|


Dr. Arif CANDEMİR - 2018 Yaz Dönemi Ankara Vaka Kampı Röportajları