|


YANLIŞ, TARTIŞMALI ve ÇELİŞKİLİ SORULAR

(Word formatında indirmek için tıklayınız…)

 A KİTAPÇIĞI TEMEL BİLİMLER 31. SORU

 

31.Fibronektin ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

A) Bir glikozaminoglikandır.

B) Ekstraselüler matrikste bulunur.

C) Fibroblastlar tarafından salgılanır.

D) Kollajene bağlanır.

E) Plazma proteinlerindendir.

 

Cevap: A olmalıdır.

 

Bu soruda cevap E açıklanmış olmasına rağmen kesinlikle A olmalıdır. Fibronektin bir glikozaminoglikan değil glikoproteindir. Ya da en azından aşağıdaki cümlelerden fibronektinin bir “plazma proteini” olduğu sonucu çıkarılmazsa soru iki doğru cevaplı olarak iptal edilmelidir.


 

 

HARPER’S ILLUSTRATED BIOCHEMISTRY

27 th Edition, 2006,Robert K. MURRAY Sayfa 549