|


HOCALARIMIZIN

 

2005 NİSAN TUS SINAVI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

 

 

ANATOMİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

 

Anatomi sorularını genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Genel olarak kolay ve yapılabilecek sorulardı.

 

 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

Çok Zor

:

1

soru

 

Zor

:

1

soru

 

Orta

:

2

soru

 

Kolay

:

4

soru

 

Çok Kolay

:

2

soru

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Literatür bilgisi gerektiren soru yoktu.

 

Eskiden sorulmuş soru ya da benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

4 soru vardı.

 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZİ branşınızdaki notların başarısı nasıldı?

 

% 90

 

Bir sonraki sınava hazırlananlara önerileriniz nelerdir?

 

Notlar gerektiği kadar yeterli.

 

 


FİZYOLOJİ, HİSTOLOJİ, EMBRİYOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

 

Fizyoloji, Histoloji, Embriyoloji sorularını genel olarak değerlendirir misiniz?

 

2 yeni ve yorum gerektiren soru vardı. Diğer sorular eski soruların benzerleriydi

 

 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

Çok Zor

:

1

soru

 

Zor

:

1

soru

 

Orta

:

1

soru

 

Kolay

:

2

soru

 

Çok Kolay

:

5

soru

 

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Literatür bilgisi gerektiren soru yoktu.

 

Eskiden sorulmuş soru ya da benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

7 tane soru vardı.

 

 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZİ branşınızdaki notların başarısı nasıldı?

 

%100

 

Bir sonraki sınava hazırlananlara önerileriniz nelerdir?

 

Fizyoloji ve Histoloji’ ye her zamankinden daha çok önem vermek gerekiyor. Bu branşlardan fark yakalanabilir.

 

 


 

BİYOKİMYA HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

 

Biyokimya sorularını genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Genel olarak kolay olan sorular düzenli çalışma ile kolaylıkla çözülebilir.

 

 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

Çok Zor

:

2

soru

 

Zor

:

4

soru

 

Orta

:

6

soru

 

Kolay

:

4

soru

 

Çok Kolay

:

4

soru

 

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Literatür bilgisi gerektiren soru yoktu.

 

 

Eskiden sorulmuş soru ya da benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

2 soru aynı, 1 soru çok benzerdi.

 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZİ branşınızdaki notların başarısı nasıldı?

 

Son derece etkili ve hemen hemen tüm soruların cevabı ders notlarımızda mevcut.

 

Bir sonraki sınava hazırlananlara önerileriniz nelerdir?

 

Sadece TUSDATA notları ve alıştırma soruları TUS sınavı için yeterlidir.

 


MİKROBİYOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

 

Mikrobiyoloji sorularını genel olarak değerlendirir misiniz?

  

Diğer TUS’lara oldukça benzer ağırlıkta sorular vardı. Tekrar soru yok gibi ancak eski sorularla mantığı aynı olan sorular var.

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

Çok Zor

:

1

soru

 

Zor

:

1

soru

 

Orta

:

4

soru

 

Kolay

:

4

soru

 

Çok Kolay

:

10

soru

 

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

HIV’li hastada demans ve motor fonksiyon kaybı ile ilgili soru yeni ve ek literatür gerektiren bir soru idi.

 

Eskiden sorulmuş soru ya da benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

5 soru benzerdi.

 

 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZİ branşınızdaki notların başarısı nasıldı?

  

Bir sorunun net cevabı yoktu. Diğer sorular kolaylıkla yapılabilirdi. Diğer branşlardan gelen 15 sorunun daha cevabı notlarda bulunmakta

 

 

Bir sonraki sınava hazırlananlara önerileriniz nelerdir?

 

TUSDATA notlarını (Mikrobiyoloji) bol bol tekrar etmek denemelerimize kesinlikle katılmalarını tavsiye ederim. Tus Hazırlık Merkezimize gelemeseler bile kampa gelmelerini öneririm.

 


PATOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

 

Patoloji sorularını genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Çıkan soruların tamamına yakını basit diyebileceğimiz, muhakeme gerektirmeyen türdendi.

 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

Çok Zor

:

 
 

Zor

:

 
 

Orta

:

4

 
 

Kolay

:

10

 
 

Çok Kolay

:

6

 

 

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Literatür bilgisi gerektiren soru yoktu.

 

Eskiden sorulmuş soru ya da benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

5 soru vardı.

 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZİ branşınızdaki notların başarısı nasıldı?

 

Hematoloji hariç sorulan tüm soruların karşılığı notlarımızda vardı.

 

Bir sonraki sınava hazırlananlara önerileriniz nelerdir?

 

Eski TUS sorularına, TUSDATA’ nın tekrar ve tarama sorularına mutlaka 2 kez bakmalılar.


 

 

FARMAKOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

 

Farmakoloji sorularını genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Sorular genel olarak çok zor değildi. Sadece iki tane tablo sorusu çok ayrıntı olarak sorulmuştu.


Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

Çok Zor

:

2

soru

 

Zor

:

4

soru

 

Orta

:

10

soru

 

Kolay

:

4

soru

 

Çok Kolay

:

soru

 

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Literatür bilgisi gerektiren bir soru vardı. (Gen tedavisi)

 

Eskiden sorulmuş soru ya da benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

Eskiden sorulmuş soru sayısı 2 tane idi. Asetazolamid sorusu, Kortikosteroid antiinflamatuar etkileri.

 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZİ branşınızdaki notların başarısı nasıldı?

 

Farmakoloji ders notları ile soruları rahatlıkla cevaplayabilirlerdi.

 

Bir sonraki sınava hazırlananlara önerileriniz nelerdir?

 

Ders notlarını çok iyi bilirlerse 17-18 soru yapma şansları var. Genel ortalamanın farmakoloji için 7-8 soru olduğu düşünülürse puanlarını farmakoloji ile yükseltmeleri yüksek olasılıklı görünüyor.

 


PEDİATRİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

 

Pediatri sorularını genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Genel olarak orta zorlukta ve mantıklı sorulardı

 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

Çok Zor

:

2

soru

 

Zor

:

7

soru

 

Orta

:

11

soru

 

Kolay

:

7

soru

 

Çok Kolay

:

3

soru

 

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Literatür bilgisi gerektiren soru yok.

 

Eskiden sorulmuş soru ya da benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

Eskiden sorulmuş soru sayısı 6 tane idi.

 

 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZİ branşınızdaki notların başarısı nasıldı?

 

28/30Þ%93,33

 

Bir sonraki sınava hazırlananlara önerileriniz nelerdir?

 

TUSDATA Pediatri notları bu sınavla kendini ispatladı. Soruları çok dikkatli okumalarını ve sık tekrar yapmalarını öneriyoruz.

 


DAHİLİYE HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

 

Dahiliye sorularını genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Dahiliye soruları önceki TUS dahiliye sorularına oranla daha kolay geldi. Vaka soruları diğer TUS’ lara göre daha azdı. Yorum katılacak soru sayısı 2 tane idi. Birincisi FV leiden mutasyonu / Antifosfolipid sendromu, ikincisi PAA karaciğer grafisi / Lenfbezi biyopsisi şıkları arasındaki yorumdu. Toplam 3 tane infeksiyon sorusu vardı.

 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

  

 

Çok Zor

:

soru

 

Zor

:

3

soru

 

Orta

:

10

soru

 

Kolay

:

4

soru

 

Çok Kolay

:

1

soru

 

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Dahiliyede literatür gerektiren ya da çok yeni soru gelmedi.


Eskiden sorulmuş soru ya da benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

Eskiden yada benzer soru sayısı 6 tane

 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZİ branşınızdaki notların başarısı nasıldı?

 

Dahiliye sorularında notlarımız soruların tamamına yakınını yanıtlamıştır. Sadece bir soruda değinilmesine rağmen detay bildirilmemiştir. (EBV-VCA-Igm)

 

 

Bir sonraki sınava hazırlananlara önerileriniz nelerdir?

 

Dahiliye yoğun çalışmam gerektirmeyecek bir branş dahiliyeden konuların temeli bilindikten sonra bol soru çözmek gerekecektir. Bol soru çözümü dahiliyede başarıyı getirecektir.

 


GENEL CERRAHİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

 

Genel Cerrahi sorularını genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Genel cerrahi bölümünde toplam 18 soru vardı. Genel olarak sorular genel cerrahinin bütün konularından eş dağılımlı olarak gelmiştir.

 

 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

Çok Zor

:

2

soru

 

Zor

:

2

soru

 

Orta

:

10

soru

 

Kolay

:

3

soru

 

Çok Kolay

:

1

soru

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Yeni literatür bilgisi gerektiren soruya rastlanmadı.

 

 

Eskiden sorulmuş soru ya da benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

Parotroid adenomu, travmada ilk yapılması gereken işlemler özefagus perforasyonu, sağ kolon kanseriyle ilgili sorular eski sorulara benzeyen sorulardı.

 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZİ branşınızdaki notların başarısı nasıldı?

 

Klinisyen genel cerrahi ve ders notları bütün genel cerrahi sorularının çözümünde yeterlidir.

 

Bir sonraki sınava hazırlananlara önerileriniz nelerdir?

 

Ders notlarına sıkı sıkı çalışmalarını ve bol soru çözmelerini tavsiye ederim.

 


KADIN DOĞUM HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

 

Kadın doğum sorularını genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Orta zorlukta bir kadın-doğum soruları idi.

 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

Çok Zor

:

2

soru

 

Zor

:

2

soru

 

Orta

:

5

soru

 

Kolay

:

4

soru

 

Çok Kolay

:

2

soru

 

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Sadece 190. soru literatür bilgisi gerektiriyordu.

 

 

Eskiden sorulmuş soru ya da benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

200. soru ESKİ TUS sorusu, 199. soru ESKİ TUS sorusu benzeri modifiye edilmiş, 195. soru ESKİ TUS sorusu, 191. 2003 TUS sorusunun çok özel modifiye edilmiş şekli.

 

 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZİ branşınızdaki notların başarısı nasıldı?

 

14 Kadın-Doğum sorusunun Tam karşılığı verilmiş olup en az 4 soru denemelerde sorulmuştur.

Kadın-Doğum dışındaki en az 10 soru Kadın-Doğum notları ile yapılabilirdi.

 

Bir sonraki sınava hazırlananlara önerileriniz nelerdir?

  

TUSDATA Ders notları, TUSDATA Kamp, TUSDATA Tus Hazırlık Merkezleri.


 

KÜÇÜK STAJLAR HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

 

Küçük Stajlar sorularını genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Küçük stajlar bu sefer zordu. Yeni sorular ilave edilmişti. Ayrıca çeldirici cevaplı sorularda vardı. Yorum gerektiren soru sayısı fazla idi. Soru sayısının 19 ‘a çıkması buraya verilecek önemin arttırılması gerektiğini göstermekte.

 

 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

Çok Zor

:

3

soru

 

Zor

:

4

soru

 

Orta

:

4

soru

 

Kolay

:

8

soru

 

Çok Kolay

:

 

soru

 

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Bazı sorular uzmanlık derecesinde bilgi gerektiriyordu.

 

 

Eskiden sorulmuş soru ya da benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

5 tane benzer soru vardı ama cevaplamak için iyi yorum yapmak gerekiyor.

 

 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZİ branşınızdaki notların başarısı nasıldı?

 

İyi yorum ile birlikte % 90 diyebilirim

 

 

Bir sonraki sınava hazırlananlara önerileriniz nelerdir?

 

TUSDATA.