|


YANLIŞ, TARTIŞMALI ve ÇELİŞKİLİ SORULAR

(Word formatında indirmek için tıklayınız…)

 A KİTAPÇIĞI KLİNİK BİLİMLER 76. SORU

 

76. Herhangi bir nedenle yapılan tüm karın içi organ incelemeleri sırasında en sık rastlanan karaciğerde yer kaplayan oluşum aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Karaciğerin basit kistleri

B) Metastatik karaciğer tümörü

C) Hepatik adenom

D) Karaciğer hemanjiyomları

E) Primer karaciğer tümörü

 

 

Cevap: D

 

Karaciğer hemanjiomları ile ilgili soru sınavın  tek karaciğer sorusuydu

 

Gelişmekte olan ülkelerde benign karaciğer kitleleri populasyonda %10-20 oranında bulunmaktadır (Sabiston Textbook of Surgery, 18th ed. Sayfa 1496). Karaciğerinde en sık görülen benign tümörü hemanjiomlardır (Sabiston Textbook of Surgery, 18th ed. Sayfa 1496).

 

Hemanjiyomlar, karaciğerin en sık görülen benign tümörüdür. Lezyonların çoğu 5 cm’den küçük ve asemptomatiktir. Kavernöz hemanjiyom olarak da bilinirler. Hemanjiyom kadınlarda, erkeklere göre 3 kat daha sık bulunur. Ortalama görülme yaşı yaklaşık 45’tir. Sağ ve sol lobda eşit olarak bulunurlar. Daha büyük lezyonlar dev hemanjiyom olarak isimlendirilir. Bunlar ağrı ve ele gelen kitle oluşturabilir.

 

Metastatik karaciğer tümörü, adenom, primer karaciğer tümörlerine bakıldığı zaman bu hastaların semptomatik olma olasılığı çok yüksektir.

 

Soru incelendiği zaman kitlenin tesadüfen bulunduğu, yani asemptomatik olduğu da görülmektedir.