|


HOCALARIMIZIN
2007 NİSAN TUS SINAVI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

 

 

ANATOMİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

Anatomi sorularını genel olarak değerlendirir misiniz?

 

2 soru haricinde genellikle geçmiş dönem sorularına çalışan birisinin “çağrışım” yoluyla hatırlayıp yapabileceği sorulardır.

 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

Çok Zor

:

1

soru

 

Zor

:

1

soru

 

Orta

:

soru

 

Kolay

:

8

soru

 

Çok Kolay

:

soru

 

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

1. soru ilk kez sorulmaktadır. Literatür bilgisi gerektiren soru yoktur.

 

Eskiden sorulmuş soru ya da benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

1. ve 3. sorular haricindeki soruları bu kategoriye alabiliriz.

 

 

Vaka sorusu sayısı?

 

 

Yok

 

Yanlış sorulmuş soru sayısı?

 

Yok

 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZİ branşınızdaki notların başarısı nasıldı?

 

% 100

 

Bu sınavdaki soru ve eğilimleri dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Tusdata Ders Notlarında verilen temel bilgiler her zaman için gereken anatomi netini bize yaptırır.

 

 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı?, Soruların dağılımı ve zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları analiz eder misiniz?

 

Son yıllarda “orta kulak boşluğu”, içinde yer alan oluşumlar sorulmaktadır.
Ama 2005 Nisan ve 2006 Eylül TUS’ları ile bu sınavda “cavum tympani”nin duvarlarında yer alan oluşumlar sorulmaktadır. Bence bundan sonra orta kulağın ön duvarında bulunan oluşumlar soru olacaktır.
Bu TUS’da eklemlerden soru bekliyorduk. Sorulmadı.
Bu sınavda 2 osteoloji, 2 kas, 3 nöroanatomi (2’si duyu organı), 1 dolaşım, 1 solunum ve 1 genital sistem sorusu soruldu.
Daha önce de belirttiğim gibi, 3. soru gerçekten “uzmanlık” sorusudur.
1. soru da anatomiyi iyi bilmeyen birinin hatırlamasının (özellikle sınavda) zor olduğu bir sorudur.

 

 


FİZYOLOJİ, HİSTOLOJİ, EMBRİYOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

 

Fizyoloji, Histoloji, Embriyoloji sorularını genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Sorular fizyoloji ve histoloji bilgisini ölçer nitelikteydi. Histoloji ve Fizyoloji soruları aynı sayıdaydı. (Beşer tane) Embriyoloji sorusu yoktu. İntegrin sorusu ve multipolar nöron sorusu biraz zordu. Diğer sorular klasikti.

 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

Çok Zor

:

0

soru

 

Zor

:

2

soru

 

Orta

:

6

soru

 

Kolay

:

1

soru

 

Çok Kolay

:

1

soru

 

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Çok yeni literatür bilgisi gereksindiren soru yoktu.

 

Eskiden sorulmuş soru ya da benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

Hipoksik hipoksi sorusu eskiden sorulmuştu.

 

 

Yanlış sorulmuş soru sayısı?

 

Yanlış ya da anlamsız bir soru yoktu.

 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZİ branşınızdaki notların başarısı nasıldı?

 

Notlarımızda tüm sorular bulunmaktaydı.

 

Bu sınavdaki soru ve eğilimleri dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Fizyoloji ve Histoloji soruları tam branşlarında sorulması gereken gibiydi. Bilenin yapabileceği sorulardı. Adezyon molekülleri ve reflex arkı bu kadaer net ilk defa soruldu. Bu konulara dikkat. Esasında germe refleksi Derin tendon refleksi ile aynı şeydir. Bu nedenle fizyolojik terimlerin Türkçe karşılıklarına dikkat edilmelidir.

 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı?, Soruların dağılımı ve zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları analiz eder misiniz?

 

Hücre adezyon molekülleri sorgulanması yeni bir stil. Bu nedenle adezyon molekül ailesi ( kaderin, integrin, selektin, Ig-Like CAM’s ) nin yerleri ve fonksiyonları bundan sonraki sınavlarda sorgulanabilir.

 


 

BİYOKİMYA HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

Biyokimya sorularını genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Biyokimya açısından orta zorlukta bir sınavdı.

 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

Çok Zor

:

3

soru

 

Zor

:

1

soru

 

Orta

:

7

soru

 

Kolay

:

5

soru

 

Çok Kolay

:

4

soru

 

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Yoktu

 

Eskiden sorulmuş soru ya da benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

2 tane eski tus sorusuyla beraber toplam 7 tane çok benzer soru vardı.


 

Vaka sorusu sayısı?


Vaka sorusu yoktu.

 

Yanlış sorulmuş soru sayısı?

 

Yanlış soru yoktu.

 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZİ branşınızdaki notların başarısı nasıldı?

 

Bir soru hariç tüm soruları net bir şeklide cevaplıyordu.

 

Bu sınavdaki soru ve eğilimleri dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Nükleotid metabolizması, DNA, RNA ve protein sentezi çalışılamalı. metabolik hastalıklar gibi konular gittikçe azalıyor. Biyokimya biraz molekülere ve klinik biyokimyaya doğru yönleniyor.

 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı?, Soruların dağılımı ve zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları analiz eder misiniz?

 

Özellikle ağırlık verilen bir yer yok ama son sınavlardaki gibi nükleotid metabolizması, dna, rna ve protein sentezi ve klinik biyokimya ön plana çıkmaya devam ediyor.

 


 

MİKROBİYOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 


Mikrobiyoloji sorularını genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Sorular genel olarak kolay ve vurgulanan bölümlerden çıktı. Virüs konusunda sorularda oluşturulan şıklar zorlaştırmıştı.


Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

Çok Zor

:

1

soru

 

Zor

:

3

soru

 

Orta

:

7

soru

 

Kolay

:

7

soru

 

Çok Kolay

:

2

soru

 

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Çok yeni literatür bilgisi gerektiren soru olarak moleküler yöntemler sorusu, in situ hibridizasyon verilebilir. Onun dışında bütün sorular notlarla yapılabilirdi.

 

Eskiden sorulmuş soru ya da benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

8 Tane soru vardı.


 

Vaka sorusu sayısı?


3 tane Vaka sorusu vardı.

 

Yanlış sorulmuş soru sayısı?

 

Yok. Notlar 1 soru hariç diğer soruları yakaladı. Başarı çok iyi.


TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZİ branşınızdaki notların başarısı nasıldı?

 

İki soruda da net cümle olarak soru cevabı yok. Fakat her ikisi de yorumla cevaplanabiliyor.

 

Bu sınavdaki soru ve eğilimleri dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Öncelikle söylenecek şey değişen çok bir şey yok aslında. Sınavın bizim açımızdan zorluk derecesi aynı gibi ama tanıya ve mikrobiyolojinin aslına dayalı sorular daha fazla. Olayın özünü önemsiyorlar ama yinede yaklaşık 10 soru benzer çıkıyor.4 soru hariç ortalama öğrencilerimiz yapabilir gibi.

 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı?, Soruların dağılımı ve zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları analiz eder misiniz?

 

Ağırlık verilen sorular yine bakteriden sorulmuş. İnfeksiyon ve immunoloji ilişkisi 2 soru ile dikkat çekiyor.uzun yıllar aradan sonra dermatofitlere döndüler. Ama en dikkat çekici olan bir soruda PCR yöntemini bir tarama yöntemi olmadığı ve doku örneklerinde in situ hibridizasyon kullanılması soruldu.

 


 

PATOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

Patoloji sorularını genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Son 4 TUS’da olduğu gibi bu sınavda da soru kalitesinin giderek arttığını görüyorum. Vaka sorularının giderek daha fazla yer alması daha nitelikli ve analitik soruların ortaya çıkmasını sağlıyor. Cevabı tamamen mikroskobi bilgisine dayalı bir soru sorulmaması bu sınava girenlerin şansı oldu. Malesef tamamen ezber TUS’tan sonra bir daha işe yaramayacak bilgiler de soruldu. Soru dağılımları geçen 3 TUS’a göre daha düzgündü.

 

 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

Çok Zor

:

1

 
 

Zor

:

3

 
 

Orta

:

10

 
 

Kolay

:

4

 
 

Çok Kolay

:

2

 

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?


Yok. Klasik textbook bilgilerine dayalı sorular var.

Eskiden sorulmuş soru ya da benzer soru sayısı kaç taneydi?


Birebir eski soru olmamasına karşın 6 soru çok benzer.

Vaka sorusu sayısı?


Üç adet vaka sorusu vardı. Zaten, giderek kalitesi artan patoloji sorularının nitelikli hale gelmesinin nedenlerinden biri klinikopatolojik soruların sorulması.

 

Yanlış sorulmuş soru sayısı?


1– Uygun şekilde sorulmadığını düşündüğümüz soru 74 nolu klinikopatolojik sorudur. Çünkü;
a- Vakanın 10 yaşında olması karsinoid için uygun değildir, karsinoid tümörler ileri yaşlarda ortaya çıkar.
b- Tarif edilen tablodaki semptomlardan ateş, akut batına mı aittir? Hemen anlaşılamamaktadır. Soran kişinin, Burkitt lenfomanın, çocukluk çağı ekstranodal lenfoması olduğunu, Amerika tipinin sıklıkla ilioçekal bölgeden başladığını ve appendiksin bu alana komşuluğunu ve lenfomanın sistemik semptomlara yol açtığını (ateş) göz ardı ederek özensiz bir soru sorduğunu düşünüyoruz.


2– Şüphe oluşturan bir soru, 66 nolu ödemle ilişkili sorudur. Gerek kwashiorkor gerekse nefrotik sendromda hipoalbuminemiye bağlı ödem gelişir. Cevap kwashiorkor olarak açıklanmış olmakla birlikte Robbins Pathologic Basis of Disease 2005 baskısı sayfa 120’deki tablo ve metinde ifadelere göre bu sorunun net bir şekilde iki doğru cevabı vardır. A ve E. Ancak nefrotik sendromda hipoalbuminemiye bağlı gelişen ödem generalizedir ama seçenekte “nefrotik sendromda alt ekstremitelerde görülen ödem” şeklinde geçen ifade biraz kafa karıştırmaktadır. Yine de ilgili sayfada hiç bir istisna belirtilmediği için biz sorunun iki doğru cevabı olduğunu düşünmekteyiz.

 

 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZİ branşınızdaki notların başarısı nasıldı?

 

 

Patoloji notlarımız 18 soruya direk olarak, iki soruya da doğal olarak hafif bir yorum yaparak birebir denebilecek şekilde yanıt verdi. Üstelik 3 vaka sorusu olduğu gözönüne alınacak olursa, son derece yüksek bir soru yakalama başarısı sağladımız görülecektir.

 

Ayrıca Patoloji dışı branşlardan 28 adet sorunun cevabı da notlarımızda yer almaktadır..

 

Bu sınavdaki soru ve eğilimleri dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

a) Konu seçmemeleri patolojiyi bütün olarak çalışmaları,
b) Çalışmaya patolojiden başlamaları,
c) Patolojinin klinikopatolojik bir alan olduğunu anımsayarak çalışmaları.

 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı?, Soruların dağılımı ve zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları analiz eder misiniz?

 

Sınavlarda nadiren yer bulan Genetik Hastalıklardan 2 sorunun birden sorulması sürpriz oldu.

 


 

FARMAKOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

Farmakoloji sorularını genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Genel olarak çok zor olmayan ancak yine de zor sorular içeren, TUS formatına uygun bir sınavdı.Temel bilgiyle 14-16 sorunun rahatça yapılabileceği bir sınavdı.


 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

Çok Zor

:

2

soru

 

Zor

:

3

soru

 

Orta

:

3

soru

 

Kolay

:

8

soru

 

Çok Kolay

:

4

soru

 

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

Etki mekanizması: 9
Tanım:3
İlaç etkileşimi:1
Endikasyon / Kontrendikasyon: 6
Yan etki: 1

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Bir soru için literatür bilgisi gerekiyordu..

 

Eskiden sorulmuş soru ya da benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

6 soru eski sorular ile benzer şekilde sorulmuştur.


 

Vaka sorusu sayısı?

 

 

Vaka sorusu yoktu

 

Yanlış sorulmuş soru sayısı?

 

84 numaralı sorunun iki doğru cevabı bulunmaktadır: A ve B. Referans: Goodman and Gilman’s The Pharmacological Basis of Therapeutics, 11. baskı, Sayfa: 563

 

 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZİ branşınızdaki notların başarısı nasıldı?

 

Notlar sınavda sorulan soruların tamamını kapsamaktadır.

 

 

Bu sınavdaki soru ve eğilimleri dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Sınava çalışırken notlarda vurgulanan bölümlerin bir kaç kez tekrarlanması (farmakoloji için tekrar sayısı her zaman fazla olmalı) ve çıkmış tus sorularının gözden geçirilmesi rahatlıkla 14-16 sorunun yakalanmasını sağlayacaktır. Farmakoloji için yapılamayan çok zor 1-2 soru kaçınılmaz .

 

 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı?, Soruların dağılımı ve zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları analiz eder misiniz?

 

Son sınavlarda genel farmakoloji, özellikle farmakokinetik soruları daha fazla sorulmaya başladı. Sınavda herzaman olduğu gibi otonom, kardiyovasküler sistem ve santral sinir sistemi soruları ağırlıkta. Endikasyon ve kontrendikasyon soruları biraz daha fazla sorulmaya başladı ancak ilaç etki mekanizmaları en çok sorulan soruları oluşturuyor.

 


PEDİATRİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

 

Pediatri sorularını genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Bu sınavda diğer pediatri sınavları gibi genel klinik soruları içinde zorluk derecelemesinde orta gruptaydı. Eski sorular vardı ve genel bir semiyolojik bilgi eğilimi vardı (Yenidoğan hemorajik hastalık ve K vitamini, Shigella, lomber ponksiyon sakıncaları, masum üfürüm özellikleri, APGAR skorlaması, kraniotabes)

 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

Çok Zor

:

2

soru

 

Zor

:

5

soru

 

Orta

:

9

soru

 

Kolay

:

9

soru

 

Çok Kolay

:

5

soru

 

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

HAYIR

 

Eskiden sorulmuş soru ya da benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

9 Soru

 

Vaka sorusu sayısı?

 

 

8 tane Vaka sorusu vardı.

 

Yanlış sorulmuş soru sayısı?

 

Yok


 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZİ branşınızdaki notların başarısı nasıldı?

 

Oldukça başarılı. Malpraktis sorusunu saymazsak ki bu konuda yorumu sizlere bırakıyoruz. Birde pulmoner kanama ve diabet takibi ki son söylediğim soruyu yapmak için bilmeye gerek yok, basit yorumlarla yapılabilirdi.

 

Bu sınavdaki soru ve eğilimleri dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Hep aynı şeyi bir daha söylüyoruz. Pediatri tüm konulara çalışılırsa rahatlıkla yapılabilir çok soru çıkan bir bölüm. Bir daha söylüyoruz. Artık pediatride her konudan soru çıkıyor.

 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı?, Soruların dağılımı ve zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları analiz eder misiniz?

 

Yenidoğan yine başı çeken konuydu. Çocuk sorularını hazırlayanlar enfeksiyondan vazgeçmiyor. Bence pediatri son TUS sınavlarındaki geleneğini bozmuyor ve heterojen dağılımlı her konudan soru soran bir branş olmayı devam ettiriyor. Sürpriz soru bence malpraktis sorusu idi.

 


DAHİLİYE HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

 

Dahiliye sorularını genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Nisan 07 dahiliye sorularının diğer TUS dahiliyelerinden temel bir farkı yoktu. Toplam 20 soru soruldu. Yine temel bilgiler ışığında yapılabilecek sorular idi. Belki 1 veya 2 soruda okunduğunda çelişki yaşanabilirdi. Dahiliye yine önceki yıllarda olduğu gibi bu TUS’dada sınavın mortalitesini etkilemedi.Normal sinüs ritminde dahiliye çalışan en az 16-17 soruyu yapabildi. Bu TUS’da dahiliye için en dikkat çekici olanı bir da gördük ki fizik muayene ve prepödetik bilgisine çok önem veriyorlar. Detaydan uzak duruyorlar.

 


Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

Çok Zor

:

soru

 

Zor

:

2

soru

 

Orta

:

5

soru

 

Kolay

:

13

soru

 

Çok Kolay

:

soru

 

 

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

 

Kardiyoloji 3
Göğüs hastalıkları 4
Endokrin 3
Hemato-onk 3
Nefroloji 2
Romatoloji 2
Gastro-hepato 3

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Sorular temel bilgilerle yapılabiliyordu.


 

Eskiden sorulmuş soru ya da benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

6 soru eski soruydu


 

Vaka sorusu sayısı?


10 soru

 

Yanlış sorulmuş soru sayısı?

 

Yok

 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZİ branşınızdaki notların başarısı nasıldı?

 

Tüm soruların cevapları notlarımızda mevcut.

 

Bu sınavdaki soru ve eğilimleri dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Dahiliye için çalışma tavsiyemiz dersanemizin notları,soru kitabımız ve Tüm Tus Sorularını okumak yetecektir.

 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı?, Soruların dağılımı ve zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları analiz eder misiniz?

 

 

 


GENEL CERRAHİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

 

Genel Cerrahi sorularını genel olarak değerlendirir misiniz?

 

 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

Çok Zor

:

2

soru

 

Zor

:

4

soru

 

Orta

:

6

soru

 

Kolay

:

4

soru

 

Çok Kolay

:

2

soru

 

 

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Literatür bilgisi gerektiren soru yoktu. Klasik kitapların kıyıda köşede kalmış ayrıntılarını soran 2 soru vardı.

 

 

Eskiden sorulmuş soru ya da benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

4 Tane


 

Vaka sorusu sayısı?


5 tane Vaka sorusu vardı.

 

 

Yanlış sorulmuş soru sayısı?

 

2 yanlış ve 2 tartışmalı soru var.

 

 

Tiroid nodülü olan bir hastada tiroid fonksiyon testlerinin normal olması durumunda öncelikle aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Sorusu kesinlikle yanlış… Cevap “C” yani İnce iğne aspirasyon biyopsisi olmalı… Bu konudaki referanslarımızı ayrıca yayınlayacağız.

 

 

Travma sonrası ortaya çıkan aşağıdaki hormonal yanıtlardan hangisi diyabetojenik etki oluşturmaz? Sorusunun cevabı da yanlış ve “A” seçeneği de diyabetojenik etki oluşturmaktadır. Doğru cevap D seçeneğidir.

 

 

Asit baz sorusu da yanlış kurgulanmış. Doğru cevap yok…

 

 

Memede sklerozan adenozis sorusu tartışmalı

 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZİ branşınızdaki notların başarısı nasıldı?

 

On beş sorunun cevabı notlarımızda çok açıkça yer alıyor. Çok kötü niyetli hazırlanmış iki sorunun cevabının hiç bir yerde olması zaten mümkün değil. Diğer branşlardan da 11 soru notlarımızda yer almakta.

 

Bu sınavdaki soru ve eğilimleri dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

– Sistematik çalışmaları
– Ezberden kaçınıp konuların özünü öğrenmeye gayret etmeleri ve…Bol soru çözmeleri.

 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı?, Soruların dağılımı ve zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları analiz eder misiniz?

 

Yine beslenme sorusu soruldu. Travmaya cevaptan 2 soru vardı. Özellikle temel cerrahi konular ağırlıklıydı. Pankreas sorusu olmaması sürpriz sayılabilir. Asıl sürpriz bir radyoloji ve bir tıbbi etik sorusunun cerrahi sorular içinde yer almasıydı.


 

KADIN DOĞUM HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

 

Kadın doğum sorularını genel olarak değerlendirir misiniz?

 


Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

Çok Zor

:

3

soru

 

Zor

:

1

soru

 

Orta

:

4

soru

 

Kolay

:

6

soru

 

Çok Kolay

:

1

soru

 

 

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

Jinekoloji : 4
Obstetrik : 4
Endokrin : 5
Onkoloj : 2

6 adet negatif soru kalıbı kullanılmış:
• …………biri değildir?
• …………görülmez?
9 adet olumlu sonlanan soru kullanılmış:
• ………..hangisidir?
• ………..yol açar?
• ………..en yüksektir?
• …………sağlar?
• …………düşünülmelidir?

 

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

2 adet literatür gerektiren soru sorulmuş.

• 86. soru: Endometriozis de rekürrensin azalması için cerrahi ayrıntı.
• 90. soru: Gebelikte, belirgin diabetes mellitus tanısı için kabul edilen 126 mg/dL açlık plazma glukoz eşik değer kriterinin gerekçesi hangisiidr?

 

Eskiden sorulmuş soru ya da benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

5 adet eski tus sorusu var.


Vaka sorusu sayısı?


2 adet vaka sorusu kullanılmış. Klinik bilimler 88 ve 97. sorular.

 

 

Yanlış sorulmuş soru sayısı?

 

Yanlış sorulmuş soru yoktu.

 

 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZİ branşınızdaki notların başarısı nasıldı?

 

Çok detay kurgulanmış iki soru hariç notlarımız tüm soruları cevaplıyordu.Bu
sınavdaki soru ve eğilimleri dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

 

Kadın doğumda temel konular çok iyi çalışılmalı. Görüldüğü gibi 5 adet eski tus sorusu çıkıyor. Bu sayılar son 6 tus analiz edildiğinde tüm tus sınavlarına göre azalıyor olsa da Eski sorular yeni bilgiler eşliğinde yeniden değerlendirilmeli. Tusdata kadın doğum bölümü olarak konu sonlarına çıkmış tus sorularının yıllar içersindeki değişimleri ile konuları anlatmayı planlıyoruz. Ayrıca en sonunda nasıl sorulabileceğini tartışmak istiyoruz.

Soru tekniklerini kullanıyorlar. Test teknikleri bilinmeli. Bunun için deneme sınavları çok iyi yol gösterici olacaktır. Ayrıca tusa hazırlanan doktor arkadaşlarımıza bol soru çözmelerini öneriyoruz.
Detay konular her zaman olacak. Klinik branşlarda klinik yaklaşımlar dikkatli değerlendirilmeli. Her bir ders kendi branşı içersinde adeta o dalın bir uzmanı, cerrahı gibi düşünülerek çalışılmalı.

Branşlar arası ortak konularda uygulama düzeyinde olunması gerekiyor.Bunun anlamı farklı dallardan öğrenilenleri farklı branşlarda soru içersinde kullanmalısınız. Gebelikte DM anlatılırken yeni diabet kriterleri söyleniyor. Ancak retinopati gibi spesifik bir bilgi anlatılmıyorsada bu normal olgularda DM için dahiliyede anlatılmaktadır.

Bizler temel bilgi olduğu için fetal değerlendirmeyi ayrıntılı anlatırken teratojenite için daha spesifik ilaçları vurgulayarak daha kısa anlatıyoruz. Ancak küçük stajlar ve farmakoloji bilgileri burada kullanılabilir.

Kadın doğumda standart 15 soru çıkar. Ancak en az 10 soru kadın doğum bilgileri ile diğer branşlar arasındanda size soru yaptırır. Son 2007 nisan TUS sınavında temel soruları içersinde 4 klinik diğer branşlardaki sorular içersinde 9 soru kadın doğum konuları içersinde anlatılmaktadır. Yani toplam 28 soru ile 200 soru içersinde %14 kadın doğum ağılığı bulunmaktadır.

Ön yargılarınızı kırarak kadın doğum çalışın.

 


 

KÜÇÜK STAJLAR HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

 

Küçük Stajlar sorularını genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Cerrahi ve dahili küçük stajlar beraber değerlendirildiğinde alışık olduğumuzdan biraz daha zor bir küçük stajlar sınavı idi.


 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

Çok Zor

:

2

soru

 

Zor

:

4

soru

 

Orta

:

5

soru

 

Kolay

:

3

soru

 

Çok Kolay

:

3

soru

 

 

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

 

Vaka sorusu: 5
En li- ilk li Soru :6
Fizyopatoloji: 1
Olumsuz soru kökü: 1

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

İlk kez karşılan sorular, TUS da yeni başlıklar içeren sorular: 5 soru
Sadece literatür bilgisi ile yapılacak soru sayısı: 2

 

Eskiden sorulmuş soru ya da benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

Eski veya çok benzer soru sayısı: 3


 

Vaka sorusu sayısı?

 

7 soru

 

Yanlış sorulmuş soru sayısı?

 

Yanlış soru yok


 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZİ branşınızdaki notların başarısı nasıldı?

 

Kötü niyetle sorulmuş 3 sorunun cevabı hariç tüm soruların cevabı notlarımızda mevcuttu ve bir çok soruyu da derslerde özellikle vurgulamıştık.

 

 

Bu sınavdaki soru ve eğilimleri dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Toplam 17 soru çıktığını ve detay soruları da dikkate alarak konu yanında bolca soru çözmelerini önerebiliriz.

 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı?, Soruların dağılımı ve zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları analiz eder misiniz?

 

 

Son bir kaç sınav dikkate alındığında dahili küçük stajlarda norolojideki soru sayısı azalmış, fizik tedavideki soru sayısı artmıştır. Yine cerrahi küçük stajlarda son 3 sınavda da anestezi sorusu gelmesi dikkat çekiciydi. Eski soru sayısıda bu sınav için beklediğimiz oranın altında idi.