|


YANLIŞ, TARTIŞMALI ve ÇELİŞKİLİ SORULAR

(Word formatında indirmek için tıklayınız…)

 

A KİTAPÇIĞI KLİNİK BİLİMLER 8. SORU

 

8. Restriktif tipte ventilasyon bozukluğu yapan hastalıklarda, spirometrik muayenede aşağıdaki bulgulardan hangisi saptanır?

 

A) Rezidüel volümde azalma

B) Total akciğer kapasitesinin normal olması

C) Maksimal inspiratuvar basınçta artma

D) Vital kapasitenin normal olması

E) FEV1/FVC oranında azalma

 

Ne sormak istediği açık ama yanlış bir kelime yüzünden şaibeli hale gelen bir soru…

 

Seçeneklerden dördünün restriktif akciğer hastalığında sptanması zaten olası değildir ve A seçeneğini sordukları açıktır. Sorudaki şaibe “spirometrik muayene” gibi yarıo anlamlı yarı anlamsız bir kelime kullanılmış olmasından kaynaklanıyor. Rezidüel volüm basit spirometre ile ölçülemez, bu net bir bilgidir. (Harrison’s Principles of Internal Medicine, 17th edition pp:1586, 1587) İtiraz etmek isteyen meslektaşlarımız bu sayfayı referans göstererek itiraz edebilirler. Ancak bize göre seçeneklerden sadece biri restriktif tipte akciğer hastalığı ile uyumlu olduğu için soru iptal edilmez.

 

Spirometre ile hastanın ölçülebilen volümler: Tidal volüm, İnspiratuvar yedek volüm ve Ekspiratuvar yedek volümdür, kapasiteler ise: Vital kapasite, İnspiratuvar kapasitedir. (Harrison 17inci baskı, sayfa 1586, Figure 246-1

 

 

Spirometre ile derin nefes alıp sonuna kadar vermekle rezidüel volüme kadar olan volüm tespit edilebilmektedir, rezidüel volüm ölçülemediği için Total kaciğer kapasitesi (İnspiratuvar yedek volüm + tidal volüm + ekspiratuvar yedek volüm + rezidüel volüm) ve Fonksiyonel rezidüel kapasite (ekspiratuvar yedek volüm + rezidüel volüm) hesaplanamaz.

 

REFERANSLAR :

Harrison’s Principles of Internal Medicine, 17th editio,n pp:1586, 1587

Cecil, Textbook of  Medicine, 23rd edition, p: 605: ‘Spirometry’