|


HOCALARIMIZIN  NİSAN 2009

 
TUS SINAVI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

 ANATOMİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Çok net bir sınavdı. Tüm sorular umulan tarzdaydı. Hiç sürpriz soru yoktu.

Ancak soruların dağılımındaki gariplik dikkat çekiciydi. Genelde “1 Kemik, 1 Eklem, 2-3 Kas, 1 Dolaşım, 1 Solunum, 1 Sindirim, 2-3 Nöro, 1 Duyu organları” tarzında bir dağılım bekleriz.

 

Bu sınavda dağılım şu şekilde idi; 1 Kemik, 2 Kas (PSS), 1 PSS, 3 Nöro (SSS), 3 Dolaşım. Sinir sistemi ağırlıklı sorular (ancak zor soru değillerdi) ve dolaşım ağırlıklı sorular sorulmuş. Eklem, solunum, sindirim ve duyu organlarında soru sorulmamış.
 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

Çok Zor

:

soru

 

Zor

:

soru

 

Orta

:

2

soru

 

Kolay

:

5

soru

 

Çok Kolay

:

3

soru


Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Soruların 1 tanesi detay bilgiyi diğerleri temel bilgiyi ölçmekteydi.
 

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

9

soru

 

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

soru

 

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

soru

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Yoktu.

 

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

7
 

Vaka sorusu soru sayısı? Tanı, tanı yöntemleri, tedavi, komplikasyon… soruları dağılımlarını da yapınız.

 

3

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

Yoktu.

 

TUSDATA BİLİMSEL TOPLANTI MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

 

Tartışmasız %100
 

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Anatominin şifreleri çözülmüştür arkadaşlar, bizi takip edin, yola devam.
 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

 

SSS VE PSS YANİ NÖRO’YA AĞIRLIK VERİLMİŞ, AMA HER ZAMAN SAVUNDUĞUMUZ BİR ŞEY VAR KEŞKE ZOR KONULARA AĞIRLIK VERSELER, ZOR KONULARIN SORULARI BASİT OLUYOR, NETEKİM ÖYLE OLDU.

Eklem, solunum, sindirim ve duyu organlarında soru sorulmamış. Ki bunlar koca koca sistemler, bunların birinden bile soru sorulmamış olması şaşırtıcı.

Anatomi tek kelimeyle KOLAYDI.
 


 

FİZYOLOJİ, HİSTOLOJİ, EMBRİYOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Fizyoloji ve Histoloji açısından konu dağılımı dengeli olmayan bir sınavdı.

Dolaşım, Solunum, Endokrin, Böbrek, Kas Fizyolojisi gibi büyük konulardan hiç soru yoktu.

Histoloji soru dağılımı:

Hücre Histolojisi : 2 soru

Doku Histolojisi : 1 soru

Embriyoloji : 2 soru

 

Fizyoloji soru dağılımı:

Elektrolit-Vücut sıvısı: 1 soru

Otonom reseptörler : 1 soru

Görme Fizyolojisi : 1 soru

Sinir sistemi-reseptör: 1 soru

Kan : 1 soru (Bu soru fizyoloji sorusundan daha çok, mikrobiyoloji, biyokimya ya da patoloji sorusu olarak düşünülmelidir)
 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

Çok Zor

:

2

soru

 

Zor

:

2

soru

 

Orta

:

4

soru

 

Kolay

:

2

soru

 

Çok Kolay

:

soru

 

 

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

 

6 tanesi temel bilgiyi, 4 tanesi detay bilgiyi test etmektedir.
 

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

9

soru

 

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

 

soru

 

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

 

soru

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Yoktu.

 

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

5
 

Vaka sorusu soru sayısı? Tanı, tanı yöntemleri, tedavi, komplikasyon… soruları dağılımlarını da yapınız.

 

Yoktu.

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

YOKTU. Ancak 11 nolu soruda “Proteinlerdeki glikozilasyonun yapıldığı organel” sorulmuş. Histoloji kaynaklarının birçoğu Granüllü endoplazmik retikulumda yapılan protein moleküllerine karbonhidrat, fosfat ve sülfat eklenmesinin golgide yapıldığını ifade etmektedirler (Posttranslasyonel modifikasyon). Ancak bu işlemin GER’de yapıldığını ifade edenler de var. Şıklarda golgi seçeneği olmaması sorunun iptal edilmesini engelliyor.

 

TUSDATA BİLİMSEL TOPLANTI MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

 

10 sorunun 9’u notlarımızda mevcuttu.
 

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Fizyoloji ve histolojiden sadece 10 soru çıktığı düşünüldüğünde adayların bu kadar geniş 2 dersi çalışma istekleri azalabilir.

 

Ancak, özellikle fizyolojinin tıbbın tüm branşlarıyla ilgili bir dal olduğu göz önünde bulundurulduğunda, diğer branşlardan da soru yaptıracağı unutulmamalıdır. Örneğin bu sınavda kendi 10 sorusuna ek olarak diğer branşlardan da 11 adet soru (toplam 21 adet) fizyoloji bilgileri ile yapılabilmektedir. Bu sayı sınavına göre toplamda 20-30 arasında değişmektedir. Ayrıca fizyoloji bilgisinin iyi olmasının, adayın diğer dersleri de çok daha kolay anlamasına yardımcı olacağı unutulmamalıdır.
 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

 

Özellikle ağırlık verilmiş konu yok.

 

Ancak Dolaşım, Solunum, Endokrin, Böbrek, Kas Fizyolojisi gibi büyük konulardan hiç fizyoloji sorusu sorulmamış olması şaşırtıcı. Hiç fizyolojik bir dağılım değil.

 


 

BİYOKİMYA HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?


Sorularımız genel olarak kolay ve orta zorlukta olarak değerlendirilebilir. Çok kolay olan sorularımızda vardı. Sorularımız genelde temel bilgiyi ölçen sorulardı.
 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

Çok Zor

:

2

soru

 

Zor

:

3

soru

 

Orta

:

6

soru

 

Kolay

:

6

soru

 

Çok Kolay

:

5

soru

 

 

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?


5 soru detay bilgi, 17 soru temel bilgiyi ölçüyordu
 

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

21

soru

 

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

soru

 

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

soru

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Yeni literatür bilgisi sorusu yoktu.

 

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

9 tane eski soru ve çok benzer soru vardı.
 

Vaka sorusu soru sayısı? Tanı, tanı yöntemleri, tedavi, komplikasyon… soruları dağılımlarını da yapınız.

 

Vaka sorumuz yoktu.

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

Yanlış soru yok.

 

TUSDATA BİLİMSEL TOPLANTI MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

 

Notlarımız 22 sorunun 19 tanesini rahatlıkla cevaplayabildi. Diğer sorularında çok detay olduğu izlenebilir. Ayrıca diğer derslerden de 3 soruda rahatlıkla biyokimya bilgileriyle cevaplanabilir.
 

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Biyokimya çok fazla format değiştirmiyor. Soruların en az 16-18 tanesi çalışan için rahat yapılabilir halde. Son dönemde sordukları çekirdek biyokimyasının son 2 sınavdır ağırlığı tekrar azaldı. Ama her sınavda olduğu gibi 2-3 tane detay bilgi soruluyor. Ama şu germek ki temel biyokimya bilgisi olan kişi en az 16 adet soruyu rahat cevaplayabilir.
 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

 

Biyokimya kesinlikle TUS’da en önemli derslerden birisi olduğunu tekrar gösterdi. 22 tane biyokimya sorusu, 3 adet fizyolojinin içinde soru olarak karşımıza çıktı. Bu sorularında yaklaşık olarak 20 tanesi temel bilgi sorusuydu. Temel olarak biyokimyayı bilen, eski soruları düzgün çözmüş olan kişiler çok rahatlıkla 20 soruyu cevaplayabilirdi.

 

Genel soru dağılımına bakıldığında 2 DNA sorusu ama 1 tanesi mikrobiyolojinin içinde, 1 Klinik genetik sorusu, 3 lipid sorusu, 1 sekonder mesajcı sorusu, 6 temel ve klinik protein sorusu, 3 hormon sorusu, 3 tane klinik biyokimya, hastalıklar ve toksikoloji sorusu, 1 tane vitamin, 2 tane karbonhidrat metabolizması sorusu karşımıza çıktı.


Sorulara da bakıldığında, lipid, protein metabolizmalarının ön plana çıktığı söylenebilir.
 

 


 

 

MİKROBİYOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Bu sınavda alışık olunan bölümde 19 Mikrobiyoloji sorusu sorulmuştur. Bununla birlikte, özellikle Patoloji içerisinde ve Klinik soruları içerisinde çok sayıda direkt Mikrobiyoloji kapsamında bulunan soru mevcuttur. Dikkat edildiyse, bu durum diğer Tıp Dalları için de geçerlidir. Genel olarak kalite korunmuş ve Mikrobiyoloji açısından çalışmış olana emeğinin karşılığı verilmiştir. Mikrobiyoloji soruları içerisinde sınavın mantığına uymayan, tartışmalı soru bulunmamaktadır.

 

42-60 (dahil). Sorular arasında, alt Mikrobiyoloji bölümleri açısından diğer yıllara benzeyen bir soru dağılımına tanık oluyoruz:

 

Bakteriyoloji : 6 (diğer sınavlara göre daha az; alışılmış olanı 8-9’dur)
Parazitoloji : 3 (diğer sınavlarla aynı)
Viroloji : 4 (diğer sınavlarla aynı)
Mikoloji : 3 (diğer sınavlara göre bir fazla; alışılmış olanı 2’dir)
İmmünoloji : 3 (diğer sınavlara göre fazla; alışılmış olanı 2’dir)

 

Diğer Tıp Dallarında :
       a)
Fizyoloji-Histoloji-Embriyoloji : 1
       b) Patoloji : 5
       c) Farmakoloji : 2
       d) İç Hastalıkları : 1
       e) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları : 2
       f) Genel Cerrahi : 2
       g) Küçük Stajlar (KBB) : 1
       h) Kadın Hastalıkları ve Doğum : 1

 

       TOPLAM : 27 Temel + 7 Klinik = 34
 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

Çok Zor

:

1

soru

 

Zor

:

3

soru

 

Orta

:

7

soru

 

Kolay

:

7

soru

 

Çok Kolay

:

1

soru


Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?
 
Sorulardan 18 tanesi beklenen, detay bilgi istemeyen, ancak 4 tanesi zor ve çok zor soru olma özelliğinde, yani seçici niteliktedir. Dikkat çekici olan, artık kuru ezber ve tablo bilgileriyle bu işin yapılamayacağıdır. Her sınavda olduğu gibi, bu sınavda da aslında pratisyen hekime, hatta standart bir Mikrobiyoloji uzmanına dahi rutin yaşantısında hiçbir zaman lazım olmayacak, bilgi, yorum ve hekimlik yeteneğini ölçmeyen, sadece konuya özel ilgi duyan pratisyen hekimlerin çözebileceği tek bir detay sorusu (sinyal amplifikasyonu) sorulmuştur. Bunca kaliteli seçme sorusunun içerisinde bir tane seçmece “anlamsız kapris” sorusunu hoş görmek gerekir.
 

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

14

soru

 

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

soru

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

soru

 

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

1

soru

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Yoktu.

 

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

Sekiz adet soru (44, 46, 49, 51, 52, 53, 55 ve 59. sorular) daha önce tümüyle aynı soru şeklinde sorulmamakla birlikte; bunlarla aynı bilgiyi, farklı cümleler ve tarzda sorgulayan oldukça benzerleri daha önce sorulmuştur.
 

Vaka sorusu soru sayısı? Tanı, tanı yöntemleri, tedavi, komplikasyon… soruları dağılımlarını da yapınız.

 

Sorulardan yedi tanesi (44, 45, 46, 47, 52, 53 ve 55. sorular) vaka sorusudur:


44. soru: Tanı yöntemi sorusudur.
45. soru: Tanı yöntemi sorusudur.
46. soru: Tanı yöntemi sorusudur.
47. soru: Altta yatan patoloji-Bundan dolayı gelişen hastalık irdelemesi yaptıran bir bilgi ölçme sorusudur.
52. soru: Ayırıcı tanı sorusudur.
53. soru: Klinik bilgi ile laboratuvar tanının ortak kullanımı ile çözüme götüren bir sorudur.
55. soru: Altta yatan patoloji-Bundan dolayı gelişen hastalık irdelemesi yaptıran diğer bir bilgi ölçme sorusudur.

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

Temel Tıp Bilimleri Test-1 için yoktur.

Temel Tıp Bilimleri Testi-2’de 20. sorunun yanıtı yanlışlıkla C olarak verilmiştir. Oysa iki doğru yanıtı (A ve D) vardır. Bu nedenle iptali gerekir.

Temel Tıp Bilimleri Testi-2’de 55. soru yanlış ifadeler içermektedir. Ne sorduğu anlaşılmakla birlikte sonuç olarak hatalıdır. İtiraz edilmelidir.

 

TUSDATA BİLİMSEL TOPLANTI MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

 

TUSDATA Mikrobiyoloji ders notu; …… sorudan ……’ini doğrudan yanıtlayabilmiştir.

Mikrobiyoloji ders notu (Prof. Dr. V. Özgüven); 19 sorudan 18’ini doğrudan yanıtlayabilmiştir. Bir soru (43. soru) dolaylı olarak anlatılmıştır.
 

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Sonraki sınavlar için TUS adaylarına önerimiz şunlardır:

1. Ayrıntı ve dipnottansa klasik ve konunun can alıcı noktalarını irdeleyen bilgilere yönelik çalışılması gerekiyor. Evet, ayrıntıyı bilmek bir avantaj oluşturuyor, özellikle de yüksek çıtalı hedefleri olanlarda; ancak, ayrıntıya ayrılacak zaman kadarıyla sağlam bilgilerle daha çok sayıda net elde edilebileceği asla unutulmamalıdır.

2. Risk gruplarındaki (febril nötropeni, transplant alıcıları, AIDS vb.) infeksiyonlar her sınavda soruluyor, son sınavda da olduğu gibi, hem de birkaç tane… Mutlaka, mutlaka, mutlaka bilinmelidir. Bir liste bilerek 2-3 soruyu garantilemiş oluyorsunuz.

3. Ekzojen ve endojen antijenlere bağışık yanıt artık gelenekselleşti. Gerek bu aşamada etkileşen karşılıklı adezyon molekülleri, gerekse aktivite gösteren sitokinler sınavın 200’de en az 1’ini oluşturuyor.
 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

 

Bu sınavda, sorulmasını beklediğimiz gibi bilinmesi gerekli olan örneğin bakteriyel vajinoz sorusu (Amsel Kriterleri) gibi Bateriyoloji soruları, harika bir Temel Viroloji sorusu, antifungaller, antiparazitik ilaçlar, birisi hariç (sinyal amplifikasyonu) adam gibi İmmünoloji (özellikle IL-12 sorusu için jüriyi kutlamak gerekir) ve güzel Mikoloji sorularının sorulmuş olması bizlerin, meslektaşlarımızı doğru yönlendirmek için verdiğimiz uğraşların karşılığını almamız açısından çooook önemliydi. Soru komisyonunu, olması gerektiği kadar zor, hemen hemen hatasız ve bu kadar az rahatsız edici soruları bir araya getirmeleri nedeniyle kutlamak gerektiğini söyleyebiliriz.

Bu sınavda özellikle AIDS’teki fırsatçı infeksiyonlardan soru sorulmamış olması ciddi bir sürprizdir. Bu sınavda, hekimlere TUS’un gediklisi konulardan; (psödomembranöz kolit sorusu biraz olsun moralimizi yükselttiyse de) gastroenteritlerin ayrımından, pnömonilerden (örneğin lejyonellozdan) ve önemine rağmen uzun süredir sorulmayı bekleyen nematodlardan (kancalı kurtlar?, Strongyloides stercoralis) hiç soru sorulmamış olması tuhaftır. Aksine, bu sorular Temel Tıp Testi-2’de ve inanılamayacak kadar güzel ve seçici sorular halinde sorulmuştur.

TUS sanki kabuk değiştiriyor; daha fazla bilgiye yönelik (ancak çıplak ezbere değil) bir hal alıyor. Bu sınavda genelde Mikrobiyoloji açısından beklenen ve diğer sınavlara göre daha net bigiler sorgulayan sorular sorulmuştur.

 PATOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

3 damar hastalıkları, 3 immünoloji, 2 neoplazi, 2 kalp hastalıkları, 2 solunum sistemi, 2 gastrointestinal sistem, 1 kadın genital, 1 erkek genital, 1 meme, 1 kas-iskelet, 1 çocukluk çağı hastalığı, 1 hematopoetik sistem.
 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

Çok Zor

:

1

soru

 

Zor

:

2

soru

 

Orta

:

2

soru

 

Kolay

:

12

soru

 

Çok Kolay

:

3

soru


Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?
 
5 tanesi detay bilgiyi (62,64,69,73,75), 15 tanesi (61,63,65,66,67,68,70,71,72,74,76,77,78,79) temel bilgiyi test ediyordu.
 

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

14

soru

 

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

3

soru

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

soru

 

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

3

soru

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Yoktu.

 

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

9
 

Vaka sorusu soru sayısı? Tanı, tanı yöntemleri, tedavi, komplikasyon… soruları dağılımlarını da yapınız.

 

Kinik ile iç içe girmiş 3 soru vardı.

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

1 adet cevabı yanlış olarak verilmiş soru var.

73. soruda cevap kesinlikle yanlış verilmiş.

Eklampside nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte periportal bölgede nekroz ile karakterizedir. Robbins ‘te bu açık bir biçimde belirtilmektedir.Ancak perisantral bölgeyi etkilemez diye yazmamaktadır.

Budd-Chiari iki yada daha fazla hepatik venin tıkanmasıdır. Genellikle hiperkoagülobilite durumları buna neden olabilir. Dolayısıyla perisantral nekroz yapabilir.

 

TUSDATA BİLİMSEL TOPLANTI MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

 

1 soru notumuzda yoktu. O soruda şıklardan elenerek kolaylıkla yapılabiliyordu.
 

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Mekanizmaları tam oturtmaları gerekmekte. Bilgi bazen soruyu çözmede yeterli olmuyor.Yorum yapmak gerekiyor. Bu yüzden mekanizma önemli. Eski TUS soruları sıklıkla tekrar tekrar soruluyor. Onlara dikkat etmek gerek. Birde bilgi indirek soruluyor.Yani dolaylı yoldan. Çalışırken ‘bunu bana başka nasıl sorabilirler diye düşünsek ‘çok faydalı olacağına inanıyorum.
 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

 

Santral sinir sisteminden ve temel patolojiden soru sorulmaması ilginç. Neoplazi soruları her zamanki gibi seçici idi. Ama biri çift cevaplıydı. O yüzden neoplaziye özellikle malignitenin genetik mekanizmalarını iyi bilmek gerekiyor. Alveolar proteinozis sorusu kazıktı.Ama şıkları okuyup yapılabilecek türdendi. Eski TUS sorularından 9 tanesi çok benzerdi. Karaciğer hemodinami sorusunu da yanlış sormuşlardı. Cevap yanlış açıklandı.

Damar hastalıklarına ekstra dikkat. Her TUS minimum 3 soru geliyor artık. 🙂 Bu arada yine 56 soruyu net patoloji bilgisi ile yaptık. Patolojiyi iyi öğrenirsek TUS’un ¼’ü cepte. Hepinize geçmiş olsun…

 


 

FARMAKOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Yakın geçmişe göre kıyaslayacak olursak, 2009 Nisan TUS Farmakoloji sorularının zorluk derecesinde bir artış olduğu aşikar. Kitapcıkta bir adet özentisiziki adet de kesin yanlış soru bulunmaktadır. Her türlü bilimsel ve bürokratik mücadele siz değerli hekimlerimiz adına TUSDATA öncülüğünde gerçekleştirilecektir. Hekim arkadaşlarımız bu soruların ÖSYM’ye itiraz edileceğinden kuşkusu olmasın.

 

Farmakoloji sorularını genel olarak orta-zor seviyede değerlendirmekteyiz.

 

Farmakoloji soru dağılımında ciddi değişikliklerle karşılaştık. Mesela Genel Farmakolojiden hiç soru çıkamadı. Ayrıca genelde dört soru ortalaması olan Otonom Sinir Sisteminden bir tane soru vardı. Kardiyovasküler Sistemden iki adet  soru vardı.

 

 

Hiç kuşkusuz bu sınavın yükselen değerleri Santral Sinir Sistemi ve Kemoterapötikler oldu. Santral Sinir sistemi altı soruya eski şaşalı günlerine geri döndü.  Sadece antineoplastiklerden iki adet soru çıkması kemoterapötiklerin öneminin önümüzdeki dönemlerde artacağının işareti olarak kabul edilebilir.

 

 

Bir diğer önemli nokta Farmakoloji dışında bulunan ilaç sorularıydı. Biyokimyadan, Mikrobiyolojiden, Dahiliyeden, Pediatriden ve hatta Fizyolojiden ilaç soruları vardı. Bu da ‘Farmakoloji dışında TUS kitapçığında toplam on ilaç sorusu’ sözünün bir kez daha teyit edildiğini gösteriyor.

 

 

Farmakolojinin değeri TUS için tartışmasız. Bu zor ve kaygan zeminde tüm hekim arkadaşlarımıza tavsiyemiz tabi ki işin psikolojik ve taktik yönünü unutmamalarıdır.

 

 

Zor ya da yanlış soruları yapamayan arkadaşlarımızın üzülmemesi gerekir. Çünkü bu tip soruları cevaplayan kişilerin yerleştirmede etkili olmadıkları yıllardır bilinen bir gerçek. TUS’u kazanmanın mantığı ortalama bir adayın yapabileceği soruları kaçırmamaktan geçer. Çünkü bunların sayısı hiçbir zaman 160’ın altına düşmez.

Tüm hekim arkadaşlara bir dönemi daha kapatırken kucak dolusu sevgilerimizi yolluyor, sonuçların gönüllerinden geçen olmasını diliyoruz.

 

 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

Çok Zor

:

3

soru

 

Zor

:

3

soru

 

Orta

:

4

soru

 

Kolay

:

6

soru

 

Çok Kolay

:

4

soru


Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?
 
Soruların 16 tanesi esas bilgiyi 4 tanesi de detay bilgiyi test ediyordu.
 

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

15

soru

 

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

5

soru

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

soru

 

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

soru

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Sorular yeni bilgi ya da literatür bilgisi gerektirmiyordu.

 

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

Sekiz adet. Bu durum sadece eski TUS sorularına hakim olmakla işin yarısını bitirebileceğinizin kanıtıdır. Tüm TUS soru kitabı sınavın kutsal kitabıdır.
 

Vaka sorusu soru sayısı? Tanı, tanı yöntemleri, tedavi, komplikasyon… soruları dağılımlarını da yapınız.

 

Vaka sorusu yoktu. Yedi adet endikasyon, üç adet yan etki ve on adet direk bilgiyi sorgulayan etki sorusu vardı

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

İki adet kesin yanlış, bir tane de özentisiz hazırlanmış soru vardı.

 

Soru 81: Aşağıdakilerden hangisi muskarinik reseptör agonistlerinin kullanımı için bir endikasyon değildir?


A) Dar açılı glokom
B) Myastenia gravis
C) Trisiklik antidepresan zehirlenmesi
D) Paralitik ileus
E) İdrar tutamama

 

Bu sorunun cevabı E şıkkıdır. Ancak Myastenia Gravis hastalığının tedavisinde muskarinik değil nikotinik ya da kolinerjik ilaç kullanılır. Özentisiz hazırlanmış bir sorudur. Ancak iptal edileceğini düşünmüyoruz.

Soru 88: Aşağıdaki opioid ilaçlardan hangisi oral olarak kullanılabilir?

 

A) Fentanil
B) Nalbufin
C) Buprenorfin
D) Butorfanol
E) Propoksifen

 

Hem Buprenorfin hem de Propoksifen oral olarak kullanılabilir. Soru hatalıdır. İptal edilmesi gerekir.

Soru 92: Parkinson hastalığı nedeniyle tedavi uygulanmakta olan bir hastada aşağıdaki antihipertansif ilaçlardan hangisinin kullanılması ekstrapiramidal bulguların şiddetlenmesine neden olur?

 

A) Lizinopril
B) Prazosin
C) Metildopa
D) Rezerpin
E) Metoprolol

Bu sorunun iki cevabı vardır. Burada hem Metildopa hem de Rezerpin cevaptır. Soru hatalıdır, iptal edilmesi gerekir.
 

 

 

TUSDATA BİLİMSEL TOPLANTI MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

 

Notlarımız 19 soruya referans olmuştur. Sadece Farmakoloji notlarıyla TUS kitapçığında cevaplanabilecek soru sayısı 30’du.
 

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Gerek Farmakoloji içinde gerekse tüm TUS kitapçığında kemoterapötiklerin ağırlığı gün geçtikçe artmaktadır. Kemoterapötikler kesinlikle satılabilecek konulardan biri değildir.
 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

 

Genel Farmakoloji’den bu sınavda hiç sor sorulmaması tabi ki bu konunun önemini yitirtmez. Otonom Sinir Sisteminden bir adet, Santral Sinir Sisteminden yedi adet, Kemoterapötiklerden dört adet, Kardiyovasküler Sistemden iki adet, Solunum ve Gastrointestinal Sistemden üç adet, Toksikolojiden bir adet, Hormonlardan bir adet soru sorulu.


PEDİATRİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Genel olarak bakıldığında pediatri açısından güzel bir sınavdı. Sorular ve cevapları netti. Sadece 1 soru özensiz hazırlanmıştı ve büyük ihtimalle iptal edilecektir.

 

Pediatri sorularının konulara göre dağılımı şöyledir:


Nefroloji:1, Allerji:2, Genetik:1, Hematoloji:3, Solunum:1, Bağışıklama:1, Vitamin:2, Yenidoğan:5,
Onkoloji:2, Nöroloji:1, Endokrin:2, Sosyal pediatri:1, Gastroenteroloji:3, Kardiyoloji:3, Romatoloji:2
 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

Çok Zor

:

1

soru

 

Zor

:

3

soru

 

Orta

:

4

soru

 

Kolay

:

10

soru

 

Çok Kolay

:

12

soru


Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?
 
28 soru temel bir bilgiyi ölçerken sadece 2 soru detay bir bilgiyi ölçmektedir.
 

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

19

soru

 

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

7

soru

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

3

soru

 

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

1

soru

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Yoktu.

 

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

8
 

Vaka sorusu soru sayısı? Tanı, tanı yöntemleri, tedavi, komplikasyon… soruları dağılımlarını da yapınız.

 

Vaka Sorusu: 3
Tanı: 2
Tanı Yöntemi: 1
Patogenez: 3
Tedavi: 3
Komplikasyon: 1

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

Sadece 1 soru hatalı.

 

Aşağıdakilerden hangisi juvenil romatoid artritte sık görülen bulgulardan biri değildir?

 

A)

İridosiklit
B) Yüksek ateş
C) Deride döküntü
D) Hepatosplenomegali
E)Perikardiyal efüzyon

 

 Bu soruda JRA’nın tipi mutlaka verilmeli idi. Sistemik JRA’da iridosiklit görülmezken, Oligoartiküler tip-I’de iridosiklit sık görülür. Bu nedenle kesinlikle itiraz edilmesi gereken bir soru.
 

TUSDATA BİLİMSEL TOPLANTI MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

 

1 Soru hariç tüm pediatri sorularının cevapları pediatri notlarında net olarak bulunmaktadır. Diğer sınavlar gibi bu sınav da pediatri notlarımızın sınav için fazlasıyla yeterli olduğunu göstermektedir.

 

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Son sınavlar gösteriyor ki sınava hazırlanırken öncelikle temel bilgilerin öğrenilmesi gerekiyor. Detay bilgi en sonra. Konular çalışılırken etyoloji ve risk faktörlerinin üzerinde durulması gerekiyor
 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

 

Sınavın genelinde direk bilginin sorulması daha önceden alıştığımız sınav tekniğinden farklıydı. Tüm soruların tek doğrusu olmakla birlikte cevaplardaki bazı şıkların özensiz hazırlandığına tanık oluyoruz. Bu sınavda bir kez daha görüyoruz ki temel bilgi, detaydan daha fazla puan getiriyor.

 

 

Özellikle nefroloji ve endokrinoloji den 1 er soru geldi. Nefroloji sorusu patoloji bilgisi ile bile yapılabilecek bir soru. Bu nedenle ne hocalar olarak bizlerin ne de nefroloji ve endokrin çalışan kursiyerlerimizin emeklerinin karşılığını bu 2 konuda aldığı söylenemez.

 

 

Kardiyoloji soruları sadece net bir şekilde temel bilgiyi ölçen sorulardı. Hastalıklarla ilgili hiçbir soru gelmedi. Bu sınavda sürpriz olarak immünoloji sorusu gelmedi. Onun yerine allerjiden 1 soru fazla geldi (2 soru). Her zaman olduğu gibi alerjinin bir sorusu yine çok zor grubunda.

 

 

Diğer bölümlerden gelen sorular genel olarak mantıklı ve beklenildiği şekilde ve uygun sayıda idi

 


DAHİLİYE HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Dahiliye açısından başarılı bir sınavdı. Genel olarak bakıldığında diğer dahiliye sınavlarına göre biraz daha zor bir dahiliye sınavı geçirdiğimizi düşünüyorum. Dahiliye sorularının neredeyse tamamında yandal uzmanlık sınavı sorusu esintisi vardı. Neredeyse eski soru yoktu. Zor sayılabilecek bel ki bir sorudan bahsedebiliriz. O soruda hematolojiden sorulan POEMS sendromudur. Onun dışında sorulan sorular orta düzeyde sorular olarak sınıflanabilir. Çok kolay soru diye tanımlayabileceğimiz soru sayısı 2’yi geçmeyen bir sınavdı. Çölyak hastalığının iyeti ve Mezotelyoma sorusu. Nevşehir-Tuzköy ilçesi tanımı o kadar tanıdıktı ki…

 

 

 Notlarımız açısından bakıldığında soruların biri hariç tümümün yanıtı notlarımızda vardı. Sadece meme tümörü risk faktörleri diğer branşlarda anlatıldığından dolayı (patoloji, genel cerrahi) notlarımızda yoktu.
 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

Çok Zor

:

1

soru

 

Zor

:

1

soru

 

Orta

:

14

soru

 

Kolay

:

2

soru

 

Çok Kolay

:

2

soru


Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?
 
Sorularımızın yaklaşık 16 tanesi temel bilgiyi, 4 tanesi detay bilgiyi içermekte idi.
 

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

3

soru

 

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

12

soru

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

 

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

4

soru

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Çok yeni yada literatür bilgisi gerektiren bir soru yoktu.

 

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

Net olarak sorulmuş eski soru yoktu ancak, benzer soru sayısı 5 idi.
 

Vaka sorusu soru sayısı? Tanı, tanı yöntemleri, tedavi, komplikasyon… soruları dağılımlarını da yapınız.

 

Toplam 11 tane vaka sorusu vardı.

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

Yanlış sorulan soru yoktu.

 

TUSDATA BİLİMSEL TOPLANTI MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

 

Dahiliye ders notlarımız meme tümörünün etyolojik nedenleri dışında soruların tamamına yanıt vermiştir. Meme tümörünün nedenleri Genel cerrahi ve Patoloji notlarımızda detaylı bir şekilde anlatılmıştır.
 

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Bu sınav dahiliye açısından göstermiştir ki, dahiliye hiçbir zaman zor bir sınav olmamaktadır. Ancak yine görülmüştür ki dahiliyede artık eski soru sorulmayacaktır. Sadece eski soruları çağrıştırır soru sorulmaktadır. Ayrıca dahiliye soruları nitelik olarak yandal sınavı soru hüviyetine bürünmeye başlamıştır. Onun için dahiliyede konunun özü her zaman net olarak bilinmelidir.
 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

 

Soruların kendi içinde analizini yapacak olursak, Kardiyoloji; soruların dağılımı son derece simetrik ve konu bazında adildi. Orta düzeyde sorular vardı. Endokrin sorularında dağılım, hipotiroidi, diabet ve sendrom şeklindeydi (POEMS). Sendrom sorusu dışındaki sorular dengeli nitelikte idi. Nefroloji sınavın süprizi idi. Tek soru soruldu. Adı transplantasyonla ilgili idi. Ama basit bir soru idi.

 

 

Hematoloji soruları beklendiği gibi idi. Simetrik bir dağılım vardı (Anemi, malignite). Onkoloji sorusu gerek genel cerrahi gerekse de patolojiden rahatlıkla çözülebilecek türde bir soru idi. Üç tane gastroenteroloji sorusu vardı. Ancak üçü de kolay sorular idi. Hepatolojiden soru gelmedi. Romatoloji soruları sınavın en elit soruları idi. Orta zorlukta yandal sınavı tarzlı sorular idi.

 


 

GENEL CERRAHİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Genel Cerrahi açısından bu TUS’u yüz akı olarak değerlendiriyorum.

 

Derslerde birebir çıkacak dediğimiz 13 soru çıktı. Bizce bu büyük bir başarı.

 

Sınavdan sonra çok sayıda teşekkür telefonu ve mesajı aldık. Geri bildirimlerde çokça hakir görülen bir dersin hocaları olarak bizleri mutlu etmeye yetti.

 

Bence sorular genelde orta zorluktaydı. Bir tane çok zor soru vardı ki bize göre yanlıştır. İki tane de zor soru…
 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

Çok Zor

:

1

soru

 

Zor

:

2

soru

 

Orta

:

5

soru

 

Kolay

:

5

soru

 

Çok Kolay

:

4

soru

 

 

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?


Dört tanesi detay, 13 tanesi teme bilgiyi test ediyordu.
 

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

8

soru

 

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

4

soru

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

 

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

5

soru

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Yoktu

 

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

Birebir aynı soru yoktu ama 3 sorunun çok benzerleri geçmişte sorulmuştu.
 

Vaka sorusu soru sayısı? Tanı, tanı yöntemleri, tedavi, komplikasyon… soruları dağılımlarını da yapınız.

 

Beş vaka sorusu vardı. Bunlardan 3 tanesi tanı, 2 tanesi de tedaviyi soruyordu.

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

Karaciğerin pyojenik absesinin etiyolojisinin sorulduğu soru bizce yanlış.

 

TUSDATA BİLİMSEL TOPLANTI MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

 

Gelmiş, geçmiş en başarılı sınavlarımızdan biri diyebilirim. Notlarımızda sadece yanlış olduğunu düşündüğümüz sorudaki bilgi yer almıyor. O bilgi. Son baskı Schwartz’s Principles of Surgery’de de yok.
 

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

TUS’a gireceklere önerim ayrıntıya girmeden önemli konuları neden-sonuç ilişkisi kurarak öğrenmeleridir. Notlarımız çok yeterlidir.
 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Dağılım çok ilginçti aslında. Sepsis ve septik şoktan 2 soru, özefagusda 3 soru beklenen bir şey değildi. İlk kez bir TUS’da genel cerrahi de tiroid sorusu sorulmadı. Bu çok ilginçti. Son yıllarda mutad olduğu üzere bir tıbbi etik sorusu vardı. Tıbbi eti sorusunu saymazsak yedi soru temel konular ve memeden, 9 soru ise GİS ve hepatobiliyer sistemden gelmişti.

 

Aslında TUS’u bütün olarak değerlendirmek gerekir. Cerrahi notlarındaki bilgilerle diğer branşlardan 25 kadar soruyu çözmek de mümkündü. TUS’a hazırlananlara önerim dersleri çok ayrı ayrı düşünmemeleri, komite usulü, konu bütünlüğü içinde hazırlanmalarıdır. Herkese başarılar diliyorum. 

KADIN DOĞUM HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?
.

Bu sınavda direkt bilgiyi sorgulayan sorular önceki sınavlara göre daha az iken, yorum gerektiren orijinal soruların fazlalığı dikkat çekmektedir. Jinekolojiden beklenmedik bir şekilde 2 anatomi sorusu sorulması, obstetrik sorularının artık “gebelik ve sistemik hastalıklar” düzeyine indirgenmesi, onkoloji-jinekoljiden 2 adet sarkom sorusu sorulması (epeydir ortalarda sarkom sorusu yoktu), jinekoloji konularından 5 soru gelmesi (ki alışkanlığımız 3-4 sorudur), jinekoloji-obstetrik grubunun dominans göstermesi (toplam 10 soru ile son yılların rekoru) tamamen aynı eski TUS sorusunun bu sınavda daha önceki sınavlara göre az olması ve eski TUS sorularının çok fazla evrilip çevrilmesi sonucu tanınmayacak hale gelmesi bu sınavın özellikleri arasındadır.

 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

Çok Zor

:

2

soru

 

Zor

:

2

soru

 

Orta

:

4

soru

 

Kolay

:

5

soru

 

Çok Kolay

:

2

soru

 

 

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?


 

4 soru temel bilgiyi ölçerken, 11 soru detay (ve bazıları tamamen uç) bilgileri sorguluyordu.
 

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

4

soru

 

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

6

soru

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

8

soru

 

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

1

soru

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Hayır

 

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

Tamamen aynı veya benzer eski TUS sorusu sadece 1 tane (soru: 86) idi.

 

Vaka sorusu soru sayısı? Tanı, tanı yöntemleri, tedavi, komplikasyon… soruları dağılımlarını da yapınız.

1 tane vaka sorusu vardı (soru: 88). Ancak tipik vaka sorusu olmaktan uzak, daha çok direkt bilgi sorusunu sormak için kurgulanmış ve tanıyı ortaya çıkarmaya çalışan bir vaka sorusu görüntüsündeydi.

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

Hayır

 

TUSDATA BİLİMSEL TOPLANTI MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

 

Sorulardaki beklenmedik dağılım ve kalitesizliğe rağmen notlarımız Kadın Hastalıkları ve Doğum sorularının %87’sini (15 soruda 13) yakalamıştır.
 

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

– Gebelik ve sistemik hastalıklar konularına dikkat!

– Yorum soruları sürekli artış gösteriyor, sadece ezber yaparımla bu işin olmayacağı ortada!

 Jinekolji ve obstetrik ağırlıklı konular, bu ikiliye dikkat!
 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

 

Obstetri soruları içinde vaka sorusu, antenatal takip, fetal monitorizasyon ve gebelik komplikasyonları gibi ana konulardan ziyade, gebelik ve sistemik hastalıklardan sanki dahiliye sorusu sorarcasına hazırlanmış daha doğrusu hiç de iyi hazırlanamamış sorular bu konuda verilen emeği test etmekten uzaktı.

 

 

Genelde 3 soru çıkmasına alıştığımız ancak bu sınavda 2 soru çıkan (uterin sarkom ve serviks kanseri) onkoloji soruları kolay denebilir.

 

 

Jinekoloji konuları içinde yer alan ektopik gebelik, pelvik infeksiyonlar, myoma uteri ve ürojinekolojiden soru sorulmazken; reprodüktif endokrinolojide menstrüel siklus, puberte ve anomalileri, hiperandrojenizm, infertilite, menopoz gibi önceki sınavlarda sorulan soruların olmayışı beklenmedik bir süreçti.

 

 

Sınavın genelinde direk bilginin sorulması daha önceden alıştığımız sınav tekniğinden farklıydı. Tüm soruların tek doğrusu olmakla birlikte cevaplardaki bazı şıkların özensiz hazırlandığına tanık oluyoruz.

 

 

Bu sınavda bir kez daha görüyoruz ki temel bilgi, detaydan daha fazla puan getiriyor.

 

Kadın doğum sorularının tümünün yanıtları ders notlarını hazırladığımız 2007 Novak, 2005 Williams, 2005 Speroff’da yer almaktadır.


 


 

KÜÇÜK STAJLAR HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?


Küçük stajlar soruları dengeli idi ve ideal sorular vardı.
 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

Çok Zor

:

2

soru

 

Zor

:

2

soru

 

Orta

:

9

soru

 

Kolay

:

2

soru

 

Çok Kolay

:

2

soru


Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?
 
Dört soru detay bilgi bilmeyi gerektiriyordu. Diğer sorular temel bilgilerle yapılabilirdi.
 

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

9

soru

 

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

8

soru

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

5

soru

 

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

5

soru

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Trokanterik ve bursit sorusu ve aort koarktasyonu-parapleji sorusu çok yeni sorulardı. Yapılabilmesi mutlak literatür bilgisi gereken soru yoktu.

 

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

5
 

Vaka sorusu soru sayısı? Tanı, tanı yöntemleri, tedavi, komplikasyon… soruları dağılımlarını da yapınız.

 

Vaka sorusu sayısı: 5 soru, Tanı yöntemleri soru sayısı: yok, tedavi sorusu: 1 adet, komplikasyon sorusu: 1 soru

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

Yanlış soru yoktu

 

TUSDATA BİLİMSEL TOPLANTI MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

 

Notlarımız 17 küçük staj sorusunun 12 sini net olarak cevaplamaktaydı. Çok kolay sorular eklenince 17 sorudan 14-15 i bu sınavda notumuzu iyi çalışanların yapabileceği kalitede idi.
 

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Küçük stajlar branşı bir çok arkadaşımızın gözünde küçük kalıyor. 17 soru oldukça fazla sayıda küçük stajlara hazırlanmadan sınava girmek günümüz tus mantığına aykırıdır.
 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

 

Alışık olduğumuz şekilde soru dağılımı vardı. Dikkat çeken özellik halk sağlığında soru sayısını 3 yaptıklarında (normalde 2 dir) 3. Soru çok kazık geliyor. Bu sınavdaki şanslı nokta kazık sorunun eski tus sorusu olması. Küçük stajlar soruları hemen daima ya 15 soru, yada 17 soru şeklinde geliyor. Son 10 yılın ortalaması da bunu gösteriyor. Bu dersin önemi 200 soruluk pastanın ortalama 16 sorusu küçük stajlardan gelmesidir.

 

Dikkat çeken diğer özellik de şudur. Küçük stajlar gibi her dersin ( örnek: noroloji ) kendi text-book u vardır. Bu şu demektir. 12 adet Nelson benzeri kitabımız vardır. Bu mantıkla bizim bu sorulara sadece bakmamız gerekirken anlamlı kısmını yapabiliyoruz. Bu şunu gösteriyor küçük stajlar sorularını hazırlayan hocalarımızın bizden bilmememizi istediği konular belli. Bu sınav ve öncekiler gösterdi ki, bizde TUSDATA olarak bu konuları çok iyi tespit edebilmişiz. Lütfen arkadaşlar gözünde büyütüp çalışmamazlık yapmasınlar.