|


HOCALARIMIZIN 2004 EYLÜL TUS SINAVI

 

İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

 

ANATOMİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

Fizyoloji, Histoloji, Embriyoloji sorularını genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Oldukça kolay sorulardı. Neredeyse konu başlığı gibi.

 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

Çok Zor

:

soru

 

Zor

:

soru

 

Orta

:

soru

 

Kolay

:

5

soru

 

Çok Kolay

:

5

soru

 

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Literatür bilgisi gerektiren soru yoktu.

 

Eskiden sorulmuş soru ya da benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

1 tane eski soru vardı (6. Soru). 1 tane benzer soru vardı (4. Soru).

 

 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZİ branşınızdaki notların başarısı nasıldı?

 

%100

 

 

Bir sonraki sınava hazırlananlara önerileriniz nelerdir?

 

Çok fazla detaya gerek yok. Özellikle bilgileri öğrenmeye çalışsınlar.

 

 


 

FİZYOLOJİ, HİSTOLOJİ, EMBRİYOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

 

Fizyoloji, Histoloji, Embriyoloji sorularını genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Genel olarak basit, eski TUS sorusu ağırlıklı bir sınavdı.

 

 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

Çok Zor

:

soru

 

Zor

:

soru

 

Orta

:

1

soru

 

Kolay

:

9

soru

 

Çok Kolay

:

soru

 

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Literatür bilgisi gerektiren soru yoktu.

 

 

Eskiden sorulmuş soru ya da benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

7 tane soru vardı.

 

 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZİ branşınızdaki notların başarısı nasıldı?

 

%100

 

 

Bir sonraki sınava hazırlananlara önerileriniz nelerdir?

 

Fizyoloji ve Histoloji’ ye daha çok önem vermek gerekiyor. Çünkü bu branşlardan fark yakalanabilir.

 

 

 


 

BİYOKİMYA HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

 

Biyokimya sorularını genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Biyokimya sorularının genel olarak orta zorlukta olduğunu söyleyebiliriz.

 

 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

Çok Zor

:

2

soru

 

Zor

:

4

soru

 

Orta

:

5

soru

 

Kolay

:

5

soru

 

Çok Kolay

:

4

soru

 

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Yeni 1 tane soru vardı. Bunu da zor kategorisinde değerlendiriyoruz.

 

 

Eskiden sorulmuş soru ya da benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

4 tane soru önceden sorulmuş TUS sorularından aynen yada benzer şekilde sorulmuştu.

 

 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZİ branşınızdaki notların başarısı nasıldı?

 

Bir soru hariç kalan tüm biyokimya sorularının TUSDATA Ders Notları cevapladı. Bu da Ders Notlarımızın başarısını ortaya koymaktadır.

 

 

Bir sonraki sınava hazırlananlara önerileriniz nelerdir?

 

Biyokimya notlarına iyi çalışın. Artık sinir ve kas dokusundan da sorular çıkıyor. Biyokimya notları pediatri ve fizyolojiden de soru yaptırıyor. 

 

MİKROBİYOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

Bu TUS’ da da mikrobiyoloji soruları diğer yıllara göre benzerdi. 16 soru kolay, 3 soru mantığını bilenler yapabilir ve 1 soru yapması nerde ise mümkün değil gibi. Ancak son yıllarda dikkatimizi çeken konu artık ezber sorular azalırken konunun tümünü bilmeniz gereken ve konuya hakimiyetini sınayan sorular gündemde. Daha önceki yıllarda herpes virus ailesi ile ilgili gelen 5 soru tek soruda soruldu. Hücre içi olan patojenler tek tek sorulurken şimdi hepsini bilmenizi istiyorlar. İmmünoloji sorularında rutin sitokin sorusu geliyor. Brucellada tetrasiklin kullanıldığını sormalarının temelinde de konunun mantığını bilmenizi istiyorlar. Son birkaç tus sınavında HIV soruları, stafilokok kayboldu. Her tus’ da minor bakteriyel patojenlerden(pastorella, calymatobacterium gibi) bir soru soruluyor. mantar

 

parazit sorularında sorular nisbeten daha iyi ve standart. Mantar soruları da son iki Tus sınavında 3 den ikiye düştü. Virus soruları bu tus’ da patlama yaptı.

 

Klinikte gelen mikrobiyoloji ilişkili sorular normal bir mikrobiyoloji bilgisi ile yapılabiliyor.

 

 

 


 

PATOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

 

Merhaba arkadaşlar;

Bir TUS daha, kolay ve zor soruları ile geride kaldı. Soruları doğru olarak cevapladıktan sonra sıra soruların yorumlanmasına geldi. Bu sınavda sorulan patoloji soruları yeni hazırlanmış ve güncel bilgiler içeren sorulardı. Örneğin; karaciğer sirozunda kollajen üreterek fibrozise yol açan İto hücreleri gibi…

 

6 tane genel patoloji sorusundan iki tanesi neoplazi ile ilgili sorulardı. Son sınavlarda tümör özellikleri ile ilişkili tanımlar soruluyor. Daha önce diferansiasyonun tarifi ve skiröz karsinomun tarifi sorulmuşken; bu sınavda anaplazi ve pleomorfizm soruldu. Derslere giren arkadaşların hatırlayacağı gibi, bu sınavda anaplazinin tarifinin sorulabileceğine değinmiştik.

 

Yine son TUS’larda sık karşılaştığımız bir soru tipi de eş anlamlı terimlerin sorulması… Örneğin; Hurtle hücresi yerine onkositik hücre, psammom cisimciği yerine distrofik lameller kalsifikasyon sorulmuştu. Son sınavda ise maliğn melanom prognozunda en önemli faktör olarak, invazyon derinliği yerine kullanılabilen vertikal yayılımın derecesi soruldu. Bu sorunun, bu şekilde sorulabileceğini de derslerde vurgulamıştık.

 

Arada yine oldukça kolay, klasik sorular vardı. Kolitis ülseroza ve kemotaksis ile ilişkili sorular gibi…Bu tür sorular sınava girenlerin çoğunluğu tarafından doğru olarak cevaplansa da, sınav sırasında moral verici olduğu inkar edilemez. Ayrıca tek bir soruyla bile yüzlerce kişinin elenebildiği bir sınavda, soruların tek tek ne kadar değerli olduğunu tekrarlamaya gerek yok sanırım. Yine de sınav sırasında telaş ve acelecilik nedeni ile, kolay sorular bile yanlış algılanıp hata yapılabiliyor. Örneğin, ben bir sınavda anaflatoksin yerine, doğru yanıtı bildiğim halde, aflatoksini işaretlemiştim.

 

Daha önceki bir sınavda KLL ile karışan non-Hodgkin lenfoma olarak sorulan diffüz küçük lenfositik lenfoma, bu sınavda da farklı bir biçimde soruldu. İleri yaş, tanı anında yaygın LAP ve hepatosplenomegali, kemik iliği tutulumu ve periferik kana geçiş (lösemik transformasyon) özellikleri verildi.

 

Ayrıca dahiliye sorusu olarak sorulan astımın mikroskobik bulguları, Hodgkin lenfomanın alt grupları; cerrahide sorulan medüller karsinom soruları gibi patoloji bilgilerinizle yanıtlayabileceğiniz pek çok soru vardı.

 

TUS öncesi çalışmalarımızı değerlendirecek olursak, oldukça başarılı olduğumuza inanıyorum. Çalışma ve kamp sorularımız ile tamamen aynı olan 6 patoloji sorusu çıktı. Ayrıca soru kalıpları konusunda da öngörülerimizde haklı çıktık. Umarım bunlar sınav sırasında öğrencilerimize de tam olarak yansımıştır.
Hepinize başarılar diliyorum. Çalışan kazansın…

 

 

 


 

 

FARMAKOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

 

Farmakoloji sorularını genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Yeni sorular vardı. Konu dağılımı uygundu. Farmakolojide eski soru devri kapandı demek mümkün. 2 tane sorunun ise hiç kimse yapamasın diye sorulduğunu düşünüyoruz.


Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

Çok Zor

:

2

soru

 

Zor

:

3

soru

 

Orta

:

6

soru

 

Kolay

:

6

soru

 

Çok Kolay

:

3

soru

 

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Yukarıda çok zor olarak değerlendirdiğimiz 2 soru gerçekten literatür bilgisi gerektiren yeni sorulardı.

 

 

Eskiden sorulmuş soru ya da benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

 

Bu sınavda farmakolojide sorulan çıkmış TUS soru sayısı 1 tane idi.

 

 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZİ branşınızdaki notların başarısı nasıldı?

 

Ders notlarımızın iyi olduğunu düşünüyoruz. Sadece Farmakoloji branşında 20 sorudan 16 sı notlarımızda var.

 

 

Bir sonraki sınava hazırlananlara önerileriniz nelerdir?

 

Öncelikle konu bilgisi önemli. Mutlaka konulara çalışıp daha sonra sorulara bakmanız gerekli ama Farmakoloji tipik bir temel bilim, çalışılınca sonuç alınabiliyor.

 

 


PEDİATRİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

 

Pediatri sorularını genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Eylül 2004 TUS sınavı Nisan 2004 ve Eylül 2003 sorularına bakıldığında Pediatri açısından oldukça kolay bir sınavdı. Konu dağılımları açısından major alt branş soru sayıları korunmaktaydı. Şöyleki; Yenidoğan 8, Beslenme ve Metabolizma 5, Hematoloji-Onkoloji 5 ve Kardiyolojiden 4 soru vardı.

 

 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

Çok Zor

:

1

soru

 

Zor

:

3

soru

 

Orta

:

soru

 

Kolay

:

26

soru

 

Çok Kolay

:

soru

 

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Literatür bilgisi gerektiren soru yok.

 

 

Eskiden sorulmuş soru ya da benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZİ branşınızdaki notların başarısı nasıldı?

 

Pediatride bu sınavda Nisan 2004′ de olduğu gibi farklı dağılımda soru yoktu. Soruların hemen hepsi beklediğimiz türde geldi ve baktığımızda soruların 26 tanesi TUS Kampında anlattığımız ve birebir üstünde durduğumuz konulardan çıktı. Hatta örnek olarak çözdüğümüz 3 soru aynen sınavda çıktı.

 

 

Bir sonraki sınava hazırlananlara önerileriniz nelerdir?

 

Sınava, TUS’ u en iyi bilenlerle hazırlanın ve bu gücü kullanın.

 

 


DAHİLİYE HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

 

Dahiliye sorularını genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Genel olarak Dahiliye soruları kolay ve orta zorlukta sorulardı. Ancak yoruma açık sorular vardı.O sorular zor gibi görünse de zor olmayan ancak yorum farklılığı gerektiren sorulardı…

 

 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

Çok Zor

:

soru

 

Zor

:

soru

 

Orta

:

5

soru

 

Kolay

:

11

soru

 

Çok Kolay

:

4

soru

 

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Dahiliye adına literatür bilgisi gerektiren soru yok diyebiliriz. Belki üst GIS endoskopi endikasyonları arasında olmayan seçenek hangisidir sorusunun cevabı belki yeni literatür bilgisi gerektirebilir.Ama o soru bile son derece yoruma açık bir soru olarak değerlendirilebilir.

 

Eskiden sorulmuş soru ya da benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

Eskiden sorulmuş soru sayısı çok azdı. Toplam da 10’a yakın aynı soru vardı diyebiliriz, ancak benzer soru sayısı 35-40 civarında idi.

 

 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZİ branşınızdaki notların başarısı nasıldı?

 

200 sorudan 78 tanesi Dahiliye Ders Notlarından çözülebilirdi.

 

 

Bir sonraki sınava hazırlananlara önerileriniz nelerdir?

 

Profesyonellerle çalışmalısınız. Profesyonel kitaplar… Profesyonel Notlar… Profesyonel Hocalar…

 

 


 

GENEL CERRAHİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

 

Genel Cerrahi sorularını genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Son yılların en zor suruları.

 

 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

Çok Zor

:

3

soru

 

Zor

:

4

soru

 

Orta

:

4

soru

 

Kolay

:

7

soru

 

Çok Kolay

:

2

soru

 

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Literatür bilgisi gerektiren soru yoktu.

 

 

Eskiden sorulmuş soru ya da benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

5 tane soru aynen yada benzer idi.

 

 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZİ branşınızdaki notların başarısı nasıldı?

 

Mükemmel.

 

 

Bir sonraki sınava hazırlananlara önerileriniz nelerdir?

 

Yenilenmiş ve geliştirilmiş TUSDATA Cerrahi Notları ile çalışmalarını öneriyoruz.

 

 


KADIN DOĞUM HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

 

Kadın doğum sorularını genel olarak değerlendirir misiniz?

 

TUS-Eylül 2004 Kadın doğum soruları şimdiye kadar olan tus sınavları içersinde en zor soruları içeren sınavdı. Plesanta’ dan salınmayan hormon ile ilgili kaynaklarda halen tartışabiliyoruz. Bu tür akademik ve sadece deneysel önemi olan ve klinikde henüz kullanılmayan aktif bileşiklerin sorulması sadece ayırıcı bir soru olarak algılanmalıdır. Çok zor sorular genel anlamda büyük bir grup tarafından ya boş bırakılmakta yada yanlış yapılabilmektedir. Bu nedenle yaklaşık 10-20 arası soru oldukça zor olabilmektedir.

 

 

 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

Çok Zor

:

3

soru

 

Zor

:

3

soru

 

Orta

:

5

soru

 

Kolay

:

2

soru

 

Çok Kolay

:

2

soru

 

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

3 soru yeni bilgiler içermekte ve literatür taraması gerektirmekte idi.

 

 

Eskiden sorulmuş soru ya da benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

İki soru eski Tus sorusu.

 

 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZİ branşınızdaki notların başarısı nasıldı?

 

Kadın doğum sorularının dışında kadın doğum notları ile ilişkili en az 9 soru bulunmakta. Kadın doğum notları ile 12 soru yakalanmıştır.

 

 

Bir sonraki sınava hazırlananlara önerileriniz nelerdir?

 

 

 

Mutlaka Eski TUS sorularını ve açıklamalarını okumalarını. Pre klinik branşlarda konu eksiklerini hızla tamamlamalarını öncelikle öneririz. Klinik branşlarda ders notlarını ve konuları tamamlayarak açıklamalı soruları ve olgu sunumlarını çözmelerini ve branşlar arası entegrasyonu yapabilecek düzeyde uygulama düzeyine çıkmalarını öneririm.

 

Klinisyen serisinin takip edilmesini ve mutlaka deneme sınavlarına girerek her sınavda TUS sınavı ciddiyetinde kendimizi hazırlamalıyız.

 

 


 

KÜÇÜK STAJLAR HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

 

 

Küçük Stajlar sorularını genel olarak değerlendirir misiniz?

 

 

Bir soru dışında diğerleri tam TUS formatında sorulmuş tartışmasız sorulardı.

 

 

Zorluk Derecelerine göre soru dağılımı nasıldı?

 

 

Çok Zor

:

soru

 

Zor

:

1

soru

 

Orta

:

6

soru

 

Kolay

:

5

soru

 

Çok Kolay

:

2

soru

 

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

 

Literatür bilgisi gerektiren 1 soru vardı.

 

 

Eskiden sorulmuş soru ya da benzer soru sayısı kaç taneydi?

 

10 tane soru aynen yada benzer sorular idi.

 

 

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZİ branşınızdaki notların başarısı nasıldı?

 

11 soru aynen küçük stajlar notlarında yer alıyor. 1 Soru Biyokimya notlarında, 1 soru da patoloji notlarında aynen mevcuttur.

 

 

Bir sonraki sınava hazırlananlara önerileriniz nelerdir?

 

Küçük stajlar soruları sınavın banko sorularıdır. Çok ayrıntılı bilgi gerektirmeyen, çok spesifik ve kolay sorular geliyor. Tabiki eski sorular çok önemli. Eski sorular okunduğunda yaklaşık 10 sorunun yapılabileceği ortada. Herkese başarılar.