|


TUS Önyargılar Sınavı

Bir hekimin sınavın başladığı dakika’dan bittiği dakikaya kadar hernedense hep olumsuz düşünceler benliğini sarar. Bunun sebebini bir türlü anlayabilmiş değilimdir. İlginç olan bu anlamsız duygu ve düşünce fırtınası, sadece sınav esnasında değil, sınava hazırlık döneminin ezici bir kısmında zihnimizi meşgul eder durur. Onun içindir ki çalışma dönemimizin çoğu zamanı, serebral fibrilasyon dediğimiz, yeterli bilgi input ve output’unun olmadığı anlamsız siklüslerle geçer. Bu dönemlerde hekim olgun, mantıklı ve sağduyulu bir çalışma yapmak yerine panik havası ve endişenin hüküm sürdüğü katik bir düşünce yapısına mahkum olmaktadır. Bu dönemde, varlığını hem kendisinin hem de özellikle etrafının bildiği ve kabullandiği sapasağlam yerinde duran yüksek bir IQ bile bu anlamsız beyin ritmini bir türlü engelleyemez. Aslında sınavı kazanmak için gerekli olan ve edinilmesi tıp fakültesi gibi zorlu bir fakülteyi bitirmiş birisi için son derece kolay olan bilgi ve beceri gibi yüksek bir binanın üstteki katlarını oluşturan sınav kazanma katsayısı, bu yüksek binanın maalesef zemin katının zayıf olamsı nedeniyle çoğu zaman yeterli olgunluğa ulaşamamaktadır. Bu yüksek binanın zemin katı, tahmin ettiğiniz gibi sadece ve sadece güçlü bir psikolojidir. Gerçekten çoğu arkadaşımızın gerçek mücadelesi, sınavın kendisinden ziyade, sınavla ilgili yeterli psikolojik altyapının olgunlaşmaması mücadelesidir. Öncelikle bozuk zeminin düzeltilmesi gerekir, ardından yavaş yavaş katlar çıkılmalıdır. Bir kişinin sınav boyunca nelerle mücadele ettiğini genel olarak gözlemlersek durumun ciddiyetini daha rahat kavrayabiliriz.

1-Çok zor bir soru…
2-Hi
ç kolay bir soru değil…
3-Kesin yanl
ış çözerim…
4-Olmad
ı boş bırakırım…
5-Kesin
çalışmadığım yerden çıkar…
6-Di
ğerleri bu soruyu kesin doğru çözer…
7-Kesin bu soruda bir
çeldirici vardır…
8-Kesin bu
çeldiriciye takılırım…
10-Di
ğerleri kesinlikle bu çeldiricilere takılmaz…
11-Ke
şke bu konuyu daha iyi okusaydım…
12-
Şöyle bir 15 gün daha olsaydı da bu konularla ilgili soru çözseydim…
13-
İki şıkka kalırsam kesin yanlış olanı işaretlerim…
14-Bir
önceki soruda da B şıkkını işaretledim. Altalta iki tane B şıkkı olmaz…
15-Bu soru bu kadar kolay sorulduysa kesin bir pislik var i
şin içinde…
16-Ge
çen TUS kolay sormuşlardı, bu TUS çok çetin geçecek…
17-Ger
çekten kazık bir sınav…
18-Bu soruyu ancak literat
ür bilgisi çözer…
19-Ne kadar anlams
ız soruyorlar…
20-Bilgiyi
ölçme değeri yok…
21-Kolay soru kesinlikle sormazlar…
22-Ge
çmiş TUS’larda çıkan sorulardan sormazlar artık…
23-A
şıkkını işaretledim ama ya E ise…
24-Bu soruyu da
çözemezsem bu sınavı kazanamam…
25-Ke
şke A kitapçığı olsaydım…
26-Ben bu soruyu asla
çözemem…
27-Bilgi olarak iyiyim, ama s
ınav performansım çok kötü, işim çok zor…
28-Bunu dersde anlatm
ışlardı. Ama ben o ara şekerliyordum. Alllah kahretsin yaa…
29-Sorudan hi
çbir şey anlamadım…
30-Bu sorunun cevab
ını sadece soran kişi biliyordur heralde…
31-Yine ayn
ısı olacak. Benim zor dediğim soruya sınavdan sonra herkes ne kadar kolay soruydu diyecek…
32-Bende bir sorun var galiba…
33-Bekledi
ğim yerden de sormazlar ki…
34-Acaba
önceki işaretlediğim soru doğrumuydu…
35-Acaba bir sonraki soruyu do
ğru çözebilecek miyim…
36-
İşaretlediğim şıkkı değiştirmem, değiştirdiklerim hep yanlış oluyor…
37-O kadarda söyledim kendime, ezberlemeden sınava girme, ezbersiz olmuyor…
38-Galiba 6 ay sonra yeniden Ankarada’yım…
39-Nereden bulaştık şu tıp illetine…
40-Acaba bu sınavı kazanabilecek miyim?…

Bütün bu yazdıklarımdan sadece birisinin cevabı EVET olursa yaptığınız bu bina 9 şiddetinde bir depreme bile dayanıklı olur.

Hangisi mi?…

Tabii ki en son madde…

Dr. Fatih SELÇUKBİRİCİK

Bu yazı 4981 defa okundu.


Yazarın diğer yazıları :

Yorum yapın :