|


2007 Nisan Dönemi
 
Bizimle Kazanan Meslektaşlarımızın BRANŞ DAĞILIMLARI
 
Sıra No BRANŞ ADI SAYI
1 ACİL TIP 61
2 ADLİ TIP 11
3 AİLE HEKİMLİĞİ 58
4 ANATOMİ 16
5 ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 161
6 BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 22
7 ÇOCUK CERRAHİSİ 16
8 ÇOCUK PSİKİYATRİSİ 6
9 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 83
10 DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR 15
11 EMBRİYOLOJİ VE HİSTOLOJİ 8
12 ENFEKSİYON HASTALIKLARI   19
13 FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 18
14 FİZYOLOJİ 14
15 GENEL CERRAHİ 61
16 GÖĞÜS CERRAHİSİ 7
17 GÖĞÜS HASTALIKLARI 35
18 GÖZ HASTALIKLARI 28
19 HALK SAĞLIĞI 13
20 İÇ HASTALIKLARI 92
21 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 51
22 KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 29
23 KARDİYOLOJİ 41
24 KULAK-BURUN-BOĞAZ HASTALIKLARI 23
25 NÖROLOJİ 41
26 NÜKLEER TIP 6
27 ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 43
28 PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ 17
29 PSİKİYATRİ 32
30 RADYASYON ONKOLOJİSİ 3
31 RADYOLOJİ 34
32 TIBBİ BİYOKİMYA 21
33 TIBBİ EKOLOJİ VE HİDROKLİMATOLOJİ 3
34 TIBBİ FARMAKOLOJİ 16
35 TIBBİ GENETİK 2
36 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 31
37 TIBBİ PATOLOJİ 43
38 ÜROLOJİ 33