|


BAŞARI SIRALAMASINDA YERİNİZE (KAÇINCI OLDUĞUNUZA) GÖRE TERCİH YAPMAK İÇİN İSTATİSTİKSEL ANALİZ (NİSAN 2010)

 

Değerli meslektaşlarımız;

 

Aslında her birimiz aldığımız puan ve sınavda kaçıncı olduğumuza göre kabaca nerelere yerleşebileceğimizi tahmin edebiliyoruz.

 

Bu sınavda kaçıncı olduğumuza göre bir tercih yapmak da bir diğer mantıklı seçenek olabilir.

Bunu yapabilmek için de biz TUSDATA olarak eski taban puanları detaylıca inceleyerek hekimlerin tercih ettikleri branşları en yüksek puanlılardan en düşük puanlılara doğru 6 gruba ayırdık. Her grubu da “3 büyük il” ve “diğer iller” olmak üzere ikiye ayırdık. Çünkü 3 büyük ilde ki taban puanlar doğal olarak daha yüksek olacaktır.

 

Aşağıdaki birinci tabloyu incelediğinizde kaçıncı olduğunuza göre; normalde puanınızın hangi grup branşlara (tabi ki ortalama olarak) yeteceğini kolayca tespit edebilirsiniz. Kümülatif toplam; kabaca kaçıncı sıraya kadar olanların ilgili satır ya da daha yukarıdaki satırlardaki branşlara yerleşebileceği hakkında fikir vermek için konulmuştur.

 

14 tercih hakkınızın 2-3 tanesini daha yukarıdaki, 2-3 tanesini daha aşağıdaki gruplardan, kalanları da sıralamanıza uygun gruptan yaparsanız ya da tablo ve rakamları istediğiniz branşa göre yorumlayarak tercih yaparsanız “optimum” bir tercih olacaktır.

 

Bu tablolardan yola çıkarak nereleri yazacağınızı tespit ettikten sonra, onları doğru sıralamaya dönüştürmek için ise geçmiş sınavların taban puanlarının ortalamalarını alarak, ortalamalara göre sıralayabilirsiniz.

 

Tablo 1 size göre eksik ya da yanlış mı? O halde siz de Tablo 2’yi kullanarak kendi gruplamanızı kolayca yapabilirsiniz. Çünkü bu tablolardaki sıralamalar ve gruplamalar sadece size yardımcı olmak ve size bir fikir vermek amacıyla oluşturuldu. Elbette hiç kimsenin, hiçbir bölümün puanını tam olarak söylemesinin mümkün olmadığını da hatırlatmak isteriz. Bir çok bölümün puanında sürprizler çıkması da doğaldır. Gerisi size kalmış.

 

Herkesin hakkında hayırlısının olması diliyoruz.

TUSDATA


TABLO 1: ÖNCELİKLİ TERCİH EDİLME DURUMUNA GÖRE 6 GRUP BRANŞ ve KONTENJAN SAYILARI
GRUP ADI BRANŞ ADI İL GRUBU
(TOPLAM)
KÜMÜLATİF TOPLAM (Sıralama)
1. GRUP BRANŞLAR Kardiyoloji 3 büyük il kontenjanı 195 195
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Göz Hastalıkları Diğer İllerin kontenjanları 158 353
Plastik Cerrahi
 
2. GRUP BRANŞLAR Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 3 büyük il kontenjanı 157 510
Deri ve Zührevi Hastalıklar
Radyoloji Diğer İllerin kontenjanları 136 646
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
3. GRUP BRANŞLAR Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 büyük il kontenjanı 379 1.025
Göğüs Hastalıkları
İç Hastalıkları
Nöroloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Diğer İllerin kontenjanları 375 1.400
Çocuk Cerrahisi
Ortopedi ve Travmatoloji
Üroloji
4. GRUP BRANŞLAR Beyin ve Sinir Cerrahisi 3 büyük il kontenjanı 108 1.508
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Genel Cerrahi
Tıbbi Biyokimya Diğer İllerin kontenjanları 86 1.594
Tıbbi Patoloji
Nükleer Tıp
Radyasyon Onkolojisi
5. GRUP BRANŞLAR Kalp ve Damar Cerrahisi 3 büyük il kontenjanı 40 1.634
Göğüs Cerrahisi
Anatomi
Fizyoloji Diğer İllerin kontenjanları 17 1.651
Histoloji ve Embriyoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Genetik
6. GRUP BRANŞLAR Adli Tıp 3 büyük il kontenjanı 230 1.881
Halk Sağlığı
Aile Hekimliği
Anesteziyoloji ve Reaminasyon Diğer İllerin kontenjanları 178 2.059
Acil Tıp
 
         
NOT: Bu listede GATA Kontenjanları, yabancı kontenjanları ve kadrosu çok az olan 1-2 branş (spor hekimliği… vs.) yer almamaktadır.

 

TABLO 2: ÖNCELİKLİ TERCİH EDİLME DURUMUNA GÖRE 6 GRUP BRANŞ ve
KONTENJAN SAYILARI (Branş branş detayı ile)
GRUP ADI BRANŞ ADI İL GRUBU TOPLAM
3 BÜYÜK DİĞER
ÜNV. DEVLET ÜNV. DEVLET
1 . GRUP Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 7 4 5 0 16
Göz Hastalıkları 20 34 43 5 102
Kadın Hastalıkları ve Doğum 24 69 54 4 151
Kardiyoloji 9 16 31 5 61
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 5 7 10 1 23
TOPLAM 65 130 143 15 353
             
2. GRUP Deri ve Zührevi Hastalıkları 4 9 18 1 32
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 18 31 35 1 85
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları 15 23 34 3 75
Radyoloji 28 29 41 3 101
TOPLAM 65 92 128 8 293
             
3. GRUP Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 47 65 111 11 234
Göğüs Hastalıkları 6 9 10 0 25
İç Hastalıkları 55 62 95 9 221
Nöroloji 12 21 29 2 64
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 9 23 34 5 71
Çocuk Cerrahisi 4 2 2 0 8
Ortopedi ve Travmatoloji 18 27 39 3 87
Üroloji 7 12 24 1 44
TOPLAM 158 221 344 31 754
             
4. GRUP Beyin ve Sinir Cerrahisi 9 6 13 2 30
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 3 4 5 2 14
Genel Cerrahi 12 13 14 5 44
Tıbbi Mikrobiyoloji 7 8 7 0 22
Tıbbi Biyokimya 5 9 10 0 24
Tıbbi Patoloji 9 14 26 2 51
Nükleer Tıp 3 1 0 0 4
Radyasyon Onkolojisi 3 2 0 0 5
TOPLAM 51 57 75 11 194
             
5. GRUP Anatomi 4 0 1 0 5
Histoloji ve Embriyoloji 4 0 1 0 5
Fizyoloji 4 0 1 0 5
Göğüs Cerrahisi 3 3 4 0 10
Kalp ve Damar Cerrahisi 8 4 6 2 20
Tıbbi Farmakoloji 5 0 0 0 5
Tıbbi Genetik 5 0 2 0 7
TOPLAM 33 7 15 2 57
             
6. GRUP Acil Tıp 24 49 51 26 150
Adli Tıp 4 12 2 0 18
Aile Hekimliği 11 74 24 10 119
Anesteziyoloji ve Reanimasyon 27 23 53 3 106
Halk Sağlığı 6 0 9 0 15
TOPLAM 72 158 139 39 408
             
  GENEL TOPLAM 444 665 844 106 2.059
             
NOT: Bu listede GATA Kontenjanları, yabancı kontenjanları ve kadrosu çok az olan 1-2 branş (spor hekimliği… vs.) yer almamaktadır.