|


TUS ve YDUS için

Dahiliye Konu Kitabı

Doç. Dr. Mehmet Sait BUĞDACI

Güncel Bilgiler
Açıklamalı Vaka Soruları
Uyarıcı Dikkat Kutuları
Anlamayı Kolaylaştırıcı Şekil ve Tablolar
Konu Sonlarında Değerlendirme Testleri

Harrison’s Principles of Internal Medicine
2012 ve Conn’s Current Theraphy 2013 bilgileri ile güncellenmiş

8. Baskı ÇIKTI

Satın almak için www.klinisyen.com

facebook

facebook