|


HOCALARIMIZIN


2006 NİSAN TUS SINAVI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

 

 

ANATOMİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

 

Anatomi sorularını genel olarak değerlendirir misiniz?

 

 

Orta düzeyde bir sınavdı.

 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

 

Çok Zor

:

1

soru

 

Zor

:

2

soru

 

Orta

:

5

soru

 

Kolay

:

1

soru

 

Çok Kolay

:

1

soru

 

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

 

Literatür bilgisi gerektiren soru yoktu.

 

Eskiden sorulmuş soru ya da benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

 

Aynı soru yoktu, 5 soru eski sorulara benzer nitelikteydi.

 

 

Vaka sorusu sayısı?


Vaka sorusu yoktu

 

Yanlış sorulmuş soru sayısı?

 

 

ÖSYM TUS soru hazırlama komitesinin anatomi ile ne kadar ilgili oldukları “Regio pudenda” gibi terminologia anatomica’ da bulunmayan bir terimi anatomi terminolojisine soktuklarından anlaşılıyor. Regio pudenda diye bir şey yoktur.

 

 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZİ branşınızdaki notların başarısı nasıldı?

 

 

% 90

 

 

Bir sonraki sınava hazırlananlara önerileriniz nelerdir?

 

 

Her ne kadar notlarda bulunmayan 1 soru bulunsa da Tusdata Anatomi ders notu Tus Anatomi soruları için kesinlikle yeterli bir kaynaktır.

 

 


FİZYOLOJİ, HİSTOLOJİ, EMBRİYOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

 

Fizyoloji, Histoloji, Embriyoloji sorularını genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Sorular klasik kitaplardı. Notlarımızda hepsi yer almaktaydı. Temel bilgiler sorgulandı.

 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

 

Çok Zor

:

soru

 

Zor

:

soru

 

Orta

:

soru

 

Kolay

:

4

soru

 

Çok Kolay

:

6

soru

 

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

 

 

Peneth hücresinin ince bağırsakta büeberklihn kriptasında bulunduğu klasikti. Ancak immun görevinin olduğu yeni bir bilgi olarak sorgulanmıştır.

 

 

Eskiden sorulmuş soru ya da benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

2 tane soru vardı.

 

 

Vaka sorusu sayısı?


Vaka sorusu yoktu

 

Yanlış sorulmuş soru sayısı?

 

 

Yanlış sorulmuş soru yoktu.

 

 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZİ branşınızdaki notların başarısı nasıldı?

 

 

%100

 

 

Bir sonraki sınava hazırlananlara önerileriniz nelerdir?

 

 

Her zaman olduğu gibi temel bilgilere hakimiyet TUS için yeterlidir.

 

 

 


 

BİYOKİMYA HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

 

Biyokimya sorularını genel olarak değerlendirir misiniz?

 

 

Konulara iyi düzeyde hakim olan doktor soruların %80-90′ ına cevap verebilirdi. Soruları cevaplamak için bilgi ve yorumda gerekiyordu.

 

 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

 

Çok Zor

:

1

soru

 

Zor

:

2

soru

 

Orta

:

10

soru

 

Kolay

:

4

soru

 

Çok Kolay

:

3

soru

 

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

 

Çok yeni yada literatür bilgisi gerektiren soru yoktu ancak lityumun etki mekanizması Farmakoloji textbooklarında bulundu.

 

 

Eskiden sorulmuş soru ya da benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

 

4 soru benzerdi.

 

Vaka sorusu sayısı?


Vaka sorusu yoktu

 

Yanlış sorulmuş soru sayısı?

 

 

Yanlış sorulmuş soru yoktu.

 

 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZİ branşınızdaki notların başarısı nasıldı?

 

 

%90

 

 

Bir sonraki sınava hazırlananlara önerileriniz nelerdir?

 

 

Konuları çalışırken yorum yaparak çalışmak. Tıp bir bütün olduğu için Fizyoloji, Farmakoloji ve Mikrobiyoloji gibi temel konuları bir bütün olarak öğrenmeye çalışmak.

 


 

MİKROBİYOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

 

Mikrobiyoloji sorularını genel olarak değerlendirir misiniz?

 

 

Daha önceki yıllara benzer olmakla birlikte son iki TUS sınavında viroloji ve immunoloji sorularının arttığı dikkat çekmekte.

 

 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

 

Çok Zor

:

1

soru

 

Zor

:

2

soru

 

Orta

:

6

soru

 

Kolay

:

3

soru

 

Çok Kolay

:

8

soru

 

 

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

 

Literatür bilgisi gerektiren 2 tane soru vardı.

 

 

Eskiden sorulmuş soru ya da benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

 

Eskiden sorulmuş tıpa tıp aynı soru yok ama 6 soru benzer şekilde hazırlanmış.

 

Vaka sorusu sayısı?


2 tane Vaka sorusu vardı.

 

Yanlış sorulmuş soru sayısı?

 

 

Yanlış sorulmuş soru yoktu.

 

 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZİ branşınızdaki notların başarısı nasıldı?

 

 

Çok iyi bir başarı yakaladık.

 

 

Bir sonraki sınava hazırlananlara önerileriniz nelerdir?

 

 

Aslında soruların %40’ı kolay görünmesine karşın temel mikrobiyoloji nosyonu gerektirmekte.

 


 

PATOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

 

Patoloji sorularını genel olarak değerlendirir misiniz?

 

 

Patoloji genelde kolay soru oranı yüksek bir branştır. Yalnızca 2005 Eylül sınavında zor soru oranının yükseldiğini gördük. Bu sınav tekrar normale dönüş yaşadık. Son 2 sınavdır en dikkat çekici nokta; tümör genleri konusunda ayrıntılı bilgi isteyen sorular gelmeye başlamasıdır. Bu konu ayrıntılı olarak derslerimizde incelenecek ve bu tip sorularında kolay sorular kategorsine girmesi sağlanacaktır.

 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

 

Çok Zor

:

1

 
 

Zor

:

1

 
 

Orta

:

4

 
 

Kolay

:

9

 
 

Çok Kolay

:

5

 

 

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

 

 

Literatür bilgisi gerektiren soru yoktu.

 

Eskiden sorulmuş soru ya da benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

 

11 soru vardı.

Vaka sorusu sayısı?

 

 

2 tane Vaka sorusu vardı.

 


Yanlış sorulmuş soru sayısı?

 

 

Yanlış sorulmuş soru yoktu.

 

 

 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZİ branşınızdaki notların başarısı nasıldı?

 

 

%90

 


 

 

FARMAKOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

 

 

Farmakoloji sorularını genel olarak değerlendirir misiniz?

 

 

Farmakoloji soruları genelde orta derecedeki zorlukta sorulardan oluşturulmuştu. Bu sınavdaki sorular iyi çalışan bir öğrencinin 14-15 soruyu rahatlıkla yapabileceği şekildeydi. Genel olarak farmakoloji eski dönemlerde olduğu gibi yapılması imkansız tablo sorularından arındırılmış makul ve dengeli bir sınavdı.

 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

 

Çok Zor

:

2

soru

 

Zor

:

3

soru

 

Orta

:

9

soru

 

Kolay

:

3

soru

 

Çok Kolay

:

3

soru

 

 

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

 

Sınavda çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru yoktu. PPAR gama reseptör agonisti Rosiglitanon zaten beklediğimiz bir soruydu.

 

 

Eskiden sorulmuş soru ya da benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

 

1 tane Otonom sinir sistemi sorusu aynen eski soruydu. 3 tane soru içerik bakımından eski sorulara benziyordu. Fakat farmakoloji sorularının geneli yeni sorulardı. Fakat genelde içerik bakımından yeni bilgilerin değil, klasik bilgilerin yeni sorularla sorulduğu bir sınavdı.

Vaka sorusu sayısı?

 

 

 

2 tane Vaka sorusu vardı

 

 

Yanlış sorulmuş soru sayısı?

 

 

Yanlış sorulmuş soru yoktu.

 

 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZİ branşınızdaki notların başarısı nasıldı?

 

 

Soruların %90′ ının doğru cevapları notlarımızda çok net olarak mevcuttu.

 

 

Bir sonraki sınava hazırlananlara önerileriniz nelerdir?

 

 

Farmakoloji dershane notlarımızdan çalışıp, sık tekrar atmaları ve bol soruyla pekiştirmeleri farmakoloji için yeterli olacaktır.

 


 

PEDİATRİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

 

Pediatri sorularını genel olarak değerlendirir misiniz?

 

 

2-3 soru dışında pediatri soruları yapılabilirdi. 5-6 soru eski soru veya çok benzer şeklinde soruldu.

 

 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

 

Çok Zor

:

2

soru

 

Zor

:

4

soru

 

Orta

:

12

soru

 

Kolay

:

7

soru

 

Çok Kolay

:

5

soru

 

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

 

Literatür bilgisi gerektiren soru yok.

 

 

Eskiden sorulmuş soru ya da benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

 

Eskiden sorulmuş soru sayısı 13 tane idi.


 

Vaka sorusu sayısı?

 

 

 

9 tane Vaka sorusu vardı.

 

 

Yanlış sorulmuş soru sayısı?

 

 

1 tane yanlış sorulmuş soru vardı.

 

 

 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZİ branşınızdaki notların başarısı nasıldı?

 

 

%90

 

 

Bir sonraki sınava hazırlananlara önerileriniz nelerdir?

 

 

Notlara dikkatli ve tekrarlı çalışın.

 

 


 

DAHİLİYE HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

 

Dahiliye sorularını genel olarak değerlendirir misiniz?

 

 

Oldukça klasik Dahiliye bilgisiyle yapılabilecek sorulardı. Bir soruda sadece tartışma olabilir. Onun dışında genel anlamda beklenen düzeydeydi.

 

 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

 

 

 

Çok Zor

:

1

soru

 

Zor

:

1

soru

 

Orta

:

3

soru

 

Kolay

:

12

soru

 

Çok Kolay

:

2

soru

 

 

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

 

Dahiliyede literatür gerektiren ya da çok yeni soru gelmedi.


 

Eskiden sorulmuş soru ya da benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

 

Eskiden yada benzer soru sayısı 4-5 tane (%20-30)


Vaka sorusu sayısı?

 

 

 

6 tane Vaka sorusu vardı

 

 

Yanlış sorulmuş soru sayısı?

 

 

1 tane yanlış sorulmuş soru vardı.

 

 

 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZİ branşınızdaki notların başarısı nasıldı?

 

 

%100

 

 

Bir sonraki sınava hazırlananlara önerileriniz nelerdir?

 

 

Eski soruların tartışmasız bilinmesi lazım. Genel anlamda textbook bilgisinden ziyade TUSDATA kaynakları yeterlidir.

 

 


GENEL CERRAHİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

 

 

Genel Cerrahi sorularını genel olarak değerlendirir misiniz?

 

 

Genel olarak kolaydı.

 

 

 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

 

Çok Zor

:

1

soru

 

Zor

:

1

soru

 

Orta

:

6

soru

 

Kolay

:

6

soru

 

Çok Kolay

:

5

soru

 

 

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

 

Yeni literatür bilgisi gerektiren soruya rastlanmadı.

 

 

Eskiden sorulmuş soru ya da benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

 

Akut Appendisit sonrası karsinoid sorusu


 

Vaka sorusu sayısı?

 

 

 

3 tane Vaka sorusu vardı.

 

 

Yanlış sorulmuş soru sayısı?

 

 

 

Yanlış sorulmuş soru yoktu.

 

 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZİ branşınızdaki notların başarısı nasıldı?

 

 

%100

 

 

Bir sonraki sınava hazırlananlara önerileriniz nelerdir?

 

 

 

TUSDATA notlarını ve soru serilerini takip ediniz. Notlarımız yeterli bilgiyi sağlamaktadır.

 

 


KADIN DOĞUM HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

 

Kadın doğum sorularını genel olarak değerlendirir misiniz?

 

 

Orta zorlukta sorulardan oluşmaktaydı.

 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

 

Çok Zor

:

1

soru

 

Zor

:

5

soru

 

Orta

:

4

soru

 

Kolay

:

4

soru

 

Çok Kolay

:

1

soru

 

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

 

Yeni literatür bilgisi gerektiren soruya rastlanmadı.

 

 

 

Eskiden sorulmuş soru ya da benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

 

3 tane benzer soru vardı.


 

Vaka sorusu sayısı?

 

 

 

3 tane Vaka sorusu vardı.


Yanlış sorulmuş soru sayısı?

 

 

Yanlış sorulmuş soru yoktu.

 

 

 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZİ branşınızdaki notların başarısı nasıldı?

 

 

%95

Bir sonraki sınava hazırlananlara önerileriniz nelerdir?

 

 

Eski TUS Sorularına mutlaka bakın. Notlarınıza hakim olun. Bol soru çözün.

 

 


 

 

KÜÇÜK STAJLAR HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

 

Küçük Stajlar sorularını genel olarak değerlendirir misiniz?

 

 

Son bir kaç sınavdır sorular, giderek zorlaşmaktadır. Bu da küçük stajlara verilen önemin artması gerektiğini göstermektedir.


 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

 

Çok Zor

:

2

soru

 

Zor

:

4

soru

 

Orta

:

3

soru

 

Kolay

:

6

soru

 

Çok Kolay

:

2

soru

 

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

 

Bir soru vardı. (soru 153)

 

 

 

Eskiden sorulmuş soru ya da benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

 

7 tane benzer soru vardı.


 

Vaka sorusu sayısı?


 

1 tane Vaka sorusu vardı.


 

Yanlış sorulmuş soru sayısı?

 

 

1 tane vardı. A kitapçığı soru 160, iki cevabı var (A,E)

 

 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZİ branşınızdaki notların başarısı nasıldı?

 

 

Çok zor olan 2 soru hariç notlar yeterli idi.

 

 

 

Bir sonraki sınava hazırlananlara önerileriniz nelerdir?

 

 

Bu sınav eski tus sorularının önemini tekrar vurgulamıştır. Ders notları ve TUS sorularının iyi çalışılması başarılı olmak için yeterlidir.