|


Nisan 2007 Dönemi
TUS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
 

Uygulanan Testler

Ortalama

Standart Sapma

Soru Sayısı

Sınava giren aday sayısı

Temel Tıp Bilimleri Testi

44.65604290

16.58184112

100

11468

Klinik Tıp Bilimleri Testi

47.62295707

14.15881187

100

11136

Temel Tıp Bilimleri Testi-2

38.72740963

21.06996907

100

332

 

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’na

 

Başvuran Aday Sayısı : 14473

 

Bir Uzmanlık Programına Yerleşen Aday Sayısı : 2706

 

Yabancı Dil Sınavı Sayısal Bilgileri

 

Uygulanan Testler

Ortalama

Standart Sapma

Soru Sayısı

Sınava Giren Aday Sayısı

İngilizce

69.80746023

15.32604831

100

5469

Fransızca

71.06976744

14.32346617

100

43

Almanca

82.71875000

14.64442984

100

64

İtalyanca

 –

 –

İspanyolca

 –

 –

Rusça

83.83333333

11.62138103

60

TOPLAM

5636