|


HOCALARIMIZIN ŞUBAT 2019 TUS SINAVI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

ANATOMİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Genel anlamda dengeli bir sınav geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Son birkaç sınavda artık net bir şekilde gördüğümüz gibi, anatomik bilgileri klinik örnekler üzerinden sorgulayan sorulara bu sınavda da çokça rastladık. Soruların sistemlere göre dağılımı aşağıdadır:


• Kemikler: 1
• Eklemler: 0
• Kaslar: 1
• Pleksuslar: 3
• Solunum: 1
• Kalp: 1
• Arterler: 2
• Venler: 0
• Sindirim: 1
• Ürogenital: 1
• Sinir: 3

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

1

soru

Zor

:

1

soru

Orta

:

8

soru

Kolay

:

4

soru

Çok Kolay

:

0

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

12 adet soru temel bilgiyi, 2 adet soru da detay bilgiyi test ediyordu.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

10

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

4

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

0

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yoktur.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

7 adet soru eski sınavlarda sorulmuş veya benzer nitelikte sorulardan seçilmişti.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

 

Olası tanı soruları

:

0

soru

 

Tanı yöntemleri

:

0

soru

 

Tedavi soruları

:

0

soru

 

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktur.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

• Notumuz soruların 13 tanesine direkt cevap içeren bilgileri veya şekilleri içeriyor.
• 1 adet soru ise, direkt bilgi bulunmamakla birlikte, yorum yolu ile cevaplanabilir.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Adaylara tüm eski soruları TÜM TUS Anatomi kittabımızdan mutlaka öğrenmelerini öneririm. Bu olmazsa olmazdır. Bunun dışında bu sınavda da dikkat çeken ana nokta klinik örnekler üzerinden sorulan sorulardır ki bunlar esasında bilgiyi test eden sorulardır. Anatomiyi sadece bir ezber dersi olarak görenler ve anlamak yerine ezberlemeyi seçenler bu tip sorularda zorlanacaklardır. Önerim adayların dersi anlatan hocaların kurduğu sistematik dahilinde bu dersi öğrenmeye çalışmalarıdır.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı?

Periferik sinirlere ait soruların normale göre bir miktar fazla olduğu söylenebilir fakat bu konu dolaylı olarak diğer sistemlerle de bağlantılı sayılabileceği için dengeli bir sınav olmuş denebilir.

Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

• Soru dağılımı konulara göre dengeli bir sınav geçirdik. Olması gereken zorlukta sorular seçildiğini gördük. Klinik örnekler kullanılmaya çalışılarak anatomik bilgi test edilmiş. Buradan çıkarılacak ders konuların ezbere değil öğrenilerek geçilmesinin yararlı olacağıdır. Gerçek klinik soru denebilecek tek soru vardı (Trendelenburg testi). Soruların yarısı periferik sinirler ve santral sinir sisteminden gelmiş ki bu da beklenen bir durum. Bu sınavda uzun bir süre sonra radyolojik el bileği görüntüsü sorusu gördük bu da bundan sonra şekil sorularının gelebileceğinin bir göstergesi olabilir.

• Duodenum kanaması, servikal pleksus dalları, kornea refleksi, foramen infrapiriforme, foramen epiploicum, Trendelenburg testi ve larynx innervasyonu soruları benzer bilgi olarak eski sorularda sorgulanmıştı. Scapula etrafındaki anastomoz sorusu kitabımızda direk bilgi olarak yer almamakla beraber yorum yolu ile veya şekiller aracılığı ile çözülebilecek çok zor bir sorudur. Dermatom sorusu da şekillerimiz ve aklımız kullanılarak çözülecek zor bir sorudur.
 

FİZYOLOJİ – HİSTOLOJİ – EMBRİYOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Genel olarak branşımızda sorular kolay, orta ve zor sorulardan oluşturulmuş, derslerde vurguladığımız ve dersleri iyi takip eden kursiyerlerimizin rahatlıkla yapabileceği soruları içermektedir.
Branşımızda soru dağlımı aşağıdaki gibidir.
• Hücre: 1 soru
• Doku: 2 soru
• Kas: 1 soru
• Üreme sistemi embriyolojisi: 5 soru
• Hematopoetik sistem: –
• Gastrointestinal sisem: 1 soru
• Kardiyovasküler sistem: 2 soru
• Endokrin sistem: 2 soru
• Solunum sistemi: 1 soru
• Santral sinir sistemi, duyu: 3 soru

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

1

soru

Zor

:

6

soru

Orta

:

7

soru

Kolay

:

4

soru

Çok Kolay

:

0

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

11 adet soru temel bilgiyi test ediyordu. 7 soru detay bilgiyi test ediyordu.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

16

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

0

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yoktur.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

5 soru

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Vaka sorusu yoktur.

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktur.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

İki adet soru notlarımızda direkt cevabı referans gösteremediğimiz soruydu.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Son sınavlarda embriyoloji soru sayısı artmıştır, sınava hazırlanan arkadaşlarımızın üreme sistemi ve embriyoloji notlarını sınav öncesi mutlaka tekrar etmeleri gerekir. Ayrıca bu sınavda branşımızda mikroskobik preparat görüntüsü ( kıkırdak dokusu) sorulmuştur, ders notumuzdaki preparat görüntüleri de çalışılmalıdır.
 

BİYOKİMYA HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Çok sayıda atipik sorunun sorulduğu ve belki de TUS tarihinin en zor biyokimya sorularının sorulduğu bir sınavdı.

Karbonhidratlar: 3 soru
Lipitler: 2 soru
Amino asitler – proteinler: 5 soru
Nükleik asitler: 3 soru
Hormonlar: 3 soru
Vitaminler: 1 soru
Elektron transport zinciri: 1 soru
Atipik sorular: 4 soru

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

4

soru

Zor

:

3

soru

Orta

:

6

soru

Kolay

:

8

soru

Çok Kolay

:

1

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

• 7 tane soru detay bilgiyi test ediyordu.
• 15 tane soru temel bilgiyi test ediyordu.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

18

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

3

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

1

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yoktur.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

2 Soru eskiden sorulmuş sorulardan yola çıkarak yapılabilirdi.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

• Olası tanı soruları: 1
• Tanı yöntemleri: 2
• Tedavi soruları: –
• Komplikasyon – Yan etki soruları: –

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Tek karbon verici vitaminin sorgulandığı sorunun yanlış olduğu düşünülmektedir. Bizce doğru seçenek tetrahidrofolat olmalıyken, seçenek tetrahidrofolat ve biyotin olarak açıklanmıştır.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Çok fazla atipik soru vardı. Bu sınavda ders notumuz referans vermede diğer sınavlara göre daha az başarılıydı.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Şubat 2019 sınavında biyokimya soruları belki de TUS tarihinin en zor sınavıydı. Soru şekillenmesine bakıldığında klinik içerikli soru çıkma eğiliminin arttığı, aynı zamanda birkaç sorunun organik kökenli olduğu ve metot sorularının sorulduğu görülmektedir. Aslında çok zor sayılabilecek sorulara bakıldığında bu soruların bilgiyi ölçme amaçlı olmadığı, sadece çok zor sormaya ve yapılamazlık esasına dayalı olduğu görülmektedir. Bu tarzın geçici bir süreç olduğunu düşünmekteyiz. Ancak yakın sınavlarda metot bilgilerine biraz ağırlık vermekte fayda vardır.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Hücre konusunda uzun zamandan beri olduğu gibi bu sınavda da soru çıkmadı. Nükleik asitlerde yakın zaman sınavlarda olduğu gibi pürin ve pirimidin metabolizması hakimdi. Elektron transport zinciri yine şaşırtmadı ve sorusu geldi. Sınavın en önemli özelliği çok sayıda atipik soru içermesiydi.
Karbonhidrat konusundan 3 tane soru geldi; 2,3-bifosfogliseratın sentezlendiği yolun sorulduğu soru; çok zor ve gereksi bir soruydu. Tarihi niteliği olan bir soruydu. Gliserolden glukoz sentez sorusu beklenebilecek makul bir soruydu. Yine insülin ve glukagonun karbonhidrat metabolizmasındaki etkilerini sorulduğu soru güzel, kurgusal bir soruydu.
Lipit konusundan 2 tane soru geldi; Karnitin mekiği sorusu güzel kurgulanmıştı. LDL hesaplama sorusu da beklenen güzel bir soruydu.
Amino asit – protein konusundan 5 tane soru geldi; Non-polar amino asit sorusu daha önce benzerleri sorgulanmış bir soruydu. Üre döngüsü ile ilgili çıkan soru güzel kurguya sahipti. Porfirin sorusu gereksiz bir soruydu ve yapılamamazlık esasına göre sorulmuştu. Ferroportin sorusu beklenen güzel bir soruydu. Temel enzimoloji sorusu oldukça basitti.
Nükleik asit konusundan 3 tane soru geldi; Bir pürin, bir pirimidin sorusu ve bir de protein sentezi ile ilgili soru vardı. Selenosisteinin sorgulandığı soru zor ama güzel bir soruydu. Pirimidin sorusu çoğu seçeneği geçmişte sorgulanmış bir soruydu.Pürin sorusu ayrıntı gerektiriyordu.
Hormon konusundan 3 tane soru geldi; Sorular genel itibariyle zor olmayan orta düzeyde sorulardı.
Vitamin konusundan 1 tane soru geldi; Seçeneği bizce tetrahidrofolat olması gereken bir soruydu. Sorunun yanlış olduğunu düşünmekteyiz.
Elektron transport zincirinden 1 soru geldi. Güzel kurgulanmış kaliteli bir soruydu.
Atipik 4 tane soru geldi. Bu sorular; 24 saatli idrarın korunması, porfirin sorusu, Rapoport-Leubering siklusu ve suyun özelliklerini sorguluyordu.
 

MİKROBİYOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Genel olarak branşımızda çok zor olan ve normal bir hekimin pek de bilmesine gerek olmayan çok detay içeren sorular vardı.

 
Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

6

soru

Zor

:

7

soru

Orta

:

8

soru

Kolay

:

1

soru

Çok Kolay

:

0

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

• 10 adet temel bilgi
• 12 adet detay bilgi sorgulanmış

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

11

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

8

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

3

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

1

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

• 14 tane

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

• 8 tane

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

 

Olası tanı soruları

:

5

soru

 

Tanı yöntemleri

:

1

soru

 

Tedavi soruları

:

1

soru

 

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Konjenital sitomegalovirüs (CMV) enfeksiyonunun tanı yöntemini sorgulayan soru hatalıdır. Nelson Textbook of Pediatrics, 20th ed. Chapter: 255, sayfa 1593’te; yenidoğan bir çocukta ilk üç hafta içerisinde konjenital CMV enfeksiyonu tanısı için; idrar, tükürük ve kan örnekleri ile de sağlanabildiği, birbirine olan üstünlükleri vurgulanmaksızın belirtilmektedir. Bu durumda ilgili sorunun iki doğru cevabı bulunmaktadır.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Notlarımızda iki adet (Kala-Azar tanı testi ve bir sestodu bulaştıran pirenin adı) soruya referans gösterilememiştir.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Son iki TUS sınavında eski veya benzer TUS sorusunun dramatik şekilde azalması, detay konuların oranının artışı dikkat çekmektedir. Bu sınav tam bir yol haritası çizemeyecek ölçüde dengesiz bir sınavdı; ancak son yıllara bakarak notların daha dikkatli okunması gerektiği gözlenmektedir. Özellikle mantar ve parazit konularında detay çalışmak gerekiyor.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Temel mikrobiyoloji bu sınavda da baş ağrıtmadı. Bakteri soruları vaka formatındaydı ve sınava girenler denemelerden alıştığı formatta olan bu soruları kolayca cevaplayabildiler. Virüs soruları CMV sorusundaki tartışmalı tanı dışında, HTLV virüsün pek de bilinmeyen komplikasyonlarının sorulması ile ilk kez bu kadar sürpriz yaptı. İmmünoloji klasik beklenenden biraz zordu; ama yine de cevaplanabilecek ağırlıkta idi. Sorun, parazit ve mantar soruları idi. Parazit soruları tam anlamıyla inanılmazdı. Nadir bir parazitin bulaşmasında rol alan eklem bacaklıyı ve bir parazitte çok özel bir antijen tanısını sordular. Mantar soruları her zamanki gibi zordu; ama doğru cevaplanabilecek sorular mevcuttu. Özetle parazit ve mantar konuları detaylı çalışılırsa yeterli olacak gibi görünüyor.
 

PATOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Soruların konulara göre dağılımı:
• Hücre hasarı ve adaptif değişiklikler: 2 soru
• İnflamasyon: 1 soru
• Hemodinamik hastalıklar: 1 soru
• Çocukluk çağı tümörleri: 1 soru
• Solunum sistemi: 3 soru
• Hematopoetik sistem: 1 soru
• Gastrointestinal sisem: 2 soru
• Karaciğer Hastalıkları: 2 soru
• Santral sinir sistemi: 1 soru
• Endokrin Sistem: 1 soru
• Kadın genital sistem: 1 soru
• Erkek genital sistem: 1 soru
• Meme hastalıkları: 1 soru
• Kas-iskelet sistemi: 3 soru
• Deri hastalıkları: 1 soru

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

2

soru

Zor

:

8

soru

Orta

:

10

soru

Kolay

:

2

soru

Çok Kolay

:

0

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

• 10 soru temel bilgiyi,
• 12 soru detay bilgiyi test etmekteydi.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

17

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

5

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

0

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yoktur.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Direkt aynı soru yoktu. Ancak 5 soru eski sorunun çok benzeriydi.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

5 tane vaka sorusunun tamamı tanıyı sorgulamaya yönelikti.

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktur.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Bir sorunun cevabı notumuzda yoktu. Diğer soruların cevabı notumuzda mevcuttu.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Patoloji diğer branşlardan da soru yaptıran temel bir derstir. Ezberden uzak, anlayarak ve öğrenerek çalışırsak başarılı olabiliriz. Ayrıca USMLE’de de sorulan temel 20-25 preparatı tanırsak kendimizi riske atmamış oluruz. ÖSYM çok detay sormuş olabilir, ancak şu unutulmamalı ki o detay soruları çoğu kişi yapamıyor. Özetle TUS kolay ise 1. yaklaşık 230 net yapıyor, zor ise 205 civarı net yapıyor ancak sıralama değişmiyor. Çalışın, anlayın, öğrenin ve tekrar edin….

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

İlginç olarak neoplazi ve kalpten soru sorulmamıştı.

TUS sorularının ne zaman hangi zorlukta geleceğini kestiremiyoruz. Bu sınavda patolojide zor sorular ağırlıkta idi. Aynı zamanda eski soruların oranı da azalmıştı. Preparatttan yapılması gereken 1 soru vardı. Soru verilerinden şıkları ikiye indirebiliyordunuz ancak preparat ile tanı konuluyordu. Bu atipik bir durumdu. Ayrıca sorularda aşırı detaya girildiğini görüyoruz. Örnek olarak polistemia vera sorusunda şıkları çoğu kişi bilmekteydi ancak hangi seçeneğin ne kadar oranda görüldüğünü bilmek zordu. Yeni sorular ve kliniği yorumlayarak yapılabilecek soruların oranı oldukça artmıştı. HIV ensefalitinin histopatolojisini sormanın mantığını da kavrayamadık.

FARMAKOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Muhtemelen tüm zamanların en zor ve detay bilgi içeren farmakoloji sınavıydı. Soruların zorluk dereceleri aşırı arttırılmış olmakla birlikte çoğunluğu derslerde vurgulanmıştı. Sorular ise zor olmakla birlikte özensiz ve sınavda gerçek bir seçicilik yaratamayacak kadar kalitesiz sorular çoğunluktaydı.

Genel Farmakoloji: 2 soru
Otonom Sinir Sistemi: 1 soru
Kardiyovasküler Sistem Farmakolojisi: 2 soru
Santral Sinir Sistemi Farmakolojisi: 5 soru
İmmunmodülatör İlaçlar: 1 soru
Otakoidler: 1 soru
Kemoterapotikler: 6 soru
Gastrointestinal Sistem İlaçları: 1 soru
Solunum Sistemi: 1 soru
Toksikoloji: 2 soru

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

5

soru

Zor

:

7

soru

Orta

:

6

soru

Kolay

:

3

soru

Çok Kolay

:

1

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

• 9 soru temel bilgiyi ölçüyordu.
• 13 soru detay bilgiyi ölçüyordu.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

18

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

3

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

0

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

3 soru. Programmed death ligand antagonist sorusu, T hücre ko stimulus inhibitörü olan Belatacept sorusu ve PCSK9 inhibitörü evelokumab soruları yeni sorulardı.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

5 soru vardı.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

 

Olası tanı soruları

:

1

soru

 – Opioid zehirlenmesi sorusu

 

Tanı yöntemleri

:

0

soru  

 

Tedavi soruları

:

0

soru

 

 

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

soru  

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktur.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

• Notlarımız %85 oranında başarılı olmuştur.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Bu sınav farmakoloji sınavları açısından TUS’da milat kabul edilebilir. Sınavda sorulan soruların içerdiği bilgiler giderek uç bilgi sınıfına girmeye başladı. Eski soru ve spot bilgi ile birkaç soru dışında soru yakalama şansı kalmadı. Konunun eksiksiz bir şekilde tüm yönleriyle bilinmesi ve özümsenmesi başarıya giden yolda anahtardır. Bunun dışında mutlaka eski TUS ve çalışma soruları ile desteklenmesi gerekir.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

– Genel farmakolojiden 2 soru soruldu ve ortalama tutturuldu.Sorular biyotransformasyon reaksiyonu ve alkali idrarda ilaç atılımının artışı ile ilgiliydi. İlaç atılım sorusu oldukça zor ve detaydı.


– Otonom sinir sisteminden presinaptik reseptör blokeri yohimbin sorusu geldi. Bu orta zorlukta bir soruydu. Otonom sinir sisteminden beklenen soru sayısı ortalama 2-3 idi. Beklenen soru sayısından daha az sayıda soru geldi.


– Kardiyovasküler sistemde lipid düşürücü evolokumab ve antianjinal ivabradinin etki mekanizmaları sorgulanmıştı. Yeni bilgilerdi ve orta-zor arası sorulardı. . Kardiyovasküler sistemde beklenen soru sayısı ortalama 4 idi. Beklenen soru sayısından daha az sayıda soru geldi.


– Endokrin sistem sorusunun olmaması sınavın sürpriziydi.


– Santral sinir sisteminde, opioid zehirlenmesi sorusu, prolaktin artışını az yapan antipsikotik sorusu, taşikardi oluşturan nöromusküler bloker pankuronyum, analjezi oluşturan ketamin soruları orta zorluktaydı. AMPA reseptör antagonisti perampanel sorusu yeni bilgi içeren zor sorulardandı. Santral sinir sisteminde beklenen soru sayısı ortalama 4-5 idi. Beklenen soru sayısı kadar soru geldi.


– NSAİ sorusu çıkmadı.


– İmmunmodulatörlerden, romatoid artrit tedavisinde kullanılabilen T hücre ko-stimülasyon inhibitörü Belatasept soruldu. Yeni bilgi içeren zor soruydu.
Kemoterapotiklerden antibiyotik sorusunun gelmemesi ilginçti. Antineoplastik bleomisin sorusu çok detay ve zordu. Tripazonoma tedavisi dersde vurguladığımız detay bir bilgi içeriyordu.
Pediculus enfestasyonunda topikal olarak kullanımı olan aynı zamnda akarlara karşı oral yoldan kullanılan ivermektin detay ve zor bir soruydu. “İmmune checkpoint” inhibitörü olanlar sorusunda,
Atezolizumab ve Avelumab programmed cell death ligand-1 (PD-L1) antagonistleri, Pembrolizumab ve nivolumab ise programmed cell death reseptör (PD-1) antagonistleri olarak sorgulandı. Yeni ve zor bir soruydu. Birebir notlarımızda vardı ve derslerde vurgulamıştık.
İnfluenza tedavisinde kullanılan ilaç kullanım yolu bilgisi sorusu (zanamivir) orta zorluktaydı.
Meme kanseri gelişme riskinin yüksek olduğu hastalarda, invaziv meme kanseri riskinin azaltılmasında korunmada raloksifen kullanımı ise zor sorulardandı.
Kemoterapotiklerden beklenen soru sayısı ortalama 6-7 idi. Beklenen soru sayısı kadar soru geldi

– Gastrointestinal sistem farmakolojisinden Dronabilonun kusma tedavisinde kullanılır ve etki mekanizması sorusu eski bir soruydu. Gastrointestinal sistem farmakolojisinden beklenen soru sayısı ortalama 2 idi. Beklenen soru sayısından daha az sayıda soru geldi.
Solunum sisteminde beta-2 reseptör agonisti astım ilaçlarının yan etkileri sorgulanmıştı. Orta zorlukta ama yeni bir soruydu. Solunum sisteminde beklenen soru sayısı ortalama 1 idi. Beklenen soru sayısı kadar soru geldi


– Toksikoloji sorularından kalsiyum kanal blokerleri ile zehirlenmede yüksek dozda kullandığımız ilaç olan insülin sorusu yeni sayılabilecek sorulmamış orta zorlukta bir soruydu. Kurşun zehirlenme tedavisinde kullanılmayan ilaç olan Deferasiroks ise yeni bir demir şelatörü olup Thalasemi tedavisinde kullanılmaktadır. Toksikoloji bölümünden en fazla bir soru beklenmekle birlikte 2 soru gelmesi şaşırtıcı oldu.
 

DAHİLİYE HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Dahiliye branşından bu sınavda toplam 25 adet soru yöneltilmiştir. Diğer branşlar içerisinde dahiliye bilgileri ile yapılabilecek sorular mevcuttu. Soru dağılımları genelde daha önceki yıllara benzer şekildeydi. Son yıllarda olduğu gibi enfeksiyon bilgisi gerektiren soru sayısı dahiliyenin diğer ana branşları kadardı. Son iki sınavda 3 soru mevcutken bu sınavda 4 adet enfeksiyon hastalıkları sorusu geldi. Soruların zorluk derecesi heterojendi. Son yıllarda giderek vaka ve formatlı soru sayısının arttığını görmekteyiz. Bu açıdan bakıldığında ayırıcı tanı üzerinden konuları çalışmak daha önemli hale gelmiştir. Genel anlamda temel bilgiye hakim, yeterli düzeyde konu tekrarı ve soru çözümü yapan meslektaşlarımızın yapabileceği dahiliye soruları ile karşılaştık. İnşallah herkes verdiği emeğin karşılığını alabilmiştir.
Soru Dağılımları:
• Enfeksiyon Hastalıkları: 4 soru
• Göğüs Hastalıkları: 2 soru
• Kardiyoloji: 4 soru
• Gastroenteroloji – Hepatoloji: 4 soru
• Endokrinoloji: 3 soru
• Hematoloji: 2 soru
• Onkoloji: 1 soru
• Nefroloji: 2 soru
• Romatoloji: 2 soru
• Alerji – İmmünoloji: 1 soru

 

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

0

soru

Zor

:

1

soru

Orta

:

11

soru

Kolay

:

10

soru

Çok Kolay

:

3

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

22 soru temel, 3 soru ise detay bilgiyi test eden sorulardır. Daha önceki sınavlara göre temel bilgi ve detay bilgiyi ölçen soruların benzer sayıda olduğunu görmekteyiz.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

8

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

11

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

5

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Anti fosfolipid sendromu serolojisindeki yenilik ve akciğer kanseri tedavisinde bakılan mutasyonlar yeni bilgiye hâkim olmayı gerektiriyordu. Soruların karşılığı ders notlarımızda bulunmaktadır.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Eski sınav sorularının çözülmesi, sınav hazırlığının en önemli basamağını oluşturmaktadır. Her sınavda olduğu gibi bu sınavda da çıkmış soruların aynısı veya benzeri karşımıza gelmiştir. Dahiliye branşı olarak 25 adet olarak kabul ettiğimiz sorulardan toplamda 8 tanesi eskiden sorulmuş soru veya çok benzeri konumundadır. Sınavın yaklaşık 30 yıldır yapıldığını düşünürsek çıkmış sorular artık ciddi bir bilgi bankası konumundadır. Bire bir soru sayısı azalmakla birlikte sınavın özellikle sorguladığı başlıklara dikkat çekmesi açısından çıkmış sorular önemini korumaktadır. Son 5-6 yılı değerlendirecek olursak dahiliyede sorulan soruların ortalama %30’u eski soruların benzeri veya aynısı olmaktadır. Bu istatistik, daha önce çıkan soruları içeren TÜM TUS SORULARI kaynağımızın sınav için değerini göstermektedir.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

 

Olası tanı soruları

:

8

soru

 

Tanı yöntemleri

:

5

soru

 

Tedavi soruları

:

2

soru

 

BulguKomplikasyon – Yan etki soruları

:

3

soru

 

Hastaya yaklaşım

:

2

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Klinik Bilimler, Terapötik aferez sorusu yanlıştı.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Daha önceki Tıpta Uzmanlık Sınavları’nda olduğu gibi dahiliye notumuz bu sınavda da yeterli olmuştur. Bu sınavda zor veya detay olarak tanımlanabilecek soruların cevapları notlarımızda mevcuttu. Fasiküllerden konuyu öğrenme sonrasında soru kaynaklarımız ile konuyu pekiştirme TUS için yeterlidir. Bunların dışında dahiliye branşı içinde enfeksiyon hastalıkları soru sayısının fazla olması bu branşa ayrıca önem verilmesi gerektiğini göstermektedir. Fasiküllerimiz dahiliye dışındaki branşlarda da bazı soruları yanıtlamıştır.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Klinik bilimlerde tüm branşlarda olduğu gibi dahiliye branşında da vaka sorularının önemini koruduğu bir sınavı geride bıraktık. Yapılan son sınavda da görüldü ki, klinik netinizi belirleyen en önemli soru tarzı vaka sorularıdır. Son yıllarda vaka sorularının arttığını ve sıralamadaki yerinizi belirleyen en önemli soru tarzı olduğunu görmekteyiz. Bu sınavda ise vaka soru sayısının arttığını görmekteyiz. Klinik bilimler çalışırken her zaman okuduğunuz hastalığın nasıl bir vaka sorusu olarak karşınıza geleceğini ve benzeri durumlardan nasıl ayırt edilebileceğini düşünmelisiniz. Olası tanı, tanı testleri ve tedavi yaklaşımları genellikle vaka sorularında sıkça sorgulanmaktadır. Özellikle vaka sorularında olası tanı sorularına daha sık yer verilmektedir. Bu sınavda ise 8 soruda olası tanı sorgulanmıştır. Ayırıcı tanı yapabilmek ve önemli algoritmalara hâkim olmak bu sınavın olmazsa olmazıdır. Hazırlık sürecinizde mutlaka vaka sorularına bol zaman ayırmalı ve pratiğinizi artırmalısınız.

Bu sınavda dahiliye sorularının büyük çoğunluğu temel bilgiyi ölçmekteydi. Konuları çalışırken, mükemmelliyetçi yaklaşımla her detayı çalışmak için kendinizi yıpratmak yerine asıl temel bilgileri iyi öğrenmek önceliğiniz olmalıdır.

Önümüzdeki sınavlarda da dahiliyede %30-40 oranında eski soruların aynısı veya benzeri gelecektir. Bu sebeple konu tekrarları sonrasında mutlaka çıkmış TUS sorularına bakılmalıdır. Özellikle yeni baskı TÜM TUS SORULARI kaynağını incelemenizi tavsiye ederiz. Yeni baskı TÜM TUS SORULARI daha önceki yıllarda gelen hatalı veya eksik sorular ideal sorulara evrildiğinden daha önemli bir kaynak haline geldi.
 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Soru dağılımları daha önce de belirttiğimiz gibi beklenildiği gibiydi. Zorluk açısından da geçen sınavlarla hemen hemen aynıydı. Sadece vaka soru ağırlıklı olması zorluk derecesini biraz artırmış olabilir.
 

PEDİATRİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Genel olarak zorluk düzeyinin yüksek olduğunu düşündüğümüz bir pediatri sınavını ardımızda bırakmış durumdayız. Branşımızda bu sınavda da toplam 30 adet soru yöneltilmiş olup bu 30 soru dışında diğer branşlar içerisinde de pediatri bilgileri ile yapılabilecek sorular mevcuttu. Pediatri branşında yan dallar açısından incelediğimizde soru dağılımlarının son yıllarda sınavdan sınava değişim gösterdiği dikkatimizi çekmektedir. Bir önceki sınavda anlamlı ölçüde soru gelmeyen bir branşın bir diğer sınavda ağırlığını arttırabildiği göze çarpmaktadır. Örneğin bu sınavda onkoloji ve immünoloji sorusu olmaması dikkat çekici idi. Son yıllarda giderek önemini arttıran vaka ve formatlı soruların bu sınavda da ağırlık gösterdiği dikkati çekmiştir.
Soru Dağılımları:
• Nefroloji: 1
• Acil Tıp ve Yoğun Bakım: 2
• Endokrin: 1 soru
• Beslenme : 2
• Büyüme ve Gelişme: 1
• Yenidoğan :3
• Metabolizma:1
• Bağışıklama: 1
• Nöroloji:4
• Alerji – İmmünoloji: 2 soru
• Hematoloji: 2 soru
• Kardiyoloji: 2
• Solunum:1
• Enfeksiyon :1
• Genetik: 2
• Romatoloji: 1 soru
• Adolesan:1
• Gastroenteroloji – Hepatoloji: 2 soru


Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

2

soru

 

Zor

:

3

soru

 

Orta

:

15

soru

 

Kolay

:

7

soru

 

Çok Kolay

:

3

soru

 

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

• Temel bilgiyi test eden soru sayısı: 20
• Detay bilgiyi test eden soru sayısı: 10

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

10

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

26

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Son yıllarda daha önem kazanan ve kılavuzlarla belirlenen kriterlerle ele alınan pediatrik yaş grubu organ donörlüğü ve beyin ölümü konusu sorgulanmıştır. Ders notlarımızda yanıt bulunmaktadır.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Eski sınavlar önemini korumaktadır. Kelimesi kelimesi aynı olmamakla birlikte benzer sorular çıkmaktadır. 10 adet soru bu kategoride ele alınabilir

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

 

Olası tanı soruları

:

9

soru

 

Tanı yöntemleri

:

3

soru

 

Tedavi soruları

:

3

soru

 

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

3

soru

 

Hastaya yaklaşım

:

1

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Çölyak ile ilgili villöz atrofi/küntleşme sorusu hatalı dizayn edilmiş bir sorudur.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Sınavın zorluk düzeyi yüksek olsa bile materyallerimizi detaylarıyla çalışarak yeterli soru çalışması da yapan adayların farklı bir kaynağa ihtiyacı olmayacağı bir sınavdı. Özet olarak pediatri ile ilgili kaynaklarımızın yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Pediatri dışındaki branşlarda da pediatri kaynakları ile yanıtlanan sorular mevcuttur

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Pediatri, bu sınavda da görüldüğü üzere, son yıllarda giderek daha detaylara hakim olarak çalışılması gereken bir branş haline gelmiştir. Vaka sorularını yorumlayabilmek için de oldukça üst düzey bir temel bilgi gerektiği dikkati çekmektedir. Bu anlamda notlara hâkim olunmalı, bu bolca soru ile desteklenmeli ve anlaşılamayan noktalarla ilgili mutlaka hocaların yorumları alınmalıdır. YDUS soruları önemli bir kaynak olarak belli başarı düzeyine gelen adayların incelemesi gereken bir alandır. Eski sorular açısından TÜM TUS SORULARI kaynağı her aday için en önemli başvuru odağı olma özelliğini korumaktadır

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Soru dağılımları sınavdan sınava değişmekle birlikte yenidoğan, sosyal pediatri ve nörolojinin ağırlığını hissttirdiği onkoloji ve immünolojiden ise hiç soru sorulmamış olduğu dikkatleri çekmektedir.

Son söz olarak pediatri açısından bugüne kadarki en zor TUS sınavlarından birisi olduğunu söylemek pek de yanlış olmaz.
 

GENEL CERRAHİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Toplam 25 genel cerrahi sorusu soruldu. Soruların dağılımı şöyleydi:
• Mide: 4 soru
• Tiroid 2 soru
• Transplantasyon 1 soru
• Cerrahi enfeksiyonlar 1 soru
• Nutrisyon 1 soru
• Karaciğer: 3 soru
• Meme: 2 soru
• Yanık 1 soru
• Transfüzyon 1 soru
• Travma 1 soru
• Anorektal hastalıklar 1 soru
• Karın duvarı, mezenter 1 soru
• Safra kesesi 7 yolları 1 soru
• Dalak 1 soru
• Pankreas 1 soru
• Kolon 1 soru
• Ging seng sorusu sınıflandırılamadı
• Malign melanom: 1 soru

 

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

1

 

Zor

:

6

 

Orta

:

9

 

Kolay

:

8

 

Çok Kolay

:

1

 

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

15 tanesi detay 10 tanesi temel bilgiyi test ediyordu.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

17

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

3

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

5

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yoktur.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Eskiden sorulmuş sorulara çok benzer 6 tane soru vardı (cerrahi enfeksiyon, karaciğer adenom, safra kesesi taşı risk faktörü, postsplenektomi sepsis, mide atrofik gastrit, HCC risk faktörleri, Amsterdam kriterleri)

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

5 vaka sorusu vardı.
 

 

Olası tanı soruları

:

1

 

 

Tanı yöntemleri

:

1

 

 

Tedavi soruları

:

2

 

 

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

1

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Total parenteral nutrisyon komplikasyonu ile ilişkili soru yanlıştı.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Malign melanom Genel Cerrahi notlarında yer almamaktadır; ancak dermatoloji ve patoloji notlarımızda vardır. Gingseng sorusu notumjuzda yoktur. Karaciğer transplantasyonu sorusu notumuzda yoktur. Onun dışındaki sorular notlarımızda vardı.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Tusdata kaynaklarından ayrılmamalarını ve eski TUS sorularına hakim olmalarını öneririm. 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Hemen hemen her TUS’ta soruları hazırlayanların eğilimine paralel olarak farklı konular ağırlık kazanabiliyor. Bazı TUS’larda hiç soru sorulmayan mide konusunda 4, karaciğer konusunda 3 soru vardı. İki meme sorusu sorulması beklenen bir durumdu. Kolon ve pankreas konularından sadece birer adet soru sorulması çok olağan değildi. Eski Genel Cerrahi anlayışına göre deri tümörleri Genel Cerrahi kapsamı içinde olsa da malign melanom tedavisi ile uğraşan genel cerrah artık bulunmamaktadır. Bu nedenle malign melanom sorusu olmasını tuhaf buluyoruz.
 

KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Soruların dağılımı:
• Obstetri: 5
• Onkoloji: 2
• Genel Jinekoloji: 2

• Ürojinekoloji: 1
• Üreme endokrinolojisi: 4


Daha önceki sınavlara göre soru dağılımı ürojinekolojiden 1 soru gelmesi, üreme endokrinolojisinden ise 2 soru gelmesi açısından farklılık göstermekteydi. Yine bu sınavda dikkat çekici diğer bir durum ise önceki sınavlara göre zor ve çok zor soru sayısının fazla olmasıydı.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

2

soru

Zor

:

3

soru

Orta

:

1

soru

Kolay

:

6

soru

Çok Kolay

:

0

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

• 7 soru temel bilgiyi test ediyordu.
• 5 soru ise detay bilgileri test ediyordu.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

5

 

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

 

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

6

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

HPV aşıları ile ilgili soru güncel bilgileri içermekteydi.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

3 tane eski TUS sorusu veya benzeri soru bulunmaktaydı. Gebelikte aşı kullanımı ile ilgili soru 2003 Nisan sınavındaki soru ile doğru cevap açısından aynı, soru formatı açısından farklıydı. Tirkomonas vaginalis ile ilgili soru 1990 Nisan ve Eylül sınavlarındaki trikomonas soruları ile benzerdi. Aşırı aktif mesane ile ilgili olgu sorusu 2014 Nisan sınavındaki olgu sorusu ile çok benzerdi.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

 

Olası tanı soruları

:

5

 

 

Tanı yöntemleri

:

0

 

 

Tedavi soruları

:

1

 

 

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Fetal dolaşım ile ilgili soru kurgu olarak doğru olsa da doğru cevabı yanlış olarak belirtildiği için iptalini gerektirmektedir. Birçok fizyoloji referans kitaplarına göre de soru hatalı gözükmektedir.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Ders notlarımız bu sınavda bir soru hariç diğer bütün sorulara referans vermektedir. Ayrıca diğer branşlardan da 4 soru kadın doğum ders notları ile rahatlıkla yapılabilmekteydi.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Bir önceki sınava göre vaka sorusu sayısı daha az olsa da soruların yarısını oluşturmakta idi. Yine bir soru formatlı bir soru ise eşleştirmeli olarak sorulmuştu. Bu durum kadın doğum branşında bilgiyi direkt ezberlemeden ziyade özümseme ve yorumlayabilme becerimizi arttırmamız gerektiğini göstermektedir. Daha önceki sınavlarda olduğu gibi bu sınavda, TUSDATA ders notlarının Klinisyen soru bankası ile pekiştirildiğinde TUS için yeterli, çok iyi bir kaynak olduğunu göstermiştir. Ayrıca adayların tüm deneme sınavlarımızı yakından takip etmesi önemlidir.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Obstetri: 5 soru ile soruların neredeyse yarısını oluşturdu. 5 sorunun 2’si olgu sorusu, diğer 3 soru ise 1’i formatlı olmak üzere direkt bilgi sorusu idi. Olgu soruları inkomplet abortus ve hidrops fetalis konularından geldi. Hidrops fetalis sorusu yönetimi sorgulayan çok zor soru niteliğindeydi. Gebelikte aşılama ile ilgili olan soru formatlı iken, doğumun kardinal hareketlerinden ve fetal fizyolojiden gelen sorular direkt bilgi soruları idi. Bu konuda sorulan sorulardan fetal fizyoloji sorusu hariç tüm sorular ders notumuzda yer alan ve derslerimizde vurgulanan bilgileri içermekteydi.


Üreme endokrinolojisi: 2 soru soruldu. Soruların ikisi de amenore konusundan geldi. Hipergonadotropik amenore sorusu eşleştirmeli iken, 17 alfa-hidroksilaz sorusu vaka sorusu olarak geldi. 17 alfa-hidroksilaz sorusu zor sayılabilecek bir soru olmakla birlikte notumuzda direkt cevabı yer almaktaydı.


Jinekoloji: 2 soru soruldu. Birisi olgu diğeri ise direkt bilgi sorusu idi. Pelvik infeksiyonlardan trikomonas vaginalisi sorgulayan olgu sorusu içerdiği bilgiler açısından bu konuda daha önceki sınavlarda sorulmuş sorulara çok benzemekte, aynı zamanda derslerimizde vurgulanan bilgileri içermekte idi. Pelvik anatomi konusundan gelen levator ani sorusu ise kolay sayılabilecek direkt bilgi sorusu idi.


Onkoloji: 2 soru soruldu. HPV virüs aşılama sorusu formatlı, Meigs sendromu sorusu ise vaka sorusu olarak geldi. HPV sorusu güncel bilgileri içerir tarzda hazırlanmıştı.


• Sonuç olarak Şubat 2019 sınavı, bir soru hariç tüm soruların cevaplarının ders notumuzda bulunduğu, soru dağılımı ve sorgulanan bilgiler açısından sürprizler içermeyen, ancak zor ve çok zor soru sayısının önceki sınavlara göre nispeten fazla olduğu bir sınav oldu.
 

KÜÇÜK STAJLAR HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Toplamda; 17 dahili ve 11 cerrahi branşlar sorumuz vardı. Soruların branşlara göre dağılımı da dengeli bir şekilde planlanmıştı:
• Nöroloji-Nöroşirurji-Psikiyatri: 8 soru soru
• Radyoloji: 3 soru
• Dermatoloji: 2 soru
• FTR: 2 soru
• Kalp-Damar Cerrahisi: 2 soru
• Çocuk cerrahisi: 2 soru
• KBB: 2 soru
• Ortopedi: 1 soru
• Anestezi: 1 soru
• Üroloji: 1 soru
• Göğüs cerrahisi: 1 soru
• Acil: 1 soru
• Hak sağlığı: 1 soru
• Nükleer tıp: 1 soru
 

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

2

soru

Zor

:

2

soru

Orta

:

7

soru

Kolay

:

9

soru

Çok Kolay

:

8

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Çok zor ve zor olarak değerlendirdiğimiz 4 soru detay bilgi gerektiriyordu. Diğer sorular ise genel olarak TUS’a çalışan herkesin bilmesi gereken temel bilgiler ile rahatlıkla yapılabilecek sorulardı.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

7

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

3

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

5

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

13

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yeni bir konu başlığı yoktu ancak detay ve literatür bilgisi gerektiren 2 sorumuz vardı. Bir tanesi prestiloid parafarengeal kitlelerin sorgulandığı KBB, diğeri de nöroendokrin tümörün nükleer tıp görüntülemesiydi.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

On sorumuz eski soru ve çok benzeri soruydu.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

 

Olası tanı soruları

:

12

 soru

 

Tanı yöntemleri

:

5

soru

 

Tedavi soruları

:

6

soru

 

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

1

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yanlış sorumuz yoktu.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Notlarımız sadece Küçük Stajlar sorularını değil, aynı zamanda diğer branşlardan da birçok soruyu cevapladı. Notlarımız genel olarak başarılı idi. Ders notlarımız yanında vaka kampı, derece kampı ve soru kampı notlarımızda soru yakalama konusunda başarılıydı. Yedi soruya notumuzdan referans veremedik.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Sınava hazırlananlara tavsiyemiz, öncelikle tüm notu bir kere hızlıca baştan sonra okumaları, daha sonra da derste bahsettiğimiz başlıkları ve eski TUS sorularını çalışmalarıdır. Bu sınavda en dikkat çeken farklılık vaka sorularının fazlalığıydı. Bu yüzden soru çözebilme becerisini artırmak açısından mutlaka deneme sınavlarına girilmeli ve sorular incelenmeli. Ayrıca vaka kampı ve soru kampımıza katılım başarı yüzdesini artıracaktır.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

• Küçük stajlar açısından ideal zorluk seviyesinde bir sınavdı. Soruların branşlara dağılımı düzenliydi. Notlarımız ve diğer kaynaklarımız soruların %85’ini cevapladılar. Ayrıca, Temel Tıp Bilimleri ve Klinik Tıp Bilimleri branşlarından da yaklaşık 10 soruya notlarımız referans verdi. Küçük stajlardan 28 sorumuz vardı. Tüm sınavda ise yaklaşık 40 kadar soruyu eski TUS sorularımız ve notumuz cevapladı.

• Son sınavda olduğu gibi, bu sınavda da halk sağlığı sorusu olarak değerlendirilebilecek net bir soru yoktu. Bir tane aşı sorusu vardı ki halk sağlığı sorusu olarak sorulduğunu düşünüyoruz. Bu sınavda ayrıca göz hastalıklarından sorumuz yoktu. İlginç olarak normal dağılımdan farklı nükleer tıp ve acil branşından sorularımız vardı. KBB’den prestiloid parafarengeal kitle ve nükleer tıptan Ga-68 nöroendokrin tümör tanısı soruları çok zor kategorisinde iki soruydu.