|


YANLIŞ, TARTIŞMALI ve ÇELİŞKİLİ SORULAR

(Word formatında indirmek için tıklayınız…)

 

A KİTAPÇIĞI TEMEL BİLİMLER 89. SORU

 

89. Aşağıdakilerin hangisinde bir antiepileptik ilaç, etki mekanizması ile birlikte verilmemiştir?

 

Antiepileptik ilaç

Etki mekanizması

A) Vigabatrin

GABA aminotransferaz inhibisyonu

B) Tiagabin

GABA geri alım inhibisyonu

C) Lamotrigin

Na+ kanallarının inaktivasyonu

D) Nitrazepam

GABA ile kontrol edilen klor kanalı aktivitesinde artış

E) Gabapentin

GABA reseptör agonisti

 

Cevap: E

 

BASIC AND CLINICAL PHARMACOLOGY

11 th Edition, Bertram G. Katzung, Sayfa 410