|


HOCALARIMIZIN ŞUBAT 2018 TUS SINAVI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

ANATOMİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Soruların dağılımı aşağıdaki gibidir:

• 1 Kemik

• 2 Kas

• 1 Solunum

• 3 Dolaşım

• 3 Sindirim

• 4 Sinir Sistemi

 

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

soru

Zor

:

soru

Orta

:

4

soru

Kolay

:

5

soru

Çok Kolay

:

5

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Soruların tümü temel bilgileri içeriyordu.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

14

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

 –

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

 –

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

 –

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru yoktu.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

4 soru.

• 1. Soru (düşük el sorusu)

3. Soru (n.axillaris sorusu)

12. Soru (canalis opticus’dan hangisi geçer sorusu)

14. Soru (v. saphena magna sorusu)

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

      – Olası tanı soruları : 1. Soru

      Tanı yöntemleri      : –

      – Tedavi soruları       : –

      – Komplikasyon – Yan etki soruları : –

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktu.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Her ne kadar, dönem itibari ile bu kadar kolay derecede sorular beklemiyor olsak da, notlarımız Anatomi sorularının tamamını yaptıracak içeriğe sahipti. Sınava giren kursiyerlerin Anatomi’den sıkıntı çekmemiş olduklarını düşünüyoruz. Anatomi’de kullandığımız kaynaklarımız bazı Fizyoloji-Histoloji, hatta klinik branşların sorularına da yanıt verebilmiştir.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Yukarıda da belirtildiği üzere, kitaplarımızın klinikte de gelebilecek soruları yakalama potansiyeli olduğundan dikkatle okunulması gerekliliğini bir kez daha öneriyoruz. Ek olarak, spot bilgilerimizin de ne kadar yararlı olduğu kanıtlanmıştır.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

• Sindirim sisteminden aynı sınavda 3 soru çıkmış olması pek de beklendik bir durum değildi.

• Diğer sorular: 3 dolaşım, 1 kemik, 4 sinir, 1 solunum, 2’si kas konusuna aitti.

• Eklemler ve ürogenital sistemden soru yine yoktu.

• Soruların tamamı net – direkt sorulmuş, dolaylı olarak sorulmamış sorulardı.

• Bir tek “Aşağıdaki arterlerden hangisi doğrudan aorta’dan çıkmaz?” sorusunda, aortanın tüm bölümleri, onların dalları tek tek düşünülmeli idi.

İşin bir enteresan boyutu, birkaç TUS’tur, çıkmış eski sorulardan hatta benzerlerinden göremiyorduk. Bu TUS’ta, daha önce sorulmuş soru ya da çok benzeri sorular sorulmuştur. Bu da dikkat çekici bir durumdu.

FİZYOLOJİ – HİSTOLOJİ – EMBRİYOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Soruların dağılımı aşağıdaki gibidir:

• 2 Hücre Doku

• 1 Kas

• 6 Embriyoloji Genital

• 1 Gastrointestinal Sistem

• 2 Kardiyovasküler Sistem

• 2 Solunum Sistemi

• 3 Sinir Sisemi

• 1 Üriner Sistem

 

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

• Çok zor : 2

• Zor : 5

• Orta : 9

• Kolay : 2

• Çok Kolay : –

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Soruların 16 tanesi temel bilgileri 2 tanesi detay ( 15-16) bilgileri içeriyordu.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

17

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

0

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yeni literatür bilgisi içeren soru yoktu.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Üç soru

• 21. Soru (surfaktan sorusu)

• 23. Soru (reseptör)

• 29. Soru (görme duyusu)

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

0

soru

Tanı yöntemleri

:

0

soru

Tedavi soruları

:

0

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yanlış sorumuz yoktur.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Fizyoloji histoloji embriyoloji branşında sorular genel olarak zor ve orta zorlukta soru kategorisinde hazırlamış. İki adet soru dışında sorular notlarımızda bulunan ve derslerde vurguladığımız konulardan sorulmuş, bir adet soruda yorum sorusu olarak sorulmuştur. Notumuz fizyoloji dışında temel ve klinik branşlarda bazı sorulara da (Temel: 51, 100, 101- Klinik: 9, 83, 84, 116) yanıt içermektedir.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Sorularda eski soru sayısı azdı ve gittikçe detay sorular üzerinde sınav ayırt ediciliği zorlanmaya başlandığı gözlenmiştir.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Genel olarak sistemlerden soruların dağılımı uygun olarak hazırlanmış fakat bu sınavda embriyoji-genital soruları beklediğimizden fazla (6 adet) ve ayrıntılı soruldu. Fizyoloji derslerinde iki hafta sonunda üç ana branş (fizyoloji-histoloji-embriyoloji) anlatılıyor, embriyoloji soruları sonraki sınavlarda da bu şekilde fazla sayıda sorulmaya devam ederse embriyoloji ders notlarını ve ders saatini artırmamız gerekecektir.

BİYOKİMYA HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Biyokimya soruları; iki defa dersi dinleyip en az üç defa okuyan bir kişinin 19-21 soru yapabileceği nitelikte ana ve temel bilgilerin sorgulandığı bir sınavdı.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

0

soru

Zor

:

2

soru

Orta

:

8

soru

Kolay

:

7

soru

Çok Kolay

:

5

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

• Temel bilgiyi sorgulayan bilgi sayısı: 19

• Detay bilgiyi sorgulayan bilgi sayısı: 3

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

19

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

0

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yoktur.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Vardı. 6 taneydi.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Yoktur.

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktur.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Biyokimya ders kitabı 22 (yirmi iki) soruya referans verebilme başarısına sahipti.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Biyokimya branşında eski TUS sorularına ve ders notlarında temel bilgilere hakim olup, derslere aktif katılan bir öğrenci 19-21 soruyu rahatlıkla yapabilmektedir.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Vitaminlere ağırlık verilmişti. Hücreden soru yoktu.

MİKROBİYOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Branşımızda bu TUS’ta sorulan sorular, soru dağılımı ve zorluk derecesi olarak bakıldığında diğer sınavlara göre daha atipik ve zordu. Bu sınavda dikkat çeken bir özellik, çok detaylı bilgi sorgulayan soruların sorulmuş olmasıydı. Soruların dağılımı şöyleydi: • Temel Mikrobiyoloji : 2 (55, 58)

• Bakteriyoloji : 8 (57, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 76)

• Parazitoloji : 3 (56, 71, 72)

• Viroloji : 3 (64, 66, 67)

• Mikoloji : 3 (68, 69, 70)

• Temel İmmünoloji : 3 (73, 74, 75)

 

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

1

72. soru

Zor

:

5

55, 61, 69, 73, 74. soru

Orta

:

8

59, 64, 65, 67, 70, 71, 75, 76. soru

Kolay

:

5

56, 57, 60, 66, 68. soru

Çok Kolay

:

3

58, 62, 63. soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

13 soru temel bilgiyi, 9 soru detay bilgiyi test ediyordu.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

10

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

8

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

2

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Çok yeni ya da literatür bilgisi sorgulayan soru bulunmamaktaydı.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

2 tane eski veya benzer soru vardı.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

5

Tanı yöntemleri

:

4

Tedavi soruları

:

2

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yanlış sorumuz yoktur.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Notlarımızın başarısı çok iyiydi. Sadece ayrıntılı bilgi soran 72. soruda sorgulanan bilgi notumuzda bulunmamaktaydı. Bir bilgi de dolaylı olarak vardı. Diğer bilgilerin tamamı çok net olarak notumuzda bulunmaktadır.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Notlara hakim olan ve eğitmenlerin vurgularını kaçırmayan bir öğrencinin çok zor 1-2 soru dışında Mikrobiyoloji sorusu kaçırması çok zor görünüyor. Önemli olan, sınava en yakın tarihlerde yapılan son tekrarlarda özellikle vurgulanan konuların gözden geçirilmesidir.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

• Bu sınavda en tuhaf özelliklerden birisi, Temel Mikrobiyoloji’nin ana konularının yerini Bakteriyoloji konularının almasıydı.

• Bakteriyoloji soruları genelde orta zorlukta, kolay ya da çok kolay kategorisindeydi. Stafilokok ve streptokoklara bu kapsamda değinilmediğini, ancak Klinik Bilimler soruları içerisinde yer bulduklarını görüyoruz. Aman, “Bu sınavda sorulmadı, demek ki çok sorulmuyormuş!” yanılgısına düşmeyiniz. Beklendiği gibi, gram negatif kokobasillerden yine 2 (H. ducreyi, F. tularensis) soru soruldu. Yine klasik gastroenterit etkeni (STEC), mikobakteri (M. kansasii) ve spiroket (Lyme hastalığı) soruları çok da sürpriz olmadı. TUS tarihindeki 2. biyoterörizm sorusunu da görmüş olduk. Çok gerekli bir soru gibi görünmese de notlarımızda özellikle tablolaştırarak dikkatleri çekmiştik.

• Parazitoloji’de, Trypanosoma cruzi’nin sorulacak birçok önemli özelliği varken konjenital enfeksiyon yapma özelliğinin sorgulanmış olması, soruyu yazanın tümüyle kötü niyetini yansıtıyor. Elbette her seçme sınavında olduğu gibi TUS’ta da çok zor soru sorulmalıdır; ancak sorunun konusu ya da sorguladığı bilginin gerçekçi ve pratisyen hekim düzleminde olması koşuluyla… Sorulmuş olan diğer Parazitoloji soruları ise oldukça hekim dostuydu.

• Son sınavlarda Mikoloji’de hep aynı konu, Mucorales ile ilgili klasik bilgiler sorgulanmaya başlandı. Beklendiği gibi, bir önceki sınavda değinilmemiş olan Aspergillus, kolay bir sorunun öznesini oluşturmuştu.

• Viroloji soruları tam anlamıyla “orta yolcuydu”. Şu ana kadarki sınavlara göre soru sayısının az olması bizler için sürpriz oldu.

• Genelde vaka soruları, bilen için sorun oluşturmayacak kıvamda ve netti.

PATOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Eski veya çok benzer soru sayısı azdı. Detay bilgiler çoktu. Yorum gerektiren soru sayısı oldukça fazlaydı. Gen ve moleküler mekanizma sorularının sıklığı artmıştı. Soruların konulara göre dağılımı şu şekildeydi:

• Hücre hasarı: 1

• İnflamasyon: 1

• İmmün Sistem: 3

• Hemodinamik hastalıklar: 1

• Kalp ve damar: 3

• Üriner sistem: 3

• Kadın genital:1

• Meme: 1

• Endokrin: 1

• Deri: 2

• Kemik: 1

• Karaciğer: 1

• Gastrointestinal sistem: 2

• Hematopoetik sistem: 1 

 

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

1

soru

Zor

:

7

soru

Orta

:

5

soru

Kolay

:

6

soru

Çok Kolay

:

3

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

9 soru detay bilgiyi, 13 soru esas bilgiyi sorgulamaktaydı.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

11

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

9

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Literatür bilgisi gerektiren soru. Ancak çok detay, kısmen yeni bilgileri soran sorular vardı.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Sekiz adet çok benzer soru vardı.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

3

soru

Tanı yöntemleri

:

0

soru

Tedavi soruları

:

0

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktu.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Hipersensitivite miyokarditi sorusu ve BCG’nin granülomatöz sistit yaptığı bilgileri notumuzda yoktu. Ancak BCG’nin granülomatöz prostatit yaptığı notlarımızda mevcuttu. Küçük bir yorum ile bu soru yapılabilirdi. Hipersensitivite miyokarditi sorusu ise soruda geçen çok fazla eozinofil bulgusundan yapılıyordu. Diğer soruların cevapları açık olarak mevcuttu.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

TUS gittikçe detaya kayan bir sınav. Her zaman ana ve basit şeyler sorulmuyor. Bazen soruda verilen küçük bir ipucu hayat kurtarmaktadır. O nedenle çalışılırken ‘bu konunun anahtar kelimeleri neler, bana nasıl sorulabilir’ diye düşünülerek çalışılmalıdır. Eski soruların sayısı azalmakla birlikte 8 adettti. Eski TUS sorusu, not ve düşünerek çalışma bu sınavı kazandırır.  

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Sorular dengeli dağılmıştı. Ancak akciğerden soru sorulmamıştı.

FARMAKOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Soruların zorluk derecesi; genel olarak “orta” zorluktaydı. 2 adet oldukça zor sayılabilecek soru vardı. 1 tanede oldukça tartışmalı, benim fikrimce “hatalı” soru vardı. Genel olarak çalışanın rahatlıkla yanıtlayabileceği, kısmen yorum gerektiren ve zor olmayan bir sınav olarak değerlendirilebilir bu sınav. Şubat 2018 TUS’u soru dağılımına bakacak olursak;

• Genel Farmakoloji : 2

• Otonom : 2

• KVS : 3

• Endokrin : 2

• SSS : 2

• Otakoid/Nsaid : 1

• Kemoterapötikler : 6

• Gastrointestinal sistem : 2

• İmmünmodülatörler : 2

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

• Çok zor : 2

• Zor : 4

• Orta : 6

• Kolay : 9

• Çok Kolay : –

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

15 adet temel bilgiyi ölçen soru vardı: 100. – 101 – 102 -103 – 104 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 – 112 – 113 – 116 – 117 – 118. sorular 6 adet ise detay bilgiyi ölçen soru vardı: 99 – 105 – 114 – 115 – 119 – 120. sorular 1 adet soru tartışmalı olduğu için, burada değerlendirilmemiştir.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

15

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

5

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

0

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

4 adet yeni bilgi gerektiren soru vardı. Ancak literatür bilgisi gerektiren bir soru yoktu.  

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

3 adet eskiden sorulmuş ya da çok benzer soru vardı. 107. soru birebir eski soruydu. Ancak; 101 ve 109. Sorular, daha önceden sorulmuş sorulara oldukça benzer sorulardı.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

0

soru

Tanı yöntemleri

:

0

soru

Tedavi soruları

:

0

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Evet. Böbrek fonksiyon bozukluğu ile ilgili soru hatalıdır. Böbrek yetmezliği olan bir hastada kullanılmaması gereken antibiyotik sorulmuştur. Seçeneklerde ise 3 adet böbrekten atılan antibiyotik bulunmaktadır.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Farmakoloji ders notları ve derslerde vurgulanan konular soruların büyük bir kısmını karşılıyor. 4 adet notlarda birebir bulunmayan soru vardı.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Yeni bilgilere biraz daha ağırlık verilmesini öneriyoruz. Yeni bilgilere çalışılırken, akılda tutulması gereken; temel bilgiler her zaman en çok net getiren sorulardır. Eğer farmakolojide başarılı olunmak isteniyorsa; her zaman temel bilgiler iyi çalışılmalıdır.  

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Son yıllarda süregelen kemoterapötik konularının sorulardaki ağırlığı devam ediyor. Bu sınavda santral sinir sisteminden az soru çıkmış olması dikkat çekici! Otakoidlerden sadece 1 soru sorulmuş. Bunun dışında; konuların dağılımı dengeli olmuş. Soru dağılımında dikkati çeken diğer bir husus; immünmodülatörlerden 2 adet sorunun sorulmuş olmasıydı. Bu soruların ikisi de yeni bilgi bilmeyi gerektiriyor.

DAHİLİYE HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Dahiliye branşından bu sınavda toplam 30 adet soru yöneltilmiştir. Diğer branşlar içerisinde Dahiliye’yi ilgilendiren, Dahiliye bilgileri ile yapılabilecek sorular mevcuttu. Soru dağılımları beklenildiği gibiydi. Artık her sınavda İnfeksiyon Hastalıkları ile ilgili soruları Dahiliye içerisinde görmekteyiz. Her sınavda ortalama 3 soru gelmektedir. Bu sınavda da beklenildiği sayıda İnfeksiyon Hastalıkları’ından soru yer aldı. Soruların zorluk derecesi, bir önceki sınava göre daha iyiydi. Bilgiyi, yorum yolu ile ölçen soru sayısının bu sınavda biraz daha fazla olduğu görülmektedir. Genel anlamda yeterli düzeyde konu tekrarı ve soru çözümü yapan meslektaşlarımızın rahatlıkla yapabileceği Dahiliye soruları ile karşılaştık. Umarım emeğinizin karşılığını almışsınızdır.

 

Soru Dağılımları

 

• Enfeksiyon Hastalıkları: 3 soru

• Göğüs Hastalıkları: 2 soru

• Kardiyoloji: 5 soru

• Gastroenteroloji – Hepatoloji: 5 soru

• Endokrinoloji: 4 soru

• Hematoloji: 2 soru

• Onkoloji: 2 soru

• Nefroloji: 4 soru

• Romatoloji: 2 soru

• İmmünoloji: 1 soru

 

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

0

soru

Zor

:

3

soru

Orta

:

8

soru

Kolay

:

12

soru

Çok Kolay

:

7

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

24 soru temel, 6 soru ise detay bilgiyi test eden sorulardır. Daha önceki sınavlara göre temel bilgilerin daha fazla sorgulandığını görmekteyiz. Özellikle hiperosmolar hiperglisemi koma, hiponatremi nedenleri, uygunsuz ADH sendromu, Crohn koliti, hipokalemide EKG, konjestif kalp yetmezliği soruları Dahiliye’nin temel bilgilerinin sorgulandığı sorulardır.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

11

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

12

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

5

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Çok yeni veya literatür bilgisini gerektiren soru yoktu. Sorular, kurs notlarımızda yer alan, bahsettiğimiz konular çerçevesinde beklediğimiz gibi geldi.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Eski sınav sorularının çözülmesi, sınav hazırlığının en önemli basamağını oluşturmaktadır. Her sınavda olduğu gibi bu sınavda da çıkmış soruların aynısı veya benzeri karşımıza gelmiştir. Dahiliye branşı olarak 30 adet olarak kabul ettiğimiz sorulardan toplamda 12 tanesi eskiden sorulmuş soru veya çok benzeri konumundadır. Eski sınav sorularına bakan meslektaşlarımızın, bu soruları daha kolay bir şekilde yapmış olduklarını düşünmekteyiz. Her sınavda hatrı sayılır düzeyde eski sorulardan gelmektedir. Son 5-6 yılı değerlendirecek olursak Dahiliye’de sorulan soruların ortalama %40’ı eski soruların benzeri veya aynısı olmaktadır. Bu istatistik, daha önce çıkan soruları içeren TÜM TUS SORULARI kaynağımızın sınav için değerini göstermektedir.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

11

soru

Tanı yöntemleri

:

5

soru

Tedavi soruları

:

4

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

1

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Klinik Bilimler başlığında Dahiliye soruları içerisinde bulunan 20. sorunun yanlış sorulmuş bir soru olduğunu düşünmekteyiz. Soruda trombositozu olan bir hastada ayırıcı tanıyı sorgulayan bir vaka verilmiştir. Bu vaka sorusunda tüm şıklar doğrudur.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Daha önceki Tıpta Uzmanlık Sınavları’nda olduğu gibi Dahiliye notumuz bu sınavda da yeterli olmuştur. TUS hazırlık sürecinde Dahiliye konularının çalışılmasında fasiküllerimiz tek kaynak olarak yeterlidir. Bu sınavda zor veya detay olarak tanımlanabilecek soruların cevapları notlarımızda mevcuttu. Fasiküllerden konuyu öğrenme sonrasında soru kaynaklarımız ile konuyu pekiştirme TUS için yeterlidir. Fasiküllerimiz sadece Dahiliye sorularını değil, diğer branşların bazı sorularını yanıtlayabilmektedir.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Vaka sorularının önemini sürekli vurgulamaktayız. Yapılan son sınavda da görüldü ki, Dahiliye netinizi belirleyen en önemli soru tarzı vaka sorularıdır. Daha önceki yıllarda hemen hemen soruların yarısı vaka sorusu olarak gelmekteydi. Bu sınavda ise vaka soru sayısının arttığını görmekteyiz. 30 adet sorunun 21’i vaka sorusudur. Dahiliye’yi çalışırken, okuduğunuz hastalığın nasıl bir vaka sorusu olarak karşınıza geleceğini düşünmelisiniz. Olası tanı, tanı testleri ve tedavi yaklaşımları genellikle vaka sorularında sıkça sorgulanmaktadır. Özellikle vaka sorularında olası tanı sorularına daha sık yer verilmektedir. Bu sınavda ise 11 soruda olası tanı sorgulanmıştır. Hazırlık sürecinizde mutlaka vaka sorularına bol zaman ayırmalı ve pratiğinizi artırmalısınız.

Bu sınavda Dahiliye sorularının büyük çoğunluğu temel bilgiyi ölçmekteydi. Konuları çalışırken, mükemmelliyetçi yaklaşımla her detayı çalışmak için kendinizi yıpratmak yerine asıl temel bilgileri iyi öğrenmek önceliğiniz olmalıdır. Dahiliye’de bir patolojiyi okurken öncelikle majör etiyolojik sebeplere, önemli klinik bulgulara, tanı için öncelikle yapılması gereken testlere ve ilk aşamada verilecek tedaviye önem verilmeli, öğrenilmelidir. Temel bilgileri akla tam oturtmadan, detay bilgilere dalmak netlerinizin istediğiniz gibi yükselmemesine yol açabilmektedir. 30 sorunun 24’ü temel bilgiyi sorgulamaktaydı.

Eski TUS sorularının önemini yukarda da belirttik. Önümüzdeki sınavlarda da Dahiliye’de %40 oranında eski soruların aynısı veya benzeri gelecektir. Bu sebeple konu tekrarları sonrasında mutlaka çıkmış TUS sorularına bakılmalıdır. Özellikle yeni baskı TÜM TUS SORULARI kaynağını incelemenizi tavsiye ederiz. Bir sorunun altında o sorunun bir başka hoca tarafından sorulmuş başka bir versiyonu bulunmaktadır. Bu yeni tarz, soruyu yorumlama ve yakalama başarınızı artıracaktır.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Soru dağılımları daha önce de belirttiğimiz gibi beklenildiği gibiydi. Ağırlık verilen veya sürpriz şekilde hiç sorunun gelmediği konu yoktu. Zorluk açısından da geçen sınavdan daha kolaydı.

Kardiyoloji ve Göğüs Hastalıkları soruları, dikkatli okunduğunda kolaylıkla yapılabilecek düzeydeydi. Kurs programı içerisinde derslerde vurgulanan noktaların karşımıza çıktığını görebilmekteyiz. Konjestif kalp yetmezliği, elektrolit anormalliklerinde EKG değişiklikleri klasik, beklenen sorulardandı.

Onkoloji için her zaman vurguladığımız konular vardı. İlaçlar, onkolojik aciller ve paraneoplastik sendromlar. Bu üç konu her zaman karşımıza çıkması muhtemel konulardır. Bu sınavda kapesitabin ve uygunsuz ADH sendromu sorusu geldi. Bu dönemde güncellenen yeni Onkoloji notumuz hem Dahiliye hem de Farmakoloji’den gelen soruları kolaylıkla cevaplayabilmiştir.

PEDİATRİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

2018 Şubat Tıpta uzmanlık sınavında soruların Pediatri alt bölümlerine dağılımı şöyledir:

• Yenidoğan : 2

• Sosyal pediatri : 1

• Beslenme-Vitaminler : 2

• Metabolizma : 1

• Nefroloji : 2

• Endokrinoloji : 1

• Hematoloji-Onkoloji : 3

• Gastroenteroloji : 2

• Kardiyoloji : 2

• Alerji-İmmünoloji : 1

• Romatoloji : 1

• Solunum : 3

• Acil-Yoğun Bakım : 1

• Genetik : 2

• Enfeksiyon hastalıkları : 2

• Bağışıklama : 1

• Nöroloji : 2

• Çocuk psikiyatrisi : 1

 

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

4

Zor

:

6

Orta

:

12

Kolay

:

6

Çok Kolay

:

2

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Noonan sendromu, Angelman ve Otistik davranış ile salmonella enfeksiyon sıklığı ilişkili sorular (4 soru) adet soru detay bilgiyi, diğer sorular temel bilgiyi test ediyordu.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

17

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

3

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

9

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

İlginç olarak bu TUS’da çok sayıda yeni soru vardı (Örneğin Salmonella enfeksiyonuna yatkınlık sorusu, Angelman sorusu, Noonan sendromu ve otizm spektrumunu içeren soru gibi. Daha önceki TUS sorularında soruların %30-40’I eski sorular kapsamındaki bilgileri içerirken bu sınavda çok sayıda yeni konu vardır. Literatür bilgisi gereken soru yoktu.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

5 adet soru eskiden sorulmuş ya da benzeri sorulmuş sorulardı (RDS risk faktörleri, Hipoksik spel, Fallot tetralojisi sorusu, hipotiroid tarama sorusu, febril nöbet sorusu ve perinatal asfiksi bulguları).

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

11 adet vaka sorusu vardır. İlginç olarak daha önceki TUS sorularında pediatri soruları genelde en olası tanıyı sorarken bu defa komplikasyonlar, EKG bulguları hastalığı bulup oklinik seyir ile ilgili sorular sorulmuş. En ilginç olanı ise yeni soru stillerinde “en yüksek olasılıklıdır” “en az olasıdır”, “daha fazla destekler” şeklinde soru cümleleri kurarak soruları teknik olarak daha fazal zorlaştırmalarıydı. Ayrıca itiraz kapıları da kapanmış oldu.

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Pediatri içinde yanlış soru yoktu. çünkü yukarıda belirttiğimiz gibi en yüksek olasılık gibi soru cümlecikleri sorulduğundan şıklarda birden fazla aynı tabloya yol açan patolojininde en yüksek olasılığının bilinmesi istenmektedir. Buda pediatri ekibimizce soruların en çok değişen yüzü oldu.  

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Pediatri TUS ve YDUS notlarımız 27/30 soruya yanıt verilmesini sağlayabilmiştir.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

• Bu sınavda 2 büyük yenilik vardı. Birincisi sorularda hem vaka hem de standart sorularda soru cümleciklerindeki yönlendirme cümleleri idi. Bu yeni tarz sayesinde sorular daha zor hale gelip gerçekten klinik olarak hastalıklara hakimiyet istenmiş. Bunun bir diğer karşılığı da çok soru çözülerek olasılıkların bilinmesinin gerekliliğidir. İkincisi: Soru dağılımındaki homojenlik idi. Sadece Allerji sorusu yoktu. Bunun dışında hemen her branştan soru vardı. Solunum ve enfeksiyon sorularının ağırlığı artmakta idi. Buda gösteriyor ki 30 soruluk pediatri branşında her konudan soru geliyor.

• Vaka sorularındaki baskınlık devam ediyor (kabaca 1/3’ü). Vaka sorularında en çok dikkat çeken yenilik ise sadece olası tanı değil de sorudaki hastalığın özellikleri, o hastalığın komplikasyonları, ilaçların yan etkileri, EKG bulguları gibi farklı yönlerinde sorulmasıdır. Biz de deneme sınavlarında bu şekilde sorular hazırladığımızdan deneme sınavlarının çözülmesi çok önemlidir.  

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

• Soru dağılımlarında şaşırtıcı bir durum yoktu. Artık herhangi bir bölümden 3 adetten fazla sorunun gelmediği aşikardır. Sadece Allerji sorusu yoktu ve bir önceki TUS’taki gibi bu sınavda da birden fazla genetik sorusunun olması ve zor olması atipikti. Bulimia, otizm gibi gelişimsel pediatri soruları olması da atipikti. İlginç olarak enfeksiyon, immünoloji ve genetik soruları oldukça zordu. Galiba bu sınavda yapılmaması istenen soru görevi genetiğindi. Umarız bundan sonar böyle devam etmez.

• Eski TUS sorusu ya da benzerlerinin diğer sınavlara göre çok daha az olduğu bir sınavdı. Yeni, ilk defa sorulan soruların ağırlıkta olduğu bir sınavdı. Klasik ders notu bilgisi ile soruların 3/4’ü yapılabilir iken 1/4 soru oldukça ayrıntılı idi. Özellikle Tbc ilaç yan etkisi sorusu, Angelman sendromu sorusu, Noonan sendromu özellikleri sorusu ve Salmonella enfeksiyonlarına yatkınlık sorusu zor sorulardı.

GENEL CERRAHİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Toplam 26 sorumuz vardı. Son derece atipik soruların sorulduğu, kötü niyetli kişiler tarafından hazırlanmış, çok büyük oranda sınava girenleri zor durumda bırakmayı amaçlayan, buna karşın bilen ve bilmeyeni ayırt etme konusunda yetersiz olan soruların fazla olduğu bir sınavdı maalesef. Çok kolay sorular da vardı. Genel Cerrahi’yi çok iyi bilen ile hiç bilmeyen arasında kayda değer bir fark oluşturamayacak bir sınavdı ne yazık ki…

 

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

6

soru

Zor

:

2

soru

Orta

:

6

soru

Kolay

:

9

soru

Çok Kolay

:

3

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Sekiz soru son derece detay bilgiyi test ediyordu. Temel bilgiyi test eden 7 soru vardı. Geri kalanlar da arada idi. Bu sınavda öyle tuhaf sorular gördük ki, mamografi BI-RADS sorusu gibi soruları ayrıntı olarak değerlendiremedik. Varın siz durumu anlayn. Birkaç örnekle konuyu izah edecek olursak… 1. Resüsitasyon torakotomisi endikasyonlarını soran soru… Ben şöyle izah edeyim durumun garabetini. Türkiye’deki Genel Cerrahi profesörlerine açın telefon sorun. İçlerinde resüsitasyon torakotomisi yapmış kaç kişi var? Şayet 10 kişi bulursanız ben bu işi bırakırım. TUS’da sorulan soruyu cevaplayabilen 20 Genel Cerrahi hocası çıksın yine ben bu işi bırakırım. ÖSYM böyle bir konudan pratisyen hekimlerin yarıştığı bir sınavda soru soruyor. Utanmaları gerekir. 2. Aşağı anterior rezeksiyon yapılan hastada koruyucu ileostomi gerektirmeyen durumu soran soru… Kardeşim pratisyen hekimin bu bilgiyi bilmesinin ona ne faydası olacak? Bu soru Genel Cerrahi YDUS düzeyinde…Daha birkaç ay önce ÖSYM bir açıklama yapmıştı; “TUS’da soruları çok büyük oranda pratisyen hekimlerin bilmesi gereken temel konulardan hazırlayacağız” demişti. Temel konular bunlar mıdır? Yazıklar olsun. 3. Fıtıkta “ağrı üçgeni” içinde yer almayan anatomik yapının sorulduğu soru. İddia ediyorum… Bu soruyu Genel Cerrahi hocalarına sorun. Laparoskopik fıtık cerrahisi ile uğraşanlar yapabilir. Onların da hepsi yapamaz. Laparoskopik fıtık cerrahisi yapmayanların bu soruyu cevaplama olasılığı yok. Bakın, bu soru da yine pratisyen hekime soruluyor. Genel Cerrahi YDUS için bile kolay bir soru değil. 4. İdiyopatik retroperitoneal fibrozis sorusu. Bu soru daha da ilginç Bu nadir karşılaşılan hastalığı da meslek hayatı boyunca birçok Genel Cerrah hiç görmez. Yine kıyı köşe bilgi soruluyor. Ayrıca, asıl önemlisi, bu soruda Genel Cerrahi sorularını hazırlayan “sözde hocanın” kötü niyetli olduğu tümüyle kanıtlanıyor. Hastalık idiyopatik retroperitoneal fibrozis olarak değil, bu hastalığın diğer adı “Ormond hastalığı” özel ismiyle soruluyor. Böyle bir şey olabilir mi? Konuyu bilen bir pratisyen hekim bu özel ismi hiç duymamış, bilmiyor olabilir. Bunlara yazık değil mi? Genel Cerrahi profesörlerine sorun bakalım; kaç tanesi Ormond hastalığı nedir diye sorduğunuzda size cevap verebilecek. 5. Bir başka rezil soru… Akut karaciğer yetmezliğinde acil karaciğer nakli yapılması gereken hastaları belirlemek için kullanılan King’s College kriterlerini soruyor. Transplantasyon cerrahlarının bile hepsinin cevaplayamayacağı bir soru… 6. Bir fıtık sorusu daha… Fıtık ameliyatı sonrasında gelişen iskemik orşit hangi yapının yaralanmasına bağlı gelişir? Çok ağır konuşmamak için kendimi tutuyorum. Yukarıda bahsetmediğim diğer soruları da çok matah zannetmesin kimse… Bir soru aynen şöyle… Bir hastanın boyunu ve kilosunu vermiş. Vücut kütle endeksini soruyor. Çapsızlığa bakın. Bunu cevaplamak için de doktor olmaya gerek yok. Sabah sağlık programı sunanlar yapar. Ayrıca, sorularda ifade bozuklukları, Türkçe yanlışları gırla gidiyor. Bazı soruların neyi sorduğunu anlayabilmek için birkaç kez okumak gerekiyor. ÖSYM bu sınavdaki Genel Cerrahi sorularını kimlere hazırlatmışsa, resimlerini binanın kapısına asıp, içeri girmelerine yasak getirmeli ve böylece bunlar gibi yetersiz, çapsız, TUS’un ruhunu anlamamış, TUS’a giren hekimlere saygısı olmayan, emeğe saygısı olmayan, anadilini yazamayan insanlar bu sınava soru hazırlamamalı.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

18

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

6

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yok.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Bire bir aynı soru sorulmadı. Dört sorunun benzerleri geçmişte sorulmuştu.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

2

soru

Tanı yöntemleri

:

2

soru

Tedavi soruları

:

2

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Resüsitasyon torakotomisi sorusu iki doğru cevaplı, yani yanlıştır.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Çok ayrıntı bilgilerin sorulduğu birkaç soru hariç geri kalan sorular notlarımızda mevcuttur.  

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

TUS ilkokullararası bilgi yarışması değildir. TUS çok önemli bir sınavdır. Dolaylı ve dolaysız binlerce hekimin, hekim yakınının hayatını, kaderini etkileyen bir sınavdır. TUS’a hazırlanan pek çok insan bu hazırlık sürecinde maddi ve manevi çok büyük fedakârlık yapıyor. Ve bu insanlar, bilen ve bilmeyeni ayırt eden bir sınavı hak ediyor. Maalesef ÖSYM ve ÖSYM’nin soru hazırlattığı hocaların önemli bir kısmı, en azından Genel Cerrahi hocaları bu durumu anlamış gibi görünmüyor. Benim öncelikli önerim bu konuda ÖSYM’den talepkar olmalarıdır. Biz Tusdata olarak bu konuda bugüne kadar çok şey yaptık. TUS’a girenler de yapmalı ve seslerini duyurmalılar. Türkiye’de çok kötü bir alışkanlık var. İnsanlar kötü birşeyi çok çabuk kabulleniyor. “Böyle gelmiş böyle gider” deniyor. Oysa kabullenmemek gerekir. Talep etmeden bir şey elde edemiyorsunuz. Sınava hazırlanma konusuna gelirsek… Notlarımız gelmiş geçmiş en kötü Genel Cerrahi sorularının bile büyük kısmını cevapladı. TUSDATA dışında bir önerim yok.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Sıvı-elektrolit: 3, travma:2, transplantasyon: 2, pankreas:3, fıtık:2, meme:2, safra:2 soru ile önde gelen konulardı. Tiroid sorusu olmaması ilginçti. Temel konulardan ve memeden 11, GİS, hepatobiliyer, vb. konulardan 15 soru soruldu.

 

KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Soruların konulara göre dağılımı aşağıdadır:

Obstetri: 5 soru

Onkoloji: 1 soru

Genel Jinekoloji: 2 soru

Endokrinoloji: 4 soru  

 

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

0

soru

Zor

:

3

soru

Orta

:

2

soru

Kolay

:

6

soru

Çok Kolay

:

1

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

10 soru temel bilgiyi, 2 soru (112,120) detay bilgileri test ediyordu.  

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

6

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

4

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

1

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yoktur.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

TUS’ta daha önce sorgulanan ve benzeyen 4 soru vardı, 2 soruda YDUS’ta geçmiş yıllarda benzer şekilde sorgulandı.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

1

soru

Tanı yöntemleri

:

0

soru

Tedavi soruları

:

0

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Tam olarak yanlış olmasa da özensiz ve tuzak olabilecek şekilde hazırlanmış 1 soru vardı Cevabı “servikal laserasyon” olan soruda; soruda; servikal laserasyon risk faktörleri olan bir olgu yazılmasına rağmen, adaylar “UTERİN RÜPTÜR”ü çok kolay ekarte edememektedirler. Ancak özellikle “hastanın abdominal muayenesinde; uterusun kontrakte” ifadesi verilerek servikal laserasyon ön plana çıkarılmaya çalışılıyor. Ancak, uterin rüptürlerde nadiren de olsa, hastalarda “kontrakte uterus” tespit edilebilir. Bu duruma rağmen; soru kalıbında “en olası” ifadesi; bize açık bir şekilde “servikal laserasyonu” işaret etmektedir.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Ders notlarımız başarılı ve yeterli olmuştur. Soru kaynaklarımız ve deneme sınavlarımızla beraber branşımız adaylara yeterli olmuştur. Ayrıca diğer branşlardan 9 soru da kadın doğum notları ile yapılabilmektedir.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Herkesin yaptığı soruları kaçırmamak gerektiği için öncelikle temel bilgilere sonrasında detaylara yönelmek doğru olacaktır. Sonra da bilgiyi ezberlemek yerine anlamak ve bolca soru çözmek faydalı olacaktır. Bu anlamda TUSDATA ders notları çok iyi bir kaynak olarak size yetecektir. Ayrıca adayların; tüm deneme sınavlarımızı yakından takip etmesini, hatta YanDal Uzmanlık için hazırladığımız ve her sene güncellediğimiz soru kaynaklarından da faydalabilirsiniz.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Soru sayıları ve dağılımı bizi şaşırttmadı. Artık son yıllarda jinekolojik onkoloji daha az sorulmaya başlandı. İlginç bir şekilde de sorulan sorular detay soru olarak karşımıza geliyor. Çıkmış Yandal sınav sorularıda branşa hakimiyet açısından önemini bir kez daha gösterdi. I-II-III şeklinde gelen sıralamalı sorular artık daha fazla karşımıza gelecek gibi görünmekte. En ilginç noktalardan birisi; yine Kontrasepsiyon sorusu gelmedi. Obstetrik kanama konusundan yine vaka sorusu gelmesi, bize bu konunun önemi ayrıca vaka sorusu çözmenin de ihmal edilmemesi gerektiğini gösterdi. Özellikle ‘’Maternal kanda serbest fetal DNA incelenmesiyle’’ ilgili soru güncellenmenin ne kadar önemli olduğunu bize gösterdi. Ektopik gebelik ve Jinekoojik Enfeksiyonlar gibi önceki sınavlarda sorulan gözde konulardan soruların olmayışı beklenmedik bir süreçti.

KÜÇÜK STAJLAR HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Küçük stajlar açısından zorluk dağılımı yerinde bir sınavdı. Soruların branşlara dağılımı düzenliydi. Eski TUS soruları ve notlarımız soruların neredeyse tamamını cevapladılar. Ayrıca, Temel Tıp Bilimleri ve Klinik Tıp Bilimleri branşlarının birçok sorusunu da notumuz cevapladı. Küçük Stajlar’dan 22 sorumuz vardı. Tüm sınavda ise yaklaşık 35 kadar soruyu eski TUS sorularımız ve notumuz cevapladı. Sorularımızın dağılımı şöyleydi:

• Nöro-Psikiyatri : 7

• Üroloji : 0

• Fizik Tedavi : 0

• KBB : 1

• Göz : 1

• Halk Sağlığı : 1

• Göğüs Cerrahisi : 1

• Ortopedi : 1

• Çocuk Cerrahisi : 1

• Dermatoloji : 3

• Radyoloji : 2

• Kalp-Damar Cerrahisi : 2

• Anestezi : 2

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

1

soru

Zor

:

2

soru

Orta

:

5

soru

Kolay

:

10

soru

Çok Kolay

:

4

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Çok zor ve zor olarak değerlendirdiğimiz 3 soru detay bilgi gerektiriyordu. Diğer sorular ise genel olarak TUS’a çalışan herkesin bilmesi gereken bilgilerdi.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

5

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

4

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

11

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Konu başlığı olarak ve içerik olarak notumuzda olmasına rağmen çok detaylı textbook bilgisi gerektiren 1 sorumuz vardı.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

On bir sorumuz eski soru ve çok benzeri soruydu.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

8

soru

Tanı yöntemleri

:

4

soru

Tedavi soruları

:

0

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktur.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Notlarımız sadece Küçük Stajlar sorularını değil, aynı zamanda diğer branşlardan da birçok soruyu cevapladı. Notlarımız genel olarak oldukça başarılı idi. Sadece bir soruda konu notumuzda detaylı bir şekilde anlatılmasına rağmen çok detay literatür bilgisi gerektirdiği için tam olarak cevaplama yapılamadı.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Sınavda arkadaşlara tavsiyemiz, öncelikle tüm notu bir kere hızlıca baştan sonra okumaları, daha sonra da derste bahsettiğimiz başlıkları ve eski TUS sorularını çalışmalarıdır.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Son birkaç TUS’ta özellikle cerrahi bilimlerden soru sayısının azaldığını görmekteydik fakat bu sınavda dahili ve cerrahi branşlar açısından dağılım eski sınavlara oranla daha homojendi. Soruların branşlara göre dağılımı da oldukça dengeli bir şekilde planlanmıştı.