|


YANLIŞ, TARTIŞMALI ve ÇELİŞKİLİ SORULAR

(Word formatında indirmek için tıklayınız…)

 

A KİTAPÇIĞI KLİNİK BİLİMLER 5. SORU

 

5.  Aşağıdaki kişilerin hangisinde pandemik H1N1 influenza virusunun hastalık oluşturma sıklığı diğerlerine kıyasla daha düşüktür?

 

A) 1 yaş altı çocuklar

B) 1-25 yaş arası sağlıklı kişiler

C) 65 yaş üstü sağlıklı kişiler

D) Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan kişiler

E) İmmün sistemi baskılanmış kişiler

 

 

Cevap: C 

 

Güncel olan konu mutlaka sorulmaktadır. Ancak soruda hastalık mortalitesinin değilhastalık oluşturma sıklığı”nın sorulduğuna dikkat edilmesi gerekir.

 

Geçtiğimiz son bahar ve kış döneminde dünya genelinde yayılım gösteren pandemik H1N1 grip atağı bilindiği üzere A ve B şıklarında bildirilen çocuk ve genç yaş grubunda ciddi yayılım gösterdi, temel sebebi bu kişilerin daha önce bu virusla hiç karşılaşmamış olmalarıydı.

 

C şıkkında bildirilen yaş grubu; 65 yaş ve üzerindeki kişilerde ise dünya sağlı örgütü ve CDC (Centers for Disease Control) verilerine göre sıklık nispeten daha düşüktü, sebebi ise 65 yaş üzeri kişilerin %30 ‘undan fazlasında H1N1 e karşı antikorları olması gösterilmektedir.

 

Burada şu noktaya dikkat etmek gerekir: 65 yaş üzerinde H1N1 riski diğer yaş grubu ve altta yatan hastalıkları olanlara göre daha düşüktür ancak 65 yaş ve üzerinde H1N1 infeksiyonu ile ciddi komplikasyon gelişme riski diğer yaş gruplarına göre daha yüksektir. Oysa mevsimsel influenza salgınları yaşlılarda sık görülmekte ve ciddi mortalite nedeni olmaktadır.

 

D ve E şıklarında bildirilen Kronik akciğer hastalıkları ve immün sistemi baskılanmış kişilerde ve altta yatan kronik hastalıkları olanlarda dünya sağlık örgütü ve CDC verilerine göre H1N1 infeksiyonu gelişme rsiki daha yüksektir.

 

Centers for disease contro (CDC) :

 

          http://www.cdc.gov/h1n1flu/recommendations.htm

 

 

WHO (Dünya Sağlık Örgütü): Pandemic H1N1 Flu :

 

          http://www.wpro.who.int/health_topics/h1n1/info/info_regionsNpop.htm