|


2018 DÖNEMİ

2. YDUS DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI

DAHİLİYE – Doğru Cevap Anahtarı
1. A
2. C
3. B
4. C
5. D
6. D
7. B
8. D
9. A
10. B
11. D
12. B
13. A
14. D
15. E
16. C
17. C
18. B
19. E
20. D
21. D
22. C
23. E
24. E
25. D
26. C
27. A
28. A
29. B
30. B
31. D
32. E
33. A
34. C
35. C
36. E
37. E
38. D
39. A
40. E
41. D
42. E
43. E
44. C
45. B
46. D
47. A
48. B
49. A
50. A
51. D
52. C
53. A
54. E
55. D
56. A
57. C
58. E
59. C
60. C
61. B
62. B
63. A
64. E
65. E
66. B
67. C
68. A
69. E
70. D
71. E
72. B
73. D
74. A
75. A
76. C
77. B
78. D
79. D
80. D

 

PEDİATRİ – Doğru Cevap Anahtarı
1. D
2. A
3. E
4. B
5. A
6. D
7. A
8. B
9. B
10. C
11. E
12. E
13. E
14. C
15. E
16. C
17. E
18. A
19. D
20. D
21. D
22. E
23. B
24. D
25. B
26. B
27. D
28. E
29. D
30.C
31. D
32. C
33. D
34. D
35. A
36. C
37. E
38. D
39. B
40. B
41. E
42. E
43. E
44. E
45. E
46. A
47. E
48. C
49. A
50. B
51. D
52. A
53. B
54. E
55. C
56. C
57. E
58. B
59. B
60. A
61. E
62. D
63. B
64. E
65. C
66. E
67. A
68. E
69. C
70. D
71. B
72. A
73. A
74. D
75. E
76. E
77. A
78. C
79. E
80. E

 

GENEL CERRAHİ – Doğru Cevap Anahtarı
1. A
2. B
3. B
4. B
5. A
6. A
7. E
8. C
9. B
10. E
11. C
12. A
13. E
14. B
15. B
16. A
17. E
18. C
19. E
20. B
21. D
22. A
23. B
24. A
25. E
26. A
27. D
28. C
29. C
30. A
31. E
32. A
33. B
34. C
35. D
36. D
37. C
38. B
39. E
40. E
41. E
42. D
43. A
44. E
45. E
46. B
47. C
48. E
49. B
50. A
51. B
52. C
53. B
54. A
55. D
56. C
57. E
58. A
59. E
60. A
61. E
62. E
63. E
64. C
65. A
66. C
67. A
68. D
69. A
70. C
71. E
72. C
73. D
74. C
75. B
76. A
77. D
78. D
79. C
80. D