|YANLIŞ, TARTIŞMALI ve ÇELİŞKİLİ SORULAR

(Word formatında indirmek için tıklayınız…)

 

A KİTAPÇIĞI KLİNİK BİLİMLER 99. SORU

 

99. Muayenesi normal, siklusları düzenli, ovulasyon defekti olan infertil bir kadında ayırıcı tanı için aşağıdaki hormonlardan hangilerinin serum düzeyi mutlaka ölçülmelidir?

 

A) FSH, LH

B) Progesteron, 17 hidroksi progesteron

C) TSH, Prolaktin

D) Östradiol, östron

E) Testosteron, dihidroepiandosteron sülfat

 

 

99. CEVAP:  C

 

Soruda ne istendiği net olarak anlaşılamadığından, konuya hakim olanın bile tereddütte kalabileceği zor olan ayrıntı bir soru…

 

Soruda kronik anovulasyon sebepleri değil, anovulasyona bağlı infertilitenin ayırıcı tanısı sorgulanıyor.

 

Birbirleri ile aynıymış gibi görülseler de ufak bir ayrıntı var; anovulasyon KRONİK olmadan (ki bu ortalama 6 ay demektir) klinik bulgu vermez. Oligoamenore ve hirsutizm anovulasyonun değil KRONİK ANOVULASYONUN bulgularıdır fakat bunlar ortaya çıkmadan bir hastada anovulatuar infertiliteden bahsedilebilir.

 

Anovulasyon veya oligoovulasyon tanısı konulduktan sonra ayırıcı tanıda düşünülmesi gereken durumlar:

 

     Hipotalamo-pitüiter bozukluklar (Örneğin hiperprolaktinemi)

     Hipotiroidizm

     Anorexia nevroza

     PCOS

     Prematür ovaryan yetmezlik

 

Öykü ve fizik muayeneye ek olarak serum FSH, prolaktin ve TSH bakılması ilk tedavi planı için yeterlidir.

 

Bu durumda da ilk akla gelecek tanılar olan hiperprolaktinemi ve hipotiroidinin ekartasyonu için mutlaka Prolaktin ve TSH ölçümü yapılmalıdır.

 

Yine de sonuç olarak ne istediklerini anlatmakta güçlük çekmişler ve soruyu kötü kurgulamışlar fakat sorunun iptal edilmesini gerektirecek bir temel dayanak noktası da bulunmamaktadır.

 

REFERANSLAR :

Berek & Novak’s Gynecology fourteenth edition, sayfa 1208