|


TUS ve YDUS için

Pediatri

– Güncel bilgiler
Uyarıcı dikkat kutuları
Anlamayı kolaylaştırıcı şekil ve tablolar

Bu kitap Nelson Textbook of Pediatrics,
kitabının
2011 baskısı temel alınarak hazırlanmıştır.

8. Baskı ÇIKTI

Satın almak için www.klinisyen.com

facebook

facebook