|


 HOCALARIMIZIN NİSAN 2010 TUS SINAVI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

 

ANATOMİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

2010 Nisan TUS sınavını Anatomi soruları açısından, diğer sınavlara nazaran daha detaylı bilgi içeren ve çok daha zor nitelikli soruların da olduğu bir sınav olarak değerlendiriyoruz.

 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

Çok Zor

:

1

soru

 

Zor

:

3

soru

 

Orta

:

3

soru

 

Kolay

:

2

soru

 

Çok Kolay

:

1

soru

 

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

 

Temel bilgi içeren altı soru bulunuyor (1., 3., 4., 7., 8., 10., sorular). Detay bilgi içeren dört soru bulunuyor (2., 5., 6. ve 9. sorular )

 

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

6

soru

 

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

soru

 

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

1

soru

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

6. soru literatür bilgisi gerektiren çok yeni karakterde bir soru.

 

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

Sadece 8.sorunun benzeri Eylül 1991’de sorulmuştu.

 

Vaka sorusu soru sayısı? Tanı, tanı yöntemleri, tedavi, komplikasyon… soruları dağılımlarını da yapınız.

 

Yok

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

Yok

 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

 

%100

 

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Görülüyor ki Anatomi sorularını yapabilmek için geçen her sınavda daha fazla detay bilgi gerekmektedir. Detay soruların sınavlarda belirleyici oldukları göz önüne alındığında derslerin sonraya bırakılmadan aynı günün gecesi tekrar edilmesi, sonraki tekrarların da çalışma programı dahilinde ihmal edilmemeleri gerekiyor. Soruların gelecek sınavlarda daha da zorlaştırılacağını düşünüyoruz.

 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

 

6.soru tarz olarak sürpriz bir soru.

 


 

FİZYOLOJİ, HİSTOLOJİ, EMBRİYOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Önceki sınavlara nazaran 2010 Nisan TUS sınavı, fizyoloji-histoloji ve embriyoloji soruları bakımından orta zor ve zor sorulardan oluşan bir sınavdı. 2 tane eski soru benzeri soru sorulmuş ve 2 tane embriyoloji sorusu mevcuttu. Yine branşımız soruları içinde 1 tane farmakoloji bilgisi ile yapılabilecek ama fizyoloji temel kitaplarında bahsi geçmeyen soru mevcuttu.

 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

Çok Zor

:

soru

 

Zor

:

2

soru

 

Orta

:

5

soru

 

Kolay

:

3

soru

 

Çok Kolay

:

soru

 

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

 

3 tanesi detay bilgiyi ve 7 tanesi temel bilgileri test eder nitelikteydi.

 

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

7

soru

 

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

soru

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

 

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

soru

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Literatür bilgisi gerektiren soru bulunmuyordu.

 

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

 

1 tane eski soru ve 1 tanede eski soru benzeri soru bulunmaktaydı.

 

Vaka sorusu soru sayısı? Tanı, tanı yöntemleri, tedavi, komplikasyon… soruları dağılımlarını da yapınız.

 

Yoktu.

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

Yoktu.

 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

 

Notlarımız büyük çoğunlukla sorulan sorulara cevap verebilir nitelikteydi. Farmakoloji bilgileri içinde bahsi geçen bir sorunun cevabı da fizyoloji temel kaynak kitaplarından değil farmakoloji temel kaynaklarından cevaplanabilecek bir soruydu.

 

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Sınavda birebir temel ve net bilgileri sormanın yanı sıra yorum yaparakta cevaplanabilecek sorular mevcuttu. Bilgileri özümseyerek ve karşılaştırak öğrenmek her zaman başarıyı getirecektir.

 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

 

Hücre fizyolojisi ve histolojisi, Solunum sistemi ve Gastroenterolojiden hiç soru gelmemesi sürpriz oluştur. Bir sonraki sınavda bu konulardan soru çıkması yüksekle muhtemeldir.

 

 

Bazen 5-6 TUS boyunca hiç sorulmayan Embriyolojiden de aynı sınavda 2 tane soru çıkmış olması son derce şaşırtıcı olmuştur.

 

 

11 nolu ilk branş sorumuz bir farmakoloji sorusuydu. Farmakoloji bilgisi olarak orta zorlukta olan , mikrotübül stabilizasyonunu sağlayan taksol’dür… bilgisi klasik fizyoloji kitaplarında yer almadığından bizim için beklenmedik bir soru olarak değerlendirildi.

 

12 nolu soru: Birebir olmasada eski soru benzeri bir embriyoloji sorusu olarak paramezonefrik kanal- uterus ilişkisini, zorluk derecesi bakımından 5 üzerinden 4 olarak değerlendirebiliriz.

 

13 nolu soru: Elastik kıkırdak konusunda derslerde de çokça üzerinde durmuştuk. Vokal kordlarda bulunan kıkırdak tipi ELASTİK kıkırdaktır ve elastik fibriller içerir. Orta zorlukta bir soru olarak değerlendirebiliriz.

 

14 nolu soru: Klasik bir böbrek histoloji sorusu. Böbrekte nefronlarda bahsi geçen juksta medullar nefronların, henlenin inen ve çıkan kolları ( ince kısım) ,kulpu ve medullar toplayıcı kanallarının, böbreğin medullasında olduğu diğer yapıların kortekste yer aldığı kolay bir soru olarak değerlendirebilinir.

 

15. nolu soru: Aynı sınavda gelen ikinci embriyoloji sorusu olarak özellikli olduğunu düşündüğümüz bir soru olmuştur. Zor bir soru olarak değerlendirilebilinir.

 

16. nolu soru: Kardiyovasküler sistemden beklediğimiz bir soruydu. Şıklar üzerinden karşılaştırdığımızda refrakter periyodun en uzun sürdüğü lokalizasyon olarak ventrikül miyokardı olmalıdır. Yorum yaparak cevaplanabilecek orta zorlukta sorulardan bir tanesiydi. ( miyokarda refrakter periyod çok uzun 200-300 msn. Bu yüzden kalp kasları asla tetanize olamaz !!! )

 

17. nolu soru: Sertoli hücrelerinden salınan İnhibin B, FSH yı inhibe etmesi, kadın doğum ve Dahiliye endokrin ortak konularımızda yer alan orta zorluktaki sorulardan biriydi.

 

18. nolu soru: Helezon şeklinde esnek bir protein olan titin molekünün bu özelliği beklediğimiz sorulardan orta zorluk derecesinde olanlardan bir tanesiydi.

 

19. nolu soru: Heparin ile etkisi güçlenen antikoagülan: antitrombin lll …. bilgisi 2 defa çıkmış bir eski soruydu ve kolay bir soru olarak değerlendirebildiğimiz bir soruydu.

 

20. nolu soru: Glutamatın iyonotropik reseptörleri : NMDA , AMPA- K ve Kainat reseptörleridir. NMDA bir katyon kanalıdır ve Kolay bir bilgi olarak son sınavda soru olarak karşımıza çıkmıştır.

 


 

BİYOKİMYA HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Biyokimya açısından gayet kabul edilebilir bir soru yelpazesi vardı. Bir soru hariç cevaplar doğru olarak verilmiş. Çalışan arkadaşların soruları zorluk çekmeden doğru cevaplayabileceğini düşünüyoruz.

 

 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

Çok Zor

:

1

soru

 

Zor

:

3

soru

 

Orta

:

9

soru

 

Kolay

:

3

soru

 

Çok Kolay

:

4

soru

 

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Temel bilgilerle yapılabilecek 10 soru vardı. Soruların 10 tanesi ise detay bilgileri test ediyordu.

 

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

12

soru

 

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

5

soru

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

soru

 

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

1

soru

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Bir tane çok yeni sayılabilecek nükleik asit sorusu vardı.

 

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

Eski TUS sorusu ve benzer soru sayısı 9 taneydi.

 

Vaka sorusu soru sayısı? Tanı, tanı yöntemleri, tedavi, komplikasyon… soruları dağılımlarını da yapınız.

 

 

Bir tane vaka sorusu soruldu.

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

Yanlış soru yok; fakat cevabı yanlış olan 1 soru var(31 numaralı soru). Bu sorunun cevap seçeneği kesinlikle değişmelidir.

 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

 

Soruların tamamının cevabı ders notlarımızda mevcut

 

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Geçmiş dönemde çıkmış soruları açıklamalarıyla beraber çok iyi çalışıp temel konulara ağırlık verilmesi durumunda istenen başarının yakalanabileceğini düşünüyoruz.

 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

 

Karbohidrat: 3 Amino asit – protein – hemoglobin – azot: 6 Lipid: 2 Nükleik asit: 2 Vitamin-hormon: 4 Oksidatif fosforilasyon: 1 Enzim: 2


 

 

MİKROBİYOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Branşımızda 3 temel mikrobiyoloji, 3 bakteriyoloji, 3 immunoloji, 5 viroloji , 4 mikoloji, 2 parazitoloji olmak üzere toplam 20 soru vardı

 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

Çok Zor

:

soru

 

Zor

:

2

soru

 

Orta

:

4

soru

 

Kolay

:

8

soru

 

Çok Kolay

:

6

soru

 

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

19 tanesi temel, 1 tanesi detay bilgi ölçen soru

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

15

soru

 

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

soru

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

 

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

3

soru

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Yok

 

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

Önceki Tus sınavlarında 2 kez çıkmış bir sorunun aynısı vardı.Ayrıca 2 tane çok benzeyen soru soruldu.

 

Vaka sorusu soru sayısı? Tanı, tanı yöntemleri, tedavi, komplikasyon… soruları dağılımlarını da yapınız.

 

3 tane vaka sorusu, 1 tane tedavi sorusu

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

Bir soruya itiraz edilmesi planlandı (A kitapçığı soru 54)

 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

 

Mikrobiyolojinin her iki ders notuda son derece başarılı ve yeterli olmuştur. 20 sorunun tümünün cevabı net olarak bulunmaktadır.

 

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Derslerde de defalarca hatırlattığımız gibi öncelikle temel bilgilere sonrasında detaylara yönelmek doğru olacaktır. Bu anlamda TUSDATA ders notları çok iyi bir kaynak olarak size yetecektir. Ek kaynaklara boğulmak zaman kaybından başka birşey sağlamayacaktır. Notlarımızdaki bilgiyi anlamak ve bilgileri bütünleştirip neden sonuç ilişkisi kurarak akılda tutmaya çalışmak gereklidir. Mikrobiyoloji ezbere yönelik soruların sıkça sorulabildiği bir bölüm olduğu için aynı kaynaktan bol tekrar yapılması ve çok miktarda soru çözmek faydalı olacaktır.

 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

 

Temel mikrobiyoji, parazitoloji ve immunoloji soruları beklediğimiz sayıda karşımıza çıkmışken bu sınav özellikle mikoloji ve viroloji açısından biraz daha fazla soru içeriyordu. Eski sınavlarda mikoloji genellikle 2 soru olarak sorulurken bu sınavda 4, viroloji 3-4 soru olarak beklenirken 5 soru olarak soruldu. Özel bakteriyoloji sorularında azalma mevcuttu.

Tus’a giren hekimlerin genellikle yapmakta zorlandığı immunoloji soruları temel bilgilerden ve derslerde defalarca bahsedilen konulardan oluşuyordu.

Bakteriyoloji soruları beklediğimiz yerlerden ve eski TUS soruları ile benzer nitelikteydi.

Mikoloji sorularından bir tanesi (Ekinokandinler) biraz detay bilgi gerektirecek düzeydeydi.

Parazitojojide yeni bilgiler sorulmasına karşın tahmin ettiğimiz sorulardan oluşuyordu.

Viroloji sorularının sayısı artmakla beraber kolay yapılabilecek sorulardı.

 


 

PATOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Hücre hasarı ve adaptif değişikliklerden 3, inflamasyondan 3, hemodinamiden 1, neoplaziden 1, onarımdan 1, damar hastalıklarından 1, akciğerden 1, karaciğerden 1, lenfomadan 1, sinir sisteminden 1, böbrek patolojisinden 1, kemik hastalıklarından 1, kadın genital sisteminden 1, erkek genital sisteminden 1, endokrin sistemden 1, deri hastalıklarından 1 soru gelmiştir.

Son birkaç sınavdır bu kadar dengeli bir dağılım görememiştik. Bu sınav patoloji açısından tamamen sorunsuz, net, tartışmasız bir sınav oldu. Genel olarak adaylarımızın fazla zorlanmadan yapabilecekleri sorular mevcuttu.

 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

Çok Zor

:

soru

 

Zor

:

1

soru

 

Orta

:

8

soru

 

Kolay

:

6

soru

 

Çok Kolay

:

5

soru

 

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

 

4 soru detay bilgiyi ölçmek için sorulmuş (65,69,75 ve 78. sorular). Bunlar dışındaki sorular son derece basit düşünmeyle yapılabilecek temel bilgi sorularıdır.

 

 

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

13

soru

 

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

soru

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

soru

 

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

5

soru

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Mantle hücreli lenfoma sorusu daha öne hiç sorulmamış, bizim özellikle vurguladığımız bir soruydu.

 

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

9 soru birebir aynı ya da çok yakın modifikasyon şeklinde sorulmuş.

 

Vaka sorusu soru sayısı? Tanı, tanı yöntemleri, tedavi, komplikasyon… soruları dağılımlarını da yapınız.

 

5 adet vakaya yaklaşım sorusu vardı. Branşımız Patoloji olduğu için doğal olarak bu 5 vaka sorusunun 4 ünde en olası tanı sorulurken 1 tanesinde de hastalığa yol açan mekanizma sorulmuş.

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

Yok

 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

 

Patoloji sorularının tamamı notlarımızda mevcuttur. Aynı zamanda patoloji notları diğer branşlardanda çok sayıda soru yakalamıştır.

 

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Her sınavda olduğu gibi bu sınavda bir kez daha gördük ki patoloji tıbbın ve doğal olarak TUS’un temelini oluşturmaktadır.

 

İyi bir patoloji bilgisi ortalama 50 adet soruyu rahatlıkla yaptırabilir.

 

Eski soruların da çokluğunu göz önüne alacak olursak adaylarımıza tavsiyelerimiz şu olabilir.

 

Özellikle sistemik patoloji konularına iyi bir şekilde hakim olmak, eski TUS sorularını çözmek sınavın 4’te 1’ini halletmek demektir.

 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

 

Genel olarak bakıldığında dengeli bir soru dağılımı görüyoruz. Patoloji branşında nadiren zor ve çok zor soru soruluyor. Bu sınavda da gördük ki soruların neredeyse tamamına yakını çok kolay , kolay ve orta sorulardan oluşmuş. Yine bu sınavda daha önce sorulmamış bilgileri irdeleyen sorularla karşılaştık. Bu durum, bu yaklaşımın devam edeceğini gösteriyor.

 


 

 

FARMAKOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Genel olarak zorluk derecesi diğer sınavlardan daha yüksek bir sınavdı. Özellikle genel farmakoloji zorluk derecesi yüksek idi.

 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

Çok Zor

:

1

soru

 

Zor

:

3

soru

 

Orta

:

7

soru

 

Kolay

:

7

soru

 

Çok Kolay

:

2

soru

 

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

 

 

Sorulardan 6 tanesi detay 14 tanesi temel bilgiyi test ediyordu.

 

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

15

soru

 

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

4

soru

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

 

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

soru

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Yeni bilgi içeren sorular 99. ve 84. sorulardı. Bu sorular literatür bilgisi gerektiren sorulardı.

 

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

3

 

Vaka sorusu soru sayısı? Tanı, tanı yöntemleri, tedavi, komplikasyon… soruları dağılımlarını da yapınız.

 

Yok

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

Yok

 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

 

Notların başarısı oldukça iyi. Sorulan soruların tamamı notlarımızda bulunuyor .Ayrıca sorular derste özellikle vurgulanan konulardan geldi. Bu biz eğitmenler için oldukça sevindirici bir durum.

 

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Konuları detaylı, öğrenme amaçlı çalışmalarını öneririm. Spot bilgiyi öğrenirken asıl önemli olanın mekanizma olduğu unutulmamalıdır.

 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

 

Kemoterapotiklerden azınlıklı olarak 5 soru gelmesi sürprizdi. SSS’de soru sayısı çok azalmış. Otonom sinir sistemi ve kardiyo soruları yine azalmış. Hormon soruları ise sayısal olarak değişmemiş. Zor konu genel farmakoloji idi.


PEDİATRİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Pediatri her zaman çalışana hakkını veren bir branş olmuştur. Bu sınavda da Sorular genel anlamda beklendiği gibi yanıtlanabilir nitelikteydi. TUS tarihinin en az yanıltan derslerinden biri olan Pediatri bu özelliğini bu sınavda da korudu ve en fazla soruya sahip bu ders çalışana hakkını verdi diyebiliriz.

 

 

Diğer branşlarda da örneğini gördüğümüz ve artık hazırlıklı olunması gerektiği yönünde kursiyerlerimizi uyardığımız bir sınav stratejisini bölümüzde de gördük. Ters ve problem yaratabilecek bir başlangıça yol açacak şekilde dizayn edilmiş soru diziliminin Pediatride de uygulandığı dikkatimizi çekti(bakınız pediatrinin ilk sorusu : hipovolemik şok!basit bir mantıkla yanıta ulaşılabilecek olsa da bir acil ve yoğun bakım sorusu olarak adayın daha başlangıçta kafasını karıştırabilecek nitelikteydi ).

 

Dikkat çekici bir diğer özellik Metabolik hastalıklara olan ilginin son sınavlarda azaldığı yönündedir. Bu sınavda da 1 adet Metabolik hastalık sorusu sorulmuştur.

 

Soru Dağılımı: Yenidoğan … 4 Büyüme-Gelişme ve Beslenme … 1 Genetik … 2 Enfeksiyon … 1 Döküntülü hastalıklar … 1 Alerji … 1 İmmünoloji … 1 Gastroenteroloji … 3 Metabolizma … 1 Kardiyoloji … 2 Hematoloji … 3 Onkoloji … 2 Endokrin … 2 Nöroloji … 2 Nefroloji … 3 Sıvı-Elektrolit … 1

 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

 

Çok Zor

:

1

soru

 

Zor

:

2

soru

 

Orta

:

6

soru

 

Kolay

:

10

soru

 

Çok Kolay

:

11

soru

 

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

 

25 soru temel bilgiyi, 5 soru ise detay bilgiyi test ediyordu.

 

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

22

soru

 

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

soru

 

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

7

soru

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Yoktu

 

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

13 tane eski veya eskiye benzer soru vardı. Bu da çıkmış TUS sorularının ve “TÜM TUS SORULARI”nın önemini bir kez daha kanıtlamış oldu.

 

Vaka sorusu soru sayısı? Tanı, tanı yöntemleri, tedavi, komplikasyon… soruları dağılımlarını da yapınız.

 

8 vaka sorusu vardı. Bunlardan 1 tanesi tedaviyi, 3 tanesi tanı yöntemlerini, 4 tanesi ise tanıyı sorguluyordu. Bu da VAKA KAMPI’nın TUS’a hazırlıktaki önemini bir kez daha göstermiş oldu.

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

Yanlış soru olmasa da tartışılmayı hak ettiğini düşündüğümüz 3 adet soru dikkat çekiciydi.

 

1- Bunlardan bir tanesi su çiçeğinin en sık komplikasyonu sorusudur ki en sık komplikasyon cilt enfeksiyonlarıdır. Ancak TUS’ta bir soru seçeneklerinden bağımsız değerlendirilmemelidir. Bu noktada seçenekler içinde en sık olan akut serebellar ataksi doğru cevap olarak kabul edildi.

 

2- Mikrosefali yapan sebepler arasında bulunmayan seçeneğin doğru olarak saptanmasının sınandığı soru ile ilgili bir takım tartışmalar olması olasıdır. Hipertiroidi doğru seçenek olarak verilmiş olup; edinsel hipertiroidide mikrosefali beklenmezken, konjenital hipertiroidide mikrosefali gözlenebilir, ki soruyla ilgili doğabilecek handikapta tam bu noktada doğuyor. Sonuçta “Konjenital hipertiroidi” suturlerin erken kapanması sonucu mikrosefalinin ortaya çıktığı bir tablodur (Nelson Textbook of Pediatrics 18.Edition ;sayfa 2336). Açıkçası bu noktada soru özensiz hazırlanmış bir soru olarak kabul edilebilir. Ancak soruda “konjenital hipertiroidi” değil sadece “hipertiroidi” ifadesi kullanılmış. Bu açıdan bakıldığında soru kendisine bir dayanak sağlayabiliyor. Aslında bu seçenek “hipotiroidi” olarak dizayn edilmiş olsa idi tamamen sorunsuz (ancak oldukça kolay) bir soru olarak karşımıza çıkmış olacaktı. Sonuç olarak tüm bunlar değerlendirildiğinde “hipertiroidi” seçeneği öncesinde “konjenital” ibaresi bulunmaması nedeniyle mikrosefali etiyolojisinde yer almayan ve doğru yanıt olarak kabul etmemiz gereken seçenektir.

 

3- Komplike febril konvulziyon kriterlerinin sorulduğu soruda; Nöbetin 15 dakikadan uzun sürmesi tartışmasız komplike olduğunu gösterir. Ayrıca 24 saat içinde tekrarlayan nöbetler de komplike olduğunu gösterir ki seçenekte “24 saat içinde” gibi bir ifade yer almadığı için bu da kafa karışıklığı yaratabilme potansiyeli olmakla birlikte asla yanlış olmayan ve iptal edilmesi gerekmeyen bir soru olarak kabul edilmelidir.

 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

 

TUSDATA Pediatri ders notları bir kez daha başarısını kanıtlamış ve TUS’a hazırlıkta tek kaynak olma özelliğini devam ettirmiştir.

 

TUSDATA Pediatri ders notları… Pediatride 28 soru, branş dışında da 15 soruyu yanıtlamıştır.

 

 

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Pediatride her zaman TEMEL bilgileri çalışmak, çıkmış TUS sorularını çözmek ve arda kalan zamanda da soru çözmek en etkili çalışma yöntemidir. TUSDATA Pediatri Ders Notları, TÜM TUS Soruları ve Klinisyen Pediatri Soru Kitabı bu sürecin vazgeçilmez parçalarıdır.

 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

 

Sorular dikkatlice incelendiğinde sırasıyla ağırlıklı branşlar: Yenidoğan, Kardiyoloji, Nefroloji, Gastroenteroloji, Hematoloji, Endokrinoloji, Allerji-İmmünoloji, Nöroloji olmuştur. Metabolik hastalıkların soru sayısı Pediatride 1 olmuştur. Ancak Pediatrik Metabolizma bilgisi ile Biyokimya sorularının rahatlıkla çözülebileceğini de biliyoruz. Nitekim bu sınavda da 2 adet Biyokimya sorusu Pediatrik Metabolizma bilgisi ile rahatlıkla çözülebilmektedir. Ayrıca hipovolemik şok sorusunda gördüğümüz gibi pediatrik acil ve yoğun bakım branşı gibi tüm branşlarla iç içe geçmiş olan ve konularının özellikleri nedeniyle de ayrı bir dal olarak anlatılmayan bazı bölümlerle ilgili her sınavda bir soru gelebilmektedir. Bu soru sosyal pediatri, adolesan ya da örnekte olduğu gibi acil ve yoğun bakım ile ilgili olabilir. Ve bu soru ya pediatrinin diğer yan dalları ile ilgili anlatılan bilgilerle ya da diğer branşlarla ilişkili olarak temel bilgileri yorumlanması ile yanıtlanabilmektedir.

 


DAHİLİYE HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Dahiliye soruları geride kalan TUS’lardan çokta farklı değildi. Soru dağılımları beklendiği gibiydi. Diğer sınavlarda EKG sorulma adeti bu sınavda da devam etti. Dahiliye soruları, temel bilgi düzeyi ile rahatça çözülebilecek sorulardan oluşuyordu.

 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

Çok Zor

:

soru

 

Zor

:

2

soru

 

Orta

:

10

soru

 

Kolay

:

9

soru

 

Çok Kolay

:

2

soru

 

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

 

 

4 soru detay bilgiyi, 19 soru temel bilgiyi test eden sorulardan oluşuyordu.

 

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

12

soru

 

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

7

soru

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

soru

 

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

4

soru

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Literatür bilgisi gerektiren soru sorulmadı.

 

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

EKG sorusu eski bir soruydu.

 

Kapak endokarditi ile ilgili soru eski bir soruydu.

 

ATRA tedavisi ve uygunsuz ADH sendromu ile ilgili soruda eski sorulardan idi.

 

  Bunun dışında kardiyolojiden 1 ,göğüs hastalıklarından 3, diabetten 1, hepatolojiden 1, romatolojiden 1 ve gastroenterolojiden 1 soru birebir eski soru olmasa da benzer özellikte idi.

 

 

Vaka sorusu soru sayısı? Tanı, tanı yöntemleri, tedavi, komplikasyon… soruları dağılımlarını da yapınız.

 

 

Vaka sorusu tarzında sekiz soru soruldu. Aslında bu dağılım diğer TUS’lardan farklı olarak biraz az sayıda idi. Ortalama 11-12 civarında bir vaka sorusu sorulurdu. Ancak bu TUS böyle olmadı.

Vaka sorularının dağılımına bakıldığında kardiyolojiden bir soru, endokrinolojiden bir soru ve hematolojiden bir soru tanı yöntemi sorusuydu. Tanının sorulduğu soru göğüs hastalıkları ile ilgiliydi.

 

Diğer vaka soruları ise tedavi ve diğer yaklaşımları gerektiren sorulardan oluşuyordu.

 

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

Yanlış sorulmuş soru yok. Ancak endokrinoloji – nefroloji karışımı ile ilgili gelen soru yoruma açık bir soru. Ancak temelde yanlış sorulmuş bir soru değil.

 

Yine restriktif akciğer hastalığı ile ilgili soru da imalat hatası bir soru… Rezidüel volüm spirometri ile ölçülemez ama seçenekler arasında restriktif akciğer hastalığı ile uyumlu başka bir şık yok…

 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

 

Ders notlarımızda soruların tamamının cevabı net ve tartışmasız olarak bulunuyordu. Bu durum daha önceki TUS’lardada aynıydı. Sonuçta dahiliye notlarımızı hatta kamp notlarımızı bile okumak soruların tamamını yapmak anlamına geliyor.

 

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Daha önceki sınavları da göz önüne aldığımızda TUS’a hazırlanmanın temel noktası konuların sadece özünü bilmeyi gerektiren bir sınav olduğudur. Detaydan uzak, konuların sadece temel yönlerini bilmek gerçekten sınavda ilk tercihe girecek başarıyı getirmektedir. Konuların özünü bilmek dışında tüm tus sorularını çözmek sorulara adaptasyonu artıracaktır.

 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

 

Sınavda;

 

Kardiyoloji: 4, Göğüs hastalıkları: 4, Gastroenteroloji: 2, Hepatoloji: 1, Endokrinoloji:3, Hematoloji: 3, Onkoloji: 2, Nefroloji: 2, Romatoloji: 2 soru şeklinde idi.

 

Bu soru dağılımı uzun süredir TUS’daki ilk ve net soru dağılımının olduğu bir sınavdı. Konuların kendi içindeki dağılımına bakıldığında aslında yine bir sürpriz yoktu. Dengeli ve beklendiği şekilde idi. Uzun süreden sonra net bir onkoloji tedavi sorusu sorulması da bir sürpriz sayılabilirdi.Eski TUS sorusu ve eski soruyu çağrıştıran soru sorulmasıda eski soruları çözmenin ne kadar önemli olduğuna işaret etmemizi gerektirdi.

 

Ortalama bir dahiliye çalışanın 19-20 soruyu rahatlıkla çözebileceği, biraz soru çözen arkadaşlarımızında 21-22 soruyu rahatlıkla çözebileceği bir sınavdı dahiliye. Kesinlikle detay bilgi gerektirmeyen, detay çalışmayı asla kaldıramayan bir branş dahiliye. Arkadaşlarımızın dahiliye çalışırken bu önemli noktayı göz önüne getirmesi mutlaka getirmelidir.

 

Konuların hepsini detaylı bilmek bütün soruları çözmek anlamına gelmiyor. Ancak az, öz, temel bilgiyi bilmek ve tüm tus sorularını bilmek soruları rahatlıkla çözmek anlamına geliyor. Ders notlarımız fazlasıyla yetecek düzeydedir. Bu konuda arkadaşlarımızın notlarımza güveni tam olsun.

 

Gerekli, öz ve ana bilgilerin derli toplu bulunduğu notlarımız başarıya götürmekte ana araçlardan biridir.


 

GENEL CERRAHİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Her zamanki gibi 1 etik sorusu 4 tane temel cerrahi sorusu ( cerrahi enfeksiyonlar, sitokinler, hipovolemi, beslenme) 3 tane meme hastalıkları sorusu( geçen TUS da 1 tane çıkmıştı) 1 tane adrenal kitleye yaklaşım sorusu 1 tane tiroid hastalıkları sorusu 1 tane akut batın ile ilgili soru Gastrointestinal sistemden 3 soru Karaciğer, safra ve pankreas hastalıklarından 1’er soru çıktığını görmekteyiz Bunun yanında yine hemostaz sorusunun olmaması, sıvı elektrolit sorularının az olması dikkat çekici. Mide ve ince barsaktan soru çıkmaması da önemli.

 

 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

Çok Zor

:

1

soru

 

Zor

:

3

soru

 

Orta

:

7

soru

 

Kolay

:

5

soru

 

Çok Kolay

:

2

soru

 

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu? 

4 soru detay bilgiyi, 14 soruda temel bilgiyi test etmektedir.

 

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

5

soru

 

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

5

soru

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

soru

 

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

5

soru

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Mamografideki malignite bulguları içeren kalsifikasyonla ilgili soru da oldukça zor ve detaylı textbook bilgisi olmasına rağmen hem notlarımızda hem de kamp notlarımızda mevcuttur. İlgili sayfaları görmek için tıklayınız.

 

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

2 tane eski soru (beslenme-divertikülit soruları), 1 tane de eski sorulara benzer soru (prerenal azotemi) vardı.

 

Vaka sorusu soru sayısı? Tanı, tanı yöntemleri, tedavi, komplikasyon… soruları dağılımlarını da yapınız.

 

3 tane vaka sorusu mevcut. Bunlardan bir tanesi tanı yöntemi ve yaklaşım sorusuydu.Diğer iki tanesi ise tanıyı soruyordu.

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

Doğru cevabı yanlış verilmiş olan bir soru vardır (78. soru) Cevap seçeneği E olduğunda sorun olmayacaktır.

 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

 

Ders notlarımız başarılı ve yeterli olmuştur. Mamografi sorusu dahil tüm bilgiler notlarımızda mevcut. Mamografi sorusunun da oldukça detay bir soru olduğunu düşünmekteyiz

 

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Ders notlarımızın kesinlikle yeterli olabildiğini söyleyebiliriz.Özellikle derslerde vurgulanan konulardan soru çıktığını net olarak söyleyebiliriz. Belki de en önemli nokta eski sorular. Üç sorunun eski soru olduğunu düşünürsek kesinlikle eski soruları çok iyi çalışmanın gerekliliğini unutmamak gerekiyor.

 

 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

 

Son yıllarda artık rutin olarak tıbbi etik sorularının sorulduğunu ve bununda genel cerrahide sorulmaya devam ettiğini görmekteyiz.

 

Bu TUS da son sınavlara benzer şekilde sıvı elektrolit sorularında bir azalma olduğunu görüyoruz. Bir önceki sınavda bir meme sorulduğundan olsa gerek bu sınavda 3 adet meme sorusu vardı. Ayrıca dikkat çekici olarak tiroid- paratiroid hastalıklarından 1 adet soru çıktı.

 

Karaciğer hemanjiyomuyla ilgili soru ilk bakışta kolay gibi görünse de çeldiricili bir soru olarak görülmekte.


KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Sınavda, endokrinolojiden 3, jinekolojiden 3, obstetriden 5 ve onkolojiden 4 soru vardı.

 

 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

Çok Zor

:

3

soru

 

Zor

:

1

soru

 

Orta

:

3

soru

 

Kolay

:

5

soru

 

Çok Kolay

:

3

soru

 

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

 

Temel bilgiyi ölçen soru sayısı: 9 soru (86,87,88,91,92,93,94,96,100) Detay bilgiyi ölçen soru sayısı: 6 soru (89,90,95,97,98,99)

 

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

11

soru

 

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

soru

 

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

1

soru

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Sorular yeni bilgi ya da literatür bilgisi gerektirmiyordu.

 

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

Son dönemlerde kadın doğumda rastlanmamış bir şekilde 3 tane çıkmış eski TUS sorusu soruldu 191. soru: Eylül 1988 ‘de sorulmuş bire bir aynı soru 192. soru: Nisan 2000’de sorulmuş bire bir aynı soru 193. soru: Nisan 2004’te sorulmuş bire bir aynı soru

 

Vaka sorusu soru sayısı? Tanı, tanı yöntemleri, tedavi, komplikasyon… soruları dağılımlarını da yapınız.

 

Vaka sorusu tanımına girebilecek sadece 199. soru bulunmakta .Diğer soruların nerdeyse tamamı direk bilginin sorulduğu sorulardı.

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

Tusdata’nın kadın doğum eğitmenleri olarak sınavda hatalı soru tespit etmedik. Ancak 199 nolu soruda tam olarak neyin sorulduğu anlaşılamadığından şıklarda birden fazla doğru varmış izlenimi çıkıyor.

 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

 

Kadın doğum ders notları,kadın doğumda sorulmuş olan soruların tamamına ve diğer branşlarda sorulmuş 9 soruya referans olmuştur.

 

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Son sınavlarla karşılaştırıldığında zorluk dereceleri yüksek ve ayrıntılarla dolu sorular yerine 3 tane eski TUS sorusu ve direk bilginin istendiği kolay soruların ağırlıkta olduğu bir sınavı geride bıraktık.

Birkaç soru hariç biraz dikkatli olmak kaydıyla rahatlıkla yapılabilecek sorulardı.

Bu sınavdaki soruların konu dağılımı bugüne kadar ki konu dağılımı ile uyumlu olmasa da çalışma tarzımızda bir değişikliğe gitmek doğru değildir.

Öncelikle temel bilgilere sonrasında da detay bilgilere yönelmeliyiz.

Ezberlemek yerine fizyopatolojiyi anlayarak çalışılmalı ve bol soru çözümü yaparak bilgilerimizi pekiştirilmeliyiz.

 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

 

 

Genel olarak kadın doğumda sorulmuş olan sorulara bakıldığında, direk bilginin sorgulandığı ve kolay-orta olarak nitelendirebileceğimiz sorular olduğunu görüyoruz.

Konu dağılımı açısından klasik soru dağılımından uzak olup onkolojiden 4 sorunun sorulması tamamen atipik bir durumdu ve beklenenden çok uzaktı. Özellikle gestasyonel trofoblastik hastalıkların sınıflandırılması ile ilgili soruda pratikte tek başvurduğumuz NCI sınıflaması yerine hiç kullanılmayan FİGO sınıflandırılmasının sorulması hiç öngörmediğimiz, beklemediğimiz ve bir o kadar da gereksiz bir soru olmuştur.

Obstetri soruları içerisinde son birkaç sınavdır gözlemlediğimiz şekilde gebelik ve sistemik hastalıklar konusundan bu sınavda da soru çıkması artık bu konunun obstetride vazgeçilmez başlık olduğunu göstermektedir.

Klasik obstetri soruları olarak sayabileceğimiz normal doğum konusundan uzun bir aradan sonra 2 soru çıkması şaşırtıcı olmamasına rağmen bu soruların birebir eski TUS sorusu olması da bir o kadar şaşırtıcıydı.

Kontrasepsiyon konusundan soru olmazsa olmazdı ve çıkan soru da oldukça kolay sayılabilecek bir soruydu.

Üreme fizyolojisi ve menstruel siklustan soru gelmemiş olması buna karşın onkolojiden 4 soru gelmiş olması şaşırtıcıdır.

 


 

KÜÇÜK STAJLAR HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Sınavda nörolojiden 2, halk sağlığından 2, psikiyatriden 1, FTR’den 2, çocuk cerrahisinden 1, dermatolojiden 1, anesteziden 1, KBB’dan 1, ürolojiden 1, ortopediden 1, göğüs cerrahisinden 1, radyolojiden 1 soru vardı.

 

 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

Çok Zor

:

1

soru

 

Zor

:

2

soru

 

Orta

:

4

soru

 

Kolay

:

6

soru

 

Çok Kolay

:

2

soru

 

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

 

11 soru temel bilgiyi (23, 25, 26, 27, 28, 30, 79, 80, 81, 84, 85) test ediyordu. 4 soru detay bilgiyi (24, 29, 82, 83) test ediyordu.

 

 

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

9

soru

 

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

soru

 

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

3

soru

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

129. Soru olan dermatoloji sorusu literatür bilgisi gerektiren bir soruydu.

 

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

Eski TUS sorusuna çok benzer soru olarak 4 tane tane benzer soru mevcuttu.

(25.soru kohort sorusu, 79.soru karaciğer hasarı yapan volatil anestezik, 80.soru adenoid kistik karsinom, 84.soru biliyer atrezi sorusu)

 

Vaka sorusu soru sayısı? Tanı, tanı yöntemleri, tedavi, komplikasyon… soruları dağılımlarını da yapınız.

 

3 tane vaka sorusu soruldu.

 

2 tanesi tanı, 1 tanesi tedaviyi soruyordu.

 

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

Hayır yok.

 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

 

Gayet başarılı ve yeterliydi.Diğer branşlarla beraber yaklaşık 20 soru cevapladı.

 

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Küçük stajlarda soru dağılımı sınavdan sınava değişkenlik göstermekte. TUSDATA ders notlarında 1 soru hariç tüm sorular birebir vardır.

 

15 soru gibi önemli bir paya sahip olan küçük stajların önemi her geçen sınavda daha da artmaktadır. Bu yüzden konuların hepsini atlamadan bilmek zorundayız. 

 

 

 

Tabii ki çıkmış tus sorularını açıklamalarıyla çözmenin önemini de tekrar bu sınavda gördük. Bu yüzden bol bol soru çözerek çalışmalarımızı pekiştirmeliyiz.

 

 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

 

Bu sınavda sürpriz olarak beyin cerrahisi ve göz hastalıklarından soru sormadılar.

 

 

Alışılmışın dışında FTR’den 2 soru soruldu. 

 

Bir önceki sınavda olduğu gibi yine 1 tane anestezi sorusu vardı ki bu artık anestezinin küçük stajlarda kalıcı olarak sorulacağı ihtimalini kuvvetlendiriyor.

 

 

Yine 1 tane de alışılmışın dışında göğüs cerrahisinden vaka sorusu sordular.