|


TUS İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular…

Tus hangi saatlerde ve kaç oturumda yapılmaktadır?

Nisan ve Eylül aylarının ikinci hafta sonu Pazar günü sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturumda gerçekleştirilmektedir. Sabah oturumu 09.30 da Öğleden sonra oturumu 13.30 da gerçekleştirilmektedir.

Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda tercih yapabilmek için en az kaç puan almak gerekmektedir?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) sonuçları ÖSYM tarafından İnternet aracılığıyla ilan edildikten sonra K ve ya T puanı 45 ve üzeri puan alan adaylar İnternet üzerinden tercih bildiriminde bulunacaklardır.

Tus hangi illerde yapılmaktadır?

Eskiden sadece Ankara’da yapılan TUS sınavı 2012 yılından beri Ankara, İstanbul ve İzmir’de yapılmaktadır.

TUS için hangi yabancı dil sınavı geçerli olacak?

TUS için yabancı dil sınavına girmek zorunludur. YDS, e-YDS, TOEFL, PTE, YÖK-Dil ve TIP Dil, TUS için tercih edilebilecek sınavlardır. Hangi dil sınavına gireceğiniz ise size kalmıştır. YDS, elektronik ortamda yani bilgisayarla yapılan versiyonu e-YDS ve TOEFL en zor sınavlar olarak görülürken TIP Dil ile YÖK Dil daha kolay bir sınav olarak düşünülür.. Tıp Dil sınavını Ankara Üniversitesine bağlı TÖMER kurumu gerçekleştirmektedir. Diğer sınavları ise ÖSYM uygulamakta. Sınava YÖK Dil’den girmek istediğinizde Sağlık Bilimleri alanını seçmeniz gerekmektedir. Tüm sınavlar için geçerli olan başarı şartı ise sınavda en az 50 puan almaktır.

TUS Yabancı Dil Sınavı Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

TUS için İngilizce, Fransızca ya da Almanca dillerinden sınava girilmeli. Seçilen sınav ve dil fark etmeksizin yabancı dil sınav sonucunun geçerlilik süresi 5 yıldır.
TUS için yabancı dil sınavlarının önemi, uzmanlık sınavı sonrası yerleştirme için zorunlu olmasıdır. Yabancı dil yeterliliğini kanıtlayan uzman adayları, TUS’da istenilen puanı elde etmeleri durumunda yerleştirme hakkına sahip olurlar. Eğer yabancı dil sınavlarından sonra TUS için kaynak arayışınız varsa, TUSDATA kaynaklarından faydalanabilirsiniz.

Tus Bilim sınavına girebilmek için YDS den kaç puan almam gerekiyor?

Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ‘den Yüz üzerinden en az elli puan almış olmak ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak şarttır.

Yabancı dilden muaf olmadan sınava girebilir miyim?

Yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği aranmaktadır.

Mezun olmadan TUS’a girebilir miyim?

Henüz mezun durumda olmayan ve sınavın yapıldığı tarihte mezun olacak adaylar ilgili yönetmelik gereği bu alanda yer alan “Sınavın yapıldığı gün itibari ile (13 Nisan 2014) mezun olduğumu/olacağımı beyan ediyorum.” seçeneğini işaretleyeceklerdir.

Tus için Hangi dillerden YDS’ye girebilirim?

Yabancı dil yeterliliği için İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birisinden yüz üzerinden en az elli puan almış olmak gerekmektedir.

Yabancı dilden muaf olmadan tercih yapabilir miyim?

Yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği aranır. Yabancı dil yeterliliğini sağlayamayan adayların yerleştirmeleri yapılsa bile ilgili kurum tarafından atamaları yapılmaz.

Hangi hallerde puan düşürülür?

Aşağıdaki hâllerde adayların yerleştirmeye esas mesleki bilgi puanı % 2 oranında düşürülecektir:
1) Uzmanlık eğitimine devam etmekte iken sınava girildiğinde,
2) Uzmanlık eğitimine devam etmekte iken istifa edenlerin istifalarını takip eden ilk sınavda,
3) Bir uzmanlık alanına yerleştirildiği hâlde eğitime başlamayanların takip eden ilk sınavda.

Sınavda aldığım puan kaç Tus geçerli olur?

Sınav sonuçları ve sınav sonuçlarına göre bir eğitim programına yerleştirilen adayların hakları yalnız ilgili sınav dönemi için geçerlidir.

Tus’u kazandığım halde şartlarım tutmazsa ne olur?

Adayların yerleştirildikleri programlara kaydolmaları veya kadrolara atanmaları için ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatta belirtilen koşulları karşılamaları gerekir. Yerleştirildikleri hâlde ilgili mevzuatta öngörülen koşulları karşılamayanların yerleştirildikleri kurumlarca atamaları veya kayıtları yapılmaz.

Tus’da en çok soru çıkan ders konuları hangileridir?

Tus’da en çok soru çıkan konulara buraya tıklayarak öğrenebilirsiniz. https://www.tusrehberi.com/31/tus-da-en-cok-soru-cikan-konular

Türkiye sınırları içerisinde herhangi bir Tıp Fakültesinden mezun olmuş hekim, uzmanlık için hangi kısımlarda tercih yapabilir?

Sisteme dahîl olan kurum, dal veya programlar, öğretim süreleri, kontenjanları, seçmede kullanılacak puan türleri ve özel koşulları ile birlikte Tus Kılavuzlarında Tablo 2, Tablo 3 ve Tablo 4’te gösterilmektedir. Tablo 2 ve Tablo 3’de yer alan uzmanlık öğrencisi kontenjanlarına; tıp doktorları (Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nden (GATA) mezun olanlardan askerlikle ilişkisi bulunmayan siviller dahîl) mezun olan adaylar yerleştirilmektedir.

Tıp dışı meslek mensupları (T.D.M.M.İ.) hangi kısımlardan tercih yapabilir?

TUS kılavuzunda Tablo 1A’nın Tıp Dışı Meslek Mensupları İçin (T. D. M. M. İ.) başlıklı kısmında yer alan ilgili diğer fakülte, yüksekokul ve bölümlerinden mezun olan adaylar yerleştirilebileceklerdir.
Tıp dışı meslek mensupları Tablo 2 ve Tablo 3’te kendileri için belirtilmiş olan kontenjanlara yerleştirilebileceklerdir. Tıp fakültesi mezunları ise tıp dışı meslek mensupları için belirtilmiş kontenjanlar dışındaki kontenjanlara yerleştirilebileceklerdir.

Engelli olanlar TUS’a girebilirler mi?

Evet girebilirler. Engelli/sağlık sorunu olan adayların başvurularını yapmadan önce kılavuzun 4.5 ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI maddesini dikkatle okumaları, buna göre SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNDA yer alan durumlardan kendilerine uygun olan seçenekleri işaretlemeleri gerekir.

Mecburi hizmete başlamadan TUS’a girilir mi?

05/07/2005 tarihli ve 25866 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5371 Sayılı Kanunun 5 inci ek maddesine göre; tabipler devlet hizmeti yükümlülüklerine başlamadan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavlarına katılabilirler ve tıpta uzmanlık eğitimine başlayabilirler.

Mecburi hizmet bitmeden TUS’a girilir mi?

05/07/2005 tarihli ve 25866 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5371 Sayılı Kanunun 5 inci ek maddesine göre; tabipler devlet hizmeti yükümlülüklerini tamamlamadan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavlarına katılabilirler ve tıpta uzmanlık eğitimine başlayabilirler.

Birden fazla dalda uzmanlık yapabilmek için mecburi hizmeti tamamlamak şart mıdır?

Birden fazla uzmanlık eğitimine başlanabilmesi için devlet hizmeti yükümlülüğünün tamamlanması şarttır.

İlk kez TUS’a başvuran adaylar nasıl bir yol izlemelidir?

İlk kez TUS’a başvuran adaylar başvurularını sadece ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri ve başvuru merkezlerinden yapacaklardır.

Adayların Sınava Girerken Yanlarında Bulundurması Yasak Olan Araç Gereç Ve Eşyalar nelerdir?

çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş, anahtar, metal para gibi metal içerikli eşyalarla (basit başörtü iğnesi hariç);her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, silah ve benzeri teçhizatla, kalem, silgi.

Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra ne kadar süre ile askere gitmek gerekiyor? Tecil sürem nedir?

Mezuniyet sonrası yasal tecil hakkınız 2 yıldır. Tus’u kazandığınız takdirde Tecilinizi uzatabilirsiniz.

Yabancı uyruklular için denklik sınavı ne zaman yapılmaktadır?

Tus ile aynı gün aynı sorular üzerinden yapılmaktadır.

Yabancı uyruklular denklik için girdiği sınav hem denklik hem Tus için geçerli olur mu?

Hayır, Tus için denkliğini aldıktan sonra tekrar sınava girmesi gerekir

Yabancı uyruklu Doktorlar için Tus prosedürü nasıl işlemektedir?

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 19. maddesine göre üniversite ve Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde tıpta uzmanlık programlarında aylıksız olarak eğitim görmek isteyen tıp fakültesi mezunu yabancı uyruklu adaylar da TUS’a girmek zorundadırlar.
T.C. vatandaşı olan ya da Türk soylu yabancıların Türkiye’de meslek ve sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, kamu, özel kuruluş ve iş yerlerinde çalışabilmelerine ilişkin 2527 sayılı Kanun kapsamında olanlar, KKTC uyruklular genel kontenjanlara başvurdukları için yabancı uyruklu kontenjanlarından yararlanamazlar. İkili anlaşmalar uyarınca Türkiye’de ihtisas yapacak olan yabancı uyruklu öğrenciler, ikili anlaşma hükümlerine göre hareket edecektir.
Yabancı uyruklu adaylar için Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ve üniversite tıp fakültelerinde yabancı uyruklu kontenjanı ayrılmış ve bu kontenjanlar Tablo 2 ve Tablo 3’te gösterilmiştir.
“UYRUĞU” alanında sadece “Yabancı Uyruklular” seçeneği işaretli olan adaylar bu kılavuzdaki Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını tercih edebilecekler, diğer kontenjanları tercih edemeyeceklerdir.
“Yabancı Uyruklular” seçeneği yanında diğer uyruk alanları da işaretli olan adaylardan, tercih ekranında “Yabancı uyruklu kontenjanlarından yararlanmak istiyorum.” seçeneğini işaretleyen adaylar yabancı uyruklu kontenjanını tercih edebileceklerdir. Yabancı uyruklu adaylar, bu kontenjanlara, bu kılavuzdaki kurallar uyarınca puanları ve tercihleri göz önünde tutularak yerleştirileceklerdir.
Genel kontenjanlarda açık kalsa bile genel kontenjanlara yabancı uyruklu adaylar yerleştirilmez. Türk Cumhuriyetleri ile Asya ve Balkanlarda yaşayan Türk ve Akraba Topluluklarından gelerek üniversitelerimiz tıp fakültelerinden mezun olan ve tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyenlerin de TUS’a girmeleri zorunludur. Bu adaylardan devlet bursu almak isteyenler, bu durumlarını belgelendirerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvurabilirler. Bu adaylar için ayrılan kontenjanlar da yabancı uyruklu kontenjanı içinde gösterilmiştir.
Yabancı uyruklu adaylar için hazırlanmış ayrı bir Aday Başvuru Formu ve Kılavuz bulunmamaktadır. Bu adaylar, kendilerini ilgilendirmeyen çok özel durumlar hariç bu kılavuzun tüm hükümlerine tabidirler.

Adayların İnternet Ortamında Yapabilecekleri İşlemler nelerdir?

Adaylar; kılavuz bilgilerine, sınavlar ve başvurular ile ilgili duyurulara ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinden erişeceklerdir. Ayrıca başvuru işlemini tamamladıktan sonra, https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle giriş yapabileceklerdir.
Yukarıda belirtilen İnternet adresinde adayların yapabileceği başlıca işlemler şunlardır:
a) Bireysel başvuru hakkı olan adaylar için İnternet aracılığıyla bireysel başvuru yapma
b) Başvuru işlemi sonrasında başvuru kayıt bilgilerini görme
c) ÖSYM’nin belirleyeceği tarihlerde, sınava ilişkin bilgiler ile kimlik ve iletişim bilgilerini değiştirme
d) Eğitim bilgilerini öğrenme, varsa engel durumu bilgilerini görme/inceleme
e) Sınava giriş belgesi edinme
f) Sınav sonuç bilgilerini öğrenme
g) Cevap kâğıdını görüntüleme
h) Evrak referans numarası alma ve şifresini değiştirme

Tıp Dışı Meslek Mensupları (T.D.M.M.İ) için açılan Tıbbi Biyokimya ve Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık dalı eğitimine hangi meslektekiler TUS’a girebilir?

– Fen Fakültesi Ya da Dengi Fakültelerin Kimya Bölümü Ve Biyokimya Bölümü,
– Kimya Yüksekokulu,
– Eczacılık Fakültesi,
– Eczacılık Yüksekokulu,
– Veteriner Fakültesi