|


3 Büyük İlde Değildi (Nisan 2023)
Fakülte Derecesi Değildi (Nisan 2023)