|


TUS BAŞVURUSU İÇİN ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

Son bahar dönemi TUS başvuruları 9-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacaktır. Meslektaşlarımızdan gelen kritik sorular ve ileriye dönük planlanan olası değişiklikler doğrultusunda önemli bazı hatırlatmalar yapmak istiyoruz:

1. Başvuru için, mezuniyete hak kazanmış olmak yeterlidir. Bazı fakülteler “ilişik kesme” adı altında bir işlem uygulamaktadırlar. Bu uygulama yeni mezun hekimin kütüphane, yemekhane, mediko-sosyal gibi fakülte içi üniteler için bağının kalmadığını teyit etmeye yarayan bir uygulamadır. Yani mezuniyeti etkileyen bir durum değildir. Mezun olmuş ama ilişiği kesilmemiş bir hekim TUS’a başvurabilir.

2. Nisan 2010 sınavında yerleştirilmeye hak kazanmış ve başvurusunu yapmış olup atama ya da tayin bekleyen meslektaşlarımız Eylül 2010 sınavına girmek istediklerinde asistan olup olmadıklarına dair soruya nasıl cevap verecekleri konusunda tereddüt yaşamaktadırlar.

Hukukçulardan aldığımız görüş, fiilen uzmanlık eğitimine (Asistanlığa) başlamamış ise o anki gerçek durumu yansıtacak şekilde işaretleme yapmalarının hukuken en doğrusu olacağını ortaya koymaktadır. Yani halen uzmanlık eğitimine devam ediyorumseçeneğini işaretlememeleri, kutuyu boş bırakmaları daha sağlıklı olacaktır. Bu konuda başvuru kılavuzundaki ifadeler aşağıdadır:

“18.7.2009 tarih ve 27292 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin 6 ncı fıkrası “Uzmanlık eğitimine devam edenlerden kurum veya dal değişikliği için yeniden sınava girenlerin yerleştirmeye esas mesleki bilgi puanı % 2 oranında düşürülür.” hükmünü getirmiştir. Buna göre, TUS’a başvuran adaylardan, kurum veya dal değişikliği için yeniden uzmanlık eğitimi giriş sınavlarına girenlerin bu durumlarını Aday Bilgi Formunda belirtmiş olmaları zorunludur. Aday Bilgi Formunda doğru beyanda bulunmayanlar, bu durumları sınavdan sonra tespit edildiği takdirde, sınavdan kazanmış oldukları tüm haklarını kaybetmiş olacaklardır”.

3. Sınav günü raporlu olmak, sınava girmeye mani değildir.

4. İleriye dönük olarak Tıpta Uzmanlık Yönetmeliğinin revizyonu planlanmaktadır. Bu planlamada Cumartesi günü yapılan TUS Yabancı Dil Sınavının kaldırılması tartışılmaktadır. Bu sebeple muaf olsanız bile Yabancı Dil Sınavına girmeniz faydanıza olabilir. “Muafım ama girmek istiyorum” seçeneğini işaretleyip girmediğiniz durumda bile eski muafiyet haklarınız geçerli olacağı için bir kaybınız olmayacaktır. Bu sınavda Yabancı Dil Sınavından 50 ve üzeri alanlar ilerde yönetmelik nasıl değişirse değişsin 3 yıl boyunca bu muafiyet haklarına sahip olacaklardır.

5. UDS, KPDS ya da TUS Yabancı Dil Sınavlarından herhangi birinden Eylül 2007 ve sonrasında 50 puan ve üzeri alanlar bu sınavda Yabancı Dil Sınavından muaf olacaklardır. Önceki sınavlarda Dil Puanı barajının 60 olması önemli değildir, 50 puanı geçmiş olmak yeterlidir.

6. Yine ileriye dönük planlamalar içinde bir sınavda her hangi bir programa yerleştirilenler başvursalar da başvurmasalar da, başlasalar da başlamasalar da bir sonraki sınavda puan düşmesi riski ile karşı karşıya kalabilirler. Gereksiz tercihleri önlemek için bu seçenek de yönetmelik çalışması içerisinde tartışılmaktadır.

Zorunlu hizmet, İstifa, Müstafilik ve Askerlik sorunları ile ilgili soru ve cevaplar için tıklayınız.

Tercih döneminde karşılaşılabilecek sorunlar ve önemli noktalar için tıklayınız.

Bu yazı 27085 defa okundu.


Yazarın diğer yazıları :

Yorum yapın :