|


HOCALARIMIZIN  EYLÜL 2008


TUS SINAVI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

ANATOMİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Anatomi oldukça makul 10 soru ile karşımıza çıktı. Bu da nereden çıktı diyebileceğimiz hiçbir sürpriz soru yoktu. Hiçbir TUS da anatomi eski sorularından 5 tane aynen karşımıza çıkmamıştı. Tüm TUS Soruları kitabının Anatomi kısmını dikkatlice irdeleyerek çalışan birisi 10 da 9 yapardı.

Beklenildiği gibi 1 kemik sorusu vardı.


Eklemden soru gelmedi (1 tane olması beklenir).


Kaslardan 2 soru vardı.


Dolaşımdan 2 arter 1 ven 3 soru geldi (beklenenden fazlaydı).


Solunumdan 1 soru (beklenildiği gibi)


Nöroanatomiden de yine beklenildiği gibi 3 soru geldi.

 

Gerçekten “zor” diye nitelenebilecek sadece paranazal sinus sorusu vardı. Bu zor soruyu da bizi dikkatli dinleyen kursiyerlerimizin çıkarım yaparak yapabilecekleri düşünülünce 10 da 10 yapmak kesinlikle mümkündü. YOLA DEVAM, SMT…

 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

Çok Zor

:

1

soru

 

Zor

:

soru

 

Orta

:

4

soru

 

Kolay

:

2

soru

 

Çok Kolay

:

3

soru


Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?


 
7 tanesi temel 3 tanesi detay bilgi gerektiriyordu.
 

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

4

soru

 

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

6

soru

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

soru

 

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

soru

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

1 tane.

 

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

6 tane.
 

Vaka sorusu soru sayısı? Tanı, tanı yöntemleri, tedavi, komplikasyon… soruları dağılımlarını da yapınız.

 

3 tane.

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

Yok.

 

TUSDATA BİLİMSEL TOPLANTI MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

 

%90
 

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

TUS sorularını irdeleyerek çalışmak her zaman için Anatomide gold standarttır. TUSDATA anatomi hocalarının altını çizin dedikleri yerler kursiyere en az 10 da 9 yaptırtır.
 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

 

Dolaşıma ağırlı verildiği gözleniyor. Ayrıca eski TUS sorularının da tekrar sorulduğunu görüyoruz.

 


 

FİZYOLOJİ, HİSTOLOJİ, EMBRİYOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Fizyoloji-Histoloji-Embriyoloji açısından gayet güzel bir sınav oldu. Sorular son derece net,açık ve tartışmaya yer bırakmayan biçimde düzenlenmişti..
 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

Çok Zor

:

soru

 

Zor

:

1

soru

 

Orta

:

2

soru

 

Kolay

:

2

soru

 

Çok Kolay

:

5

soru

 


Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?


 
8 tane temel bilgiyi ölçen soru ve 2 tane detay denebilecek soru vardı.
 

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

10

soru

 

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

soru

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

soru

 

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

soru

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Yeni literatür bilgisi gerektiren soru yok.

 

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

Toplam 8 soru eski ve çok benzer soru statüsüne girer. 5 tane birebir aynı olan eski soru, 3 tane çok benzeri soru olduğu görülmektedir.
 

Vaka sorusu soru sayısı? Tanı, tanı yöntemleri, tedavi, komplikasyon… soruları dağılımlarını da yapınız.

 

Yok

 

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

Yok

 

TUSDATA BİLİMSEL TOPLANTI MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

 

Fizyoloji-histoloji-embriyoloji notların başarısı çok iyi. Tüm notlarımız tüm soruları cevapladı.
 

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Eylül 2008 sınavı genelde Fizyoloji-Histoloji açısından son derece yüz güldürücüydü. Özellikle aynen gelen eski soruların olması ve diğer çoğu sorununda önceki yıllarda sorulmuş sorular etrafında dönmesi herhangi bir sürprize yer bırakmadı. Dersaneye gelen, Fizyoloji-Histolojiye çalışan ve eski TUS sorularını çözen herkezin 10’de 10 yapabileceği bir sınavdı. Embriyoloji sorusu ile ilgili olarak da yine ayrıntıya girmeden sorulmuş, cevaplanabilir bir soru vardı. Histoloji sorusu 4 , Fizyoloji sorusu 5 ve Embriyoloji sorusu 1 olmak üzere genel soru dağımı formatını korudu. Fizyoloji ve Histolojiye önem vererek , başlı başına bir ders olarak gören ve buna göre çalışan herkesin rahatlıkla soruları yapabileceği güzel bir sınav oldu.


Şunu her zaman akılda tutmak gerekir, “ Kaçırılmaması gereken sorular üst üste toplandığında hedefe ulaşmak çok kolaydır…
 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

 

Bu sınavda Fizyoloji-Histoloji-Embriyoloji açısından dikkat çekici noktalar şöyle özetlenebilir:

• Çok fazla eski soru ve çıkmış soru benzeri sorular bulunan bir sınavdı.

• Solunum sistemi ve doku histolojisi-fizyolojisi gibi bir önceki tus sınavında çokca sorulmuş sistemlerden bu sınavda hiç soru gelmemesi önemlidir.

• Aynı sorgulamadan yola çıkarak bir sonraki sınav içinde,2 sınavdır sorulmayan üriner sistem sorularını mutlaka beklemek gerekecektir.

• Son sınavlarda sınava girenleri zorlayıp şaşırtacak bir soru yoktu.

• Gastointestinal, kardiyovasküler ve sinir sistemi ağırlıklı bir sınav olarak görülebilir.

• Fizyoloji-Histoloji-Embriyoloji soru dağılımı:

• Kas fizyolojisi: 1 adet

• Endokrin sistem fizyolojisi: 1 adet

• Kardiyovasküler sistem fizyolojisi: 2 adet

• Gastrointesinal sistem fizyolojisi: 1 adet

• Gastrointesinal sistem histolojisi: 1 adet

• Sinir sistemi histolojisi: 2 adet

• Göz histolojisi: 1 adet

• Embriyoloji: 1 adet
 


 

BİYOKİMYA HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Biyokimya açısından süper bir sınav. Bundan iyisi olamazdı. Son yılların en kolay sınavı.
 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

Çok Zor

:

soru

 

Zor

:

2

soru

 

Orta

:

5

soru

 

Kolay

:

3

soru

 

Çok Kolay

:

10

soru


Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?


 
17 tane temel bilgiyi ölçen soru ve 3 tane detay denebilecek soru vardı.
 

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

18

soru

 

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

soru

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

soru

 

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

soru

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Yeni literatür bilgisi gerektiren soru yok.

 

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

Toplam 12 soru eski ve çok benzer soru statüsüne girer. 7 tane birebir aynı olan eski soru, 5 tane eski sorulara çok benzer soru vardı.
 

Vaka sorusu soru sayısı? Tanı, tanı yöntemleri, tedavi, komplikasyon… soruları dağılımlarını da yapınız.

 

Yok

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

Yok

 

TUSDATA BİLİMSEL TOPLANTI MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

 

Branşımızda notların başarısı çok iyi. Tüm notlarımız tüm soruları cevapladı.
 

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Bu sınav son yıllardan biraz farklı olarak karşımıza çıktı. Çünkü belki de son yılların en kolay biyokimya sınavlarından biri olarak kabul edebiliriz. Dersaneye gelen, biyokimyaya çalışan ve eski TUS sorularını çözen herkesin 20’de 20 yapabileceği bir sınavdı. Bu sınava göre biyokimya yine çalışanı yarı yolda bırakmayan bir ders görüntüsünü korudu. Bu sınav bize biyokimya dersinden korkulmaması gerektiğini, çalışanın çok rahatlıkla sorularını cevaplayacağı bir ders olduğunu tekrar ispatladı.

 

Ayrıca çok fazla detaya girmeden başta temel bilgileri öğrenmek gerektiğini bize tekrar hatırlatan bir sınav. Şunu unutmamak gerekir: “TUS’U KİM KAZANIR: EN ÇOK SORULAN SORULARDA EN AZ HATA YAPAN
 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

 

Bu sınavda biyokimya açısından dikkat çekici noktalar şöyle özetlenebilir:

• Çok fazla eski soru bulunan bir sınavdı.

• Çok uzun süreden beri ilk defa bir antikodona karşılık gelen kodon gibi bir DNA ve RNA dize sorusu çıktı

• Son sınavlarda öğrenciyi üzen Biyokimyasal yöntem sorusu hiç yoktu.

• Aminoasit metabolizması ağırlıklı bir sınav olarak görülebilir.

 

 

Biyokimya soru dağılımı:

 

 

• Yağ metabolizması: 4 adet

• Aminoasit, protein metabolizması: 6 adet

• Vitamin: 1 adet

• Hormon ve sekonder mesajcı: 2 adet

• Karbonhidrat metabolizması: 1 adet

• DNA-RNA ve protein sentezi: 2 adet

• Pürin nükleotid metabolizması: 1 adet

• Klinik biyokimya sorusu: 2 adet

 

 


 

 

MİKROBİYOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Eylül 2008 Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) Temel Bilimler soruları içerisinde yer alan 20 Mikrobiyoloji sorusu değerlendirildiğinde; genel eğilimin, yani Mikrobiyoloji’nin uzmanlık adaylarının moralini yükseltici, net sayılarını artırıcı ve hata sayısını azaltıcı olma özelliğinin korunduğunu görüyoruz. İkirciksiz, net, bilgi ölçen, ezberciliği özendirmeyen soruların seçilmiş olması, TUS kalitesinin de, son sınavlarda tanık olduğumuz gibi hayli yüksek olduğunu gösteriyor.


Zorluk değerlendirmesinin yapılması ne derece doğrudur, tartışılabilir. Ancak, Mikrobiyoloji soruları; doğru kaynaktan, yeterli süreyle çalışmış olan adayların çok fazla zorlanmadan üstesinden gelebilecekleri sorulardan oluşturulmuştur.

 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

Çok Zor

:

soru

 

Zor

:

4

soru

 

Orta

:

5

soru

 

Kolay

:

5

soru

 

Çok Kolay

:

6

soru

 


Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?


 
Soruların 18 tanesi temel-klasik bilgiyi sorgulamaktadır. Sadece iki immünoloji sorusu (A kitapçığı 50 ve 51. sorular) özel bilgi gerektirmektedir.
 

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

14

soru

 

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

3

soru

 

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

2

soru

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Mikrobiyoloji soruları içerisinde çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru yoktur.

 

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

Mikrobiyoloji soruları içerisinde;
Eskiden sorulmuş soru adedi: 3 (üç)
Eskiden sorulmuş sorulara benzer soru adedi: 9 (dokuz)
 

Vaka sorusu soru sayısı? Tanı, tanı yöntemleri, tedavi, komplikasyon… soruları dağılımlarını da yapınız.

 

Mikrobiyoloji soruları içerisinde vaka soru sayısı: 5 (beş)

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

Mikrobiyoloji soruları içerisinde yanlış sorulmuş soru yoktur.

 

TUSDATA BİLİMSEL TOPLANTI MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

 

TUSDATA’nın Mikrobiyoloji dergi setleri (ders notları) 2008 Eylül TUS’u için başarılı olmuştur. Sorularda irdelenmiş olan tüm konulara (%100) dergi içeriğinde değinilmiştir.
 

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Sonraki sınavlar için TUS adaylarına önerimiz şunlardır:


1. Risk gruplarındaki (febril nötropeni, transplant alıcıları, AIDS vb.) infeksiyonlar her sınavda soruluyor, son sınavda da olduğu gibi; biliniz.
2. Son 3-4 sınavdır immünolojik/serolojik tanı yöntemleri, örneğin son iki sınavdır fırsatçı mantar hastalıklarında kullanılan tanısal prosedürler ön plana çıkarılmıştır; öğreniniz.
3. CD4+ T lenfosite antijen sunumunda çoğu meslektaşımıza ayrıntıymış gibi görünen moleküler birleşme aracıları son iki sınavdır soruluyor. Unutulmasın, nadir taşlar her zaman diğerlerinden daha pahalıdır.

 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

 

Eylül 2008 TUS Mikrobiyoloji sorularının alt dallara göre dağılımı şöyledir:

Temel Bakteriyoloji : 2
Özel Bakteriyoloji : 7
Parazitoloji : 3
Viroloji : 3
Mikoloji : 2
Temel İmmünoloji : 3

Görüldüğü gibi, bu sınavın diğer sınavlara göre çok önemli bir değişim gösterdiği söylenemez. Dengeli bir dağılım söz konusudur.

Soru tekniği açısından diğer sınavlarda gördüğümüz devrik soru cümlelerinin kullanıldığı ya da olumsuzun olumsuzunun sorulduğu sorular bu sınavda en aza inmiş gibi görünmektedir.

Bu sınavda, TUS’un gediklisi durumunda olan pnömonilerle ilgili ayrım sorusu sorulmamış olması tuhaf karşılanabilir. Özellikle lejyonelloz ile ilgili soru sorulmamış olmasını bir sürpriz olarak değerlendirebiliriz. Bunun dışında, bu sınavda genelde Mikrobiyoloji açısından beklenen ve diğer sınavlara göre daha kolay sorular sorulmuştur. Bu sınavda, örneğin Viroloji ile ilgili temel sorular beklenmekteyken sürpriz olarak her sınavın belalısı virüs soruları burada kurtarıcı denebilecek kadar kolay sorulmuştur. Sevindirici olan bir konu, çok uzak coğrafyaların mantarı olan Coccidioides immitis ile ilgili soru hariç diğer tüm soruların, olması gerektiği gibi, yani yaşamın tam içinden seçilmiş olması ve ütopik, saçma sapan, işe yaramaz dip not bilgilerinin sorgulanmamış olmasıdır. Bu nedenle soru komisyonunu kutlamak gerektiğini söyleyebiliriz.

Temel Bilimler 2. Test irdelendiğinde de çok seçici soruların sorulduğu görülmektedir. 45 sorunun 44’ü TUSDATA Dergileri içeriğindeki konulardan sorulmuştur. Sadece flajella boyası gibi bir ayrıntı sorusu ekstra kaynak gerektirmektedir.

 PATOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Sınavda temel patolojiden 4 soru ( 1 hücre hasarı, 2 immünoloji, 1 neoplazi), 2 akciğer hastalıkları, 1 kalp hastalıkları, 1 damar hastalıkları, 1 hematopoetik sistem, 2 gastrointestinal sistem, 3 karaciğer hastalıkları, 2 santral sinir sistemi, 1 endokrin , 1 kadın hastalıkları (temel patoloji bilgisiyle çözülüyor), 1 meme, 1 kas-iskelet sorusu mevcuttu.
 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

Çok Zor

:

soru

 

Zor

:

1

soru

 

Orta

:

4

soru

 

Kolay

:

12

soru

 

Çok Kolay

:

3

soru


Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?


 
8 soru nisbeten detay bilgiyi (62,63,68,69,71,74,77.79 sorular )
12 soru (61,64,65,66,67,70,72,73,75,76,78,80 sorular ) temel bilgiyi test ediyordu.
 

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

14

soru

 

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

soru

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

soru

 

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

4

soru

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Yok

 

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

10 eski TUS sorusu bu sınavda da soruldu.
 

Vaka sorusu soru sayısı? Tanı, tanı yöntemleri, tedavi, komplikasyon… soruları dağılımlarını da yapınız.

 

Aslında 4 adet vaka ile kombine patoloji sorusu vardı. Vaka olarak verilmeseler bile patolojik bulgulardan sorular yapılabiliyordu.

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

Yok

 

 

TUSDATA BİLİMSEL TOPLANTI MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

 

Patolojiden direk mota mot cevabı olan ve aynı cümlelerin notumuzda geçtiği soru sayısı 18, yorum için gerekli bilgi ile çözülen ve bu yorumu notlarımızda bulabileceğimiz soru sayısı 2 idi. Ayrıca diğer branşlardan toplam 36 soruyu yoruma gerek kalmadan net olarak yanıtladık. Yani toplamda 56 soru patoloji bilgisi ile yapılabiliyordu.
 

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Bu TUS ta eski çıkmış TUS sorularının önemini bir kez daha gördük. 10 soru birebir aynı idi. Yeni bilgi veya detaylı textbook araştırması gerektiren soruların patolojide sorulmadığını görüyoruz. Zaten bize sınavda rakiplerimize fark attıracak sorular yorum veya bilgiyi kullanarak yapabileceğimiz sorulardır. Çalışırken mekanizmaları ve anahtar kelimeleri hard diskimize yazarsak patolojide tüm soruları yapmak mümkün.
 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

 

Temel patoloji: 4 soru ( 1 hücre hasarı, 2 immünoloji, 1 neoplazi)
Akciğer hastalıkları: 2 soru
Kalp hastalıkları: 1 soru
Damar hastalıkları: 1 soru
Hematopoetik sistem: 1 soru
Gastrointestinal sistem: 2 soru
Karaciğer hastalıkları: 3 soru
Santral sinir sistemi: 2 soru
Endokrin: 1 soru
Kadın hastalıkları: 1 soru (temel patoloji bilgisiyle çözülüyor)
Meme: 1 soru
Kas-iskelet: 1 soru
Genel olarak incelediğimizde neoplaziden soru sayısının azalması bizi çok şaşırttı. Gelen soru bir tümör süpresör gen sorusuydu ve çıkmasını bekliyorduk.
Kadın hastalıklarından temel bir bilgiyle yapılan soru çıkması ise kadın-doğumun popülaritesini azaltmıştır. Eskiden TUS ta patolojide overden soru olmazsa olmazdı.
Son 3-4 TUS ta ise karaciğere verilen önem artmaktadır.
 


 

FARMAKOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Soruların 4 tanesi genel farmakolojiden, 2 tanesi otonom sinir sisteminden, 5 tanesi santral sinir sisteminden, 5 tanesi kardiyovasküler sistemden, 1 tanesi otakoidlerden, 1 tane nonsteroid antiinflamatuar ilaçlardan, 1 tane oral antidiyabetiklerden ve 1 tane solunum sistemi ile ilgili ilaçlardan geldi. Bu dağılıma bakınca alışık olduğumuz farmakoloji soru dağılımından çok fazla sapma olmadığı gözlenmektedir. Genel farmakolojinin 4 soru ile eski günlerine dönmesi beklenen bir gelişmeydi. Otonom sinir siteminden çıkan soru sayısı azalmakla birlikte ağırlığını korumaktadır. Ama tartışmasız söylenecek bir söz varsa, o da oral antidiyabetiklerin artık her sınav sorulur olduğu gerçeğidir. Soruları genel olarak kolay-orta seviyede değerlendirmekteyiz. İki adet soru, şıklar itibariyle dikkatli olunması gereken zor sorulardı.
 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

Çok Zor

:

soru

 

Zor

:

2

soru

 

Orta

:

4

soru

 

Kolay

:

10

soru

 

Çok Kolay

:

4

soru


Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?


 
Soruların 16 tanesi temel bilgi, 4 tanesi ise detay bilgi sorgulamaktaydı.
 

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

15

soru

 

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

4

soru

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

soru

 

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

1

soru

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Yoktu.

 

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

10 adet.
 

Vaka sorusu soru sayısı? Tanı, tanı yöntemleri, tedavi, komplikasyon… soruları dağılımlarını da yapınız.

 

Vaka sorusu yoktu. Dolayısıyla tanı sorgulayan soru da yoktu.

 

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

Yoktu. Antipsikotiklere bağlı gelişen tardif diskinezi tedavisinde diazepamın tedaviye cevap vermeyen olgularda kullanılabildiği Katzung 2007 baskısında net bir şekilde belirtilmiştir.

Hiperglisemi, salisilatların toksikasyon bulgusudur. Ancak fenitoinin hiperglisemiye neden olduğu net bir bilgidir. Soru kötü kurgulanmıştır. Soruda terapötik dozlarda ifadesinin kullanılması daha şık olurdu.

 

TUSDATA BİLİMSEL TOPLANTI MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

 

%95
 

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Genel farmakoloji eski günlerine döndüğünü bu sınavla duyurmuştur. Oral antidiyabetikler her sınav sorulan sorular arasındaki yerini almıştır. Genel farmakoloji, Sanrtal sinir sistemi ve kardiyovasküler sistem her zaman olduğu gibi farmakolojide ağırlığını sürdürecek gibi gözükmektedir.
 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

 

Bilindiği üzere son yıllarda farmakolojiden azımsanmayacak sayıda kemoterapötik sorusu sorulmaktaydı. Son iki sınavdır farmakolojide kemoterapötik sorusu sorulmamaktadır. Ancak bu durum bu konulardan soru sorulmayacağı anlamına gelmemektedir. Çünkü kemoterapötikler aynı zamanda mikrobiyoloji, biyokimya, dahiliye ve pediatrinin de ilgi alanına girmektedir. Zaten tüm kitapçıktaki direk farmakoloji sayısı 30’un altına inmemektedir. Hekim arkadaşlara önerim kemoterapötik konusuna gerekli ilgiyi devam ettirmeleri yönündedir. Farmakoloji artık bilenin yaptığı, anlamsız soruların azaldığı bir branş olma yolunda ilerlemektedir. En’li soruların sayısının azaldığı son TUS ile de teyit edilmiştir. Tüm hekim arkadaşlara tavsiyem farmakolojinin majör konularına hakim olmaya çalışmaları ve uç bilgilerden uzak durmalarıdır. Keza soruların %90’ı sadece bu konulardan çıkmaktadır.
 


PEDİATRİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Eylül 2008 tus sınavında da, son 4-5 sınavdan beri izlenen trendin devam etmekte olduğunu görüyoruz. Pediatri soruları genellikle net, çok fazla yoruma dayalı olmayan, çalışanın yapabileceği sorulardan oluşmaktaydı.

Sınavda yenidoğandan 4,

Pediatrik gastroenterolojiden 2,

Bağışıklamadan 1,

Pediatrik enfeksiyon hastalıklarından 3,

Metabolik hastalıklardan 1,

Solunum sistemi hastalıklarından 3,

Pediatrik hematolojiden 2,

Beslenmeden 2,

Pediatrik kardiyolojiden 2,

Pediatrik nefrolojiden 2,

Pediatrik alerji-immünolojiden 2,

Pediatrik endokrinolojiden 2,

Pediatrik nörolojiden 2,

Pediatrik onkolojiden 2 soru vardı.

 

Soru dağılımından görüldüğü üzere, yenidoğan haricinde sorular hemen tüm konulara dağıtılmış gibi. Sürpriz olanlar ise, solunum sistemi hastalıklarından (2 soru kistik fibrozis sorusuydu) ve pediatrik enfeksiyondan 3’er sorunun sorulması ve pediatrik kardiyolojiden sadece 2 sorunun sorulmuş olmasıdır.

 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

Çok Zor

:

3

soru

 

Zor

:

6

soru

 

Orta

:

11

soru

 

Kolay

:

7

soru

 

Çok Kolay

:

3

soru

 


Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?


 
Yok
 

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

19

soru

 

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

4

soru

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

4

soru

 

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

3

soru

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Çok yeni sadece 1 soru vardı (Rotavirus sorusu). Literatür bilgisi gerektiren soru yoktu

 

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

7 tane. Bunlardan 3 tanesi daha önce sorulmuş soru (yenidoğanın hemorajik hastalığı, atopik dermatit tanı kriterleri ve konjenital rubella-PDA soruları) diğerleri benzer soru idi.
 

Vaka sorusu soru sayısı? Tanı, tanı yöntemleri, tedavi, komplikasyon… soruları dağılımlarını da yapınız.

 

4 tane vaka sorusu vardı.

Bunlardan 3 tanesi vakadan direk tanıya,

1 tanesi ise tanı yöntemlerine yönelik idi.

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

Pediatride 32. Soru yanlış sorulmuş, daha doğrusu iptal edilmesi gereken bir soru.

 

32. Aşağıdakilerden hangisi perinatal mortaliteyi artıran önemli faktörlerden biri değildir?

A) Prematürelik
B) İntrauterin büyüme kısıtlılığı
C) Perinatal asfiksi
D) Plasenta previa
E) İntrauterin enfeksiyonlar

Yine soruyu hazırlayanların Nelson’daki tabloya bakıp da içeriğini okumadan hazırladıkları bir soru. SORUNUN DOĞRU CEVABI YOK!

Nelson Textbook of Pediatrics 18. Baskı sayfa 671. Perinatal mortalite ve morbiditenin anlatıldığı bu konuda perinatal mortalitenin prenatal, maternal, fetal problemlerden ve doğum sırasında ortaya çıkan durumlardan etkilendiği belirtilmekte ve perinatal ölümlerin intrauterin gelişme geriliği, plasental yetmezlik gibi fetusta asfiksiye predispozisyon oluşturan olaylar, şiddetli konjenital malformasyonlar ve erken başlangıçlı neonatal enfeksiyonlara bağlı olabileceği sıralanmaktadır. Bunun yanında perinatal mortalitenin preterm doğum ve düşük doğum ağırlığı ile de ilişkili olduğu eklenmektedir. Aynı sayfanın 7. Paragrafında ise, perinatal mortaliteyi artıran nedenlerden biri olan preterm doğumların bir nedeninin de şiddetli preeklampsi, erken membran rüptürü, uterin anomaliler, plasental kanamaya neden olan durumlar (ablasyo, plasenta, plasenta previa), çoğul gebelikler, ilaç kullanımı, maternal kronik hastalıklar, fetal distress ve enfeksiyon gibi maternal problemler olduğu belirtilmektedir. Bir sonraki sayfada da aşağıdaki tablo verilmektedir. Dolayısıyla, plasenta previa da perinatal mortaliteyi artıran nedenlerden birisidir ve bu sorunun doğru cevabı yoktur.

Tablo: Perinatal ve Neonatal mortaliteyi etkileyen major nedenler
 

Fetal

Preterm

Fullterm

Plasental yetmezlik

İntrauterin enfeksiyon

Şiddetli konjenital anomaliler

Umblikal kord hasarları

Ablasyo plasenta

Hidrops fetalis

İleri derecede immatürite

Respiratuar distress sendromu

İntraventriküler kanama

Konjenital anomaliler

Enfeksiyon

Nekrotizan enterokolit

Bronkopulmoner displazi

Konjenital anomaliler

Doğum asfiksisi, travma

Enfeksiyon

Mekonyum aspirasyon pnömonisi

Persistan pulmoner hipertansiyon


 

TUSDATA BİLİMSEL TOPLANTI MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

 

Ders notları yeterli ve başarılıdır. 30 sorudan 27 tanesinin cevabı net olarak bulunmaktadır.
 

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Dönem başında herkese söylediğimizi aynen tekrar etmek istiyorum. Pediatri, artık korkulası bir branş değildir. Net, bilgiyi ölçen, emeğinizin karşılığını veren bir branş haline gelmiştir. TUSDATA notları ve eğitmenleri, pediatri açısından size oldukça yeterlidir. Bunu, nokta vuruş soru sayısının ne kadar çok olduğunu görünce daha rahat söyleyebiliyoruz.
 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

 

Yenidoğan her zamanki önemi ve soru sayısını koruyor. Yenidoğan haricindeki sorular diğer bölümlere dağıtılmış olmakla birlikte, açıkçası pediatri açısından bu sınavın sürprizi yine pediatrik kardiyoloji oldu. Bir zamanlar yaklaşık 5 sorunun sorulduğu bir alt branşta soru sayısı giderek azalıyor. Bunun yanında enfeksiyon ve solunum sistemi hastalıklarında görülen soru sayısında artış da dikkat çekici.

Zorluk açısından pediatri soruları bence sınavın en adil dağılım gösteren branşı. Zor, kolay, orta soruların dağılımları oldukça orantılı. Bu da sınava giren arkadaşlar açısından bir şans olarak değerlendirilmelidir.
 


DAHİLİYE HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Toplam 20 sorunun sorulduğu dahiliye sorularına genel olarak bakıldığında dahiliye açısından atipik ama zor olmayan bir sınavdı. Zor sayılabilecek soru sayısı sadece bir ile sınırlı idi. O soru da Göğüs Hastalıkları ile ilgili çıkan akım-volüm eğrisini ilgilendiren bir soru idi. Gerçi şıklara bakıldığında kolaylıkla cevabın bulunabileceği bir soru olsa da zor kategorisinde sayabiliriz.

 


Sınavın dahiliye açısından en önemli atipik özelliği; vaka soru sayısının azlığı idi. Eski sorularda alışık olduğumuz, endokrin, hematoloji gibi branşların vakasının olmaması en göze çarpıcı gelen noktaydı.


Yine beklediğimiz gibi geçen TUS’larda da sorulan, tekrarlı sorular var.Soruların branşlara dağılımı beklendiği gibi idi. Gastroenteroloji sorusu sorulmazken, karaciğerle ilgili sorulmuş hepatit sorusunu, transfüzyonla ilişkili virüs sorusunu da katarsak toplam 5 tane mikrobiyoloji konusunu içeren soru vardı. Kırım kongo ile ilgili soru zaten beklenen soru idi. Textbook bilgisi gerektiren soru yoktu. Orijinal ve yeni bilgi gerektiren soru yoktu. Tartışmaya açık ya da itiraz edilmeyi gerektiren soru dahiliye adına yoktu. Son yıllarda gelenek haline gelen kardiyoji EKG sorusu yine beklediğimiz gibi soruldu.

 


Sonuç olarak eski TUS’larda da olduğu gibi bu sınavda da dahiliye, sınavın mortalite ve morbiditesini belirlemede etkili değildi. Sınava girenlerin genellikle yüzünü güldüren bir branş oldu.

 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

Çok Zor

:

soru

 

Zor

:

1

soru

 

Orta

:

8

soru

 

Kolay

:

6

soru

 

Çok Kolay

:

5

soru


Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?


 
Çok net bir biçimde söyleyebilirim ki soruların tamamı temel bilgiyi içeren sorulardı. Detay bilgi gerektiren dahiliye sorusu yoktu. Belki akut astım atağı cevaplı soru detay açısından tartışılabilir.
 

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

10

soru

 

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

5

soru

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

 

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

4

soru

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Dahiliye soruları içerisinde çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru yoktur.

 

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

Eskiden sorulmuş soru adedi 4, eskiden sorulmuş sorulara benzer soru adedi ise 4’dür.

 

Vaka sorusu soru sayısı? Tanı, tanı yöntemleri, tedavi, komplikasyon… soruları dağılımlarını da yapınız.

 

Dahiliye soruları içerisinde vaka soru sayısı 6 adettir. Bu dahiliye sorularının geleneğine hiç uymamaktadır. Bu sorulardan bir tanesi tanı yöntemi sorusu, bir tanesi tedavi sorusu, dört tanesi de tanı yöntemi sorusudur.

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

Dahiliye soruları içerisinde yanlış sorulmuş soru yoktur.

 

TUSDATA BİLİMSEL TOPLANTI MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

 

Dahiliye adına sorulmuş bütün soruların cevabı net ve eksiksiz bir şekilde notlarımızda vardır. Notlarımızı eksiksiz ve özenli takip eden arkadaşlarımız dahiliye sorularının tamamını rahatlıkla yapmaktadır. Dahiliye içinde sorulan viroloji ve bakteriyoloji sorularının net yanıtları da ilgili ders notlarımızdan (mikrobiyoloji) yanıtlanmaktadır.
 

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Sonraki sınavlar için TUS adaylarına önerimiz şunlardır:

1. Dahiliye her zaman en temel ve basit bilgilerle sorulmaktadır.

2. Genel vaka sayısı 12 civarı iken bu sınavda yarıya yakın azalmıştır. Bu da gösteriyor ki spot bilgiler bundan sonra sorulabilir.

3. Dahiliye içerisinde temel mikrobiyoloji soruları sorulmaktadır. Mikrobiyolojide konuları takip ederken her konunun dahiliyede de olası bir soru olabileceği akla gelmelidir.

4. Eski sorular mutlaka sıkı kavranmalıdır.

5. Dahiliyede pire için yorgan yakılmamalıdır. Net ve temel bilgi her zaman yeterlidir.

6. EKG gelenekselleşmiştir.

7. Kardiyoloji soruları kolaylaşmıştır.

8. Literatür bilgisi sorulmamaktadır

 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

 

Eylül 2008 TUS Dahiliye sorularının alt dallara göre dağılımı şöyledir:

• Kardiyoloji : 3

• Hepatoloji : 2

• Nefroloji : 2

• Hematoloji : 2

• Onkoloji : 2

• Endokrin : 2

• İnfeksiyon : 3

• Romatoloji : 1

• Göğüs Hastalıkları : 3

 


 

GENEL CERRAHİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Genel Cerrahi sorularının zor olduğunu söylemek yanlış olmaz. Soruların konulara göre dağılımı büyük sürprizler içermiyordu. Tıbbi etik soruları genel cerrahi içerisine çöreklendi. Meme, tiroid, kolorektal gibi önemli konulardan soru vardı. Bizce tek sürpriz hemostaz ve transfüzyon konusunda iki soru sorulmasıdır. Son zamanlarda adet olduğu üzere (Nisan 2007) tiroid nodülüne yaklaşım sorusu genel cerrahinin referans kitaplarının tümü ile uyum içinde değildi (yanlış). Biz itirazımızı yapmayı planlıyoruz. 
 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

Çok Zor

:

2

soru

 

Zor

:

5

soru

 

Orta

:

3

soru

 

Kolay

:

5

soru

 

Çok Kolay

:

2

soru


Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

 


Beş soru detay 13 soru temel bilgi test ediyordu.
 

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

10

soru

 

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

3

soru

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

soru

 

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

5

soru

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Yoktu

 

 

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

4 tane.

Hiperkalseminin en sık nedeni defalarca soruldu. En sık görülen meme kanseri yine sorulmuştu. Pyojenik karaciğer absesinin en sık nedeni de yine aynen sorulmuştu. Tiroid nodülü sorusunun benzerleri de daha önce sorulmuştu.
 

Vaka sorusu soru sayısı? Tanı, tanı yöntemleri, tedavi, komplikasyon… soruları dağılımlarını da yapınız.

 

Beş vaka sorusu vardı. Bunlardan iki tanesi uygun tanı yöntemi, bir tanesi semptom, biri ayırıcı tanı, biri de tedavi sormaktaydı.

 

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

Evet bizce bir Genel Cerrahi sorusu yanlıştı. Tiroid nodülü sorusunun yanlış olduğunu düşünüyoruz. Masif rektal kanama sorusunun da (77. soru) kötü yapılandırıldığını düşünüyoruz.

 

TUSDATA BİLİMSEL TOPLANTI MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

 

Bence olağanüstü başarılı.


Doğru cevabın endoskopik ultrasonografi olduğu özefagus kanseri sorusu zor bir soruydu. Biz bu bilgiyi notumuzda çerçeve içine almış, büyük puntolarla yazmışız. Anlatırken sorulacak demişiz. Cevabın APC mutasyonu olduğu soru yine notumuzda sayfanın yarısını dolduracak bir şekilde ifade edilmiş; altını çizerek hep anlatmışız. Tıbbi etik sorusu (özet spot bilgilerde yer alıyordu) ve abdominal kompartman sorusu dahil notlarımızda yer almayan, anlatmadığımız, vurgulamadığımız tek bir Genel Cerrahi sorusu yoktur. Tusdata Genel Cerrahi notlarının ve eğitmenleri firesiz tüm soruları cevaplamıştır.

 

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Genel Cerrahi sorularını cevaplayabilmek için artık bir Cerrahi nosyona sahip olmak gerekiyor. Direkt bilgi ölçen soruların bile çoğu bunu gerektiriyor.


Oysa çoğu zaman kişi ağzını açıyor, “bakın arkadaşlar alın size soru” diyerek blendırdan geçirilmiş, kemiği sıyrılmış, hazır mamanın ağzına bırakılmasını istiyor. Bazen onu da yapıyoruz. Alın işte endoskopik USG sorusu, karaciğer abse etiyoloji sorusu, vs. Ama biz aslında onlar için daha faydalı bir şeyi de yapıyoruz. Onlara malzemeyi veriyoruz, yemek yapmayı öğretiyoruz, onlar da bu malzemeyi kullanarak harika yemekler yapabiliyor. Yani hem onlar hem de onları TUS’a hazırlayan bizler için kolaycılık döneminin bitiyor. Giderek daha kaliteli sorulardan oluşan TUS’ lar geliyor. Bu süreç profesyonel desteği daha fazla bir ihtiyaç haline getiriyor.

 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

 

Vardı tabii. Mesela mide, pankreas, ince barsak sorusu yoktu. Olmayabilir. Koskoca Genel Cerrahi’den 19-20 soru sorulduğunda her konudan sormak mümkün olmuyor. Benim önerim olabildiğince tüm konular hakkında fikir sahibi olup meme, tiroid, GİS, hepatobiliyer gibi konularda biraz daha ayrıntıya girerek hazırlanmaktır. Biz de zaten insanları böyle hazırlıyoruz.

 


 

KADIN DOĞUM HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Eylül 2008 TUS sınavında, Kadın Hastalıkları ve Doğum soruları son birkaç yıl içindeki sınavlara yapısal olarak benzerlik gösterse de, daha dengeli, net ve tartışmaya yer vermeyen soruların varlığı nedeniyle olumlu not almıştır. Yorum ve karşılaştırmalı bilgi sorularının ağırlıkta olması ve seçici soruların varlığı bu sınavın özelliği olarak gözlendi.


Sınavda genel jinekolojiden 5, obstetrikten 5, endokrinolojiden 3 (biri her zaman olduğu gibi kontrasepsiyon sorusu) ve onkolojiden 2 ve soru vardı.


Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu sınavda da 1 vaka sorusu soruldu.

 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

Çok Zor

:

soru

 

Zor

:

2

soru

 

Orta

:

6

soru

 

Kolay

:

4

soru

 

Çok Kolay

:

3

soru


Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?


 
A kitapçığına göre:
11 (onbir) soru (86, 87,88, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 98, 99. sorular) temel bilgiyi,
4 (dört) soru (93, 95, 97, 100. sorular) ise nispeten detay bilgileri test ediyordu.

 

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

6

soru

 

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

3

soru

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

5

soru

 

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

1

soru

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Yok

 

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

Soru 96: (Polikistik over sendromunun uzun vadeli riskleri) daha önceki sınavlarda (Eylül 1999, Nisan 2001, Eylül 2001 ve Nisan 2004) 4 kez sorulmuş bir soru olarak bu sınavda da bire bir soruldu.
Ayrıca;

Soru 86’da sorgulanan bilgi kısmen Eylül 1988 sınavında,
Soru 88’de sorgulanan bilgi kısmen Nisan 1988, Eylül 1988 ve Nisan 1994 sınavlarında,
Soru 90’da sorgulanan bilgi kısmen Eylül 2001 ve Nisan 2005 sınavlarında,
Soru 92’de sorgulanan bilgi kısmen Nisan 1998 ve Eylül 2007 sınavlarında,
Soru 99’da sorgulanan bilgi kısmen Nisan 1989 sınavında da benzer şekilde sorulmuştur.
 

Vaka sorusu soru sayısı? Tanı, tanı yöntemleri, tedavi, komplikasyon… soruları dağılımlarını da yapınız.

 

Sadece 1 vaka sorusu olup, tanı istenmektedir.

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

Yok

 

TUSDATA BİLİMSEL TOPLANTI MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

 

Ders notlarımız her zaman olduğu gibi bu sınavda da son derece başarılı ve yeterlidir. 15 sorudan 14’ünün cevabı net olarak bulunmaktadır. Ayrıca diğer branşlardan 7 soru da (A kitapçığına göre temel bilimler testi soru: 23 ve 80; klinik bilimler testi soru: 12, 32, 45, 76 ve 84) kadın doğum notları ile yapılabilmektedir.
 

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Herkesin yaptığı soruları kaçırmamak için öncelikle temel bilgilere, sonrasında da detaylara yönelmek doğru olacaktır. Eski TUS sorularını bu açıdan değerlendirmek ve yeterli bir kaynaktan var olan bilgileri pekiştirmek son derece önemlidir. Bu anlamda TUSDATA ders notları çok iyi bir kaynak olarak size yetecektir. Kadın doğum sorularının tümünün yanıtları ders notlarını hazırladığımız 2007 Novak, 2005 Williams, 2005 Speroff’da yer almaktadır.  Ayrıca unutulmamalıdır ki TUS’ta başarının sırrı tek kaynaktan, çok tekrarla yapılan çalışmadır.
 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

 

Kadın hastalıkları ve doğum konuları arasında genellikle eşit dağılım gösteren 2 grup (jinekoloji + obstetrik ile endokrinoloji + onkoloji) arasındaki klasik eşitlik bu sınavda bozuldu. Soru sayılarında çok belirgin bir fark olmasa da jinekoloji + obstetrik bu sınavda da ağırlıklı (%66). Endokrinoloji sorularında bu sınavda genel ortalamaya baktığımızda 2 eksik soru görüyoruz. Onkoloji ise her zaman olduğu gibi 2 soru var. Artık klasikleşen bir diğer durum da 1 vaka sorusunun sorulması, ancak bu dönem vaka sorusu obstetrikten geldi.


Obstetrik soruları yine tahmin edilemeyen noktalardan geldi. Uzun süredir gebelik ve gastrointestinal sistem patolojileri ile ilgili sorularla karşılaşıyoruz ancak bu sorular sıklıkla detay bilgiyi test ediyor. Klasik olarak kabul edilen prenatal tanı, fetal iyilik testleri, normal ve komplike doğumlar, gebelik ve sık rastlanan problemleri (preterm eylem, erken membran rüptürü, intrauterin gelişme geriliği), postpartum dönemle ilişkili sorular bu sınavda da sorulmadı. Obstetrik soruları çok tipik olmasa da dahiliye veya cerrahi sorularını hatırlatıyordu.


Onkoloji sorularının ikisi de serviksin premalign ve malign lezyonları ile ilişkili idi. Bu sınavda sorulmasına alıştığımız endometrium ve over tümörleri ile gestasyonel trofoblastik hastalıklarla ilişkili sorular yer almadı.


Jinekolojide nihayet 2. üriner inkontinas sorusu soruldu ancak bu sefer daha mantıklı ve detay bilgiyi test etmeyen bir soru ile karşılaştık. Embriyoloji, adneksiyal kitleler, anormal uterus kanamaları ve pelvik infeksiyon soruları bu sınavda da yer aldı. Bununla birlikte abortus, ektopik gebelik, nöroendokrinoloji, menstrüel siklus, endokrinopati gibi önceki sınavlarda sorulan soruların olmayışı beklenmedik bir süreçti.


Sınavın genelinde soruların zorluk derecesi açısından dengeli bir dağılım olduğu görülmektedir. Bununla birlikte son 4-5 sınavda ortaya çıkan bir durum ise adeta daha net bir şekilde görülüyor; bu da artık çok zor veya literatür bilgisi isteyen aşırı detay soruların bulunmayışı. Önemli bir diğer nokta da bu sınavda doğru soru tekniğinin daha başarılı uygulanmasıydı. Sorular net, yanlışsız, seçici, tartışmasız ve kafa karıştırıcı detaylardan uzaktı. Çeldiriciler ise her zamankinden daha iyi seçilmişti.

 


 

KÜÇÜK STAJLAR HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Küçük stajlardaki soru dağılımı bir-iki değişiklik hariç uygun bir dağılımdaydı. Özellikle psikiyatriden morfoloji yerine madde bağımlılığı (kokain) sorusu sürpriz oldu. Bunun yanında radyolojiden 2 sorunun gelmesi de beklenen bir durum değildi.
 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

Çok Zor

:

1

soru

 

Zor

:

3

soru

 

Orta

:

5

soru

 

Kolay

:

8

soru

 

Çok Kolay

:

soru


Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?


 
4 soru detay bilgiyi (primer ve sekonder atak hızı, akut kokain intoksikasyonu, nörotrofik keratit, sntral kord sendromu), 13 soru ise temel bilgiyi ölçen sorulardı.
 

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

 

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

8

soru

 

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

soru

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

3

soru

 

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

4

soru

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Çok yeni yada literatür bilgisi gerektiren soru yoktu.

 

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

8 tane soru ya birebir sorulmuş ya da çok benzer şekilde modifiye edilmiş soru idi.
 

Vaka sorusu soru sayısı? Tanı, tanı yöntemleri, tedavi, komplikasyon… soruları dağılımlarını da yapınız.

 

4 tane vaka sorusu vardı. Tanı yöntemleri, tedavi, komplikasyon sorusu yoktu.

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

 

Yanlış  soru yoktu.

 

TUSDATA BİLİMSEL TOPLANTI MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

 

12 sorunun cevabı notlarımızda aynen mevcut. Ama farmakoloji ve genel cerrahi bilgileriyle 17 soru da rahatlıkla yapılabilir düzeydeydi.
 

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Küçük stajlar ortalama 16-17 sorunun geldiği ciddi puan potansiyeli olan bir grup. Bu sınavda da görüldüğü gibi çok zor ve detaya kaçmadan sorular soruluyor. Bu nedenle aday arkadaşlarımızın küçük stajlara gereken ciddiyeti vermeleri sonraki sınavlarda çok fayda sağlayacaktır.
 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

 

Soru dağılımlarına bakıldığında:
Nöroloji: 3 soru
Halk sağlığı: 2 soru,
Radyoloji: 2 soru
Psikiyatri: 1 soru,
Dermatoloji: 1 soru,
Fizik tedavi: 1 soru, 
Beyin cerrahisi: 1 soru,
Göğüs-kalp-damar cerrahisi: 1 soru,
Ortopedi: 1 soru,
Çocuk cerrahisi: 1 soru,
Göz hastalıkları: 1 soru,
Anestezi: 1 soru
Kulak burun boğaz: 1 soru sorulmuştu.
Bu dağım çok normal bir dağılımdır. Burada sürpriz sayılabilecek soru psikiyatriden gelen madde bağımlılığı, göz hastalıklarından gelen detaylı keratit ve halk sağlından gelen primer ve sekonder atak hızlarını hesaplama sorusuydu.