|TUSDATA A.Ş.

E-Posta Aboneliği Kapsamında İşlenen Kişisel Verilere Dair

Açık Rıza Beyanı


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, kişisel verilerimin TUSDATA A.Ş. tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde sayılan diğer haklarım hususlarında bilgilendirildim.

E-Posta Abonelik Formu altında okuduğum ve anladığımı beyan ettiğim “E-Posta Aboneliği Aydınlatma Metni”nde belirtilen; amaçlar ve kapsamla, yöntem ve hukuki sebeplerle sınırlı kalmak kaydıyla, e-posta bilgisi kişisel verimin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak veri sorumlusu sıfatıyla TUSDATA A.Ş. tarafından işlenmesine, tarafıma, e-posta kanalıyla reklam içerikli bildirimlerin gönderilmesine, herhangi bir etki altında kalmaksızın, açık bir şekilde rıza verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ediyorum.