha da artmaktadır)

5. Aşağıda sıralanan kronik hastalıkları olan kişiler:

a. Kronik akciğer hastalıkları (KOAH, Astım vb)

b. Kronik kardiyovasküler hastalıkla (izole hipertansiyon hariç)

c. Kronik karaciğer hastalığı

d. Kronik böbrek yetmezliği

e. Diabetes mellitus

f.   Hemoglobinopatiler

g. Solunum sekresyonlarını atamayan her hangi bir nörolojik – nöromüsküler hastalık

6. İmmüm sistemi baskılanmış kişiler (HIV hastaları, kemoterapi alanlar, hematolojik ya da solid organ nakli hastaları, uzun süre steroid kullananlar

7. Morbid obezite (BMI > 40)

Sorunun şıkları değerlendirildiğinde splenektomi hariç diğer tüm şıklar uluslararası yüksek risk kriterleri içerisinde yer alıyor.

Splenektomi zemininde pnömokokal enfeksiyon riski ve buna bağlı mortalite riski artmaktadır, bu nedenle splenektomize hastalar için mutlaka pnömokok aşısı önerilmektedir, ancak influenza açısından yüksek risk kategorisi içerisinde yer almamaktadır.

Referanslar:
1. Centers for diseases control: United States Centers for Disease Control and Prevention. 2011-2012 Influenza antiviral medications: Summary for clinicians. http://www.cdc.gov/flu/professionals/antivirals/summary-clinicians.htm (Accessed on September 07, 2011).
2. Seasonal Influenza in Adults and Children—Diagnosis, Treatment, Chemoprophylaxis, and Institutional Outbreak Management: Clinical Practice Guidelines of the Infectious Diseases Society of America (IDSA), 2009, Clinical Infectious Diseases

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Ders notlarımızda soruların tamamının cevabı net ve tartışmasız olarak bulunuyordu. Bu durum daha önceki TUS’larda da aynıydı. Sonuçta dahiliye notlarımızı hatta kamp notlarımızı bile okumak soruların tamamını yapmak anlamına geliyor.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir? Diğer sınavlarda farklı olarak tek değişen teknik konu, vaka soru sayısının azalmış olmasıdır. Bunun dışında her şey aynıdır. Ancak germ hücreli testis tümörü ile ilgili son derece zor bir soru, Dahiliye sınav kültürü için alışıldık değildir.

Daha önceki sınavları da göz önüne aldığımızda TUS’a hazırlanmanın temel noktası, konuların sadece özünü bilmeyi gerektiren bir sınav olduğudur. Detaydan uzak, konuların sadece temel yönlerini bilmek gerçekten sınavda ilk tercihe girecek başarıyı getirmektedir. Konuların özünü bilmek dışında mutlaka Tüm-TUS sorularını çözmek, sorulara adaptasyonu artıracaktır.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Soru dağılımına bakıldığında, Romatoloji’den soru yerine İmmünoloji’den soru gelmiş olması şaşırtıcıdır. Konuların kendi içindeki dağılımına bakıldığında, aslında yine bir sürpriz yoktu. Dengeli ve beklendiği şekilde idi. Uzun süreden sonra net bir Onkoloji tedavi sorusu sorulması ise bir sürpriz sayılabilirdi. Ancak, Onkoloji’den sorulmuş olan soru, hiç kuşkusuz bu sınav için Dahiliye’nin en zor sorusu olarak sayılabilir. Onkoloji-Patoloji bilgisi gerektirmektedir.

Eski TUS sorusu ve eski soruyu çağrıştıran soru sorulması da eski soruları çözmenin ne kadar önemli olduğuna işaret etmemizi gerektirdi. Ortalama bir Dahiliye çalışanı 21 soruyu rahatlıkla çözebilmiştir. Biraz soru çözen arkadaşlarımızın ise 24 soruyu rahatlıkla çözebileceği bir sınavdı.

Anlaşılabileceği gibi Dahiliye, kesinlikle detay bilgi gerektirmeyen, detaylı çalışmayı asla kaldırmayan bir branştır. Arkadaşlarımız, Dahiliye çalışırken bu önemli noktayı mutlaka göz önüne getirmelidir. Konuların hepsini detaylı bilmek bütün soruları çözmek anlamına gelmiyor. Ancak az, öz, temel bilgiyi bilmek ve Tüm-TUS sorularını bilmek, soruları rahatlıkla çözmek anlamına geliyor.

Ders notlarımız fazlasıyla yetecek düzeydedir. Bu konuda arkadaşlarımızın notlarımıza güveni tam olsun. Gerekli, öz ve ana bilgilerin derli toplu bulunduğu notlarımız başarıya götürmekte ana araçlardan birisidir. Elbette ki ne kadar çalışırsanız çalışın yine de kaçırılacak sorular olacaktır. Bunların en önemli örneği; germ hücreli tümörlerdeki mutasyon sorusu ve glukoz regülasyonunu bozan hiperlipidemi tedavisinde kullanılan ilaç sorusudur.

PEDİATRİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Nisan 2012 TUS sınavı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları açısından genel anlamda beklentilerimiz çerçevesinde gerçekleşen bir sınavdı.

Dağılım açısından sorular daha önceki yıllara nazaran büyük bir farklılık göstermemekte idi. Alt başlıklara göre bir değerlendirme yapılırsa;

Yenidoğan : 4

Beslenme-Büyüme-Gelişme: 1 Metabolizma : 2

Solunum : 2

Enfeksiyon: 2

Hematoloji-Onkoloji : 2

Nefroloji : 2

Kardiyoloji: : 4

Gastroenteroloji  : 2

Endokrin  : 1

Nöroloji  : 1

İmmünoloji: 1

Romatoloji : 1

Bağışıklama-Döküntülü Hastalıklar: 2

Allerji: 2

Acil Tıp ve Yoğun Bakım: 1

Soru tipleri ve soruların zorluk dereceleri açısından da bu sınav daha önceki sınavlarla yakın benzerlikte olup, genetik ve onkolojiden soru pediatriden gelmese de diğer branşların onkoloji soruları bu açığı da kapattı. Ancak yandal uzmanlık sınavında sorulması gereken endokrin sorusu gibi soru hariç branşımız adına bizi şaşırtan herhangi bir soru bulunmamaktadır. Hematolojide sorulan herediter sferositoz sorusu da kolay olmakla birlikte çok büyük bir hata ile –muhtemelen sehven yapılmış- sorulduğundan iptal edilmesi gereken soru haline gelmiş. Yine nefrolojiden sorulan hematüri sorusu da kolay bir soru olmakla birlikte özensiz hazırlanmış bir soru olarak göze çarpmış sınava girenlerden bu sorudaki hematürinin -minimal lezyon hastalığında mikroskobik hematürinin görülebileceği göz ardı edilerek- makroskobik hematüri olarak algılanması beklenmiştir.2009 yılındaki yan dal uzmanlık sınavında da bir minimal değişklik hastalığı sorusu için benzer şekilde hematüri ifadesi kullanılarak makroskobik hematüri olarak anlaşılması beklenmiştir. En azından soru meramını anlatabilmekle beraber özensiz olarak hazırlanmış bir sorudur. Çocuk gelişimi ile ilgili sorulan soru ise orta zorlukta hazırlanmak istenmiş ancak doğru seçeneği yanlış açıklanmıştır;B olarak verilen seçenek E olarak değiştirilmelidir.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

2

soru (60,69)

Zor

:

2

soru (58,66)

Orta

:

8

soru (46,57,61,62,63,64,67,72)

Kolay

:

12

soru (44,45,48,49,51,52,53,54,55,56,68,71)

Çok Kolay

:

6

soru (43,47,50,59,65,70)

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Temel bilgiyi ölçen soru sayısı: 26

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

18

soru (44,45,46,48,49,51,54,55,57,60,61,65,67,68,69,70,71,72)

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru (58)

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

11

soru (43,47,50,52,53,56,59,62,63,64,66)

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Soruların tamamının cevabı Pediatri’nin ana textbook’larında mevcuttur. Sınavda çok yeni ya da literatür bilgisi gerektirecek herhangi bir bilgi sorgulanmamıştır

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı: 14

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

8

soru (47,50,52,53,56,59,62,63)

Tanı yöntemleri

:

Tedavi soruları

:

2

soru (64,66)

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Branşımızla ilgili sorular arasında yanlış sorulmuş üç soru vardır:

Hematoloji‘den kesin hatalı bir bilgi verilerek , Nefroloji‘den ise bir yönde yorum yapılması beklenerek özensizce hazırlandığı görülen birer adet soru vardır.

Hematoloji‘de bir adet soruda da laboratuvar bulgusu verilirken test adı yanlış belirtilmiştir.

Tartışmalı bir soru (KLİNİK BİLİMLER 43) ve hatalı üç soru (KLİNİK BİLİMLER 46, 62 ve 68) aşağıda irdelenmiştir.

KLİNİK BİLİMLER 43. Soru: Soruda hata yoktur. Nelson Textbook of Pediatrics kitabındaki orijinal bilgi aşağıdadır.

“Vaccine given to healthy children within 3-5 days after exposure (as soon as possible is preferred) is effective in preventing or modifying varicella, especially in a household setting where exposure is very likely to result in infection”

KLİNİK BİLİMLER 46. Soru: Çocuk gelişim basamaklarının belli başlı olanları bazen sınavlarda karşımıza çıkar. Bunlardan en önemlileri; ilk kelimelerin söylenmesi, ilk konuşma, birkaç kelime kullanımı, cümle kurma, cisimleri tanıma, ilk yürüme, söylenenleri yapma gibi aşamalardır. Bu soruda da  soruyu kolay olmaktan uzaklaştırıcı şekilde sunulan gelişim basamakları vardır; ancak sorunun cevabı B şeklinde verilerek bir hata yapılmıştır. Doğru cevap E olmalıdır.

KLİNİK BİLİMLER 62. Soru: Sorunun doğru bir cevabı yoktur. Hematoloji’nin majör konusu anemilerdir. Anemilerin de en sevilen sorularından birisi; eritrosit verilerine göre ayırıcı tanıya varılmasıdır. Hemen her sınavda bu parametreler üzerinden, bu şekilde bir soru sorulmaktadır. Herediter sferositozun en karakteristik özelliği özenle vurgulanmış, ama soru hazırlanırken ne yazık ki iptal edilmesini gerektirecek bir hata yapılmıştır. Ortalama eritrosit hacmi (MCV), anemilerin ayırıcı tanısında ilk bakılması gereken ve en önemli parametredir.

KLİNİK BİLİMLER 68. Soru: Nefrotik sendrom Pediatrik Nefroloji’nin en temel konularından birisidir. Her türlü sınavın da vazgeçilmez soru kaynağıdır. Nefrotik sendrom, çocukluk çağında en sık rastlanan böbrek hastalıklarından biridir ve en sık neden, minimal lezyon hastalığıdır.

Minimal lezyon hastalığı masif proteinüri (40 mg/m²/saat veya 1 g/ m²/gün düzeyi üzerindeki proteinüri), hipoalbüminemi (serum albümin düzeyinin 2,5 g/dL düzeyinin altında olması), hiperlipidemi, lipidüri ve ödem ile karakterize olan bir tablodur. Hematüri nadiren mikroskopik düzeyde görülebilirse de karakteristik özelliği değildir.
Nefrotik düzeyde proteinüri vardır.
Serum albümin düzeyi düşüktür.

Genellikle hiperkolesterolemi vardır. Bazen trigliserid ve fosfolipid düzeyleri de yükselir. LDL ve VLDL artmıştır, HDL ise normaldir. Makroskopik hematüri yoktur. Olguların %20-25’ inde geçici mikroskopik hematüri görülebilir. Üre ve kreatinin değerleri normaldir (nadiren geçici bir süre için yükselebilir).

Soru, hematüri nedenlerini sorgulayan bir soru olarak Nelson Texbook of Pediatrics Bölüm 503 sayfa 1779’daki Çocuklarda Hematüri Etiyolojisi başlığındaki tablodan hazırlanmıştır. Diğer bütün seçenekler bu tablodan verilmiştir. Tablo başlığında mikroskopik veya makroskopik ayırımı bulunmadığından ve tablo içeriğinde de minimal lezyon hastalığı olmadığından, soruya yanlış cevap olarak konulmuştur. Halbuki, minimal lezyon hastalığında mikroskopik hematüri bazen bulunabildiğinden, soruda verilen hematürinin makroskopik hematüri olarak anlaşılması beklenmiştir.  Diğer yandan, diğer seçeneklerdeki hastalıkların tabii seyirleri, hematüri ile karakterize olduğundan ve minimal lezyon hastalığının özünde hematüri bulunmadığından kendisi hematüriye bizzat sebep olan hastalık olarak görülmemelidir. Hematüri, diğerlerinin aksine bunda ancak bazen mikroskopik düzeyde eşlik eden bir bulgu olarak görülebilir. Bu nedenle, bu pencereden iyi niyetle bakılırsa, soru mantık çerçevesine oturtulabilir.
 
Sonuç olarak; aslında özensiz olduğu çok açık olan, ancak seçenekler göz önüne alındığında, sorunun anlaşılabildiği düşünülse de iptal edilmesi gereken bir sorudur.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Branşımız notları 30 Pediatri sorusundan 27 tanesine direkt referans oluşturabilmektedir. Ayrıca branşımız dışındaki bölümlerden gelen sorular da değerlendirildiğinde, toplamda 240 sorunun 37 tanesine (27 Pediatri sorusu dışında; 4 Temel Tıp Bilimleri ve 6 Klinik Tıp Bilimler) Pediatri notlarından referans verilebilmektedir. Notlarımız, bu açıdan da görüleceği üzere, son derece başarılıdır.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Pediatri sorularının alt branşlar arasında dağılımı genel anlamda pek orantılı değildi. Her sınavda çok alışık olduğumuz Onkoloji, Genetik gibi alt başlıklardan soru sorulmamış olması şaşırtıcı olmuştur. Vaka sorularının genellikle zorluk derecesi düşük ve problem oluşturmayacak sorulardan oluşturulduğu gözlendi. Bu sınav sonucunda, Bu sınav, Pediatri Anabilim Dalı’nda temel noktaların öneminin özellikle vurgulandığı bir sınavdır. Kamp çalışmasının değeri bu şekilde bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bu sınavda öngördüğümüz şekilde toplam 12 adet vaka sorusu ile karşılaşılmıştır. Bu sorulara yaklaşımda, vaka kamplarının artık TUS hazırlığının ayrılmaz bir parçası olduğu bir kez daha görülmektedir. Özenle hazırlamış olduğumuz deneme sınavlarımızdaki soruları ve çeldirici olarak konulan seçeneklerini iyi inceleyen birisinin de birçok vaka sorusunda zorlanmayacağı görülmektedir. Bu nedenle deneme sınavlarına mutlaka gereken önem verilmelidir.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Soru dağılımında yine özellikle yenidoğanın ağırlığı devam etmekte, bu sınavda Kardiyoloji’nin de tekrar ön plana çıktığı dikkat çekmektedir. Dolayısıyla sınava girecek adayların sınavdan sınava branşlar ile ilgili bu tip farklılıklar görülebileceğini düşünerek tüm konulara çok iyi hakim olmaları gerekmektedir.

Dikkat çeken bir konu da Onkoloji gibi bazı branşlardan soru gelmiyor veya az soru geliyor gibi olsa da diğer branşların bunu telafi etmesidir. Bu nedenle, bu konular asla ihmal edilmemelidir. Pediatri açısından genel olarak zor soruların azınlıkta olduğu bir sınavdır. Detaylı bilgi gerektiren sorular daha çok Endokrinoloji ve Metabolizma konusundandır. Sonuç olarak; TUS’ta soruların sayısı artsa da, soru hazırlayanlar ne kadar değişse de soruların tipi Pediatri için yıllardır artık bellidir. Hazırlanan kaynak bellidir ve sınavdan sınava büyük farklılıklar olmadığı dikkat çekicidir. Bu nedenle önümüzdeki sınavlarda da benzer soru tipleri ve benzer zorluk dağılımları beklenmelidir.

 

GENEL CERRAHİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Bu TUS’ta 28 tane Genel Cerrahi sorusu çıktığını görüyoruz. Soruların geneline baktığımız zaman soruların çok büyük kısmının zorluk derecesinin orta veya kolay kategorisine sokulabileceğini belirtebiliriz. Fakat gerçekten zor olarak yorumlayacağımız iki tane sorunun da karşımıza çıktığını söyleyebiliriz (arteryal venöz kanama karşılaştırması ve septik şok laktik asidemi soruları). Şunu da unutmamalı ki  bu konulara, Fizyoloji ve Farmokoloji’de detaylı olarak değinilmektedir.

Üç tane tartışmalı veya yanlış sorunun da olduğunu belirtmek gerekir (meme-yanık-hipernatremi soruları).

Diğer taraftan, yedi soru eski ve benzeri soru olduğunu söyleyebiliriz.

Soru dağılımlarına baktığımız zaman özellikle son iki sınavdır, soru gelmeyen hemostaz-transfüzyon konusundan yine soru çıkmadığını, EYLÜL 2012 sınavında soru gelmeyen karaciğer hastalıklarından yine soru çıkmadığını görmekteyiz. Son yıllarda Genel Cerrahi’nin konusu gibi görülen ve her sınavda soru çıkan etik ve tıp tarihinden soru çıkmadığını görüyoruz.

EYLÜL 2012 sınavında da olduğu gibi Temel Cerrahi’den özellikle sıvı elektrolit ve septik şok soru sayısının yine çok fazla olduğunu belirtebiliriz.

Genel Cerrahi soruların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Temel cerrahi: 11 ( 6 sıvı elektrolit ve şok, 3 travma, 1 yara iyileşmesi, 1 yanık)
GİS kanama: 2
Tiroid hastalıkları: 1
Paratiroid hastalıkları: 1
Mide hastalıkları: 3
Pankreas hastalıkları: 1
Kolon ve anaorektal bölge hastalıkları: 3
Transplantasyon: 1
Appendiks hastalıkları: 1
Meme hastalıkları: 3

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

2

soru (193,219)

Zor

:

Orta

:

14

soru (194,196,200,202,203,204,206,207,208,213,215,216,217,218)

Kolay

:

6

soru (197,198,199,205,210,212)

Çok Kolay

:

3

soru (195,205,209)

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Soruların ancak %5’ i detay bilgi sorgulamaktaydı. Soruların büyük bir kısmı temel bilgi ve temel bilgi yorumlarıyla yapılacak sorulardı

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

10

soru (193,195,200,202,205,209,210,212,213,216)

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

4

soru (219,217,214,203)

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru (219)

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

10

soru (215,208,207,206,204,199,198,197,196,194)

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yeni bilgi veya litaratür bilgisi gerektirecek soru yoktu.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Yedi sorunun eski sınav sorularına benzer şekilde sorulduğunu belirtebiliriz.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

2

soru (204,210)

Tanı yöntemleri

:

4

soru (194,198,206,207)

Tedavi soruları

:

1

soru (199)

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

1

soru (208)

Yanlış sorulmuş soru var mı?

KLİNİK BİLİMLER 81. soru: Bu soruda iki doğru cevap vardır; B ve E. Adrenal yetmezlikte de hipernatremi olmaz; hiponatremi görülür.

KLİNİK BİLİMLER 91. soru: Bu soru da iki doğru cevaplıdır. ÖSYM’nin verdiği D cevabının yanında B seçeneğinde yer alan “intraduktal papillom” da tüm verileri karşılamaktadır.  Sabiston Textbook of Surgery 19th edition sayfa 840’daki bilgiler gereği bu soru iptal edilir.

KLİNİK BİLİMLER 100. soru: Bu soruda değişen ve yenilenen bir bilgi sorgulanmıştır. Schwartz (2006), Sabiston (2012) ve Sayek (2013) bilgileri her seferinde değiştirilmiştir ve son bir yılda yenilenen bilgiler 2013 EYLÜL eğitim döneminden itibaren ders notlarımızda da yer alacaktır. Soru yanlış değildir.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Notlarımızın neredeyse tüm soruların cevaplarını verdiğini söyleyebiliriz. Daha önce de belirttiğimiz gibi, kanama ve septik şok ile ilgili soruların cevapları Genel Cerrahi notlarımızda olmamakla birlikte, bunların cevabının Fizyoloji-Farmakoloji gibi diğer notlerımızda bulunduğunu belirtebiliriz.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Bu sınav, eski TUS soruları ve ders notlarımızın çok yeterli bir kaynak gubunu oluşturduğunu göstermiştir.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Soru dağılımlarına baktığımız zaman, özellikle son iki sınavdır, soru gelmeyen hemostaz-transfüzyon konusundan yine soru çıkmadığını, EYLÜL 2012 sınavında soru gelmeyen karaciğer hastalıklarından yine soru çıkmadığını görmekteyiz. Ayrıca safra kesesi ve safra yolları hastalıklarından da soru gelmedi.

Son yıllarda Genel Cerrahi’nin konusu gibi görülen ve her sınavda soru çıkan etik ve tıp tarihinden soru çıkmadığını görüyoruz. EYLÜL 2012 sınavında da olduğu gibi Temel Cerrahi’den özellikle sıvı elektrolit ve septik şok soru sayısının yine çok fazla olduğunu belirtebiliriz.

KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Genel olarak bakıldığında, beklentimiz doğrultusunda bir sınav oldu. Soru dağılımlarında herhangi bir sıkıntı yok; zorluk açısından da diğer TUS’larda olduğu zorlukta bir sınavdı. Ancak 12 soruda iki yanlış soru olması çok düşündürücü. Sınavın ne kadar özensiz hazırlandığının bir göstergesi olarak kabul edilebilir.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

1

soru (236)

Zor

:

2

soru (238,239)

Orta

:

2

soru (234,240)

Kolay

:

4

soru (229,230,233,237)

Çok Kolay

:

3

soru (231,232,235)

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Toplam 8 soru temel bilgi gerektiriyor (229, 230, 231, 232, 233, 235, 237, 240)

Toplam 4 soru detay bilgi gerektiriyor (234, 236, 238, 239)

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

10

soru (229,230,231,232,234,235,236,238,239,240)

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

2

soru (233,237)

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yeni veya literatür bilgisi gerektiren soru yoktu.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

1 soru eski TUS sorusu idi (235)

2 soru eski TUS sorusuna benzerdi (232, 237)

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

Tanı yöntemleri

:

Tedavi soruları

:

1

soru (237)

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

1

soru (233)

12 soru içerisinde 2 adet (111. ve 114. soru) vaka sorusu bulunmaktadır. 111. soruda adenomyozis kliniği verilmiş ve tanının ne olduğu sorgulanmışken; 114. soruda preeklempsili hastaya yaklaşım sorgulanmıştır.

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Bu sınavda iki adet yanlış sorulmuş soru vardı:

KLİNİK BİLİMLER 229. soru: Oligohidramnios sebepleri arasında cevap olarak aşikar diyabet verilmiş ki bu cevap doğrudur. Ancak, A seçeneğinde yer alan gonadal disgenesis ifadesi hatalıdır; çünkü Turner sendromu bir gonadal disgenezidir ve oligohidramnios yapan sebepler arasındadır. Bu durumda bu sorunun iki doğru cevabı bulunmaktadır: A ve B.

KLİNİK BİLİMLER 238. soru: Endometriyozise yol açan teoriler sorusunda her ne kadar ÖSYM tarafından transplantasyon teorisi yoktur diye bir cevap verilmişse de transplantasyon teorisi referans kitaplarda bulunduğundan, bu sorunun doğru cevabı yoktur. Yani bütün seçeneklerde verilen teoriler endometriyozis gelişiminden sorumludur.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Kadın Doğum notlarında yer almayan tek soru 236 nolu POP-Q sorusudur ve bu çok ayrıntılı bir bilgidir. Kadın Doğum sorularından 12’de 11’inin yanıtları notlarımızda bulunmaktadır. Buna ek olarak iki TEMEL BİLİMLER ve bir adet de KLİNİK BİLİMLER sorusuna notlarımızdan referans verilebilmiştir.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

TUS’un 240 sorulu hale geldiği son üç sınavdır Kadın Doğum sorularının 12 adet olması sanki Kadın Doğum’u önemsiz bir konu başlığı haline getirmiş düşüncesi, hekiminler arasında yaygınlaşmıştır. Halbuki bu düşünce tamamen yanlış bir sonuca vardırmıştır. Şöyle ki; son üç sınava bakıldığında, her sınav direkt Kadın Doğum bilgisi gerektiren ve başka bir branş bilgisi ile çözülmesi mümkün olmayan en az 15 soru bulunmaktadır. Bu da daha önceki sınavlara göre soru sayısında bir azalma olmadığını ortaya koymaktadır; sadece soru sayısının 40 kadar artması, soru başına düşen puan ağırlığını bir miktar azaltmıştır. Diğer önemli nokta; Kadın Doğum TUS’ta en önemli ayırıcılığa sahip branştır. Kadın Doğum sorularının Türkiye geneli ortalaması yaklaşık 3-4 nettir. Yani, bilmeyen yapamamaktadır. Halbuki iyi çalışan ve konuyu anlayan bir hekim, ortalama 10-11 net yapabilmektedir. Bilen ile bilmeyen hekimin bu kadar net ayırt edilebildiği başka bir branş yoktur. O halde eğer bir hekim herhangi bir branşı değil de hedeflediği branşı kazanmak istiyorsa Kadın Doğum’a mutlak önem vermelidir.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Soru dağılımı son 3 TUS da olduğu gibi

Obstetri 3 Jinekoloji 3 Endokrinoloji 3 Onkoloji 2 Kontrasepsiyon 1 olarak dağılmıştır. Bu dağılım artık standardize olmuş gibi ve notlarımızın 1. föyünden 7 soru 2. föyünden 5 soru çıkmaktadır. Soruların dağılımı ve zorluğu yine Kadın Doğumda beklediğimiz gibi olmuştur. Sadece 236 nolu POP-Q sorusu aşırı detay bir sorudur. Bugün tıp dünyasında bile yeri hala tartışmalı olan sürekli revize edilen ve çok az kullanılan bu sınıflandırmanın TUS da sorulması çok dramatiktir. Ancak her TUS sınavında Kadın Doğumda en az 1 sorunun yapılamayacak kadar zor çıkma beklentisini de bu soru karşılamıştır.

KÜÇÜK STAJLAR HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Küçük Stajlar branşı açısından dengeli sayılabilecek bir sınavdı. Diğer sınavlardan farkı, kolay soru sayısının az olması idi. Daha çok orta ve zor kategorisinde sorular vardı. Kaynaklarımıza göre değerlendirirsek, başarılı bir sınav geçirdiğimizi söyleyebiliriz…

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

4

soru (143,152,222,225)

Zor

:

4

soru (138,144,147,151)

Orta

:

10

soru (140,141,142,145,146,149,150,153,221,226)

Kolay

:

3

soru (137,148,224)

Çok Kolay

:

3

soru (223,226,228)

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Soruların 6 tanesi detay bilgiyi sorguluyordu. Diğerleri temel bilgiyi sorgulayan sorulardı.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

11

 soru (137,138,141,143,146,147,150,151,152,224,225)

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

5

 soru (142,146,148,222,226)

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

4

 soru (145,149,153,227)

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

4

 soru (140,144,221,223)

 

(Bazı branşlar birden fazla kategoride yer alabilmektedir.)

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Ortopedi ve Travmatoloji sorusu, Kalp-Damar Cerrahisi sorusu, Adli Tıp sorusu, Psikiyatri eksen bozuklukları soruları yeni sorulardı.

Toplamda 4 soru detay bilgileri sorguluyordu.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Toplamda 10 soru eski sorular ve benzer sorulardı.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

2

soru (140,223)

Tanı yöntemleri

:

Tedavi soruları

:

1

soru (221)

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

1

soru (144)

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Küçük stajlarda tartışılan üç soru vardı:

KLİNİK BİLİMLER 25. soru: Meraljia parestetika sorusu kötü hazırlanmış bir sorudur. Bu sinir, deri siniri olduğu için (adından belli zaten), motor kayıp söz konusu olamaz. Ancak, C seçeneğinde verilen ifade de tam olarak doğru bilgi içermiyor. Çünkü bu sinirin lezyonunda “uyluğun ön ve dış yüzünde ağrı ve parestezi olur”, seçenekte ifade edildiği gibi, “iç ve dış yüzünde” değil. Dolayısıyla C seçeneğindeki “uyluk iç ve dış yüzü” ifadeleri ve kas güçsüzlüğü yanlıştır. Sonuç olarak, sorunun iki cevabı vardır: A ve C…

KLİNİK BİLİMLER 26. soru: ÖSYM sitesinde cevap B seçeneği olarak verilmişse de D seçeneği de doğru yanıtı içermektedir. Soru çift cevaplıdır. Polio-eliminasyon seçeneği de yanlıştır. Polio-eradikasyon olmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının 2009 tarihli genelgesinde Genişletilmiş Bağışıklama Programına göre hedefler açık olarak belirtilmiştir. Buna göre; kızamık ve kızamıkçık eliminasyon programında olup tüberküloz için hastalık kontrolü önerilmiştir. Ancak poliomiyelit eradikasyon programında iken neonatal tetanoz eliminasyon programındadır.

KLİNİK BİLİMLER 31. soru: Vazospastik bozukluklar sorusu doğru bir sorudur; hata yoktur. “Vazospastik” kelimesinden kasıt, “küçük distal arterlerin anormal vazomotor cevabı”dır. Bu cevap, bazen vazokonstriksiyon bazen de vazodilatasyon şeklinde ortaya çıkar. Tromboanjiitis obliterans ise vazospastik değil, inflamatuvar bir hastalıktır. Sorunun iptali söz konusu değildir.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Bu sınav, notumuz ve diğer kaynaklarımız açısından başarılı geçmiştir.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Küçük Stajlar her ne kadar geniş ve üstesinden gelinmesi çok zor gibi görünse de, bir sınav sonrasında daha gördük ki, iyi hazırlanan meslektaşlarımız 18-20 soruyu rahatlıkla doğru yanıtlayabilirler.

Zor sorulara takılıp; zaten Küçük Stajlar çok geniş, çalışmaya gerek yok, diyen meslektaşlarımızın bu sınavda zorlanmış olmaları doğal karşılanmalıdır.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

TUS tarihinde ikinci kez Adli Tıp sorusu gördük. Yine ilginç bir şekilde, sorular arasında Üroloji sorusu yoktu. Sınav soruları, orta ve zor kategorisinde toparlanmıştı. Çok kolay soru sayısı azdı. Bundan dolayı, çalışan ve çalışmayanı ayıran bir sınav olduğunu düşünüyoruz.