|HOCALARIMIZIN MAYIS 2011
TUS SINAVI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

ANATOMİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Sınavda; 1 kemik, 1 eklem, 2 kas, 1 solunum, 1 dolaşım, 2 metabolizma ve 2 nöroanatomi sorusu vardı. Aralık 2011 sınavı ile kıyaslandığında soru dağılımının daha heterojen olması bizce olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmiştir.

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

Çok Zor

:

1

soru

Zor

:

1

soru

Orta

:

3

soru

Kolay : 5 soru

Çok Kolay

:

soru

 

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

 

Soruların 6 tanesi temel bilgiyi, 4 tanesi detay bilgiyi içeriyordu.

 

 

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

8

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

soru

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Yoktu

 

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

4. soruya benzer bir soru “Arteria femoralis, aşağıdaki yapıların hangisinden geçmez? (Fossa poplitea)” şeklinde Nisan 2003’te gelmişti.


7. soruya benzer bir soru “Aşağıdakilerden hangisi arka mediastinumda yer almaz? (Truncus pulmonalis)” şeklinde Eylül 95’te ve “Aşağıdakilerden hangisi mediastinum posteriorus’da bulunmaz? (Tymus)” şeklinde Eylül-2002’de gelmişti.

 

8.soruya benzer bir soruda “Glandula submandibularis’in arkasından veya içinden geçen yapı hangisidir? (Arteria facialis)” şeklinde Eylül 93’te gelmişti.

 

Vaka sorusu soru sayısı? Tanı, tanı yöntemleri, tedavi, komplikasyon… soruları dağılımlarını da yapınız.

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

3. soruda seçeneklerde verilen kaslardan sadece m. brachialis’in omuz eklemine hareket fonksiyonu yoktur, diğer kasların ise bir şekilde scapula’ya tutulması vardır. Ancak m. latissimus dorsi’nin temel insersiyo ya da origo bölgesi scapula değildir. Sadece m. latissimus dorsi’nin çok çok sınırlı bazı liflerinin seyri esnasında scapula’nın alt köşesine yapışması vardır (Bkz. Gray’s Anatomy 39th Edition P.819-821). Diğer seçeneklerin açık ve net kurgulandığı düşünüldüğünde sorunun iptali zor görünse de dileyen meslektaşlarımız verdiğimiz referans ile itiraz edebilirler.
4. soru ise özensiz hazırlanmış bir sorudur. V.saphena magna, fossa poplitea’da bulunmaz doğru cevap ancak B seçeneğindeki nervus cutaneus femoris posterior fossa poplitea’nın çatısından geçer. Bu detay soruda göz ardı edilmiş. Sanki içindeki bir anatomik yapı gibi değerlendirilmiştir.


TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

 

Notlarımız başarılı ve yeterli olmuştur. 10 sorudan 9’nun cevabı net olarak notlarımızda mevcuttur. Temel bilimler sorularından 12.soru ile klinik bilimler sorularından 29. ve 83. sorular Anatomi notlarından yararlanarak yapılabilecek sorulardır.


Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Mutlaka temel bilgilere hakim olduktan sonra detaylara eğilmek gerektiği bu sınavda da bir kez daha test edilmiştir. Direkt kuru ezber yerine en azından mekanizması olan bilgileri mantık çerçevesi içerisinde öğrenmek akıllıca olur. Bol soruyla bilgilerimizi zinde tutmak ve tabi ki TUSDATA kaynaklarına güvenmek yerinde olacaktır.


Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?


Genelde anatomi soruları 1 kemik, 1 eklem, 1 veya 2 kas, mutlaka dolaşım sorusu 1 veya 2 tane, metabolizma-ürogenital-solunum (1 veya 0) ve geri kalanı yani 3 veya 4 tanesi nöroanatomi sorusu şeklinde gelirdi. Bu sınavda dağılım tamamen değişti. Yıllardır hiç sorulmayan metabolizmadan toplam 3 soru geldi, 1 tanede solunum sorusu vardı.

 


 

FİZYOLOJİ, HİSTOLOJİ, EMBRİYOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Fizyoloji açısından güzel sayılabilecek bir sınavdı. Güzel ve kaliteli sorular olmakla birlikte detay bilgilerde sorgulanmıştı. Embriyolojide gelen sorular temel bilgiyi sorgulamaya yönelikti. İlginç olarak Pediatri ya da Kadın doğum branşında sorulmasının daha uygun olacağı bir soru branşımız soruları arasında sorulduJ. Temel olarak kendi branşımızın haricinde diğer branşlarda da güzel sorular yakalayabildik. Genel anlamda güzel bir sınavdı diyebiliriz.


Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

Çok Zor

:

1

soru

Zor

:

3

soru

Orta

:

4

soru

Kolay

:

1

soru

Çok Kolay

:

1

soru

 

 

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

 

Soruların 3 tanesi detay bilgiyi sorgularken, 7 tanesi temel bilgiyi test etmeyi amaçlamıştır.

 

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

8

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

soru

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Yoktu

 

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

İki adet soru eskiden sorulmuş; 3 adet soru ise daha önceden sorulmuş sorulara benzer nitelikteydi.

 

Vaka sorusu soru sayısı? Tanı, tanı yöntemleri, tedavi, komplikasyon… soruları dağılımlarını da yapınız.

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

Yoktu


TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

 

Soruların tamamı; şekil, tablo ve/veya açıklamalarla kitaplarımızda mevcuttu.


Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Embriyoloji konusunda en azından geçmiş dönemlerdeki TUS sorularının sınava yakın bir dönemde gözden geçirilmesinde fayda olacağı kanaatindeyiz.


Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?


Embriyoloji soruları genel olarak bilinmesi gereken ve eski TUS soruları içerisinde daha önceden sorulmuş olan bilgileri içeriyordu. Sorulardan bir tanesinin, pediatri ve kadın doğum branşlarında daha önceki sınavlarda sorulmuş olmasına karşılık bu sınavda branşımız soruları arasında yerini alması ilginçti. Histoloji sorularından bir tanesi oldukça ayrıntı sayılabilecek bir bilgiyi sorgulamayı amaçlamıştı. Fizyoloji sorularından iki tanesi temel bilginin yanında dikkatte gerektiren güzel yorum sorularıydı. Endokrin sistem ve mediatörlere ilişkin iki adet sorunun gelmesi bizleri biraz şaşırttı.


 

BİYOKİMYA HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

 

Sorular gayet makul idi. Bir adet şıklarında çelişki olan soru hariç diğer sorular güzel hazırlanmış. İyi hazırlanmış bir kursiyer rahatlıkla 15-16 net soru cevaplayabilir.


Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

Çok Zor

:

1

soru

Zor

:

2

soru

Orta

:

4

soru

Kolay

:

10

soru

Çok Kolay

:

2

soru

 

 

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

 

Soruların 12 adedi temel bilgiyi, 8 adedi detay bilgiyi test ediyordu.


Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

10

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

7

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

3

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

soru

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Bir adet yeni sayılabilecek soru (37. Soru) vardı.


Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

Yedi adet eskiden sorulmuş veya çok benzer soru vardı.

 

Vaka sorusu soru sayısı? Tanı, tanı yöntemleri, tedavi, komplikasyon… soruları dağılımlarını da yapınız.

 

Biyokimya açısından bu kategoriye uyan bir soru yoktu.

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

29. Yağ asitlerinin metabolizması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

A) Plazmadaki serbest yağ asitlerinin kaynağı lipoprotein lipaz ve hormona duyarlı lipazdır.

B) Hücre zarını pasif difüzyonla geçerler.

C) ATP ve Koenzim A kullanılarak aktive edilirler.

D) Aktivasyon yeri mitokondridir.

E) Mitokondriye karnitin bağımlı translokasyon ile geçerler.

 

DOĞRU CEVAP: D

 

Temel Bilimler 29. soruda Doğru cevap D değil B olmalıdır. Soru doğrudur, ancak cevap değişmelidir. Harper’s Ilistrated Biochemistry ve Lippincott Biochemistry kitaplarının en son baskılarına göre yağ asitlerinin en önemli aktivasyon yeri mitokondridir. Bu sebeple D seçeneği doğru cevap olamaz. Ayrıca; yağ asitlerinin membran yağ asidi transport proteinine bağlanarak hücre zarını geçtiği bunun da pasif değil sekonder aktif transport olduğu açıktır. Bu sebeple sorunun doğru cevabı B olmalıdır.

 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

 

Bir soru hariç (37. Soru) diğer sorular yapılabilir türdendi. Derslerde ve notlarda vurguladığımız şeyler soruldu.


Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Derslere düzenli katılanlar ve ders notlarımızı sorularla beraber takip edenler gayet başarılı olabilirler.


Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?


Azot metabolizmasından hiç soru gelmedi. Bununla beraber nükleik asitlerden 4 adet soru vardı. Diğer konulara ait sorular normal dağılım içinde idi. Eski TUS sorularına benzer soruların 7 civarında olması TUS sorularına eğilimin devam etmesi gerektiğini gösteriyor. 1-2 adet zor-çok zor sorunun bulunması bu sınavın mantığı içinde değerlendirildiğinde normal görünüyor. Ders esnasında ve kamp sürecinde birebir vurguladığımız 16-17 sorunun bulunması derslere katılımın ne derece önemli olduğunu teyid ediyor. Kurs başında kursiyerlerimize hedefimizin 16-18 doğru cevap olduğunu belirtiyor ve buna ulaşmanın birinci ön koşulunun derslerde bulunmak olduğunu söylüyoruz, başlangıçta anlamasalar da.

 


 

 

MİKROBİYOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Sonuncudan önceki faciaları düşünürseniz, aslında Mikrobiyoloji açısından en azından “iyi niyetli” kurgulanmış bir sınavdı. Eğitim gönüllüsü bir öğretim üyesine, “Haydi hocam, şu delikanlıların geleceğini belirlemek için 20 iyi soru sor, bakalım” dense ancak bu kadar, belki biraz daha profesyonelce soru hazırlanırdı. İnanınız, iki soru hariç, günü yakalayan, bazıları enfes, bazıları olsa da olur gibilerinden ama hepsi de adil yüreklerden çıkmış sorulardı. Bize kalırsa, 43. soruyu soran değerli meslektaşımız, bunca güzel ve “çalışan dostu” soru içerisinde, “Yapma be, hocam!” tepkisini hakediyor. Neyse, dilimizi ısıralım… Bir önceki sınavın büyük bilim insanı ürünü tuhaflıklarından sonra hoşgörülebilir bir özensizlik diyebiliriz, bu talihsiz sorunun kaleme alınmasına…


Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

Çok Zor

:

1

soru

Zor

:

4

soru

Orta

:

8

soru

Kolay

:

5

soru

Çok Kolay

:

2

soru

 

 

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

 

Mikrobiyoloji sorularının tamamı temel bilgilerden oluşan bir sınavdı. Detay bilgiyi test ettikleri soru yoktu.


Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

16

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

1

soru

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Yoktu

 

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

6 soru

 

Vaka sorusu soru sayısı? Tanı, tanı yöntemleri, tedavi, komplikasyon… soruları dağılımlarını da yapınız.

 

44. soru vaka sorusu

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

52. Aşağıdaki antiviral ajanlardan hangisi, karşısında verilen virusların neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılmaz?

A) M2 iyon kanalı inhibitörü – Varicella-zoster virusu

B) Revers transkriptaz inhibitörü – Hepatit B virusu

C) Proteaz inhibitörü – İnsan immün yetmezlik virusu

D) Nöraminidaz inhibitörü – İnfluenza tip A ve B virusları

E) Timidin kinaz inhibitörü – Herpes simpleks virusu

 

52. DOĞRU CEVAP: A, E

Sorunun iki doğru cevabı bulunmaktadır. ÖSYM tarafından doğru seçenek olarak açıklanan A seçeneği zaten yanlış ilaç ve tedavi eşleştirmesidir. Fakat E seçeneğinde yer alan bilgi de açıkça yanlıştır.

 

Herpes simpleks virus tedavisinde kullanılan DNA polimeraz inhibitörü olan ilaçlardan birisi asiklovirdir. İlacın etkili olabilmesi aşamaları aşağıda verilmiştir:

 

1. Asiklovir, virüsle infekte hücrenin içerisine girer.

2. Virüs tarafından kodlanan (viral) timidin kinaz (TK), asikloviri monofosforile eder.

3. Asiklovir monofosfat sellüler enzimlerle di- ve trifosforile edilir.

4. Asiklovir, sentezlenmekte olan yeni DNA zincirine adeta guanozinmiş gibi girer. DNA polimeraz enzimince pirofosfat koparıldıktan sonra DNA zincirinin ucuna en son eklenen asiklovirde şeker (deoksiriboz) bulunmadığı için de zincire artık yeni nükleozidler eklenemez.

 

Yani, anlaşılacağı gibi asiklovir bir TK inhibitörü değil, tersine sadece viral TK varlığında aktive olan bir guanozin analoğudur (benzeridir). Seçeneklerde kullanılan timidin kinaz inhibitörü ifadesi yanlıştır. Sonuç olarak iki seçenek de eşit ve major anlamda yanlış bilgi içerdiği için doğrudur ve soru iptal edilmelidir.


TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

 

Mikrobiyolojinin her iki ders notuda son derece başarılı ve yeterli olmuştur. 20 sorunun tümünün cevabı net olarak bulunmaktadır.


Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Derslerde de defalarca hatırlattığımız gibi öncelikle temel bilgilere sonrasında detaylara yönelmek doğru olacaktır. Bu anlamda TUSDATA ders notları çok iyi bir kaynak olarak size yetecektir. Ek kaynaklara boğulmak zaman kaybından başka birşey sağlamayacaktır. Notlarımızdaki bilgiyi anlamak ve bilgileri bütünleştirip neden sonuç ilişkisi kurarak akılda tutmaya çalışmak gereklidir. Mikrobiyoliji ezbere yönelik soruların sıkça sorulabildiği bir bölüm olduğu için aynı kaynaktan bol tekrar yapılması ve çok miktarda soru çözmek faydalı olacaktır.


Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

 

Üç Temel Mikrobiyoloji sorusundan, oldukça güzel kurgulanmış olan gram negatif infeksiyonlarda ateşin nedenlerinden olan interlökin-6 ve konjugasyon sorusu bizce konu başlığı olarak iyi bir seçimdi. Hatalı bir soru olan difteri ekzotoksini sorusu ise yol kazası…

Bakteriyoloji sorularından Listeria sorusu “Özledim, teninin kokusunu özledim” şarkısını anımsattı. Hem de işi bilen bir elden çıkmış olması soruya ayrı bir lezzet vermiş, doğrusu. Bizce orta sertlikteydi. Stafilokok toksini sorusu sıradan ve oldukça kolay bir soruydu. Sanırız tıbbiye 3. sınıftan akılda kalan en babayiğit toksinin, eritrojenik toksinin streptokok ile ilişkisini bilmeyen yoktur. Tabii ki bu sınavda böyle sorular da gereklidir. Olmazsa olmazımız, bunca kirli dünyada tuvaletten kurtaranımız olan mide asidi sorusu da hafif sertlikli diğer bir soruydu. Hocalık hayatımızda, mikoplazma ile sterol ilişkisini bilmeyenle karşılaşmadığımıza göre belki de en kolay sorulardan biriydi. İnfluenzadaki stafilokok infeksiyonu sorusu ise bu yirmiliğin acıtan, zor sorularından birisiydi.

Bir Viroloji klasiği olan HBV serolojisi sorusu bilmeyeni yakan, bilenin içini hoplatan orta sertlikte bir soruydu. SARS-CoV bizce bu serinin en zor sorusuydu. Çünkü bu virüs “bir rüzgardı, gelip geçti”. Artık insan infeksiyonuna rastlanmadığına göre bunun sorulması hem “şimdiye kadar hepsini yaptınız diye kendinizi bi’şey sanmayın; bizde daha neler var!” anlamına gelsin diye hem de komisyon üyelerinin arkadaşlarınca “Abi ne geyik sorular sormuşsunuz, yahu!” diye tiye alınmamak için başvurdukları bir böbürlenme sorusuydu. Dolayısıyla, doğru yanıtlayamayan arkadaşlar da çok üzülmesinler. HSV ensefaliti tanısında PCR sorusu da orta karar bir soruydu. Aslında harikulade bir soru olan M2 iyon kanalı tıkayıcılarının, yani amantadin ve rimantadinin influenzadaki kullanımı, küçük bir dikkatsizlik ve aslında (hocam, özür dileriz) biraz da bilgisizlik yüzünden güme gitti. Bu kadar güzel ve eğitici bir sorunun bu kadar kötü bir son seçenekle berbat edilmesi bizlere dünyalar güzeli bir prensesin sarımsak kokması gibi geldi. Etmeyin, hocam! Timidin kinaz enzimi olmasaydı bir barış güvercininden, plasebodan öteye gidemeyen asiklovir için bu kadar alakasız ve ters bir tanımlamayı nasıl becerdiniz?

İmmünolojinin interlökin-12 sorusu mükemmel ve bilmeyen için zor bir soruydu. Soranın eline, beynine sağlık. Canlı aşı sorusuna karşı ise içimiz “bıkık”. Yine de sorana teşekkürler. Kronik granülomatöz hastalık sorusu da güzel ve orta sertlikte bir soruydu.

Mikolojide fenol oksidaz mı, her neyse, bu sınavda kriptokok sorulmaması çok ayıp olurdu. Yıllardır, aynen Fasciola hepatica gibi, Aspergillus’tan da gına gelmişti. Kriptokok seçimi çok iyiydi. Keşke bir de fenol oksidazın önemi, mantarın bu enzim sayesinde insan melaninine benzer bir madde sentezlediği ve bunun da mantar hücre duvarının sertleştirilmesine ve zor yutulur bir lokmaya dönüşmesine ve ayrıca da negatif yüklenerek aynı yükteki fagositleri itmesine yol açtığı sorulsaydı çok daha değerli bir soru olurdu. Flukonazol direnç sorusu da iyiydi, kolaydı. Doğrusu biz daha çok vorikonazol ve biraz fantastik olsa da posakonazol beklerken mükerrer bir soru sorulunca azıcık hayal kırıklığına uğramadık değil. Kaspofungin ise sınavın tombalasıydı. Harikaydı; “bilmeyen kalmasın” sorusuydu; bizce orta kalibreliydi.

Parazitoloji soruları ise hayal kırıklığıydı; çok sıradan ve kolay olan ara konak sorusu ve daha da beter kolaylıktaki Cryptosporidium parvum soruları yorgunluktan ayak sürüyenin dostuydu. 

PATOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Patolojide 4 neoplazi, 3 immünoloji, 1 hücre hasarı, 3 gastrointestinal sistem, 1 hematopoetik sistem, 1 kalp-damar sistemi,1 erkek genital sistem, 1 solunum sistemi, 2 santral sinir sistemi,1 kadın genital sistem, 1 meme hastalıkları, 1 endokrin sistem sorusu mevcuttu.


 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

Çok Zor

:

1

soru

Zor

:

3

soru

Orta

:

3

soru

Kolay

:

11

soru

Çok Kolay

:

2

soru

 

 

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

 

10 (on) soru temel bilgiyi (61.,64.,65.,68.,71., 73.,74.,78.,79.,80. sorular)
10 (on) soru kısmen detay bilgiyi (62.,63.,66.,67.,69.,70.,72.,75.,76.,77. sorular) test etmekteydi.

 

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

10

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

4

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

4

soru

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?


Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

63.,64.,68.,75.,77.,78.,80. sorular eski sorularla çok benzerlik göstermekteydi.Eski soruları çözenlerin bu soruları kaçırması imkansızdı.

 

Vaka sorusu soru sayısı? Tanı, tanı yöntemleri, tedavi, komplikasyon… soruları dağılımlarını da yapınız.

 

4 vaka sorusu vardı. Yorumla çok rahat çözülebilecek nitelikteydiler.

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?


TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

 

%95


Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Eski soruları açıklamlarıyla çözmek her zamanki gibi yapılmalı. Ancak patoloji bir miktar detaya gidiyor.Ana yerleri çalıştıktan sonra bir miktar detay çalışmak ileriki sınavlar için faydalı olacaktır. Bu anlamda TUSDATA notları yeterlidir.


Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

 

Öncelikle soruların serpiştirildiğini görüyoruz. Böbrek, kalp, dermatoloji, kas-iskelet sisteminden patolojide soru yoktu. Diğer branşlarda patoloji bilgisiyle yapabileceğimiz çok soru vardı. Klinik ve yorum soruları eski sınavlara göre ağırlıkta olan bir sınavdı. Mesela tükürük bezinde 2. sık görülen tümör sorusunda şıkları okumak yeterliydi çünkü diğer tümörler neredeyse hiç kitaplarda geçmeyen ve duyulmamış tümörlerdi. Aynı şekilde WNT-Katenin sorusu zor gibi görünsede şıklarda tek çocukluk çağı tümörü hepatoblastomdu. Çalışma ile yapılabilecek zor soruların artması hiç yapılamayacak soruların çıkmasından iyidir diye düşünmekteyim.Mesela beta HCG sorusu çok detay bir soruydu ancak yapılamayacak bir soru değildi. Bu anlamda patoloji sorularının eski sınavlara göre kaliteli ve seçici olduğunu söyleyebilirim.

 


 

 

FARMAKOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Arkadaşlar merhaba,

Öncelikle geçmiş olsun. Hepiniz için, emeğin hakkının sonuna kadar alınacağı bir TUS’u geçirmiş olmayı diliyorum.

Bu sınavda Coraspin Klinik Farmakoloji ve Genel ders notlarımız soruların tümüne açık ve seçik bir şekilde referans olabilmiştir. Sadece ‘yangında ilk kurtarılacaklar’ ile farmakolojiden 17 soru cevaplamanız mümkündü.

Mayıs 2011 TUS dönemi için farmakoloji sorularını orta-kolay zorluk düzeyinde değerlendirebiliriz. Bu sınav, farmakolojinin olması gerektiği yere doğru hareket ettiği, bilenin yaptığı, emeğin hakkının verildiği, ana prensiplerin ön plana çıktığı, aşırı uç bilgilerin terk edildiği bir sınav oldu.

Farmakolojide iki adet vaka sorusu mevcuttu. Bu durum temel bilgilerin klinikteki karşılığını bilmenin önemini de göstermektedir.

Ayrıca farmakoloji dışında, ilaç ilişkili diğer branşlardan çıkan soru sayısı 15 idi. Yani sınavda farmakolojiden öğrendikleriniz ile 35 soru cevaplamanız mümkündü. Bu durum farmakolojinin iyi bir puan alabilmek için ne kadar değerli olduğunun açık bir göstergesidir.

Bir dönemi daha alnımızın akıyla kapamanın sevinciyle, siz hekim arkadaşlarımızı sevgi ve saygı ile selamlıyoruz.

 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

Çok Zor

:

soru

Zor

:

2

soru

Orta

:

8

soru

Kolay

:

8

soru

Çok Kolay

:

2

soru

 

 

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

 

Soruların 19’u temel bilgileri, bir tanesi ise detay bilgi bilmenizi gerektiriyordu.


Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

13

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

5

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

2

soru

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?


Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

11 soru (TümTUS, TUS’un kutsal kitabı olmaya devam edecek gibi gözüküyor :))

 

Vaka sorusu soru sayısı? Tanı, tanı yöntemleri, tedavi, komplikasyon… soruları dağılımlarını da yapınız.

 

Tanı sorgulayan soru sayısı: 1
Vaka soru sayısı: 2
Yan etki sorgulayan soru sayısı: 5
Mekanizma sorgulayan soru sayısı: 6
Tedavi ve endikasyon sorgulayan soru sayısı: 6


Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

Yanlış ya da tartışmalı soru yoktu.


TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

 

Ders notlarımız tüm farmakoloji sorularına referans olabilmiştir.


Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Sınavda konulara göre soru dağılımı aşağıdaki gibiydi:
• Genel farmakoloji: 3
• Otonom sinir sistemi: 2
• Kardiyovasküler sistem: 6
• Santral sinir sistemi: 5
• Kemoterapötikler: 2
• GIS & Solunum sistemi: 2
• Otakoidler: 1

Soru sayılarına bakıldığında son 10 TUS’un ortalamasına uygun dengeli bir dağılım gözlenmektedir. Santral sinir sistemi ve kardiyovasküler sistem her zaman olduğu gibi farmakolojinin en yoğun soru çıkan bölümü olmaya devam etmektedir.

Kemoterapötikler artık farmakolojinin bir demirbaşı olmuştur. Kemoterapötikler ile ilgili farmakoloji dışından çıkan soruları da düşündüğünüzde soru sayısı toplamda 6-7’lere çıkabilmektedir. Kemoterapötikler TUS’da kesinlikle satılacak konulardan biri değildir!

 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

 

Bir önceki sınavda kardiyovasküler sistemden sadece 2 adet soru çıkmıştı. Derslerimizde bu durumun geçici olduğunu vurgulamıştık. Mayıs 2011 TUS’u bu öngörünün tasdiki oldu.PEDİATRİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

– Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?
Genel anlamda beklentilerimiz çerçevesinde gerçekleşen bir TUS Pediatri sınavıydı.
Soruların konu başlıklarına göre dağılımı daha önceki yıllara nazaran bir farklılık göstermemekte idi.

Alt başlıklara göre bir değerlendirme yapılırsa ;
Yenidoğan: 4

Beslenme-Büyüme-gelişme: 1

Metabolizma: 3

Solunum: 2

Enfeksiyon: 1

Hematoloji-Onkoloji: 5

Nefroloji: 2

Kardiyoloji: 2

Gastroenteroloji: 4

Endokrin: 1

Nöroloji: 2

İmmünoloji: 1

Romatoloji: 1

Genetik: 1

Soru tipleri ve soruların zorluk dereceleri açısından da bu sınav daha önceki sınavlarla yakın benzerlikte olup, döküntülü hastalıklar ve aşılamadan soru pediatriden gelmese de temel bilimlerdeki soru bu açığı da kapattı. Ancak yandal uzmanlık sınavında sorulması gereken bir soru hariç branşımız adına bizi şaşırtan herhangi bir soru bulunmamaktadır.
Sonuç olarak, Mayıs 2011’de, zor soru sayısı biraz artmış ancak yine de öngördüğümüz çerçevede bir sınav gerçekleşti.


Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

Çok Zor

:

2

soru

Zor

:

3

soru

Orta

:

9

soru

Kolay

:

14

soru

Çok Kolay

:

2

soru

 

 

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

 

Soruların özellikle 1 tanesi detay bilgi bilinmesini istiyordu. Diğer sorular içinde zor olanlar olmakla birlikte bu daha çok çeldiricilerin kuvvetli olmasından kaynaklanıyordu. Soruların çok büyük bölümü temel ve orta düzeyde bir bilgi ile yanıtlanabilecek düzeydeydi.

Detay bilgiyi sınayan sorulardan FMF geninin sorgulandığı soru özellikle yandal uzmanlık sınavlarında çıkabilecek gerçekten ayrıntı ve zor bir soru idi. Bu soru, tıpta uzmanlık sınavı için zorluk düzeyi yüksek olarak ele alınmalıdır.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

17

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

6

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

7

soru

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Soruların tamamının cevabı pediatrinin ana textbook’larında mevcuttur. Sınavda çok yeni ya da literatür bilgisi gerektirecek herhangi bir bilgi sorgulanmamıştır.


Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı 15

 

Vaka sorusu soru sayısı? Tanı, tanı yöntemleri, tedavi, komplikasyon… soruları dağılımlarını da yapınız.

 

Vaka sorusu sayısı : 13
Vaka sorularının 12 tanesi tanıyı sorgulamakta 1 tanesi tedavi ile ilgilidir.


Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

Branşımızla ilgili sorular arasında yanlış sorulmuş soru yoktur.

 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

 

Branşımız notları 30 pediatri sorusundan 27’sine direkt referans oluşturabilmektedir. Ayrıca branşımız dışındaki bölümlerden gelen sorular da değerlendirildiğinde, toplamda 200 sorunun 49 tanesine (27 pediatri sorusu dışında; 11 temel bilimler ve 11 klinik bilimler) pediatri notlarından referans verilebilmektedir. Notlarımız bu açıdan da görüleceği üzere son derece başarılıdır.


Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Bu sınav sonucunda da ders notlarımızın yeterli bilgi içerdiği görülmektedir. Pediatri çalışması için adayın ayıracağı sürenin sadece pediatri soruları için değil, neredeyse bir o kadar da diğer branşlardan soru çözmesine yardımcı olacağı unutulmamalıdır.

• Bu sınav Pediatri Anabilim Dalı’nda temel noktaların öneminin özellikle vurgulandığı bir sınavdır. Kamp çalışmasının değeri bu şekilde bir kez daha ortaya çıkmıştır. Pediatri kamp çalışması ile yüksek bir soru oranı yakalanmış olması bunun direkt kanıtıdır.


• Bu sınavda öngördüğümüz şekilde toplam onüç adet vaka sorusu ile karşılaşılmıştır. Yeterli klinik nosyonu olan ve bunu sınav soruları diline aktarabilen adaylar için on iki vaka sorusunda önemli olan temel bilgiye sahip olmak ve doğru “tanı”yı koyabilmekten ibarettir. Bu sorulara yaklaşımda vaka kamplarının artık TUS hazırlığının ayrılmaz bir parçası olduğu bir kez daha görülmektedir.

• Deneme sınavlarımızdaki soruları ve çeldirici olarak konulan seçeneklerini iyi inceleyen birisinin de birçok vaka sorusunda zorlanmayacağı görülmektedir. Bu nedenle deneme sınavlarına mutlaka gereken önem verilmelidir.

• Pediatri’de başarının anahtarı derslerin mutlaka ciddiyetle takip edilmesi, eski ve çalışma soruları ile soru egzersizleri, vaka çalışmaları ve deneme sınavlarından geçmektedir. Aslında anahtar sözcük bol tekrar,bol tekrar, bol tekrardır. Bu önerdiklerimiz de temelde bunu sağlamaya yöneliktir.


Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

 

Soru dağılımında yine yenidoğan ile hematoloji-onkolojinin ağırlığı bu sınavda da devam etmektedir. Dolayısıyla sınava girecek adayların bu konulara çok iyi hakim olmaları gerekmektedir. Dikkat çeken bir konu da döküntülü hastalıklar ve bağışıklama gibi çok temel bazı konular pediatriden sorulmuyorsa mikrobiyolojinin bunu telafi edeceğidir. Bu nedenle bu konular asla ihmal edilmemelidir. Özellikle gastroenteroloji dalından bu sınavda oldukça soru bulunmaktadır.

Pediatri açısından genel olarak zor soruların azınlıkta olduğu bir sınavdır. . Detay bilgi gerektiren sorular daha çok romatoloji ve metabolizma konusundandır.

Sonuç olarak; soruların tipi yıllardır Pediatri için artık bellidir. Soru hazırlayanlar ne kadar değişse de elimizdeki kaynak bellidir ve sınavdan sınava büyük farklılıklar olmadığı dikkat çekicidir. Bu nedenle önümüzdeki sınavlarda da benzer soru tipleri ve benzer zorluk dağılımları olacaktır.

Temel olarak her zaman önerdiğimiz, temel bilgiyi esas alan , ayrıntıdan kaçınan bir stratejiyle hazırlanan bir aday, Pediatri sorularında 25 netin üzerine rahatça çıkabilir. Her ne kadar çok ayrıntı olarak değerlendirdiğimiz bir iki soru olsa da bu tip soruların her sınavda bu kadar olabileceği düşünülerek çalışırken ayrıntılar içinde boğulmanın gereksizliği ve elimizdeki notlara hakim olmanın 25 netin üzerine çıkmak için yeterli olduğu görülmektedir.


DAHİLİYE HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Genel olarak dahiliye soruları kolaydı. 22 tane soru vardı. İkisi infeksiyon hastalıklarından sorulmuş. Genel olarak dağılım eski TUS sınavlarına benzerlik gösteriyordu. 3 kardiyoloji, 3 göğüs hastalıkları, 3 hematoloji, 1 onkoloji, 3 endokrinoloji, 3 nefroloji, 2 gastraenteroloji, 2 romatoloji sorusu vardı. Sorular netti. Vaka sorularında itiraz edilmesin diye çok veri konulmuştu. Bu nedenle vaka sorularının bazıları uzamıştı. Bir vaka soru bunda tedavi yaklaşımı sorulmuştu. İki kez trombofili geçiren hastanın tedavisinde ne yapılır diye sorulmuş. Ama genel olarak kolay bir sınavdı.


Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

Çok Zor

:

soru

Zor

:

2

soru

Orta

:

10

soru

Kolay

:

6

soru

Çok Kolay

:

4

soru

 

 

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

 

Bir soru hariç temel ve klasik bilgiyi test eden soruydu. Detay ve tartışmalı sorulardan uzak durulmuş. Daha az yorumla yapılabilecek bir sınavdı. Bizim deneme sınavlarımıza göre daha kolaydı.

 

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

6

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

4

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

12

soru

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Literatür bilgisi gerektiren soru yoktu.

 

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

Siklofosfamid sorusu, myelom böbreği, talasemi minör, feokromasitoma, divertiküli tanısı, faktör V Leiden mutasyonu, pnömoni fizik muayene bulguları eski soruların modifiye edilmiş şekilleri idi.

 

Vaka sorusu soru sayısı? Tanı, tanı yöntemleri, tedavi, komplikasyon… soruları dağılımlarını da yapınız.

 

12 vaka sorusu vardı. Sorular genellikle kolaydı. Sorulardan iki tanesi tedavi, 3 tanesinde tanı yöntemi sorgulanıyordu. Bir soruda fizik muayane bulgusu, bir soruda hangisinin yapılması kontraendike diye soruluyordu. Diğerlerinde ise en olası tanı sorulmuştu.

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

Yoktu


TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

 

Notlarımızı soruların hepsini yaptıracak nitelikte idi. Dahiliyeden zor ve uç konulardan soru gelmediği için notlarımız soruları yaptırmak için yeterliydi.


Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Çok detaya girmenin fazla bir şey kazandırmadığı anlaşılıyor. Major konuları çok iyi anlatmak gerekiyor. Örneğin hematolojide alkilleyici ajanlar, talasemi taşıyıcılığı, herediter trombofiliye takmış durumdalar. Bu tür konuların çok iyi anlatılması gerekiyor.

 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

 

Sürpriz şekilde soru gelmeyen yer diye bir şey yok. Dahiliyede sorulmamışsa pediatriden, cerrahiden, patolojiden Farmakolojiden o bölümlerle ilgili sorular geliyor. Onun için TUS sınavı bir bütün olarak ele alınmalıdır. Dahiliyede kısa geçilen bir yer, pediatride detay anlatılıyor. Ya da cerrah o konuyu daha iyi anlatıyor. Hekim arkadaşlar bazı soruları diğer branşların desteği ile yapıyor.

 


 

GENEL CERRAHİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Sorular hele de son TUS lar ile karşılaştırırsak Genel-Cerrahi açısından mutluluk vericiydi. Yanlış ya da tartışmalı soru yoktu. Soruların konu dağılımı da makuldü.


Tıbbi Etik: 1

Sıvı-Elektrolit: 2

Yara iyileşmesi: 2

Komplikasyonlar (abdominal kompartman sendromu): 1

Transfüzyon: 1

Tiroid: 1

Meme: 2

Tıkanma sarılığı: 1

Portal hipertansiyon: 1

Özefagus: 1

Mide: 3

İnce barsak: 2


Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

Çok Zor

:

1

soru

Zor

:

4

soru

Orta

:

4

soru

Kolay

:

8

soru

Çok Kolay

:

1

soru

 

 

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

 

8 (sekiz) soru temel bilgiyi
10 (on) soru ise nispeten detay bilgileri test ediyordu


Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

7

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

4

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

6

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

1

soru

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Yoktu

 

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

Portal hipertansiyon sorusu birebir geçmiş sınavlarda çıkmıştı.Ayrıca 63, 68, 71 ve 77. soruların benzerleri geçmişte sorulmuştu.

 

Vaka sorusu soru sayısı? Tanı, tanı yöntemleri, tedavi, komplikasyon… soruları dağılımlarını da yapınız.

 

Vaka sorusu 1 taneydi (tıbbi etik sorusu)

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

Uzun zamandan beri ilk kez Genel Cerrahi soruları arasında yanlış veya tartışmalı soru yoktu. Ne var ki bariyatrik cerrahi sorusu bence TUS için çok zordu.


TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

 

Tıbbi Etik ve bariyatrik cerrahi soruları haricinde notlarımız son derece başarılıydı. Karın içi basınç ölçme tekniği dahi notlarımızda yer almakta idi. Bu sınavda derslerimizde özellikle vurguladığımız, altını çizdiğimiz, adeta kursiyerlerimizin kafasına kazıdığımız konular soruldu. Ben Tusdata Genel Cerrahi ekibinin bu sınavdaki performansını olağanüstü başarılı buluyorum ve tüm ekibi kutluyorum.


Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Her şeyden önce bence bu sınav gelecekteki adil sınavların müjdecisi.
Çok ve doğru yöntemle çalışmak dışında önerim yok
Kaynak olarak notlarımız yeterli.


Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

 

İki magnezyum sorusu ilginçti.
İki yara iyileşmesi sorusu ilginçti.
Kolondan hiç soru olmayıp 3 mide sorusu sorulması ilginçti.KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Sınavda, obstetriden 7, onkolojiden 1, genel jinekolojiden 1 ve endokrinolojiden 6 soru vardı.


Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

Çok Zor

:

1

soru

Zor

:

4

soru

Orta

:

7

soru

Kolay

:

3

soru

Çok Kolay

:

soru

 

 

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

 

7 (sekiz) soru temel bilgiyi (86, 88, 89, 90, 93, 99, 100)
8 (yedi) soru ise nispeten detay bilgileri test ediyordu


Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

12

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

soru

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

97 Numaralı soru, Üroloji-İnfertilite sorusu, çok detay bir soruydu.


Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

Birebir aynı soru yoktu ancak 6 soru geçmiş yıllarda sorularnlara çok benzer soruldu.

 

Vaka sorusu soru sayısı? Tanı, tanı yöntemleri, tedavi, komplikasyon… soruları dağılımlarını da yapınız.

 

Sorular bilgiyi direk test eden sorulardı

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

Yanlış olmasa da 97 numaralı soru, ayırt edici ve seçici özelliği olmayan, özensiz hazırlanmış bir soru.
2 soruda da (88-89) seçeneklerde harf hataları mevcut.

 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

 

Ders notlarımız başarılı ve yeterli olmuştur. 15 sorudan 14’ünün cevabı net olarak bulunmaktadır. Ayrıca diğer branşlardan 12 soru da kadın doğum notları ile yapılabilmektedir.

 

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Herkesin yaptığı soruları kaçırmamak gerektiği için öncelikle temel bilgilere sonrasında detaylara yönelmek doğru olacaktır. Sonra da bilgiyi ezberlemek yerine anlamak ve proses etmek için çaba sarfetmek, bolca soru çözmek faydalı olacaktır. Bu anlamda TUSDATA ders notları çok iyi bir kaynak olarak size yetecektir.


Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

 

Obstetrik sorularının fazla olması aslında alışık olduğumuz bir durum, ancak bu sınavda jinekoloji ve onkolojiden 1’er adet soru sorulması şaşırtıcıydı.

Gelenek bozulmadı ve bu sınavda da her zaman olduğu gibi 1 soru yine yapılmasın diye yazılmış.

Sınavın genelinde direk bilginin sorulması beklediğimiz formattı ancak Tüm soruların tek doğrusu olmakla birlikte cevaplardaki bazı şıkların özensiz hazırlandığına tanık oluyoruz.
Bu sınavda bir kez daha görüyoruz ki temel bilgi, detaydan daha fazla puan getiriyor.
Kadın doğum sorularının tümünün yanıtları ders notlarını hazırladığımız 2007 Novak Jinekoloji ve 2010 Williams Obstetride yer almaktadır.


 

KÜÇÜK STAJLAR HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Dengeli sayılabilecek bir sınavdı

 


Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

Çok Zor

:

2

soru

Zor

:

1

soru

Orta

:

5

soru

Kolay

:

5

soru

Çok Kolay

:

2

soru

 

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

 

4 soru detay bilgiyi, 11 soru temel bilgiyi ölçmekteydi.


Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

5

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

3

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

6

soru

 

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

3 tane daha önce hiç sorulmamış yeni soru vardı. bunlardan 2 tanesi yapmak için literatür bilgisi gerekliydi.


Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

5 soru eski sorulara benzerdi.

 

Vaka sorusu soru sayısı? Tanı, tanı yöntemleri, tedavi, komplikasyon… soruları dağılımlarını da yapınız.

 

Vaka sorusu: 5
Olumsuz soru: 3
Tanı yöntemleri: 1
Tedavi: 1


Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

Yoktu


TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

 

notlarımız 15 sorunun 10 tanesi net olarak cevaplıyordu. geri kalan 5 sorudan 2 si çok kolaydı. ancak geri kalan 3 soru oldukça zordu ve notumuzda yoktu. notumuzu çalışan hekim arkadaşımız 12-13% 15 soru yapması gerekliydi.


Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Küçük stajlarda eylül 2010 da , 21 soru çıkan sınavda bu kez 15 soru geldi.
Küçük stajlar en az 15 soruya sahip olduğu için dikkatli olmak gerekir.

 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?


Soruların dağılımı önceki yıllar gibiydi. her branştan soru vardı…