|


Sıkça Sorulan Sorular

YDUS ne zaman yapılacak?

YDUS tek oturum halinde Ankara’da 23.12.2018 tarihinde yapılacaktır. Sınav saat 10.15’de başlayacak ve 100 dakika sürecektir.

 

YDUS soru içeriği nasıl olacak?

YDUS’da sorular içerik açısından adayın uzmanlık eğitiminde kendinden beklenen performansı en iyi şekilde sürdürebilmesini mümkün kılacak temel bilgileri değerlendirmek amacıyla sınavın yapıldığı ana dal genel eğitim

programı çerçevesinde hazırlanır.

 

YDUS’a nasıl başvurulur?

YDUS’a başvurular elektronik ortamda yapılacaktır. 2018-YDUS’da adayların başvuruda izleyeceği yol için tıklayınız

YDUS Puan hesaplama sistemi nasıl yapılmaktadır?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan sınavda, adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak 100 üzerinden YDUS puanlarına dönüştürülecektir.

 

Hangi koşullarda puan kesintisi yapılır?

Uzmanlık öğrenciliğine yerleştirildikten sonra uzmanlık eğitimini bitirmeden kurum veya dal değişikliği için yeniden sınava girenlerin yerleştirmeye esas mesleki bilgi puanı % 2 oranında düşürülür.

 

YDUS sonucum ne kadar geçerlidir?

YDUS sonuçlarına göre bir eğitim programına yerleştirilen adayların hakları yalnız bir sınav dönemi için geçerlidir

 

YDUS tercih işlemleri nasıl yapılmaktadır?

Adaylar, 2018-YDUS puanlarını öğrendikten sonra, ilgili sınav dönemi için kontenjan açılan dallardan ne zaman ve nasıl tercih yapacaklarını ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr adresinden öğreneceklerdir.

 

TUSDATA hangi Genel Cerrahi dallarında YDUS Kursu yapacak?

 

► Sıvı, Elektrolit Dengesi ve Asit – Baz Bozuklukları

► Beslenme

► Travmaya Sistemik Cevap ve Metabolik Destek

► Şok

► Cerrahi Enfeksiyonlar

► Yara İyileşmesi

► Hemostaz ve Transfüzyon

► Travma ve Travma Hastasına Yaklaşım

► Yanık

► Meme Hastalıkları ve Cerrahisi

► Tiroid Bezi Hastalıkları ve Cerrahisi

► Paratiroid Bezi Hastalıkları ve Cerrahisi

► Adrenal Bez Hastalıkları ve Cerrahisi

► Transplantasyon

► Cerrahi Onkoloji, Mezanter, Yumuşak Doku

► Akut Karın

► Özofagus Hastalıkları ve Cerrahisi

► Mide Hastalıkları ve Cerrahisi

► Morbid Obezite ve Cerrahisi

► İnce Bağırsak Hastalıkları ve Cerrahisi

► Kolon ve Rektum Cerrahi Hastalıkları ve Cerrahisi

► Apendiks Vermiformis Hastalıkları ve Cerrahisi

► Perianal Bölge Hastalıkları ve Cerrahisi

► İntestinal Tıkanıklıklar ve Cerrahisi

► Gastrointestinal Sistem Kanamaları ve Cerrahisi

► GİS Fistülleri ve Cerrahisi

► Karaciğer Hastalıkları ve Cerrahisi

► Portal Hipertansiyon ve Cerrahisi

► Safra Kesesi – Safra Yolları Hastalıkları ve Cerrahisi

► Pankreas Hastalıkları ve Cerrahisi

► Vasküler Hastalıklar ve Cerrahisi

► Dalak Hastalıkları ve Cerrahisi

► Karın Duvarı Fıtıkları ve Cerrahisi

► Cerrahi Komplikasyonlar ve Tedavisi

 

Tusdata YDUS Kurslarında dersleri kim anlatacak?

Dersler  “Bilimsel  Toplantı” kapsamında  genellikle  yan dal  uzmanları  ya  da akademisyenlerden oluşan ve yıllardır TUS Sınavına yönelik profesyonel ders anlatan eğitmenler tarafından anlatılacaktır.

Konaklama için seçenek sunulacak mı?

Konaklama seçenekleri için tıklayınız

 

Daha fazla bilgi için irtibat tel: 0507 483 88 39 – 0312 418 44 68/114-137