|


2006 Eylül Dönemi

Bizimle Kazanan Meslektaşlarımızın BRANŞ DAĞILIMLARI

Sıra No BRANŞ ADI SAYI
1 ACİL TIP 59
2 ADLİ TIP 6
3 AİLE HEKİMLİĞİ 68
4 ANATOMİ 17
5 ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 151
6 BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 19
7 ÇOCUK CERRAHİSİ 21
8 ÇOCUK PSİKİYATRİSİ 3
9 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 92
10 DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR 24
11 EMBRİYOLOJİ VE HİSTOLOJİ 9
12 ENFEKSİYON HASTALIKLARI   25
13 FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 18
14 FİZYOLOJİ 19
15 GENEL CERRAHİ 75
16 GÖĞÜS CERRAHİSİ 8
17 GÖĞÜS HASTALIKLARI 35
18 GÖZ HASTALIKLARI 17
19 HALK SAĞLIĞI 7
20 İÇ HASTALIKLARI 75
21 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 76
22 KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 19
23 KARDİYOLOJİ 32
24 KULAK-BURUN-BOĞAZ HASTALIKLARI 23
25 NÖROLOJİ 32
26 NÜKLEER TIP 4
27 ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 36
28 PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ 13
29 PSİKİYATRİ 20
30 RADYASYON ONKOLOJİSİ 5
31 RADYOLOJİ 29
32 TIBBİ BİYOKİMYA 23
33 TIBBİ FARMAKOLOJİ 11
34 TIBBİ GENETİK 4
35 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 19
36 TIBBİ PATOLOJİ 18
37 ÜROLOJİ 18