|


 

HOCALARIMIZIN EYLÜL 2011

TUS SINAVI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

 

ANATOMİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?


Bu dönem sorulan anatomi soruları geçmiş dönemlerde sorulan sorulara göre daha detay bilgi içeren sorulardı.

 

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?


 

Çok Zor

:

3

soru

 

Zor

:

3

soru

 

Orta

:

2

soru

 

Kolay

:

4

soru

 

Çok Kolay

:

soru


Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

 

3 – 4 ve 9.sorular detay bilgiyi test eden sorulardır. Diğer sorular temel bilgiyi test eden sorulardır.

 

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

10

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

soru

 

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

..

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

Sadece 10.soru 1988 – Eylül sınavında sorulmuş bir sorunun çok benzeridir.

 

 

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

 

Olası tanı soruları

:

soru

Tanı yöntemleri

:

soru

Tedavi soruları

:

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

soru

 

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

3.Soru kullanılan terminolojik terimler ve ifade açısından çok özensiz hazırlanmış bir sorudur. Bu soruda kullanılan “kramaster siniri” ifadesi ile seçeneklerde belirtilen oluşumların isimleri bu özensizliğin bir göstergesidir.

 

5. Soru, iki doğru cevabı olan bir sorudur (B ve E).
N.accessorius, esas olarak trigonum occipitale’de bulunmakla birlikte temel anatomi kaynakları (Grays’ Anayomy – Snell Anatomy – Promethus Anatomy) N.accessorius’un aynı zamanda trigonum caroticum’da da bulunduğunu belirtmektedirler.

 

 

Bu sorunun iptal edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

 

%90

 

 

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Geçen dönem de belirttiğimiz gibi anatomi soruları her dönemde daha da ağırlaşmakta ve soruları cevaplandırmak için daha fazla detay bilgi gerekmektedir.

 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

 

Bugüne kadar yapılan sınavlardaki anatomi soruları genellikle orta zorluk dereceli sorulardı. Görüldüğü gibi bu sınavda çok zor dereceli üç, zor zorluk dereceli de bir soru sorulmuştur. Bu durum bizleri daha detaylı ders anlatmaya zorlamaktadır.

 


 


FİZYOLOJİ, HİSTOLOJİ, EMBRİYOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

2011 Eylül TUS sınavı, Fizyoloji-Histoloji-Embriyoloji soruları açısından çok zor olmayan bir sınavdı. Fizyolojiden 5 soru, Histolojiden 3 soru, Embriyolojiden 2 soru mevcuttu.
10 sorunun tamamının cevabını kitapçığımızda 10 dakika içinde bulabilmek son derece sevindirici idi. 9 sorunun cevabı nokta atışı şeklinde net iken, bir sorunun cevabı da dolaylı olarak mevcuttu.

 

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

 

Çok Zor

:

soru

Zor

:

2

soru

Orta

:

3

soru

Kolay

:

4

soru

Çok Kolay

:

1

soru

 


Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

 

Soruların 8 tanesi temel bilgiyi ölçerken, diğer 2 tanesi detay sayılabilecek bilgileri test etmeyi amaçlamıştı.

 

 

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

8

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

0

soru

 

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Literatür bilgisi gerektiren soru yoktu.

 

 

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

Eski sorularla birebir aynı soru yoktu. Ancak soruların 8 tanesi önceki sorulara bakılarak çıkabileceği düşünülerek çalışılması gereken sorulardı.

 


Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

 

Olası tanı soruları

:

soru

Tanı yöntemleri

:

soru

Tedavi soruları

:

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

soru

 

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

Sorularda herhangi bir hata yoktu.


TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

 

Bütün soruların cevapları notlarımızda bulunmaktadır.

 

 

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Sınavda başarılı olmayı isteyen arkadaşlarımız öncelikle temel konuları iyi analiz edebilecek düzeyde çalışmalı ve sonrasında derslerde vurguladığı kadar ayrıntıya girmelidirler.

 

 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

 

Elektrofizyoloji

:

1

soru

Santral Sinir Sistemi Fizyolojisi

:

2

soru

Kalp ve Damar Fizyolojisi

:

1

soru

Kas Fizyolojisi

:

1

soru

Santral Sinir Sistemi Histolojisi

:

1

soru

Hücre – Protein Sentezi

:

1

soru

Bağ Dokusu

:

1

soru

Embriyoloji

:

2

soru

 


Fizyoloji sorularının bir tanesi elektrofizyoloji, iki tanesi SSS fizyolojisi, bir tanesi kan basıncının düzenlenmesi ile ilgili, bir tanesi ise kasla ilgili beklediğimiz sorulardı.

 

Histoloji açısından da sorular beklenen kalitede ve zorluk derecesindeydi ve bilgiyi ölçmeye yönelik sorulardı. Protein sentezi ile ilgili soru detay sayılabilirdi. Embriyolojiden ise 2 adet soru mevcuttu ancak sorular her zaman çıkan soruların benzeri sorulardı.

Fizyoloji-Histoloji-Embriyoloji soruları bilgiyi ölçen, cevapları net olan ve tartışmaya sebebiyet vermeyecek sorulardır.

 


 

BİYOKİMYA HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Biyokimya açısından sorular olması gereken orta zorlukta olarak değerlendirilebilir.

 

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

 

 

Çok Zor

:

1

soru

 

Zor

:

2

soru

 

Orta

:

8

soru

 

Kolay

:

3

soru

 

Çok Kolay

:

6

soru

 


Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

 

16 tanesi temel bilgi, dört tanesi detay bilgiyi test ediyordu

 

 

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

19

soru

 

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

soru

 

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

soru

 

 

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Literatür bilgisi gerektiren soru yoktu

 

 

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

Altı adet eski veya benzer soru vardı ( 23, 26, 30, 31, 39 ve 40)

 


Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

 

Olası tanı soruları

:

soru

Tanı yöntemleri

:

soru

Tedavi soruları

:

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

soru

 

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

37. DNA’daki CTG dizisinin tRNA’daki antikodon karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) CUG
B) CTG
C) CAG
D) GAC
E) GCC

Bu soru teknik açıdan yanlış bir soru. Çünkü soru kökünde, kalıp DNA’mı yoksa kodlayıcı DNA dizisinin tRNA’daki karşılığı mı soruluyor, belirtilmemiş.
ÖSYM’nin verdiği cevaba göre belli ki soruyu soran kişi; 5’-CTG-3’ kalıp DNA dizesini baz almış ve doğru cevap olarak A şıkkı olan 5’-CUG-3’ açıklanmış.
Ancak eğer bir kişi sorudaki dizeyi 5’-CTG-3’ kodlayıcı DNA dizesi olarak anlarsa, tRNA’daki karşılığı 5’-CAG-3’ yani C şıkkı doğru cevap olur.
Bu yüzden bu soru bize göre açık ve net olmayıp teknik açıdan yanlıştır.

 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

 

TUSDATA Biyokimya ders notları ve Tüm TUS serisi Biyokimya göz önüne alındığında Biyokimya da ki 20 sorudan 18 soruya referans verilebilir.

 

 

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Derslerde vurgu yapılan yerlere dikkat eden ve önerdiğimiz şekilde en az üç sağlam tekrar yapan arkadaşların, hedef olarak koyduğumuz 20 Biyokimya sorusundan 14-15 net yapabileceklerine inanıyoruz. Tabii ki bundan daha fazla emek sarf eden arkadaşların soru yakalama ve başarı oranı daha yüksek olacaktır. Bizleri sabırla dinleyen, çalışan ve emek sarf eden tüm arkadaşların hak ettikleri yerleri gelmelerini dileriz.

 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

 

– Sınavda iki soru hariç diğerleri sorulabilecek tarzda sorular olarak düşünülebilir. Zaten eski TUS’lar göz önüne alındığında, Türkiye birincilerinin bile net 180 + 4 soru yaptıkları görülecektir. Buna göre de soru hazırlayanların, yaklaşık %10 soruyu hiç yapılmamak üzere sordukları görülmektedir. O sorular da bilginizin zekâtı olsun diyelim ve bu işi bağlayalım.
– Zorluk derecelerine göre soru sayıları yukarıda ayrıntılı bir şekilde analiz edilmiştir.
– 21. Soruda daha çok organik kimya bilgisi gerektiren, Lippincott ve Harper’da bile bulunmayan bir bilgi sorgulanmış. Soru direkt olarak Lehninger; Principles of Biochemistry 2. Baskı sayfa 85 tablo 4-2’den sorulmuş.
– 33. Soruda ise daha çok mikrobiyolojide anlatılan kompleman sistemi ile ilgili biraz daha detay bir bilgi sorgulanmıştır. Bizim ders notlarımızda klasik kompleman yolunun en iyi aktivatörünün IgM olduğu, IgG3 > IgG1 ve IgG2’nin de klasik yolu uyarabildiği yazmaktadır. Alternatif yolun en iyi aktivatörünün Gram (-) endotoksinler olduğu belirtilmektedir. Ancak soru incelendiğinde bunların hiç birinin şıklarda olmadığı görülmektedir. Sonuç olarak soru, Tietz; Clinical Chemistry and Molecular Diagnosis 4. Baskı sayfa 565’ten sorulmuş, detay bilgi ölçen bir sorudur.

 


 

MİKROBİYOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Yirmi sorunun; 18 tanesi temel bilgi sorusuydu. Kalan 2 tanesi (46, 47) ise detay bilgi içermekteydi.

 

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

 

Çok Zor

:

1

soru

Zor

:

4

soru

Orta

:

8

soru

Kolay

:

5

soru

Çok Kolay

:

2

soru

 


Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

 

İki soru detay bilgi gerektiriyordu.

 

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

11

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

5

soru

 

 

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Yoktu

 

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

8

 

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

 

Olası tanı soruları

:

5

soru

Tanı yöntemleri

:

soru

Tedavi soruları

:

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

soru

 

 

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

Yanlış değil ama seçenekleri özensiz hazırlanmış bir soru (44. soru) vardı

 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

 

Soruların tamamı notlarda mevcuttu.

 

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Detay bilgilerden uzaklaşıp temel bilgileri öğrenmelerini tavsiye ediyoruz.

 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

 

Soru dağılımı beklediğimiz şekildeydi.

 

 


PATOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Sınavda temel patolojiden 2, immünolojiden 3, neoplaziden 3, santral sinir sisteminden 3, damar hastalıklarından 1, kalp hastalıklarından 1, karaciğerden 2, akciğerden 1, kadın genital sisteminden 1, dermatopatolojiden 1, meme hastalıklarından 1, kas-iskelet sisteminden 1 soru vardı.

 

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

 

Çok Zor

:

2

soru

Zor

:

1

soru

Orta

:

3

soru

Kolay

:

10

soru

Çok Kolay

:

4

soru

 


Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

 

5 (beş) soru detay bilgiyi (61,63, 67, 72,79) diğerleri temel bilgiyi test ediyordu.

 

 

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

17

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

2

soru

 

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Yoktu.

 

 

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

5 soru eski sorularla benzerlik gösteriyordu. 62, 64, 65, 73, 80. Bunlardan 73 ve 80. Sorular aynen sorulmuştu.

 


Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

 

Olası tanı soruları

:

1

soru

Tanı yöntemleri

:

soru

Tedavi soruları

:

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

soru

 


Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

Yoktu.

 

 

 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

 

76. soru mikrobiyoloji-parazitoloji sorusudur. Bu soru mikrobiyoloji bilgisiyle yapılabilmektedir. Bu soru haricindeki tüm sorular açık ve net olarak patoloji notumuzda mevcuttur.

 

 

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Patolojide soruların detaya kaydığını görmekteyiz. Bu yüzden sadece temel olarak ana hatları değil konuları detaylıca ince ayrıntılarına kadar çalışmak gerekmekte. Ancak bu bilgilere ulaşmak için detaylı textbook okumaya gerek yok. TUSDATA notları fazlasıyla yeterli. Ayrıca diğer branşlardan da 37 soruyu net olarak cevapladık. Patoloji bu yüzden diğer branşlardan ayrılmakta.


Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

 

Patolojide, karaciğer hariç sistemlerden soru sorulmaması atipiklikti. Erkek genital ve endokrin sistemden de soru yoktu. Ancak diğer soruların dağılımı normaldi. Neoplaziden 2 soru aynı şeyi sormaktaydı (virüs-neden olduğu veya olmadığı malignite).

 

Mallory cismi nerede görülmez sorusu ve sinoviyal sarkomdaki genetik anomali her ne kadar çıkar diye derslerde söylesek de çok detay bir bilgiydi.

 

 


 

 

FARMAKOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

 

Çok Zor

:

2

soru

Zor

:

2

soru

Orta

:

9

soru

Kolay

:

5

soru

Çok Kolay

:

2

soru

 


Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

 

11 (onbir) soru (81, 84, 85, 87, 90, 91, 92, 96, 97, 99, 100.) temel bilgiyi
9 (dokuz) soru (82, 83, 86, 88, 89, 93, 94, 95, 98 ) ise nispeten detay bilgileri test ediyordu
(A kitapçığına göre).

 

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

15

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

5

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

soru

 

 

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Sorular yeni bilgi ya da literatür bilgisi gerektirmiyordu.


Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

2 tane eski soru vardı.

 

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

 

Olası tanı soruları

:

soru

Tanı yöntemleri

:

soru

Tedavi soruları

:

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

soru

 

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

Tusdata’nın farmakoloji eğitmenleri olarak sınavda hatalı soru tespit edemedik

 

 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

 

Ders notlarımız oldukça başarılı ve yeterli olmuştur. 20 sorudan 19’unun cevabı notlarda bulunmaktadır. 94. Soru notlarda bulunmamakla birlikte, bu sorun bariz bir anatomi sorusudur. Anatomi notlarından rahatlıkla yapılabilir. Buna karşılık diğer branşlarda ise, farmakoloji bilgisi ile oldukça fazla sayıda yapılabilecek soru vardı. meslektaşlarımıza farmakolojiyi titizlikle çalışmalarını öneriyoruz.


Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Herkesin yaptığı soruları kaçırmamak gerektiği için öncelikle temel bilgilere sonrasında detaylara yönelmek doğru olacaktır. Sonra da bilgiyi bol tekrar ederek, sınıflandırmaları ve konuların en temel özelliklerini iyi oturtmak gereklidir. Bu anlamda TUSDATA ders notları çok iyi bir kaynak olarak size yetecektir.

 

 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

 

94. soru farmakolojiden çok anatomi ile ilişkilendirilebilir. Bu soru biraz zor olmuş. Şunu her zaman iddia ederiz ki; temel bilgi, detaydan daha fazla puan getiriyor.

Santral sinir sistemi konularının farmakoloji sorularındaki ağırlığı devam ediyor. Ancak soru dağılı oldukça dengeli olmuş. Sadece genel farmakolojiden 2 adet ve otonom sinir sisteminden 4 adet soru çıkması sürpriz oldu. Eylül 2011 soru dağılımına bakacak olursak;

 

 

Genel Farmakoloji

:

2

soru

Otonom

:

4

soru

SSS

:

5

soru

KVS

:

3

soru

Otakoid/NSAİD

:

2

soru

Kemoterapötikler

:

1

soru

Endokrin

:

2

soruPEDİATRİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Genel anlamda beklentilerimiz çerçevesinde gerçekleşen bir TUS Pediatri sınavıydı.
Soruların konu başlıklarına göre dağılımı daha önceki yıllara nazaran bir farklılık göstermemekte idi. Alt başlıklara göre bir değerlendirme yapılırsa ;

 

 

Yenidoğan

:

4

soru

 

Gastroenteroloji

:

1

soru

 

Metabolizma

:

1

soru

 

Endokrin

:

3

soru

 

Genetik

:

1

soru

 

Nöroloji

:

2

soru

 

Solunum

:

2

soru

 

İmmünoloji

:

1

soru

 

Döküntülü Hastalık

:

1

soru

 

Aşı

:

1

soru

 

Hematoloji-Onkoloji

:

4+1

soru

 

Metabolizma-kardiyoloji

:

1

soru

 

Nefroloji

:

3

soru

 

Toksikoloji

:

1

soru

 

Kardiyoloji

:

3

soru

 


Soru tipleri ve soruların zorluk dereceleri açısından da bu sınav daha önceki sınavlarla yakın benzerlikte idi.

 

 

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

 

Çok Zor

:

0

soru

Zor

:

1

soru

Orta

:

12

soru

Kolay

:

15

soru

Çok Kolay

:

2

soru

 


Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

 

Soruların tamamı özenerek hazırlanılmış kaliteli sorulardı. Bu sınav, Pediatri Ana Bilim Dalı’nın en sık gördüğü temel noktaların sorgulandığı bir sınav olmuş. Soruların hiçbirisinde itiraz gerektirir problem yok; TUS pediatri sınavları açısından pediatrinin tüm dallarına da uygun sayılar ayrılarak bölümlenmiş bir sınav olmakla beraber, bu seneki sınavda allerji ve romatolojiden soru çıkmadı. Gastroenteroloji, metabolizmadan beklenen sayılarda soru çıkmadı, notlarımızda olmayan toksikolojiden 1 adet soru çıktı, diğer bölümlerden beklenen sayılarda sorularla karşılaştık. Soruların hiçbirisi detaylı bir bilgi içermiyordu, direkt soru görüldüğünde doğru cevabın işaretlenebileceği sorulardı, soruların tamamı temel bir bilgi ile çözülebilirdi.

 

 

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

20

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

3

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

5

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

2

soru

 

 

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Soruların tamamının cevabı pediatrinin ana textbook’larında mevcuttur. Sınavda çok yeni ya da literatür bilgisi gerektirecek herhangi bir bilgi sorgulanmamıştır. Tüm sorular ve cevapları (toksikoloji hariç) Klinisyen’de mevcuttur.

 

 

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı 18

 


Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

 

Olası tanı soruları

:

soru

Tanı yöntemleri

:

8

soru

Tedavi soruları

:

2

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

1

soru

Hastalık Etkeni

:

2

soru

 

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

Branşımızla ilgili sorular arasında yanlış sorulmuş soru yoktur.

 

 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

 

Branşımız notları 30 pediatri sorusundan 29’una direkt referans oluşturabilmektedir. Ayrıca branşımız dışındaki bölümlerden gelen sorular da değerlendirildiğinde, toplamda 200 sorunun 30 tanesine (29 pediatri sorusu dışında; 11 temel bilimler ve 19 klinik bilimler) pediatri notlarından referans verilebilmektedir. Notlarımız bu açıdan da görüleceği üzere son derece başarılıdır.

 

 

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Bu sınav sonucunda da ders notlarımızın yeterli bilgi içerdiği görülmektedir. Pediatri çalışması için adayın ayıracağı sürenin sadece pediatri soruları için değil, neredeyse bir o kadar da diğer branşlardan soru çözmesine yardımcı olacağı unutulmamalıdır.

• Bu sınav Pediatri Anabilim Dalı’nda temel noktaların öneminin özellikle vurgulandığı bir sınavdır. Bu sınav pediatri için; detaya girmeden kursiyeri sıkmadan rahatça geçirilebilecek bir sınavdır, soruların tamamı Klinisyen okunduğunda çözülebilecek sorulardır, şaşırtmalı veya not haricinde bilgi aranılacak bir sınav değildir.

• Bu sınavda öngördüğümüz şekilde toplam 10 adet vaka sorusu ile karşılaşılmıştır. Yeterli klinik nosyonu olan ve bunu sınav soruları diline aktarabilen adaylar için 10 vaka sorusunda önemli olan temel bilgiye sahip olmak ve doğru “tanı”yı koyabilmekten ibarettir. Bu sorulara yaklaşımda vaka kamplarının artık TUS hazırlığının ayrılmaz bir parçası olduğu bir kez daha görülmektedir. On vaka sorusundan zorluk olarak çözülemeyecek soru yoktur, vaka kamplarında sorduğumuz sorular kalitesinde soru tipleridir. Şaşırtmaya gidilmeden rahatlıkla doğru cevabı şıklardan çekilip alabilecek kolaylıktaki sorulardır.

• Pediatri soru kitabı, vaka soruları, her konu arkasında tekrarlanan özetler ile soruların tamamı çözülebilir.

• TUS kampı, vaka kampının ne kadar değerli olduğu ve son tekrarlarda ne kadar işe yaradığının örneği bu son TUS sınavı olmuştur.

 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

 

Pediatride her zaman olduğu gibi soru dağılımı ile karşılaştık. Yenidoğan, kardiyoloji, nefroloji, endokrin, solunum, immunoloji, aşı, döküntülü hastalıklar konuları ders saatleri ile uyumlu soruları karşıladı.

Metabolizma, gastroenteroloji, allerji, romatoloji, beslenme ve malnütrisyon bu sınavın üvey evlatları oldu. Notlarımızda olmayan toksikoloji sorusu klasik kolay bir soru olması ve farmakolojide detaylı anlatılması nedeniyle pediatri ekibini mahçup etmedi.

Sonuç olarak; soruların tipi ve dağılımı eski yıllara göre aşağı yukarı aynıdır. Soruların tamamı sınava giren ortalama bir öğrenci için çözülebilir kolaylıktadır. Soru hazırlayanlar ne kadar değişse de elimizdeki kaynak bellidir ve sınavdan sınava büyük farklılıklar olmadığı dikkat çekicidir. Bu nedenle önümüzdeki sınavlarda da benzer soru tipleri ve benzer zorluk dağılımları olacaktır.

Temel olarak her zaman önerdiğimiz notumuz yeterlidir. Pediatri sorularında 25 netin üzerine rahatça çıkabilir. Elimizdeki notlar bizi bugüne kadar utandırmadı, bundan sonraki sınavlarda da utandırmayacağını bize bu sınav tekrar göstermiş oldu, kursiyerleri detaya boğmadan istenilen nete ulaşılacağı açıkça görülmektedir.

 


DAHİLİYE HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Toplamda 20 soru yer almaktaydı. Kardiyoloji’den 2, Nefroloji’den 3, İnfeksiyon Hastalıkları’ndan 3, Hematoloji-Onkoloji’den 5, Hepatoloji’den 1, Gastroenteroloji’den 1, Endokrinoloji’den 2, Göğüs Hastalıkları’ndan 2, Romatoloji’den 1 soru mevcuttu. Soru sayıları branşlara iyi dağıtılmış görünmektedir, fakat branş içerisinde konuların seçilmesinde dengesizlikler mevcuttu.

 

 

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

 

Çok Zor

:

2

soru

Zor

:

1

soru

Orta

:

5

soru

Kolay

:

4

soru

Çok Kolay

:

8

soru

 


Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

 

15 tane soru temel bilgiyi, 5 tane soru ise nispeten detay bilgiyi test ediyordu.


Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

7

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

7

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

5

soru

 

 

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Yeni bir bilgi sorgulanmadı, fakat detay 2 adet literatür bilgisi gerektiren soru vardı.


Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

5 tane soru eski sorularda mevcuttu.


Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

 

Olası tanı soruları

:

5

soru

Tanı yöntemleri

:

4

soru

Tedavi soruları

:

4

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

soru

 

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

Yanlış soru yoktu.

 

 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

 

Dahiliye ders notlarımız, bu sınavda toplamda 41 sorunun cevabını içermekteydi.


Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Son sınavlarda olduğu gibi yoruma dayalı soru sayısı fazlaydı. Eskiye göre giderek yoruma dayalı soru sayısı artmaktadır. Dahiliyede neti belirleyen soru tipleri yoruma dayalı sorular ve vaka sorularıdır. Bu soruları iyi bir şekilde yapmak için de dahiliye soru çözümlerine (özellikle vaka soruları, yaklaşım soruları) ağırlık verilmelidir.

 

 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

 

Dahiliye soruları, genel olarak vaka bazlı ve yoruma dayalı olarak karşımıza çıktı. Son 3-4 sınav da bu şekildeydi.

Özellikle uzun süredir sorulmayan bir ilaç yan etki sorusu, octreotid sorusu olarak karşımıza çıktı. Hematolojiden iki anemi sorusu sorulması ilginç bir ayrıntıydı. Yine ilginç bir ayrıntı temel bilimlerde sorulması beklenen bir sorunun dahiliye içinde kontrinsüliner hormon başlığı altında sorulmasıydı. Sınav dahiliye açısından orta zorlukta bir sınavdı. Ancak octreoid yan etki ve romatoloji sorusu hakikaten spesifik bir bilgiyi gerektirmesi bakımından zor sayılabilecek sorulardı. Sınava girenler arasında eleme yapmak amacıyla sorulmuş sorulardı.

Bahsetmeden geçmek istemiyorum, özellikle son 10 yıldır genel cerrahide sorulan asit baz dengesi ile ilgili soru uzunca bir zamandan sonra dahiliye nefrolojide sorulmuştur. Bu ilginç bir ayrıntıdır. İnfeksiyon hastalıkları her zaman olduğu gibi bu sınavda da formunu sayıca korumuştur.

Önümüzdeki sınavlarda da dahiliyede yoruma dayalı soruların ve vaka soruların ağırlıklı olması beklenmektedir. Konu çalışırken mutlaka yeterli sayıda soru çözülmesi dahiliye için mutlaka gereklidir.

 

 


 

GENEL CERRAHİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Toplam 16 Genel Cerrahi sorusu soruldu; ancak diğer branşlarda sorulan Genel Cerrahi sorularının sayısı bunlara ek olarak 6 taneydi. Ayrıca diğer branşlardan birçok sorunun cevabı Genel Cerrahi bilgisi ile verilebilmekteydi.

 

 

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

 

Çok Zor

:

2

soru

Zor

:

4

soru

Orta

:

4

soru

Kolay

:

5

soru

Çok Kolay

:

1

soru

 


Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

 

Soruların 10 tanesi temel bilgiyi ölçerken, 6 tanesi detay sayılabilecek bilgileri test ediyordu.


Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

8

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

3

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

3

soru

 

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Literatür bilgisi gerektiren soru yoktu.


Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

Eski sorularla birebir aynı soru yoktu. Ancak soruların 3 tanesi geçmiş yıllarda çok benzerleri sorulmuş sorulardı; 4 soru ise eski soruların çalışılması ile yapılabilirdi.

 

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

 

 

Olası tanı soruları

:

soru

Tanı yöntemleri

:

2

soru

Tedavi soruları

:

1

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

soru

 

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

Yanlış soru yoktu.


TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

 

Bir soru dışında soruların cevapları notlarımızda bulunmaktadır. Bizce o soru (mide boşalması sorusu) fizyoloji sorusudur.


Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

İsminde “Genel” ibaresi olan bir branş, kursiyerleri sınava hazırlamak açısından elbette diğer branşlara göre talihsizdir. Bu sınavda da 1 Fizyoloji sorusu ve 1 Vasküler Cerrahi sorusu Genel Cerrahi soruları içinde yer almıştır. Bir sonraki sorunun cevabında da görülebileceği gibi Genel Cerrahi içindeki konulara ait soru dağılımı da oldukça enteresan olmuştur. Hep söylediğimiz gibi, TUS’a hazırlık bir bütün olarak ele alınmalı, her yerden soru çıkabileceği unutulmamalıdır. Genel Cerrahi bilgisi ile farklı branşlara ait birçok sorunun cevaplanabildiği göz ardı edilmemelidir

.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

 

Kolorektal Hastalıklar

:

2

soru

Sıvı-Elektrolit

:

1

soru

Şok

:

2

 

soru (ARDS sorusu da bu başlık altında       değerlendirilmiştir)

Travmaya Cevap

:

1

soru

Onkoloji

:

1

soru

Tiroid

:

1

soru

Paratiroid

:

1

soru

Meme

:

1

soru

Fıtık

:

1

soru

Vasküler cerrahi

:

1

soru

Mide

:

1

soru

Pankreas

:

1

soru

Dalak

:

1

soru

İnce barsaklar

:

1

soru

 

 

Soru dağılımında ilginç ayrıntılar vardı. Bu kez Etik ve Tıp Tarihi sorusu sormayarak bizi şaşırttılar (yanlış anlaşılmasın, şikayetçi değiliz). Hemen her zaman ikişer soru çıkan Tiroid ve Meme konularında bu defa birer soru sorulmuştu. Fıtık sorusu son yıllarda olduğu gibi yine vardı. Sürpriz sorular femoral anevrizma ve mide boşalması sorularıydı. Karaciğer ve safra yolları konularından bir tek soru çıkmaması ilginçti.KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Sınavda obstetriden 5, endokrinden 3, genel jinekolojiden 4 ve onkolojiden 3 soru mevcuttu.


Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

 

Çok Zor

:

3

soru

Zor

:

5

soru

Orta

:

4

soru

Kolay

:

1

soru

Çok Kolay

:

2

soru

 


Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

 

Temel bilgiyi ölçen soru sayısı: 10 soru (86, 87, 89, 91, 92, 93, 94, 96, 99,100)
Detay bilgiyi ölçen soru sayısı: 5 soru (88, 90, 95, 97, 98)

 

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

11

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

4

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

soru

 

 

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Sorular yeni bilgi ya da literatür bilgisi gerektirmiyordu.


Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

87. soru gebelik ve aşılar ile ilgiliydi. Birebir aynı soru değildi ancak Nisan 1999, Nisan 2003, Nisan 2007 soruları ile çok benzerlik gösteriyordu.

99. soru kolposkopi ve serviks kanseri ile ilgiliydi. Eylül 1990 ve Eylül 1994’te aynı soru sorulmuştu.


Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

 

Olası tanı soruları

:

soru

Tanı yöntemleri

:

soru

Tedavi soruları

:

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

soru

 


Sorular bilgiyi direkt test eden sorulardı.

 

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

193. soruya itiraz edilmelidir. Soruda cevabın herhangi bir yaş aralığı belirtilmediği veya gebelik demediği için cevap matür kistik teratom olmamalıdır. Tüm yaşlar ele alındığında en sık görülen benign over neoplazisi seröz kistadenom iken 40 yaş altındaki genç bayanlarda ise matür kistik teratom görülmektedir. Bu konudaki detaylı analizimizi “Tartışmalı Sorular” bölümünden inceleyebilirsiniz.

195. soru özensiz olarak hazırlanmış bir sorudur. Henüz patofizyolojisi net olarak aydınlatılmamış bir konunun patogenezi sorgulanmıştır ancak itiraz edilmesine gerek yoktur.

 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

 

Kadın Doğum ders notları; sınavın Kadın Doğum bölümünde sorulmuş olan soruların 13 tanesine ve diğer branşlarda sorulmuş 4 soruya referans olmuştur.


Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Özellikle detay bilgilerin ağırlıklı olarak sorgulandığı zor bir Kadın Doğum sınavı olduğu göz önünde bulundurulduğunda, temel bilgilerin yanında detaylara da yönelmek doğru olacaktır. Elde edilmiş bu bilgilerin sınavda kullanılabilmesi için ise bolca soru çözmek faydalı olacaktır.

 

 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

 

Konu dağılımı açısından eski sınavlardaki dağılıma benzer bir dağılım izlenmektedir. Onkolojiden bir önceki sınavda çıkan tek soruya karşılık olarak bu sınavda 3 sorunun sorulması beklentileri karşıladı. Ancak onkoloji açısından ilginç olan bir nokta son sınavlarda üst üste 4. gestasyonel trofoblastik hastalıklarla ilgili sorunun sorulması, buna karşılık serviks ve endometrium kanseri gibi konulardan soruların azalmaya başlamasıdır.

Her sınavda olduğu gibi kontrasepsiyondan en az 1 sorunun sorulması bu konunun vazgeçilmez olduğunu gösterdi. Son sınavlar gözden geçirildiğinde menopoz konusunun popülerliği göz ardı edilemez.

Son sınavlarda obstetriden ortalama 5 soru sorulmaktaydı ve bu sınavda da aynı prensibe sadık kalındı.
Her ne kadar soru dağılımı uygun olsa da soruların çoğu detay bilgiyi sorgulayan sorular olup zorluk derecesi yüksek sayılabilecek bir kadın doğum sınavıydı. Eski TUS sorusu olarak 1 tane birebir 1 tanede çok benzer soru mevcuttu.

İki sorunun ise itiraz edilmesi gerektiğini göz önüne aldığımızda, zaten 15 sorunun sorulduğu, bunların içerisinde mutlaka 1 ve 2 tanesinin ise yapılmasın diye hazırlanmaya çalışıldığı bir branştan 2 sorunun sıkıntılı olması gerçekten sınavın ne derece bir hassasiyetle hazırlandığı konusunu tekrar gündeme getirmektedir.


 

KÜÇÜK STAJLAR HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Genel olarak dengeli bir sınavdı. Toplamda 19 sorumuz vardı; 10 dahili küçük staj ve 9 cerrahi küçük staj sorusu. Soruların dağılımı ve zorluğu açısından ideale yakındı. Yanlış ve hatalı sorumuz yoktu. Soruların tamamına yakını notumuzda çok net olarak vardı. Son üç TUS küçük stajlara ayrılmış soru sayıları şöyledir: 2011 Eylül:19 soru, 2011 Mayıs:15, 2010 Aralık: 21 soru. Bu soruların ortalaması 18 sorudur.

 

 

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

 

Çok Zor

:

2

soru

Zor

:

3

soru

Orta

:

8

soru

Kolay

:

3

soru

Çok Kolay

:

3

soru

 


Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

 

Çok zor olan 2 soru detay bilgi içeriyordu. Diğerleri temel bilgiyi ölçüyordu.


Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

7

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

5

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

5

soru

 

 

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Otonom disrefleksi sorusu yeni ve detay bir soruydu. Ancak notumuzda çok net olarak yazmaktaydı. Derste ve kampta da anlatmıştık.


Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

6

 

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

 

Olası tanı soruları

:

5

soru

Tanı yöntemleri

:

0

soru

Tedavi soruları

:

2

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

soru

 

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

Yoktu.


TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

 

Notumuz küçük stajlar gibi çok geniş bir yelpazen sorulmuş olan toplam 19 sorunun kelime kelime net olarak 14 tanesini yaptırmıştır. 5 sorunun içinde çok kolay olan 3 tanesini eklersek notumuza çalışan bir kişi sadece çok zor olan 2 soru hariç 17 soruyu yapabilecekti.


Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Küçük stajlardan gelen soru sayısının en az 15 olduğuna dikkat etmeliyiz. Tusdata küçük stajlar notunun bu sınavda daha önceki bir çok sınavda yeterli olduğunu gördük. Notumuza dikkatli çalışıp eski TUS sorularına hakim olduğunuzda çok iyi sonuçlar alacaksınız. Unutmayın sektörde bu nottan başka alternatif daha iyi bir kaynak yok.


Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

 

Zorluk açısından en zordan en kolay doğru tüm zorlukta soru vardı. Bu da sınavın küçük stajlar için çok kaliteli hazırlandığını gösteriyor. Çok sürpriz bir sorumuz yoktu. Son birkaç sınavda gelenek haline gelen yüz kırıkları sorusu soruldu. Bu konu TUS için biraz karışı ve ağır olsa da her sınavda birkaç tane bu tarz soru kabul edilebilir.