|
Yeni Sayfa 1

2019 DÖNEMİ
8. TUS DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI
TEMEL BİLİMLER
Doğru Cevap Anahtarı
1 . A 2 . E 3 . E 4 . A 5 . B 6 . B 7 . E 8 . D 9 . C 10 . A
11 . B 12 . A 13 . E 14 . D 15 . E 16 . E 17 . E 18 . A 19 . E 20 . B
21 . E 22 . A 23 . B 24 . E 25 . D 26 . E 27 . C 28 . E 29 . E 30 . D
31 . A 32 . E 33 . C 34 . A 35 . C 36 . A 37 . C 38 . A 39 . D 40 . B
41 . C 42 . E 43 . D 44 . C 45 . B 46 . C 47 . D 48 . E 49 . D 50 . E
51 . C 52 . E 53 . E 54 . D 55 . D 56 . A 57 . B 58 . E 59 . C 60 . E
61 . D 62 . D 63 . A 64 . C 65 . B 66 . E 67 . B 68 . E 69 . D 70 . B
71 . A 72 . B 73 . B 74 . C 75 . D 76 . E 77 . E 78 . C 79 . D 80 . A
81 . A 82 . A 83 . C 84 . B 85 . A 86 . E 87 . B 88 . D 89 . B 90 . C
91 . E 92 . B 93 . A 94 . C 95 . A 96 . E 97 . B 98 . B 99 . A 100 . E
101 . C 102 . C 103 . D 104 . A 105 . B 106 . C 107 . E 108 . B 109 . D 110 . C
111 . A 112 . E 113 . C 114 . A 115 . A 116 . D 117 . E 118 . C 119 . A 120 . A
                                                           
KLİNİK BİLİMLER
Doğru Cevap Anahtarı
121 . B 122 . C 123 . C 124 . B 125 . D 126 . D 127 . D 128 . E 129 . B 130 . A
131 . D 132 . D 133 . A 134 . B 135 . D 136 . A 137 . B 138 . B 139 . B 140 . D
141 . C 142 . C 143 . B 144 . B 145 . D 146 . D 147 . A 148 . C 149 . A 150 . C
151 . C 152 . D 153 . D 154 . D 155 . B 156 . A 157 . B 158 . C 159 . A 160 . C
161 . B 162 . E 163 . E 164 . E 165 . B 166 . C 167 . B 168 . A 169 . A 170 . D
171 . E 172 . C 173 . C 174 . D 175 . D 176 . E 177 . A 178 . A 179 . A 180 . D
181 . A 182 . B 183 . C 184 . B 185 . E 186 . B 187 . D 188 . C 189 . B 190 . C
191 . D 192 . D 193 . B 194 . B 195 . D 196 . C 197 . A 198 . E 199 . B 200 . E
201 . A 202 . C 203 . C 204 . D 205 . C 206 . D 207 . B 208 . D 209 . A 210 . A
211 . A 212 . D 213 . E 214 . E 215 . E 216 . B 217 . C 218 . E 219 . C 220 . D
221 . E 222 . D 223 . B 224 . C 225 . C 226 . D 227 . E 228 . C 229 . D 230 . B
231 . E 232 . C 233 . C 234 . A 235 . B 236 . D 237 . A 238 . A 239 . B 240 . B