|


YANLIŞ, TARTIŞMALI ve ÇELİŞKİLİ SORULAR

(Word formatında indirmek için tıklayınız…)

 

A KİTAPÇIĞI TEMEL BİLİMLER 76. SORU


76. Anormal matriks yapılanması ile karakterize kemik gelişim kusuru aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Osteopetrozis

B) Akondroplazi

C) Osteogenezis imperfekta

D) Osteitis deformans

E) Osteomalazi

 

Cevap: C

 

Soru için E seçeneğinin de doğru olduğu itirazları gelmiştir. Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease Eighth Edition, VINAY KUMAR Sayfa 1218’in resmi aşağıdadır. Buradan da görüleceği gibi osteomalazi erişkin hastalığıdır ve bir gelişim kusuru değildir. Ayrıca yetersiz matrix minerilazisyonuna bağlı olarak ortaya çıkar, soruda sorulduğu şekli ile anormal matrix yapılanması olarak değerlendirilmemelidir.

 

Sorudaki bu iki veriyi sağlıklı değerlendirdiğimizde cevabın net ve açık olduğu görülecektir.

 

 

Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease

Eighth Edition, VINAY KUMAR Sayfa 1218