|


Başvuru Kitapçığındaki Önemli  Bazı Noktalar

 

1. 2 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) sonuçları ÖSYM tarafından İnternet aracılığıyla ilan edildikten sonra K veya T puanı
45 ve üzeri puan alan adaylar İnternet üzerinden tercih bildiriminde bulunacaklardır.

* 2015 – TUS Sonbahar Dönemi Sınavı 20 Eylül 2015 tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacaktır. Sınava başvurular ise 18 – 27 Ağustos 2015 tarihleri arasında alınacaktır.

1. 4 TUS Temel Tıp Bilimleri Testi sabah 09.30'da uygulanacak, 120 sorudan oluşacak ve 150 dakika sürecektir.
        Klinik Tıp Bilimleri Testi öğleden sonra 14.30
'da uygulanacak, 120 sorudan oluşacak ve 150 dakika sürecektir.

5.5 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) ve Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50,000 puan alan adaylar ya da ÖSYM tarafından belirlenen Yabancı Dil Eşdeğerliliğine ilişkin tabloda belirtilen sınavlarla ilgili geçerli belge/sonuç belgesi bulunan adaylar (Bu belgenin noter onaylı suretini de bulundurmalıdırlar.) dilekçe ekinde tercih tarihi bitmeden (tercih tarihinin son günü saat 12.00’ye kadar) Merkezimize ulaştıran adaylar Uzmanlık Eğitimi için tercih yapabileceklerdir. (03 Mart 2011 tarihli ve 27863 sayılı Resmî Gazete yayımlanan 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi  Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 7 inci maddesinin altıncı fıkrasında; “Başkanlık tarafından farklı zamanlarda yapılan sıralama veya seviye tespit sınavlarının eşdeğerliği, her bir sınav sonucunun geçerlilik süresi ile Başkanlığın yaptığı yabancı dil sınavlarının uluslararası yabancı dil sınavlarıyla eşdeğerliği, ilgili uzman raporlarına dayalı olarak, Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.” hükmü yer almaktadır. ÖSYM tarafından belirlenen Yabancı Dil Eşdeğerlilik Tablosu ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinde yer almaktadır.
26 Nisan 2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 12. maddesinin 3. fıkrasında yer alan “TUS ve DUS sonucuna göre yerleştirilme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği aranır. Yabancı dil yeterliliği için İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birisinden Bakanlık tarafından yapılan ya da yaptırılan sınavdan veya ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında yüz üzerinden en az elli puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak şarttır.” hükmü yer almaktadır.
Yabancı dil sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren beş yıl süre ile geçerlidir. Beş yıllık sürenin sona erdiği tarihin hesabında mesleki bilgi sınavına başvuru tarihi dikkate alınır.” 2015-TUS Sınavlarına ve daha sonraki yıllarda yapılacak Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavlarına başvuracak adayların yerleştirme işlemlerinde bu hususa dikkat etmeleri yararlarına olacaktır.

5.5 ÜDS veya KPDS’den en az 50.000 puan alan adaylar ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip adaylar (diğer şartları da taşımak kaydıyla) Tıpta Uzmanlık Eğitimi için tercih yapabileceklerdir. Adayların yabancı dil muafiyet bilgi kontrolü tercih aşamasında yapılacaktır. Tarih olarak ilgili dönemin tercih başlangıç tarihi esas alınacaktır. 

1.7 Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 17 inci maddesindeki hükme göre, Mesleki Bilgi Sınavına girebilmek için Yabancı Dil Sınavında 100 üzerinden en az 50 puan almış olmak şarttır. Bir yabancı dil sınavında kazanılan başarı sınavın yapıldığı tarihten itibaren üç yıl süre ile geçerlidir. Bu sınavdan sonra üç yıl içinde açılacak uzmanlık eğitimi giriş sınavlarında yabancı dil sınavına girmek ve başarılı olmak şartı aranmaz.

2.1 BAŞVURMA KOŞULLARI

b) Uzmanlık eğitimine giriş sınavlarının yapıldığı tarih itibariyle Tıp Fakültesinden mezun olmak.

3.1 SINAVA GIRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER

a) 2014-TUS KIŞ DÖNEMİ SINAVA GİRİŞ BELGESİ (İnternetten alınan)

b) NÜFUS CÜZDANI VEYA SÜRESİ GEÇERLİ PASAPORT