|


YANLIŞ, TARTIŞMALI ve ÇELİŞKİLİ SORULAR

(Word formatında indirmek için tıklayınız…)

 

A KİTAPÇIĞI TEMEL BİLİMLER 54. SORU

 

54. Aşağıdakilerden hangisi patolojik prionların özelliklerinden biri değildir?

 

A) Çekirdek asidi içermemeleri

B) Protein yapısında olmaları

C) İnterferon oluşturmamaları

D) Esas olarak merkezi sinir sistemine yerleşmeleri

E) Dezenfektanlara dirençli olmaları

 

Cevap:

 

Seçeneklerde doğru cevap bulunmamaktadır. Hepsi de patolojik prionların özelliklerindendir. Aşağıdaki tablo bunu açıkça göstermektedir. Soru iptal edilmeli ve herkes için doğru sayılmalıdır.

 


MEDİCAL MICROBIOLOGY

Sixth Edition, 2009, PATRICK R. MURRAY Sayfa 662