|


2018 DÖNEMİ
1. YDUS DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI


DAHİLİYE – Doğru Cevap Anahtarı
1. B
2. B
3. C
4. A
5. A
6. D
7. B
8. B
9. C
10. E
11. E
12. C
13. D
14. C
15. D
16. D
17. D
18. D
19. D
20. E
21. D
22. D
23. E
24. D
25. B
26. C
27. C
28. B
29. B
30. D
31. E
32. B
33. D
34. C
35. B
36. A
37. E
38. D
39. A
40. B
41. B
42. A
43. B
44. E
45. D
46. E
47. C
48. D
49. B
50. D
51. B
52. C
53. B
54. D
55. C
56. B
57. B
58. E
59. D
60. E
61. D
62. C
63. D
64. A
65. A
66. D
67. C
68. A
69. C
70. B
71. D
72. B
73. A
74. D
75. B
76. D
77. D
78. D
79. C
80. B

 


PEDİATRİ – Doğru Cevap Anahtarı
1. C
2. D
3. E
4. A
5. C
6. C
7. C
8. B
9. B
10. B
11. E
12. E
13. A
14. C
15. C
16. C
17. B
18. E
19. D
20. A
21. A
22. C
23. B
24. E
25. B
26. B
27. B
28. E
29. A
30. A
31. D
32. E
33. B
34. C
35. D
36. C
37. D
38. C
39. A
40. C
41. C
42. D
43. C
44. E
45. C
46. B
47. C
48. C
49. A
50. D
51. D
52. C
53. D
54. B
55. C
56. B
57. E
58. E
59. E
60. C
61. B
62. A
63. E
64. B
65. A
66. C
67. E
68. E
69. C
70. C
71. D
72. D
73. B
74. A
75. C
76. D
77. D
78. C
79. B
80. A

 


GENEL CERRAHİ – Doğru Cevap Anahtarı
1. E
2. C
3. D
4. D
5. A
6. D
7. E
8. A
9. C
10. C
11. D
12. E
13. A
14. B
15. A
16. D
17. A
18. D
19. C
20. D
21. A
22. A
23. E
24. D
25. D
26. C
27. B
28. E
29. B
30. A
31. D
32. B
33. C
34. E
35. E
36. D
37. B
38. A
39. C
40. B
41. C
42. C
43. C
44. A
45. A
46. A
47. E
48. A
49. C
50. D
51. C
52. E
53. B
54. B
55. A
56. A
57. E
58. A
59. C
60. D
61. C
62. C
63. D
64. E
65. E
66. B
67. B
68. E
69. E
70. D
71. D
72. D
73. D
74. A
75. C
76. A
77. C
78. C
79. B
80. C

 


KADIN DOĞUM – Doğru Cevap Anahtarı
1. D
2. D
3. B
4. B
5. E
6. E
7. C
8. D
9. A
10. C
11. A
12. A
13. E
14. D
15. B
16. D
17. B
18. A
19. D
20. A
21. A
22. C
23. A
24. E
25. C
26. E
27. C
28. E
29. C
30. D
31. C
32. E
33. C
34. B
35. A
36. D
37. E
38. D
39. A
40. E
41. C
42. C
43. B
44. A
45. B
46. E
47. D
48. B
49. E
50. C
51. A
52. A
53. B
54. E
55. C
56. A
57. D
58. C
59. A
60. E
61. E
62. E
63. D
64. A
65. A
66. D
67. B
68. C
69. D
70. D
71. B
72. C
73. C
74. B
75. A
76. E
77. C
78. A
79. C
80. B