|


SÜREKLİ GELİŞİM” İÇİN NELER YAPIYORUZ?

Hiçbir başarı tesadüf değildir. Her başarı, bir piramidin üstteki küçük parçası gibidir. Altındaki destekler ve altyapı yeterince sağlam olmazsa başarı da ortaya çıkmaz.

TUS Hazırlığı sektörünün amiral gemisi TUSDATA; hem yayıncılıkta, hem de eğitimde “sürekli gelişim” prensibi gereği her dönem daha iyisini yaparak çıtayı sürekli yükseltmektedir.

Eğer sözde ve göstermelik bir ifade değilse, “daha iyisini yapmak” ve “sürekli gelişim” nasıl mümkün olur?

Ve TUSDATA “sürekli gelişim” için neler yapmaktadır?

1) Öncelikle, TUSDATA; “kapısından içeri giren herkese mutlaka TUS’u kazandırma” iyi niyeti ve kararlığındadır. Yaptığımız her şey bu sonucu almak için yapılmaktadır.

2) TUSDATA; yaptığı her işin dönüşümünü ve geri bildirimlerini titizlikle değerlendirir ve sürekli olarak artan başarılarına değil aksayan yönlerine odaklanır ve bir sonraki dönemde bu yönlerini de geliştirerek, katılımcılarına daha iyisini sunmak için iyi niyetle ve bitmek tükenmek bilmeyen bir enerji ile çalışır; çünkü TUSDATA AİLESİ, boğazından geçen lokmanın “temiz ve hakedilmiş” olmasını her şeyin önünde tutar.

3) TUSDATA, daima “en iyilerle çalışma” kararlılığındadır. Bu sebeple bünyesinde sürekli en iyi eğitmenleri bulundurur. Bünyesinde olmayan ama sevilen eğitmenleri düzenli olarak bünyesine katar.

TUSDATA, sınava girecek adayların koşullarına göre onlara özel optima gruplar yapar. 4. ve 5. sınıflara yönelik “Maksimum Grup”, “İntern”lere yönelik “Premium Grup” , vaka sorularına yönelik “Vaka Kampı”, son 21gün için komple bir tekrar niteliği taşıyan “TUS Kampı” bunlardan bazılarıdır.
Bugüne kadar da kapanmak zorunda kalan bir çok kurumu ya tümüyle ya da sevilen eğitmenlerini alarak bünyesine katmışitır. Son 3-4 yılda TUSDATA bünyesine katılanlardan bazıları şunlardır:

►UTS Başkent dersanesinin tüm eğitmenleri

►Kızılay TUS Merkezi (İlk tus kurumu)’nun bir çok eğitmeni

►PROSPEKTUS Tus Hazırlık Merkezi (sevilen eğitmenleri)

►TUSMED Tus Hazırlık Merkezi (sevilen eğitmenleri)

►TUSSİSTEM Tus Hazırlık Merkezi’nin sevilen birçok eğitmeni
Ayrıca; tek tek sevilen ve tecrübeli bir çok eğitmen

Yukarıda bahsedilen kurumların belli prensipler dahilinde “en iyilerinimevcut ve düzenli sistemimize titizlikle entegre ettik.
Yapılan işin zorluğu karşısında bu kadar kurum kapısına kilit vururken, TUSDATA’nın sürekli büyümesi ve başarılarını artırması sizce de anlamlı değil midir?
Son olarak Eylül 2007 başında 6 deneyimli ve sevilen eğitmeni daha sadece TUSDATA’da çalışmak üzere FULL-TİME bünyemize almanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Uz. Dr. Atila UÇAR (Farmakoloj)

Doç. Dr. Tanju TÜTÜNCÜ (Genel Cerrahi)

Op. Dr. Nadi YÜKSEK (Genel Cerrahi)

Op. Dr. Uzay YILDIRIM (Kadın Doğum)

Uz. Dr. M. Sait BUĞDACI (Dahiliye)

Uz. Dr. Ömer Faruk DEMİR (Patoloji)

Bu eğitmenlere de “aramıza hoş geldiniz” diyoruz.

4) TUSDATA; eğitmenleri ile sürekli toplantılar yaparak, TUS’u yakından ve sürekli takip eder, ortak analizler yapar, her eğitmenin bir diğerinin deneyiminden de yaralanmasını sağlar, çelişkili tüm bilgileri textbookların hakemliğinde çözümler ve katılımcıların kafa karışıklığını engeller.

Ayrıca; eğitmenler arasında kurduğu özel mail grubu sayesinde her eğitmenin yazdığını diğer tüm eğitmenlerin görebileceği ve her türlü bilgi paylaşımının yapıldığı dijital platformları kullanır.

Elbette süreklilik arzeden bu paylaşımlar, kursiyerlere fayda olarak dönmektedir.

5) TUSDATA; fizik mekanlarını sürekli geliştirir. Bunun için hiçbir masraftan kaçınmaz.

6) TUSDATA; meslekdaşlarına verdiği her hizmette, teknolojinin tüm imkanlarını kullanır. Bu anlamda yeni dönemde tüm sınıflarımızda eğitim kalitesini artırabilmek için “Tablet PC” kullanımına geçilmiştir.

7) TUSDATA; en iyi, en yüksek katılımlı ve TUS’a en uygun deneme sınavlarını yapar. Başka bir kuruma gidenler bile TUSDATA DENEME SINAVI’nı kendisi için gerçek ölçüt olarak kabul eder.

8) TUSDATA; soruların sorulduğu kaynakların çok iyi bir özeti şeklindeki ders notlarını beş prensibe göre sürekli günceller:

Sınava hazırlananların kolay tekrar edebilecekleri ama başka kaynağa da kesinlikle ihtiyaç duymayacakları, gereksiz bilgi de içermeyen optimal boyut

Kullanılan dilin kolay anlaşılabilir ve net olması

Soruların sorulduğu textbookların son baskılarındaki önemli ya da değişen bilgilerin eklenmesi

Her dönem TUS’un eğilimlerine göre uygun modifikasyonların yapılması ve notun daima TUS’a spesifik kalması

Notun görsel olarak anlamayı kolaylaştırıcı ve vurguları öne çıkartıcı niteliğinin artırılması

9) TUSDATA; 27 İle uçaklarla hizmet götürmekte ve bu hizmet uzun yıllardır hiç aksamadan ve düzenli şekilde yürümektedir.

Bu düzenin çok yönlü sağlanabilmesi için; TUSDATA ANAYASASI olarak kabul edilebilecek; Yapılanma, İş Akış Şemaları ve Prosedürler dahilinde hareket eder, her personeli bu prosedürler açısından düzenli eğitimler alır ve bu prosedürler tam bir disiplin içinde uygulanır.

10) TUSDATA; tüm birimlerini ve tüm yönlerde, sürekli ve düzenli olarak, bilinen ve özel yöntemlerle denetler, raporlar oluşturur, ve geliştirilmesi gereken yönleri belirler, düzenli eğitimler yoluyla bu geliştirmeleri yapar. Bütün bunlara rağmen, görev tanımını aksatan personel ya da eğitmenler kesinlikle TUSDATA bünyesinde kalamazlar.

11) TUSDATA; sektörde küçük aile şirketi olarak kabul edilen Limited Şirketi statüsünden, büyük ve profesyonel kitle şirketi olan Anonim Şirket haline dönüşmüş tek kurumdur. Ayrıca, resmi işlerinin düzeni açısından yeminli mali müşavir denetimindedir ve yıllardır profesyonel bir hukuk ofisi ile çalışmaktadır.

12) TUSDATA; katılımcılarının çeşitli sorun ve ihtiyaçlarını yazılı ve görsel kurumsal çözümler oluşturur. Bazı örnekler aşağıdadır:

Zorunlu hizmetle ilgili merak edilen birçok sorunun araştırılması ve doğru cevaplarının duyurulması.

Bir kursiyerin ilk günden TUS gününe kadar nasıl çalışacağının yazılı ve sözel yollarla, net bir şekilde ana ilkeler olarak sunulması.

Tercih zamanı dikkat edilecek hususların yazılı olarak duyurulması ve ihtisas veren tüm yerlerde yapılan anketlerin sunulması.

Zamansız açıklanan zorunlu hizmet kurallarının; hekimin başlama tarihinin TUS sonrasına alınabilmesi için Sağlık Bakanlığı nezdinde yapılan girişimler.

Sınavın daha net ve bilenle bilmeyeni ayırıcı nitelikte olması için sınavın bazı eksikliklerinin düzeltilmesi amacı ile ÖSYM nezdinde yapılan girişimler.

Sınavda çıkan hatalı sorulara referanslarla birlikte hazırlanan itiraz dilekçelerini sınavı girenlerin hizmetine sunulması.

13) TUSDATA; sahiplenmenin ve çok yönlü fikirlerin oluşması ve artırılması için eğitmenlerin önemli bir kısmını ortak olduğu bir kurum haline gelmiştir.

Elbette bu maddeler artırılabilir. Rahatlıkla anlaşılacağı üzere TUSDATA “sürekli gelişim” kadar, “düzenli gelişim”i de prensipleri ve disiplini ile hayata geçirmektedir. Unutulmamalıdır ki “Kalite detaylarda saklıdır” ve “ Hiçbir başarı asla tesadüf değildir”.

Uz. Dr. Sami SELÇUKBİRİCİK

TUSDATA A. Ş. Kurucusu ve

Yönetim Kurulu Başkanı

Bu yazı 21904 defa okundu.


Yazarın diğer yazıları :

Yorum yapın :